Tufto på Langedalen, Vossestrand.
 

Stalheim. Brita Jonsdtr Tufte f. Tveito ved gamal bil.
Stalheim Hotel. Brita Jonsdtr Tufte 1904 - 1997 f. Tveito ved Haugsvik.   g. 1928 m Peder Haldorson Tufte
Stalheim Hotel.
Brita Jonsdtr Tufte 1904 - 1997 f. Tveito ved Haugsvik.  
g. 1928 m Peder Haldorson Tufte 

Se Tveite O 98j og Tufte 48 i nye ætteboka for Vossestrand.
Eigar av foto: Mikkel Grindeland      Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 1555 

Tufte, Langedalen, Vossestrand.
 
Gamal løe på Tuftabøen, Tufte, Vossestrand
Eigar av foto: Aslak T. Helleve    Foto: Aslak T. Helleve
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø            foto 1488

Tuftefossen ved Tufte, Vossestrand

Det er truleg Arnfinn H. Markusteig som sliper ljåane sine.
Eigar av foto Astrid Stalheim        Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1489

Gml. Tuftestølen (Langedalen Vossestrand)

Foto0002.htm Eigar: Agnes Tufte.   Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Tuftestøl
Meta-Keywords:Tuftestøl,Tufte,Langedalen,Vossestrand,Oppheim

I Slåtten på Tufte
Frå venstre Per Tufte, Anna Tufte, Jon Tufte, Brita Tufte og Torbjørg Tufte. Den siste personen er ukjent. Bak står hesten Skjevo med høyvogn 

foto0018. Eigar: Agnes Tufte Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Tufte,Langedalen,Vossestrand,folk
Bak Nils I. Tufte (1860- ) utv. til USA 1888 38d

I midten fv Haldor E.Tufte (f Grindaland 1834
70d) og
Torbjørg I. Tufte f.1858
38c
med borna
fv Ingebrikt Tufte f.1889
44a og Anna Tufte f.1896 44e


Foto: UkjentSamlar av foto: Oddvar Drevsjø  
foto0021
Meta-Description:Tufte,folk
Meta-Keywords:Tufte,folk, Langedalen, Vossestrand, Voss

Folk Tufte
Fv Bak Nils Tufte f 1860 - Tufte 38d, Frammne fv: Halldor Tufte 1834 - 1914 Grindeland 70d 
og Torbjørg Tufte 1858 - Tufte, Tufte 38c
foto0022. Eigar: Agnes A. Ure Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Torbjørg Tufte, Tufte Vossetrand
Torbjørg Tufte
1858 - 1948
Tufte 42
Foto: Ukjent


Eigar av foto:
Agnes A. Ure
 
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  

foto0023
Meta-Description:Ola Markusteig,Markusteig,Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Ola Tufte,Tufte,Oppheim,Vossestrand

Eirik Tufte, Tufte, Oppheim, Vossestrand
Tufte, Vossestrand
  
Eirik Tufte
1891 - 1923
Tufte 44b
Eigar av foto: Gudmund Selland
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
 
Eigar: Gudmund Selland 
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto 0209  gudsel 005
Meta-Description:EiriK Tufte, Tufte, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Eirik Tufte,Tufte, Langedalen,Oppeim,Vossestrand,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø

Ola Tufte, Tufte Vossetrand
Ola Tufte
1880 -1907
Tufte 42a


Foto: Norland & co
Stavanger


Eigar av foto:
Gudmund Selland
 
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  
gudsel 004
foto0217
Meta-Description:Ola Markusteig,Markusteig,Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Ola Tufte,Tufte,Oppheim,Vossestrand

Peder Tufte.Tufte, Oppheim, Vossestrand
Tufte, Vossestrand
  
Peder Tufte
1898 - 1978
Tufte 44f

Foto: Joh. v.d Fehr Vossevangen,

Eigar: Gudmund Selland

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø
gudsel 004

foto0218
Meta-Description:Peder Tufte, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Peder Tufte,Tufte,Langedalen,Oppeim,Vossestrand

Anna H. Tufte, Tufte, Oppheim, Vossestrand
Tufte, Vossestrand
  
Anna H. Tufte

1896 - 1988
Tufte 44e
g.mLars Seve
Seve, Voss

Foto: Joh. vd. Fehr Vossevangen
Eigar av foto:
Gudmund Selland   
Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø   gudsel 017 
 
foto0250
Meta-Description:Anna H. Tufte, Oppheim, Vossestrand, Seve, Voss
Meta-Keywords:Anna Tufte,Lars Seve,Tufte,Seve,Langedalen,Oppeim,Vossestrand,Voss,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø

Ingebrkt H. Tufte, Tufte, Oppheim, Vossestrand
Tufte, Vossestrand
  
Ingebrikt H. Tufte

1889 - 1982
Tufte 44a
g.mKirsti K Skjervheim
Nedre Skjervheim 78d

Foto: Joh. vd. Fehr, Voss

Eigar av foto:
Lars Hemre   
Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø   Lar Hemr 017 
 
foto0321
Meta-Description:Ingebrikt H. Tufte, Oppheim, Vossestrand, Voss
Meta-Keywords:Ingebrikt Tufte,Kirsti K Skjervheim,Tufte,Nedre Skjervheim,Langedalen,Oppeim,Myrkdalen,Vossestrand,Voss,Joh vd Fehr,Lars Hemre,Oddvar Drevsjø

Nils Tufte, Tufte, Oppheim, Vossestrand
Nils Tufte
1860 -
Emigrerte til Amerika 1888
Tufte 38d

Foto: Hulda Berntsen,
Vossevangen

Eigar av foto:

Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse  
Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø  
Lars og Gudrun Stift 0011
foto 0464
Meta-Description:Nils Tufte, Oppheim, Vossestrand, Voss, Emigrant, Amerika
Meta-Keywords:Nils Tufte,Tufte,Langedalen,Vossestrand,Voss,Hulda Berntsen,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Oddvar Drevsjø

Omlag 1970 - Brita og Peder Tufte
Brita Tufte (f.Tveite) 1904 - 1997 Tveite O 92j og Peder H. Tufte 1898 - 1978 Tufte 44f
Dei vart gifte i 1928 og var busett på Tufte på Langedalen,Vossestrand
Eigar av foto: Anders A. Ure Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0594
Meta-Description:Brita og Peder Tufte, Tufte, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Brita Tufte,Peder Tufte,Tufte,Langedalen,Vossestrand,Anders A Ure,Oddvar Drevsjø

Tufte folk, Vossestrand
Bak fv: Peder Tufte, Kristi Gjøstein, Jon Tufte, Anna Helleve, Brita Tufte f. Tveite O, Brynjulv Melve,
Anna Sæve f. Tufte, Lars Sæve.
Ffv: Sigvor Melve, Brita Kvamme, Ingebjørg Helleve.

Eigar av foto Aslak T. Helleve Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto: 0825
Meta-Description:Tufte folk Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Tufte folk,Tufte,Vossestrand,Peder Tufte,Kristi Gjøstein,Jon Tufte,Anna Helleve,Brita Tufte,Brynjulv Melve,Anna Sæve,Lars Sæve,Sigvor Melve,Brita Kvamme,Ingeb jørg Helleve,Aslak T Helleve,Oddvar Drevsjø

Peder og Brita Tufte, Langedalen, Vossestrand
Peder H. Tufte
1898 - 1978
Tufte 44f 
og
Brita J. Tveite
1904 - 1997
Tveite O. 92j
Dei  vart gifte i 1928

Foto: Mimmi Jansen, VossEigar av foto: Signe Eide Jakobsen


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0905
Meta-Description:Peder og Brita Tufte, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Tufte,Vossestrand,Peder Tufte,Brita Tufte,Tveite,Vossestrand,Signe Jakobsen,Oddvar Drevsjø

Ingebrikt H. Tufte, Langedalen, Vossestrand
Ingebrikt H. Tufte
1889 - 1982
Tufte 44a
g.m
Kirsti K Skjerveheim 
Dei busette seg på Vossevangen

Foto: Mimmi Jansen, VossEigar av foto: Signe Eide Jakobsen


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0906
Meta-Description:Ingebrikt Tufte, Vossestrand, Voss
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Tufte,Vossestrand,Ingebrikt H Tufte,Vossestrand,Signe Jakobsen,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger