Diverse ukjende

Meta-Description:
Meta-Keywords:

1920 Folk frå Herre, Voss og Sjur Arnetveit frå Vossestrand.
Omlag 1925 på Herre, Voss. Framme frå venstre: Johannes Herre, Sjur Arnetveit, Olav Herre, Anna Herre og Ingebjørg Herre (g. Pedersen). Bak til høgre: Nils Herre. Eigar av foto: Synneva Helle Hommedal.  Namna på personane har Ivar Herre funne. Han har tre onklar og to tanter på bilete.
Personen bak til vinstre, med toradar, er Torstein Eirikson Gjelland, f. 1910. Torstein var eldste son til Eirik Torsteinson Gjelland og Jørgina Aslaksotter Lote. Dei var husmannsfollk under garden Gjelland, og hadde ti born, fødd i perioden 1910 - 1931. Torstein var eldst av desse. Informasjon frå Jørund Rong.    shh0021
Meta-Description:Omlag 1920 på Herre, Voss. Framme frå venstre: Johannes Herre, Sjur Arnetveit, Olav Herre, Anna Herre og Ingebjørg Herre (g. Pedersen). Bak til høgre: Nils Herre. Eigar av foto: Synneva Helle Hommedal.Namna på personane har Ivar Herre funne. Han har tre onklar og to tanter på bilete.
Meta-Keywords:

Gjerskvål-Brita, Brita Dukstad
Informasjon frå Reidar Ringheim:
Eg hugsar "Gjerskvåls Brita" og "Gjerskvåls-Knut", dei hadde vel aukenamnet etter faren, Olav Magneson Gjerdskvål frå Een, gift med jordajenta Torbjørg Nilsdr. Dukstad i 1867, bruk nr. 6 på Dukstad. Ivar Dymbe som var  paktar i prestegarden kjøpte bruket i mellomkrigstida og det har sidan vore i Dymbefamilien.
Eigar av foto: Henrik K. Hommedal
Samlar: Per Husdal
hkh4051
Meta-Description:
Meta-Keywords:

1946 Borstrendingar på Strandatur
1. pinsedag 1946. Borstrendingar på tur til Sogn. Frå venstre Mathias Rekve, Ivar B. Løne, Kristian Dymbe, Nils P. Øvsthus (garbogen), Brynjulv Dukstad, Lars Lirhus, Johan Almeland og Martin Øvsthus (Nese).
Eigar av foto: Ivar B. Løne. Samlar av foto: Per Husdal BD001
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils P. Tveite
Nils E. Saue 1817-1876.

Eigar av foto:
Nils Eirik Saue Gregersen
Eigar av foto:
Steinar Herheim

Samlar av foto:
Per Husdal
SH072
Meta-Description:
Meta-Keywords:Nils P. Tveite


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger