Folk frå Øvre Vinje, Vossestrand
Her er ei samling av foto, som tidlegare har stått i andre album
Gudve O. Øvre Vinje vart gift til Ulvund.
Sjå her:

http://gamlefoto.vossestrand.no/myrkdalen/ulvund/index.htm

Nokre av desse bileta finn ein også i andre mapper
Er det nokon som har meir info til desse bileta, så meld frå?

 

Klaus Bidne (1904 - 1994)

Klaus Bidne 1904 - 1994 Øvre Vinjo 110a og 111
Han vart g.m Borghild Gustavsdotter frå Voss i 1929
Han vaks opp på husmansplasset "fjedle"
Eigar av foto Sverre Kvarme       Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1490


Ole S. Vinje og Torsein S.Vinje, Vossestrand
Til venstre:
Ola S. Vinje
(1879 - 1925)
Øvre Vinje 76e
Gravlagd ved Vinje Kyrkje
g.m.
Olina O. Sundsvoll 
(1875 - 19??) Sundsvoll 40c
Sundsvoll og Upkvitne
.
Til høgre:
Torstein S. Vinje
(1869 - 1908)
Øvre Vinje 76c
Amerikansk Statsborgar
Gravlagd ved Vinje Kyrkje
Biletet er teke i North Dakota
.
Dei var brør til Synva-Lars og til Unni Bruland
Eigar av foto: Signe Eide Jakobsen
Samlar: Oddvar Drevsjø

sej001
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Lars H. Vinje d.y., Vossestrand
Notat bak på biletet:
Lars Hansen Vinje

Enten
Lars Hansen Vinje d.y.
f. 1896  
Øvre-Vinje 90f
Utv. til Am
Eller
Lars Hansen Vinje d.e.
f.1879
Øvre Vinje 90a
Utv. til Am
Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0004
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gudve Oddsdtr. Vinje og Anna Halsteinsdtr. Vinje
F.v.
Gudveig Oddsdtr. Vinje f. 1881 d. 1967  Øvre-Vinje 86e
g.m. Sjur S Ulvund f. 1881 d. 1980. 82a

T.h.
Anna Halsteinsdtr. Vinje f. 1876
Øvre-Vinje 88b  Utv. til Am 

Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0006
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Odd Larson og Guro Hallsteinsdtr. Øvre Vinje
Odd Larsson øvre-Vinje 
f. 1851 d. 1892
Øvre-Vinje 86
Gift 1874 medGuro Halsteinsdtr. øvre-Opheim
f. 1855 d. 1931
øvre-Oppheim 58e
Eigar av foto: Henrik S Hommedal
fotoh0044
og
Aasmund Ulvund
aa0015

(oldebarn)

Samlar: Einar Midtun
Fotoh0044
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Guro H. Vinje og sonen Odd O. Vinje
Guro Halsteinsdtr. øvre-Vinje 
f 1855 d 1931
Øvre-Vinje 86 og øvre-Oppheim 68e

og sonen
Odd Oddson øvre-Vinje f. 1890 d.1906

Guro var gift 1874 med 
Odd Larsson øvre-Vinje 1851-1892
Øvre-Vinje 64h og 86

Guro var mor til Gudve g. Ulvund og mormor til Gudveig Hommedal f. Ulvund
Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0026
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Lars O. Vinje "Odd-Lars", Vossestrand
Lars Oddson Vinje  f 1880 d 1964
Øvre-Vinje 86d
"Odd-Lars"

Gift med
Guro Monsdtr. Flisram  f 1888 d 1918
Flisram  68d
Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0021
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Biletinfo
Notat bak bå biletet:

"Gudve og Brita D. Hustveit. Biletet fraa 1892"

Den eldste jenta er Gudve Oddsdtr. Vinje
f.1881 (11 år då biletet vart teke)
Øvre-Vinje 86e

Dotter til Odd Larson øvre-Vinje og Guro Halsteinsdtr. øvre-Oppheim
Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0032
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gudve O. Øvre Vinje
Gudve Oddsdtr. Vinje
f.1881.  Øvre-Vinje 86e

Gift med
Sjur Sjursen Ulvund 
f. 1881.  Ulvund 82a
Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0046
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gudve O. Vinje. Gift med Sjur S. Ulvund
T.v. Gudve Oddsdtr. Vinje 
f.1881 d. 1967. Ø-Vinje 86e

Gift med
Sjur Sjurson Ulvund f. 1881 d.1980 (82a)
Eigar av foto: Henrik S Hommedal 
(Barnebarn)

Samlar: Einar Midtun

Fotoh0023
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gudve O. Vinje
To jenter i bunad
Jenta til høgre er truleg 
Gudve O Vinje f. 1881
Øvre-Vinje 86e
gift med
Sjur Sjursen Ulvund f. 1881
Ulvund 82a

Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0035
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gudve O. Vinje. Gift med Sjur Ulvund
Gudve Oddsdtr. øvre-Vinje 
f.1881 d.1967

Gift med
Sjur Sjurson Ulvund 
f. 1881 d. 1980
Ulvund 82a

Notat bak biletet: "Frå 1898 eller 99"
Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0030
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Jørgine Oddsdotter Vinje
Jørgine Oddsdotter Vinje
1885-1965

Øvre Vinjo 94f - %C3%86ttebok II

g 1908 med
Anders Larsson Nesheim
1886-1979

Nesheim 138 - Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV011
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gjertrud O. Vinje. Gjørgine O. Vinje
Notat bak på biletet:"Gjertrud, Gjørgina og Marta"
Gjertrud og Gjørgine er truleg søstrene til Gudve Oddsdtr. Vinje g. Ulvund.
Gjertrud Oddsdtr. Vinje f. 1875
Øvre-Vinje 86a Utv. til Am

Jørgine Oddsdtr. Vinje f. 1885
Øvre-Vinje 86f
Gift med
Anders Larsen Nesheim f 1886
Nesheim 130a

Marta er dotter til Gjertrud, f. 1895
Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0039
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gudveig og Gjertrud O Ulvund med dottera Marta
F.v.
Gudveig Oddsdotter Vinje
1881-1967 
g. 1905 med 
Sjur Sjurson Ulvund 
1881-1980

Ulvund 88
T.h.

Gjertrud Oddsdotter Vinje
1875-

Jenta i midten er Marta f. 1895, dotter til Gjertrud.

Gjertrud og dottera Marta utvandra i 1903 til Mabel, Minnesota, USA.
Ulvund 102

Henvisningane er til Ætteboka II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun

foto AV002
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Odd O. Vinje
Notat bak på biletet:
"Odd O Vinje og Marta Olsdtr. Vinje"

Odd er truleg bror til Gudve O Vinje.
Han var fødd i 1890 og døydde ung.
Øvre-Vinje 86h

Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0033
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Lensmann Odd L. Vinje, Vossestrand, med kona Anna (K. Rogne) omlag 1900
Vossestrand
Lensmann Odd L. Vinje, 
(1866 - 1916)
Øvre Vinje 80a
g. 1903 med 
Anna (f. K. Rogne)
Huset hans sto der huset til Johannes Samland no står.
Då han døde flytta enkja huset til Rognepå Voss.
Samlar av foto: Per Husdal

 
bildc030
Meta-Description:Odd L. Vinje (1866-1916)Huset hans sto der huset til Johannes Samland no står på Vinje.Då han døde flytta enkja huset til Rogne på Voss.
Meta-Keywords:Lensmann Odd L. Vinje,Vinje,Vossestrand, Johannes Samland,Anna K. Vinje,Anna K. Rogne,Anna Vinje,Anna Rogne

6 av borna til Odd L. Vinje (1851-1892)
Frå venstre: Anders O. Vinje (1887- )USA, Hallstein O. Vinje(1879-)USA, Gjertrud O. Vinje (1875-)USA, Gudve O. Vinje (1880- )Ulvund, Jørgina O. Vinje (1885- )Nesheim.  Til høgreLars O. Vinje(1880- )Oddlars Vinje i 1905 (Ættabok forVossestrand: Øvre Vinje 86).
Eigar av foto: Mons L. Vinje.  Samlar av foto: Per Husdal  bildc023
Meta-Description:Fotografi av 6 av borna til Odd. L. Vinje
Meta-Keywords:Odd L. Vinje, Oddlars, Odd-Lars,Oddlas,Vinje,Vossestrand,Anders Vinje,Hallstein Vinje,Gjertrud Vinje, Gudve Vinje, Jørgina Vinje, Lars O. Vinje,Lars Vinje

Halstein Oddson Vinje
Halstein Oddson Vinje
1882-

Utv. i 1902 til Madison, Wisconsin, USA
%C3˜vre Vinjo 94e - %C3%86ttebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure
Samlar: Einar Midtun
foto AV025
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Malinalars (Malinen) Vinje, vossestrand og fyrste kona hans
Lars S. Vinje d. y. (Malinen-Malinalars 1875-1958) var gift to gonger. Her er foto av han og fyrste kona hans, Marta O. Vinje (1883-1910). Dei hadde ingen born. Marta var syster til Peder O. Vinje. Sjå Ættabok, Vinje Ø, 82b.
Eigar av foto: Gunnar Midtun  Samlar av foto: Per Husdal
foto0001 og foto0002
Meta-Description:Lars S. Vinje d. y. (Malinen-Malinalars 1875-1953) var gift to gonger. Her er foto av han og fyrste kona hans, Marta O. Vinje (1883-1910). Dei hadde ingen born. Marta var syster til Peder O. Vinje. Sjå Ættabok, Vinje Ø, 82b.Eigar av foto: Gunnar Midtun
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Lars S. Vinje,Lars S. Vinje d.y.,Marta O. Vinje,Malinen,Malina-Lars,Peder O. Vinje,Per Vinjo

Guri S. Vine, Vossestrand. Malina-Guri
Guri S. Vinje  f. 1879  Øvre-Vinje 82 d
g.m. Ola K Lid, Lid i Raundalen

Syster til "Malinen" Lars S Vinje 82b
Eigar av foto: Henrik S Hommedal

Samlar: Einar Midtun
Fotoh0005
Meta-Description:
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger