Gamle foto frå Vossestrand,Vossestrand Sogelag, Vasstrondè, Husahaugen, Selland, gravheug
Selland, gravhaug. Gravhaugen ligg over tuna på Selland (oppe ved skogbrynet), ein går forbi
gravhaugen, når ein går opp til stølen Lintua.
Foto: Oddvar Drevsjø foto: 1081
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand, Selland, gravrhaug, Vasstrondè
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger