Gygrefot på Grindaland 2.
Gygrefot på Grindaland 2, Vasstronde.
Gygrefot på Grindaland 2.
GPS 32 V 0369967 / 6741813
I mellom Ure og Løn ligg ein stor stein dei kalla "Byrès -steinen".
Han liggi på land ved vatnet, men eine enden av steinen står uti vatnet 
Da e gjygre som skal ha båre den til rettes, ho ville byggja bru over Oppheimsvatnet. So for ho bortom på Vasstronde å finna seg ein stein som ho ville ned til vatnet med. Ho kom ikkje lengre ned enn på Grindalandsbøen eit stykke. Då kom sola på ho, so ho sprakk. Steinen skal ha lege der til ratt nyleg, men no er han skoten sund. "Knut Bjørgaas or gamal tid 1, s 31." Kansje gygre gjekk forbi her med steinen?
Me takkar Gudmund Selland for at han synte oss gygrefoten på Grindaland.
foto Oddvar Drevsjø     foto 1588

Gygrefot på Grindaland 1.
 Gygrefot på Grindeland, Vasstronde
Gygrefot på Grindaland, her er det fleire merker på skarvet.
GPS 32V 0369967 / 6741813
I mellom Ure og Løn ligg ein stor stein dei kalla "Byrès -steinen".
Han liggi på land ved vatnet, men eine enden av steinen står uti vatnet 
Da e gjygre som skal ha båre den til rettes, ho ville byggja bru over Oppheimsvatnet. So for ho bortom på Vasstronde å finna seg ein stein som ho ville ned til vatnet med. Ho kom ikkje lengre ned enn på Grindalandsbøen eit stykke. Då kom sola på ho, so ho sprakk. Steinen skal ha lege der til ratt nyleg, men no er han skoten sund. "Knut Bjørgaas or gamal tid 1, s 31." Kansje gygre gjekk forbi her med steinen?
Takk til Gudmund Selland for at han synte oss gygrafoten på Grindaland.
foto Oddvar Drevsjø       foto 1587

Gygrafoten på Kjønnegard.
Gygrefot på Kjønnegard, Vasstronde
Gygrefoten på Kjønnegard.
GPS 32V 0567908 / 6740633
foto: Oddvar Drevsjø
Gamle foto frå Vossestrand,Vossestrand Sogelag, Vasstrondè, Husahaugen, Selland, gravheug
Selland, gravhaug. Gravhaugen ligg over tuna på Selland (oppe ved skogbrynet), ein går forbi
gravhaugen, når ein går opp til stølen Lintua.
Foto: Oddvar Drevsjø foto: 1081
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand, Selland, gravrhaug, Vasstrondè
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger