Mikkel Grindaland og slekta hans, Vasstronde, Vossestrand

Meta-Description:Mikkel Grindelaqnd og slekta hans
Meta-Keywords:Mikkel,Grindeland,Mikkeline

Lars V. Grindaland (1818 - 1889)
og kona Brita B. Grindeland (1825 - 1893)
Lars og Brita var foreldre til Mikkel Grindeland
Eigar av foto: Ingrid Haga Samlar av foto: Per Husdal   haga3005
Meta-Description: Mikkel Grindaland, Vossestrand
Meta-Keywords: Mikkel Grindaland,Mikkel,Grindaland

Folk frå Grindeland, Vossestgrand
Bak f.v.
Brynjulv Grindeland
1855 ug Grindeland 74f.
Viking Grindeland
74c 1850 - 1917 g 1880 m Gjertrud Mikkjelsdtr Lid, Voss
Framme fv. gut på fanget
Mikkel L. Grindeland
74i 1863 -  g 1887 m 
Ingri Larsdttr. Rygg56d 1868 -
Lars Vikingson Grindeland
62a 1818 - 1889g 1846 m
Brita Brynjulvsdtr Grindeland 60f  1825 - 1893
Ingebjørg L. Grindeland
74h1866 - g 1886 m Godskalk Godskalkson Selland
Brita Brynjulvsdtr Grindeland
60f 1825 - 1893
Eigar av foto: Gudmund Selland Samlar av foto: Oddvar Drevsjø gudsel 001 foto0207
Meta-Description:Grindeland, Vossestrand. Bak f.v. Brynjulv Grindeland ug Grindeland 74f. Viking Grindeland. 74c 1850 - 1917 g 1880 m Gjertrud Mikkjelsdtr Lid, Voss. Framme fv. gut på fanget Mikkel Grindeland. 74i 1863 - Ingri Larsdttr. Rygg Lars Vikingson Grindeland 62a 1818 - 1889. Brita Brynjulvsdtr Grindeland 60f 1825 - 1893 Ingebjørg Grindeland 1866 g 1886 m Godskalk Godskalkson Selland. Brita Brynjulvsdtr Grindeland 60f 1825 - 1893. Eigar av foto: Gudmund Selland. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Keywords:Grindeland,Vossestrand,Brynjulv Grindeland,Viking Grindeland,Gjertrud Mikkjelsdtr Lid,Voss, Mikkel Grindeland,Ingri Larsdtr. Rygg,Lars Vikingson Grindeland,Brita Brynjulvsdtr Grindeland,Ingebjørg Grindeland,Godskalk Godskalkson Selland,Brita Brynjulvsdtr Grindeland,Gudmund Selland,Oddvar,Drevsjø

Mikkel Grindeland, Ingri Grindeland, Lars Grindeland
Mikkel L. Grindeland
(1863 - 1941)
Grindaland 74i og 100

Gift 1887 med
Ingri L. Rygg
(1868 - 1943)
Rygg 56d

Lars M. Grindeland
(1897 - 1962)
Grindeland 100e
Eigar av foto: Ingrid Haga

Samlar av foto: Per Husdal

haga2004
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Mikkel Grindaland (1863 - 1941)
Eigar av foto: Ingrid Haga Samlar av foto: Per Husdal   haga2001
Meta-Description: Mikkel Grindaland, Vossestrand
Meta-Keywords: Mikkel Grindaland,Mikkel,Grindaland

Mikkjel Grindeland og Ingri L Grindeland, Vasstrondè, Oppheim
Mikkjel L. Grindeland
1863 - 1941
Grindeland 74i
og
Ingri L. Grindeland
f. Rygg
1868 - 1943
Rygg 56d
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0393
Meta-Description:Mikkjel Grindeland og Ingri Grindeland, Grindeland, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Mikkjel Grindeland,Ingri Grindeland,Grindeland,Rygg,Vasstrondè,Oppheim,Vossestrand

Gitle M. Grindeland. Vossestrand
Gitle M. Grindeland
(1910 - 1976)
Grindaland 100i

Gift med
Solveig Grindeland
Eigar av foto:
Ingrid Haga

Samlar av foto:
Per Husdal

haga5032
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anna M. Grindeland. Maria M. Grindeland. Marta M. Grindeland
Brynjel M. Grindeland
(1905 - 1916)
Grindaland 100 x
Eigar av foto:
Ingrid Haga

Samlar av foto:
Per Husdal

haga2008
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Lars og Anna Grindeland, Vossestrand
Lars M. Grindeland (1897 - 1962) og systera Anna M. Grindeland (1894 - 1973)  Grindeland 100e og 100d
Eigar av foto: Ingrid Haga Samlar av foto: Per Husdal   haga5036
Meta-Description: Lars M. Grindaland, Vossestrand og systera, Anna
Meta-Keywords:Lars M. Grindeland,Grindaland,Anna M. Grindaland


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger