Grupper, Vasstrondè
 

Folk Vasstrondè
Bak fv. Anders Hemre og Lars Hemre Ffv. Kristi Vinje og Marta Grindeland. Foto: Jacobsen, Bergen 
Bak fv. Anders Hemre og Lars Hemre
Ffv. Kristi Vinje og Marta Grindeland.
Foto: Jacobsen, Bergen
Eigar av foto: Anna Teigen  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto 1675

Kjønnegard folk
fv. Olaf Flete, Johan Bjørnetun, Johan Mikal Bjørnetun, Martin Bjørnetun, Mikkelina Bjørnetun, Nikolai Bjørnetun. 
fv. Olaf Flete, Johan Bjørnetun, Johan Mikal Bjørnetun, Martin Bjørnetun,
Mikkelina Bjørnetun, Nikolai Bjørnetun.
Eigar av foto: Johan Bjørnetun    Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 1670

Kjønnegard folk
Bak fv. Sina Bjørnetun, Gudrun Eidsvik, Kasper Montad (på benken). ffv. Gudrun Monstad, Mikkelina Bjørnetun med Johan Mikal på fanget, Nikolai Bjørnetun, Johan Bjørnetun, Martin Bjørnetun.
Bak fv. Sina Bjørnetun, Gudrun Eidsvik, Kasper Monstad (på benken).
ffv. Gudrun Monstad, Mikkelina Bjørnetun med Johan Mikal på fanget,
Nikolai Bjørnetun, Johan Bjørnetun, Martin Bjørnetun.
Eigar av foto: Johan Bjørnetun     Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 1665

Spelemenn på Vasstrondè/Haugsvik
Fv. Olav K. Selland, Gudmund K. Selland, Leif Rygg og Ingfrid Øyre Selland. Eigar av foto: Gudmund Selland        Samlar av foto: Oddvar Drevsjø    foto 1511
Fv. Olav K. Selland, Gudmund K. Selland, Leif Rygg og Ingfrid Øyre Selland.
Eigar av foto: Gudmund Selland        Samlar av foto: Oddvar Drevsjø    foto 1511


Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Kjønnegard folk, Lars Kjønnegard, Olav Kjønnegard,Brita N Ringheim, Lars Kjønnegard, Gurid Kjønnegard, Vossestrand
Frå venstre. Olav Kjønnegard 1910 - 1931, Brita N. Ringheim, Lars Kjønnegard, ukjend, ukjend,
framme. Gurid Kjønnegard 1907 -1986
Eigar av foto: Annlaug Ringheim Rekdal Samlar av foto: Oddvar Drevsjøfoto: 1060
Meta-Description:Kjønnegard folk, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Kjønnegard,Vossestrand,Olav Kjønnegard,Brita N Ringheim,Lars Kjønnegard,Guri Kjønnegard,Annlaug Ringheim Rekdal,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, ca 1939 Øyjordstølen folk, Vasstrondè,Vossestrand
Fv. Ragnhild Ødegaard (Blikberg), Sjur S Bidne, Guri Sundsvoll (Ødegaard), Gyda Bidne (Dukstad), Eirik Knapstad

Meta-Description: ca 1939 Øyjordstølen folk, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Øyjordstølen,Vasstrondè,Vossestrand,Eirik Knapstad,Gyda Bidne,Gyda Dukstad,Guri Sundsvoll,Guri Ødegaard,Sjur S Bidne,Olav Blikberg,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, 1939 Øyjordstølen folk, Vasstrondè, Vossestrand
Fv.  Eirik Knapstad, Gyda Bidne (Dukstad), Guri Sundsvoll (Ødegaard), Ragnhild Ødegaard (Blikberg), Ivar Ødegaard og Sjur S. Bidne
Eigar av foto: Olav Blikberg Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0811
Meta-Description:Øyjordstølen folk, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Øyjordstølen,Vasstrondè,Vossestrand,Eirik Knapstad,Gyda Bidne,Gyda Dukstad,Guri Sundsvoll,Guri Ødegaard,Ivar Ødegaard,Sjur S Bidne,Olav Blikberg,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Øyjordstølen folk, Vasstrondè, Vossestrand
Bak fv.  Anna M. Ødegaard, ukjend, Vetle Lars M. Ødegaard, ukjend, Marta M Ødegaard
ffv. Ukjend Ivar Ødegaard og Ragnhild Ødegaard (Blikberg)
Eigar av foto: Olav Blikberg Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0810
Meta-Description:Øyjordstølen folk, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Øyjordstølen,Vasstrondè,Vossestrand,Anna M Ødegaard,Vetle Lars M Ødegaard,Marta Ødegaard,Ivar Ødegaard,Ragnhild Ødegaard,Ragnhild Blikberg,Olav Blikberg,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, 5 Soldatar, Vasstrondè, Vossestrand
Fv. Godskalk Selland, Olav M. Ødegård, Ivar B. Grindeand, Lars M. Ødegård d.y, 
Eirik Sausjord
Eigar av foto: Olav Blikberg  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto0733
Meta-Description:5 Soldatar, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,5 soldatar,Vasstrondè,Vossestrand,Godskalk Selland,Olav M Ødegård,Ivar V Grindeland,Lars M Ødegård d.y,Eirik Sausjord,Olav Blikberg,Oddvar Drevsjø

Folk Selland, Vasstrondè, Vossestrand
Fv. Ukjent, Godskalk O. Selland, Godskalk A. Selland, Hansina Selland, Ingeborg Selland, 
Marta Sælid, Marta Hirth Vinje,
Ffv. Gjørgina Selland, Osvald Brekke, Godskalk L. Selland
Eigar av foto: Astrid Stalheim  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto0585
Meta-Description:Folk Selland, Selland, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Selland folk,Selland,,Vasstrondè,Vossestrand,Godskalk O Selland,Godskalk A Selland,Hansina Selland,Ingeborg Selland,Marta Sælid,Marta Hirth Vinje,Gjørgina Selland,Osvald Brekke,Godskalk L Selland,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Grendalaget på Vasstrondè i Nærøydalen
1 Stedjeberg 2 Lars Kjønnegard 3 Lars M. Grindeland 4 Torbjørg Hemre 5 Anna Kvarme 6 Anna Ødegaard  7 Marta Ødegård 8 Anders Brekke (sjåfør) 9 Lars Hemre 10 Arnfinn Markusteig 11 Store Lars Ødegård 12 Anna Grindeland 13 Vetle Lars Ødegård 14 Marta Grindeland 15 Sjur Hemre 16 Samson Ljosno 17 Knut O. Grindeland 18 Bertina Midtun (Gavle)
Meta-Description:1 Stedjeberg 2 Lars Kjønnegard 3 Lars M. Grindeland 4 Torbjørg Hemre 5 Anna Ødegård 6 Anna Kvarme 7 Marta Ødegård 8 Anders Brekke (sjåfør) 9 Lars Hemre 10 Arnfinn Markusteig 11 Store Lars Ødegård 12 Anna Grindeland 13 Vetle Lars Ødegård 14 Marta Grindeland 15 Sjur Hemre 16 Samson Ljosno 17 Knut O. Grindeland 18 Bertina Midtun (Gavle)Eigar av foto: Astrid Stalheim Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Keywords:Vasstondi,Grendalag,Nærøydalen,Stedjeberg,Lars Kjønnegard,Lars M. Grindeland, Torbjørg Hemre,Anna Ødegård,Anna Kvarme,Marta Ødegård,Anders Brekke,Lars Hemre, Arnfinn Markusteig,Store Lars Ødegård,Anna Grindeland, Vetle Lars Ødegård,Marta Grindeland,Sjur Hemre,Samson Ljosno,Knut O. Grindeland, Bertina Midtun,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Kvinneforening på Vasstrondè, Vossestrand
1.Ingebjørg Grindeland, 2.Gudrun Grindeland, 3.Maria Selland, 4.Brita Teigen, 5.Maria Teigen - Sundve, 6.Brita Ødegård, 7.Marta Selid, 8.Gjørgina Selland, 9.Hansina Selland, 10.Mikkalina Bjørnetun, 11.Brita Hemre, 12. Anna Grindeland. Biletet er teke på Selland.
Eigar av foto: Lars Hemre  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0272Lar.Hemr. 001
Meta-Description:1.Ingebjørg Grindeland, 2.Gudrun Grindeland, 3.Maria Selland, 4.Brita Teigen, 5.Maria Teigen - Sundve, 6.Brita Ødegård, 7.Marta Selid, 8.Gjørgina Selland, 9.Hansina Selland, 10.Mikkalina Bjørnetun, 11.Brita Hemre, 12. Anna Grindeland. Biletet er teke på Hemre
Meta-Keywords:Ingebjørg Grindeland,Gudrun Grindeland,Maria Selland,Brita Teigen,Maria Teigen-Sundve,Brita Ødegård,Marta Selid, Gjørgina Selland,Hansina Selland,Mikkalina Bjørnetun, 11.Brita Hemre,Anna Grindeland,Hemre,Lars Hemre,Oddvar Drevsjø

Gullbrudlaupet til Guri og Lars Hemre, Vasstrondè, Vossestrand
Gullbrudlaup på Hemre. Vasstronde, Vossestrand. 1. Styrkår Ulvund 2. Hans Kjønnegard 3. Brita Hemre 4. Nils Hemre 5. Ola Hemre 6. Sjur Hemre 7. Lars d.y. Hemre  8. Gjørgina Hemre 9. Ingri Hemre 10. Torbjørg Hemre 11. og 12. brudeparet Lars og Guri Hemre.
Eigar av foto: Lars Hemre. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto0273  Lar.Hemr. 003
Meta-Description:
Meta-Keywords:Gullbrudlaup,Hemre.Vasstronde,Vossestrand,Styrkår Ulvund,Hans Kjønnegard,Brita Hemre,Nils Hemre,Ola Hemre, Sjur Hemre,Gjørgina Hemre,Ingri Hemre,Torbjørg Hemre,Lars Hemre,Guri Hemre,Oddvar Drevsjø

Store Hemre, Folk på Låvebrua, Vasstrondè, Oppheim
Folk på Låvebrua til
Store Hemre 1925

1.Olav L Hemre
2. Sjur Hemre
3. Nesheim?, Vossevangen?
4. Lars L. Hemre
5. Torbjørg Hemre
6. Nesheim?, Vossevangen?
7. Nesheim?, Vossevangen?
8. Nesheim?, Vossevangen?
9. Nesheim?, Vossevangen?
10. Brita Hemre
11. Lars Hemre
12. Guri Hemre
13. Lars Bjarne Hemre
14. Gjørgina Hemre
15. Olav H. Kjønnegard
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0476
Meta-Description:Store Hemre, Hemre, Folk på Låvebrua, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Store Hemre,Hemre,Vasstrondè,Vossestrand,Olav L Hemre,Sjur Hemre,Lars L Hemre,Torbjørg Hemre,Brita Hemre,Lars Hemre,Guri Hemre,Lars Bjarne Hemre,Gjørgina Hemre, Olav H Kjønnegard,Oddvar Drevsjø

Folk, Kjønnegard Johan Bjørnetun, Sina Bjørnetun, Nikolai Bjørnetun, Martin Bjørnetun
Fv. Johan Bjørnetun, Sina Bjørnetun, Nikolai Bjørnetun, ei tjenestejente (ukjend), Martin Bjørnetun
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0394
Meta-Description:Folk Kjønnegard, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Johan Bjørnetun,Sina Bjørnetun,Nikolai Bjørnetun,Martin Bjørnetun,Kjønnegard,Vasstrondè,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Militærbilee omag 1905, Soldatar frå Vossestrand
11. Sakførar Helgeland 12. Nils H. Hommedal 13. Nils A. Tveite 15. Henrik I. Jordalen 
16 Ola G. Markusteig 17. Lars J. Draugsvoll 18. Lars L. Hemre 19. Ingebrikt Rognaldson Sundve
Eigar av foto: Gudmund Selland  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto0276  gudsel. 025
Meta-Description:11. Sakførar Helgeland 12. Nils H. Hommedal 13. Nils A Tveite, 15. Henrik I. Jordalen 16 Ola G.Markusteig 17. Lars J. Draugsvoll 18. Lars L. Hemre 19 Ingebrikt Ronaldson Sundve, Eigar av foto: Gudmund Selland. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Sakførar Helgeland,Nils H. Hommedal,Nils A Tveite,Henrik I. Jordalen,Ola G.Markusteig,Lars J. Draugsvoll,Lars L. Hemre,Ingebrikt Rognaldson Sundve,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø

Spelemenn på Vasstronde, Haugsvik og Myrkdalen
Spelemenn
 Bak fv. Kjell Midtun,
Leif Rygg, Olav Selland


Framme fv.
Sonen til Kjel Skjervheim
og Lars Skjervheim
Eigar av foto:
Gudmund Selland

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0382
Meta-Description:Spelemenn, Kjell Midtun, Leif Rygg, Olav Selland, Lars Skjervheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Spelemenn på Vossestrand,Kjell Midtun,Leif Rygg,Olav Selland,Kjel Skjervheim,Lars Skjervheim,Gudmund Selland,Vasstronde,Haugsvik,Myrkdalen,Selland,Rygg,Skjervheim,Vossestrand

Stølshelg på Lintua, Sellandstøl 1938
1. Gjørgina Selland 2. Godskalk A. Selland 3. Godskalk O.Selland 4. Lars Selland.
5. Anna Sælid 6. Hansina Selland 7. Marta Sælid 8. Gudveig Sælid 9. Maria Hirth Vinje (tjenestejente)
10. Astrid Stalheim 11. Osvald Brekke
Eigar av foto: Gudmund Selland   Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto0468   Gudm.Sel 017
Meta-Description:Folk på Lintua, Lintua, Selland, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords: Lintua,Selland,Vasstrondè,Vossestrand,Gjørgina Selland,Godskalk A Selland,Godskalk O Selland,Olav G Selland,Anna Sælid,Hansina Selland,Marta Sælid,Gudveig Sælid,Maria Mørkve,Astrid Stalheim,Osvald Brekke,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø

Folk Selid, Vasstrondè, Vossestrand
Fv. Marta Sælid f. Markusteig, Torstein Sælid, Henrik Sælid 4. Anna Sælid, Ingebjørg Sælid,  Lars Sælid, Guri Kvamme (mor til Torstein Sælid)
Eigar av foto: Astrid Stalheim  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0503
Meta-Description:Folk Sælid, Sælid, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Sælid folk,Selid folk,Sælid,Selid,Vasstrondè,Vossestrand,Marta Sælid,Torstein Sælid,Henrik Sælid,Anna Sælid,Ingebjørg Sælid,Lars Sælid,Guri Kvamme,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Markusteig folk,Øyjordi folk, Markusteig, Øyjordi, Vossestrand
Øyjordi / Markusteig folk

Bak fv.
Anna Ødegård, Øyorden 46f
Ola Ødegård, Øyorden 46d
(g.m Marta K Vinje, Øyorden)
Ola Markusreig, Markusteig 32e
StoreLars Ødegård, Øyorden 42c
Vetle Lars Ødegård, Øyorden 42e
Marta Ødegård, Øyorden 42g

Fremste rekkje
fv. Brita Markusteig, Markusteig 32c
Torbjørg Markusteig 34g?
Brita Ødegård, Øyorden 42b


Foto: Joh v.d Fehr,
Vossevangen
Eigar av foto: Astrid Stalheim  
Samlar av foto:Oddvar Drevsjø  
foto 0502
Meta-Description:Markusteig folk, Øyjordi folk, Markusteig, Øyjordi, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig,Øyjordi,Anna Ødegård,Ola Ødegård,Ola Markusteig,Lars Ødegård,Marta Ødegård,Brita Markusteig,Torbjørg Markusteig,Brita Ødegård,Joh v.d Fehr,Vossevangen,Vossestrand,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger