Landskap, Vasstronde

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Nyestølen, Kjønnegard, Vossestrand
1908 Nyestølen Bruk 1 og 2  på Kjønnegard hadde støl her. stølen vart seinare flytta ned på Furustølen.
bak f.v Anna Kjønnegard 1903 - 1916, Lars Kjønnegard 1905 - 1954, Ingrid Kjønnegard 1870 - 1957 med
Gurid Kjønnegard på fanget 1907 - 1986, Hans Eilivson Kjønnegard 1855 - 1928.
Eigar av foto: Annlaug Ringheim Rekdal Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto: 1055
Meta-Description:Nyestølen, Kjønnegardstøl, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Nyestølen,Kjønnegard,Vossestrand,Annlaug Ringheim Rekdal,Oddvar Drevsjø

ca 1930 Hestar på Øyjordi, Vasstrondè, Vossestrand
Ca 1930 - Hestar på Øyjordi
Eigar av foto: Olav Blikberg   Samlar av foto: Oddvar Drevsjøfoto 0736
Meta-Description:Hestar på Øyjordi, Øyjordi, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,hestar på Øyjordi,Øyjordi,Vasstrondè,Vossestrand,Olav Blikberg,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Vetla Hemre, Vasstrondè, Vossestrand
Vetla - Hemre. Frå albumen til Ola og Brita Markhusteig.
Eigar av foto: Kjell Ure   Samlar av foto: Oddvar Drevsjøfoto 0705
Meta-Description:Vetle Hemre, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Vetla Hemre,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Vasstrondè,Vossestrand,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Kaffikos på Liaset, Vasstrondè, Vossestrand
Frå albumen til Ola og Brita Markhusteig. Kaffikos på Liaset, Vasstrondè, Fv Brita Markhusteig, dei to jentene er ukjende.
Eigar av foto: Kjell Ure   Samlar av foto: Oddvar Drevsjøfoto 0653
Meta-Description:Kaffikos på Liaset, Vetle Hemre, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Kaffikos på Liaset,Liaset,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Vetla Hemre,Vasstrondè,Vossestrand,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Stølar på Liaset, Vasstrondè, Vossestrand
Frå albumen til Ola og Brita Markhusteig. Stølane på Liaset (Vasstrondè), stølen th er "Annaselet" på Liaset
Eigar av foto: Kjell Ure   Samlar av foto: Oddvar Drevsjøfoto 0652
Meta-Description:Stølar på Liaset, Vetle Hemre, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Annaselet,Liaset,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Vetla Hemre,Vasstrondè,Vossestrand,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Ola og Brita Markhusteig på stølen Liaset,Vasstrondè, Vossestrand
Frå albumen til Ola og Brita Markhusteig. Ola og Brita Markhusteig på stølen Liaset (Vasstrondè)
Eigar av foto: Kjell Ure   Samlar av foto: Oddvar Drevsjøfoto 0650
Meta-Description:Ola og Brita Markhusteig på Stølen Liaset, Vetle Hemre, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Liaset,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Vetla Hemre,Vasstrondè,Vossestrand,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Selland ca 1935
Godskalk A. Selland (Oppigarden) med hest og vogn
Eigar av foto: Astrid Stalheim   Samlar av foto: Oddvar Drevsjøfoto 0579
Meta-Description:Godskalk A Selland, Selland, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Selland,Godskalk A Selland,Vasstrondè,Vossestrand,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Lintua, Vasstrondè, Vossestrand
Lintua, Vasstrondè. Heilt til høgre Marta H. Sælid
Eigar av foto: Astrid Stalheim   Samlar av foto: Oddvar Drevsjøfoto 0572
Meta-Description:Lintua, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Lintua,Marta H Sælid,Vasstrondè,Vossestrand,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Lintua, Gjørgina Selland med smalen, Vasstrondè,Vossestrand
Gjørgina Selland på stølen Lintua med smalen.
Eigar av foto: Astrid Stalheim   Samlar av foto: Oddvar Drevsjøfoto 0568
Meta-Description:Lintua, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Lintua,Selland,Gjørgina Selland,Vasstrondè,Vossestrand,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Sælid, Vasstrondè, Vossestrand
Sælid, Vasstrondè. Innkøyring av høy på låven.
Eigar av foto: Astrid Stalheim   Samlar av foto: Oddvar Drevsjøfoto 0569
Meta-Description:Sælid, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Sælid,Vasstrondè,Vossestrand,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Grindeland, Vasstrondè 1949, Vossestrand
Grindeland, Vasstrondè 1949
Eigar av foto: Martin Grindeland   Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Grindeland,Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Grindeland,Vasstrondè,Vossestrand,Martin Grindeland,Oddvar Drevsjø

Vasstrondè mellom Haugsvik og Selid
Parti av Vassrondè mellom Haugsvik og Selid (postkort)
foto0332
Eigar av foto: Lars Hemre   Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vasstrondè,Selid,Haugsvik,Lars Hemre,Oddvar Drevsjø

Vasstrondè med Oppheimsvatnet
Parti av Vassrondè  (postkort)
foto0436
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø  Foto: Normann
Meta-Description:Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vasstrondè,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Hesjer på Vasstrondè, Vasstrondè, Vossestrand
Hesjer på Vasstrondè  (postkort)
foto0442
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø  Foto: Normann
Meta-Description:Hesjer på Vasstrondè,Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vasstrondè, Vasstrondè,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Hesjer på Selland, Vasstrondè, Vossestrand
Hesjer på Selland, Vasstrondè
foto0443
Eigar av foto: Gudmund Selland  Foto: Gudmund Selland  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Hesjer på Selland,Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Selland,Vasstrondè,Vossestrand,Gudmund, Selland,Oddvar Drevsjø

Hesjer på Selland 1968
Hesjer på Selland 1968, Vasstrondè
foto0485
Eigar av foto: Gudmund Selland  Foto: Gudmund Selland  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Hesjer på Selland,Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Selland,Vasstrondè,Vossestrand,Gudmund Selland, Selland,Oddvar Drevsjø

Køyring på høy på Selland, Vasstrondè, Vossestrand
Køyring av høy med hest og vogn på Selland, Vasstrondè
Fv Marit Selland, Knut Selland, Per Gunnar Lemme
Eigar av foto: Gudmund Selland   Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0469
Meta-Description:Køyring på høy med hest på Selland,Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Selland,Vasstrondè,Vossestrand,Gudmund, Selland,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger