Øyjordi, Vasstrondè.
 

Anna Magnesdtr Ødegård
Anna Magnesdtr Ødegård 1886 - 1969 ugift. Øyjordi 44f Foto: Mimmi Jansen, Vossevangen.
Anna Magnesdtr Ødegård 1886 - 1969
ugift. Øyjordi 44f
Foto: Mimmi Jansen, Vossevangen.

Eigar av foto: Anna Teigen   Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto 1674 

Magne Larsson Ødegård og Ragnhild Larsdtr Grindeland
Magne Larsson Ødegård (1850 - 1922) Ragnhild Larsdtr Grindeland (1848 -1922) Dei vart gifte i 1875. Se i nye ættaboka frå Vossestrand  
Magne Larsson Ødegård (1850 - 1922)
Ragnhild Larsdtr Grindeland (1848 -1922)
Dei vart gifte i 1875. Se i nye ættaboka frå Vossestrand "Øyjordi 44"
foto: Hulda Bentzen, Voss
Eigar av foto: Annlaug Ringheim Rekdal     Samlar av foto: Oddvar  Drevsjø  foto 1530 


Lars Ødegård (Store -Lars), 1880 - 1947
Lars Ødegård (Store - Lars) 1880 - 1947 Se Øyjordi 44c i nye ættaboka for Vossestrand. Vegen som er bak Lars, er gamlevegen som gjekk ut til Markusteigen. Eigar av foto: Olav Blikberg     Samlar av foto: Oddvar Drevsjø. foto: 1533
Lars Ødegård (Store - Lars) 1880 - 1947
Se Øyjordi 44c i nye ættaboka for Vossestrand.
Vegen som er bak Lars, er gamlevegen som gjekk ut til Markusteigen.
Eigar av foto: Olav Blikberg     Samlar av foto: Oddvar Drevsjø. foto: 1533Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Marta og Ola  Ødeggård, Øyjordi,Vasstrondè, Vossestrand
Marta K. Vinje (1891 - 1923) Nedre Vinje 80a og Olav Ødegård (1883 - 1946) Øyorden 42d. 
Biletet er teke straks etter bryllaupet deira.
Eigar av foto : Olav Blikberg Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0758
Meta-Description:Marta K Vinje og Olav Ødegård, Øyjordi, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Marta K Vinje,Marta K Ødegård,Olav Ødegård,Øyordi,Ødegård,Vasstrondè,Vossestrand,Olav Blikberg,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Anna og Ola Ødegård, Ødegård, Vasstrondè, Oppheim
Fv. Anna Ødegård
1886 -
Øyorden 42f

Ola Ødegård
1883 -
Øyorden 42d

Han var g.m
Marta K. Vinje<
Eigar av foto: Ingebjørg Kvamme

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0757
Meta-Description:Anna og Ola Ødegård, Ødegård, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Anna Ødegård,Ola Ødegård,Ødegård,Øyjord,Vossestrand,Vasstrondè,Ingebjørg Kvamme,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Bryllaupsbilete av Ivar T Blikberg og Ragnhild Ødegaard, Øyjordi, Vasstrondè, Vossestrand
Bak f. v.: Store-Lars Ødegaard, Vetle-Lars Ødegaard, Olav Ødegaard (far til brura), Guri og Ivar Ødegaard, Marta Ødegaard, Anna Ødegaard og Brita Ødegaard.
Framme f. v.: Ivar T Blikberg og Ragnhild Olavsdtr Ødegård (brudepar), og bestemor til brura 
Anna Davesdtr Vinje (Sausjord).
Framom brudeparet står Magne Alf Ødegård.
 
Biletet er teke på Larsahaugen og ein kan skimta Vetla-nosi i bakgrunnen.
Eigar av foto : Johan Bjørnetun Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0736
Meta-Description:Bryllaupet til Magne Blikberg og Ragnhild Ødegaard, Øyjordi, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ivar Blikberg,Ragnhild Blikberg,Anne Davestdr Vinje,Ivar Ødegaard,Alf Magne Ødegaard,Lars Ødegaard d.y,Lars Ødegaard d.e,Guri Ødegaard,Olav Ødegaard,Ivar Ødegaard,Marta Ødegaard,Anna Ødegaard,Brita Ødegaard,Ødegaard,Øyordi,Ødegård,Vasstrondè,Vossestrand,Johan Bjørnetun,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Magne og Ragnhild Ødegaard, Øyjordi, Vasstrondè,Vossestrand
Magne Larsson Ødegaard 1850 - 1922 og Ragnhild Larsdtr Ødegaard (f. Grindeland) 1848 - 1922
Eigar av foto : Olav Blikberg Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0734
Meta-Description:Magne og Ragnhild Ødegaard, Øyordi, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Magne Larsson Ødegaard,Ragnhild Larsdtr Ødegaard,Øyordi,Ødegård,Grindeland,Vasstrondè,Vossestrand,Olav Blikberg,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, 1929 Øyjordi folk, Øyjordi, Vasstrondè,Vossestrand
1930
Frå v.: Anna M. Ødegaard (42f), Anna Andersdtr. Kvarme (indre Kvårmo 44f), Gjørgina Andersdtr. Kvarme (indre Kvårmo 44b), Marta M. Ødeaard (42g), Lars M. Ødegaard d.y. (42e), Ragnhild Ødegaard (Blikberg), Ivar Olson Brekke (60b), Brita M Ødegaard (42b) og Ivar Ødegaard med hunden "Rapp". Ho som sit på stolen er Anna L. Grindeland (74a), morsyster til Anna, Marta, Brita og Lars Ødegaard.
Ivar Olson Brekke (Hausnes) vart oppfostra på Øyjordi og vart kalla Store-Ivar. Ved folketellinga i 1910 var han 9 år og budde på Øyjordi.
Dette biletet er truleg teke i høve konfirmasjonen til Ivar Ødegaard.
Eigar av foto : Olav Blikberg Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0733
Meta-Description:1929 Øyjordi folk, Øyordi, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Øyordi,Ødegård,Vasstrondè,Vossestrand,Øyordi folk 1929, Anna M. Ødegaard,Anna Andrersdtr Kvarme,Gjørgina Andersdtr Kvarme,Marta M Ødegaard,Lars M. Ødegaard d.y,Ragnhild Ødegaard Blikberg,Ivar Olson Brekke Hausnes,Brita M Ødegaard,Ivar Ødegaard,hunden Rapp,Anna L Grindeland,Olav Blikberg,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, 8 ukjende ungdomar, Vasstrondè, Oppheim
8 ukjende ungdomar

Bak f.v  nr 1. Olav M Ødegård

Er det nokon som kjenner dei andre ungdomane, kan ein gjerne ta kontakt i
gjesteboka.

Nokon av dei kan kan vera i frå
Øyjordi og Markusteig
Eigar av foto: Olav Blikberg

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0732
Meta-Description:8 ukjende ungdomar, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,8 ukjende ungdomar,Vossestrand,Vasstrondè,Olav Blikberg,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Øyjordi vinteren 1941, Øyjordi, Vasstrondè,Vossestrand
Øyordi - Vinteren 1941 Frå v.: Anna Ødegaard, Brita Ødegaard (delvis skjult), Ragnhild Ødegaard (Blikberg), Guri Ødegaard med sonen Magne, ukjend, Ivar Ødegaard, Vetle-Lars Ødegaard og Olav Ødegaard. Geitene er ute på låvebrua.
Eigar av foto : Olav Blikberg Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0730
Meta-Description:Øyjordi vinteren 1941, Øyordi, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Øyjordi vinteren 1941,Øyordi,Ødegård,Vasstrondè,Vossestrand,Anna Ødegaard,Brita Ødegaard,Ragnhild Ødegaard,Guri Ødegaard,Magne Ødegaard,Ivar Ødegård,Lars Ødegård,Olav Ødegaard,Olav Blikberg,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag,  dåp på Øyordi 1919,  Øyjordi ,Vasstrondè, Vossestrand
Dåp på Øyjordi hausten 1919
fv. Dåpsbarn Knut Arne Ødegaard 1919 - 1922, Olav Magneson Ødegaard 1883 - 1946,
Marta Knutsdtr Nedre Vinje 1891 - 1923, dåpsbarn Ragnhild Ingebjørg Ødegaard 1919 - 2010,
Magne Larsson Ødegaard 1850 - 1922, Ragnhild Larsdtr Grindeland 1848 - 1922, 
Anna Magnesdtr Ødegaard 1886 - 1969, Lars Magneson Ødegaard (store Lars) 1880 - 1947,
Marta Magnesdtr Ødegaard 1889 - 1970, Lars Magneson Ødegaard (vetle Lars) 1886 - 1977,
Brita Magnesdtr Ødegaard 1879 - 1982, fremst Ivar Ødegaard (sonen til Anna) 1915 - 2009
Eigar av foto : Olav Blikberg  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0729
Meta-Description:Dåp på Øyjordi 1919, Øyjordi, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,dåp på Øyjordi,Øyjordi,Ødegård,Vasstrondè,Vossestrand,Knut Arne Ødegaard,Olav Magneson Ødegaard,Marta Knutsdtr Nedre Vinje,Ragnhild Ingebjørg Ødegaard,Magne Larsson Ødegaard,Ragnhild Larsdtr Grindeland,Anne Magnesdtr Ødegaard,Lars Magneson d. e Ødegaard,Marta Magnesdtr Ødegaard,Lars Magneson Ødegaard d.y,Ødegaard,Brita Magnesdtr Ødegaard,Ivar Ødegaard,Olav Blikberg,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Frå Ola og Brita Markusteig sin album, Lars Ødegård dy., Vasstrondè, Oppheim
Lars Ødegård dy.
1886 - 1977 
Ødegård 42e


Guten (t.v) er truleg
Johan Rygg
Foto: Joh v.d Fehr
Vossevangen

Frå albumen til Ola og 
Brita Markhusteig
Eigar av foto: Kjell Ure

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0668
Meta-Description:Frå Ola og Brita Markhusteig sin album, Lars Ødegård dy., Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Lars Ødegård d.y.Johan Rygg,Vossestrand,Vasstrondè,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Frå Ola og Brita Markusteig sin album, Lars Ødegård d.e, Vasstrondè, Oppheim
Lars Ødegård d.e
1880 - 1947
Ødegård 42c
ug.Foto: Joh v.d Fehr,
Vossevangen

Frå albumen til Ola og 
Brita Markhusteig
Eigar av foto: Kjell Ure

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0670b
Meta-Description:Frå Ola og Brita Markhusteig sin album, Lars Ødegård d.e, Ødegård, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Lars Ødegård d.e,Øyjordi,Ødegård,Vossestrand,Vasstrondè,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Øyjordi, Vasstrondè, Vossestrand
ca 1960
Eigar av foto : Olav Blikberg  Foto: Olav Blikberg  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0731
Meta-Description:Øyordi, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Øyordi,Ødegård,Vasstrondè,Vossestrand,Olav Blikberg,Oddvar Drevsjø

ca 1961 Øyjordi, Vossestrand
Øyjordi ca 1961  (postkort)
Eigar av foto : Oddvar Drevsjø  Foto: Normann  foto 0727
Meta-Description:Øyordi, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Øyordi,Ødegård,Vasstrondè,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Bryllaupet til Ivar og Ragnhild Blikberg,Vasstrondè, Vossestrand
10 Juni 1944. Bryllaupet til Ivar og Ragnhild Blikberg, på Oppheimsvatnet mellom Framnes og Øyordi
Brudejentene er f.v: Aslaug Magrethe Blikberg og Tordis Blikberg, dei er døtrer av Åsta og Torgeir Blikberg, Torgeir var bror til Ivar Blikberg (1916 - 1991) og dei var busette på Lillehammer,
Eigar av foto Johan Bjørnetun  Samlar av foto Oddvar Drevsjø  foto0670
Meta-Description:Bryllaupet til Ivar og Ragnhild Blikberg, Øyordi, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ivar Blikberg,Ragnhild Blikberg,Aslaug Magrethe Blikberg,Tordis Blikberg,Øyordi,Vasstrondè,Vossestrand,Lillehammer,Johan Bjørnetun,Oddvar Drevsjø

Ragnhild Grindeland og Anna Grindeland, Oppheim, Vossestrand
Ragnhild Grindeland,
f. 1848 
Grindeland 74b
Ho var g.m
Magne Larsson Øyjorden
Øyjorden 36a
og 
Anna Grindeland,
f. 1846
Grindeland 74a
Ho var g.m
Gitle Magnesson Øyjorden
Øyjorden 34a

Vasstrondè, Vossestrand
Eigar av foto: Gudmund Selland

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
gudsel 014
foto0214
Meta-Description:Ragnhild og Anna Grindeland, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Ragnhild Grindeland,Anna Grindeland,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø,Oppheim

Marta Ødegård og Ingebjørg Kvarme
Marta Ødegård
1889 -
Øyorden 42g
og
Ingebjørg Kvarme
Indre Kvårmo 44h

Dei var syskjenborn
Eigar av foto: Ingebjørg Kvamme

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
I. Kv 0007 
foto0372
Meta-Description:Marta Ødegård og Ingebjørg Kvarme, Vossestrand
Meta-Keywords:Marta Ødegård,Ingebjørg Kvarme,Ødegård,Øyorden,Indre Kvarme,Indre Kvårmo,Vossestrand

Ivar Ødegård og Knut O. Kvarme, Vossestrand
Ivar Ødegård
(1915 -2009)
og
Knut O. Kvarme
(1910 - 1987)
Eigar av foto:
Knut G. Engeland, Granvin

Samlar av foto:
Per Husdal

KE7005
Meta-Description:Ivar Ødegaard og Knut O. Kvarme på fisketur
Meta-Keywords:Ivar Ødegård,Knut Kvarme


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger