Teigen, Vasstrondè
,

Maria og Ingrid Teigen
Fv. Maria Sjursdtr Teigen 1888 - 1972 Teigen 48 g. 1914 m. Ingebrigt Rognaldsen Sundve.  Ingri Sjursdtr 1890 - 1966 utv i 1928 til Lewistown,Montana, USA g.m John Ellingsen. Teigen 46i Foto: Joh v.d Fehr
Fv. Maria Sjursdtr Teigen 1888 - 1972 Teigen 48
g. 1914 m. Ingebrigt Rognaldsen Sundve.

Ingri Sjursdtr 1890 - 1966 utv i 1928 til Lewistown,Montana, USA
g.m John Ellingsen. Teigen 46i
Foto: Joh v.d Fehr
Eigar av foto: Anna Teigen    Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 1676 
 

Anna Monsdtr Teigen
Anna Monsdtr Teigen 1856 - 1934 f. Løen g.1884 m. Halstein Larsson Hemre.
Anna Monsdtr Teigen 1856 - 1934 f. Løen
g.1884 m. Halstein Larsson Hemre.
Teigen 52
Eigar av foto: Anna Teigen  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 1672  

Ingerid Halsteinsdtr Teigen
Ingerid Halsteinsdtr Teigen 1885 - 1845 ugift.Teigen 
Ingerid Halsteinsdtr Teigen 1885 - 1945
ugift. Teigen 52a
Eigar av foto: Anna Teigen   Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto 1671

Gudny I. Sundve
Gudny I. Sundve 1919 - 1989 Ho var gift med Arild Sigvart Wehn frå Hommelvik. Familien budde her frå 1947 - 1961. fyrste tida i Teigen, og  Nedre Oppheim. Dei flytte til Os i Østerdalen, seinare Røros.
Gudny I. Sundve 1919 - 1989
Ho var gift med Arild Sigvart Wehn frå Hommelvik.
Familien budde her frå 1947 - 1961. fyrste tida i Teigen, og 
Nedre Oppheim. Dei flytte til Os i Østerdalen, seinare Røros.
Teigen 48c og Nedre Oppheim 138.
Eigar av foto: Anna Teigen  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 1673 

Sigvald Robert og Gullaug Sundve
Sigvald Robert Sundve 1915 - 1967 Teigen 48a og Teigen 50 Han var lensmann i Vossestrand 1947 - 1957 Gullaug Sundve 1917 - 1987  busett i Bærum. Teigen 48b Foto: Per Braaten, Voss og Hallingdal
Sigvald Robert Sundve 1915 - 1967 Teigen 48a og Teigen 50
Han var lensmann i Vossestrand 1947 - 1957
Gullaug Sundve 1917 - 1987  busett i Bærum. Teigen 48b
Foto: Per Braaten, Voss og Hallingdal
Eigar av foto: Anna Teigen  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto 1677

Mons Person Teigen 1851 - 1931
Mons Person Teigen  1851 - 1931 Utv til Amerika 1879 Han dreiv Teigen Ranch i Montana. Teigen Ranch, som ligg nær byen Teigen som er oppkalt etter grunnleggjaren av garden. Dei hadde opp til 12000 sauer. Mons var gift 1897 med Elsie Bordson. 
Mons Person Teigen
1851 - 1931

Utv til Amerika 1879
Han dreiv Teigen Ranch i Montana. Teigen Ranch, som ligg nær byen Teigen som er oppkalt etter grunnleggjaren av garden. Dei hadde opp til 12000 sauer.
Mons var gift 1897 med Elsie Bordson.
kilder: Ann Teigen og Roberta Donovan. Samla inn av Birger Hylland.
Eigar av foto: Anna Teigen        Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1600

Historie om Mons P Teigen av Ann Teigen og Roberta Donovan.
Samla inn av Birger Hylland.


Maria Sjursdotter Teigen
Maria Sjursdotter Teigen (1888-1972)
g 1914 med
Ingebrigt Rognaldson Sundve (1876-1967)
Maria fekk skøyte på Teigen
gnr 345 bnr 1 i 1914.
Ingebrigt var lensmann på Vossestrand 1927-1947.
Eigar av foto:  Olav Brekke

Samlar:  Einar Midtun
Foto OB015
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Ingebrikt R Sundve, Sundve, Teigen, Vasstrondè,Vossestrand
Ingebrikt (fødd 1876) var lensmann i Vossestrand i mange år. Han var gift med Maria Teigen frå Vasstrondè og budde der. Han var ein flink treskjerar. I 1948 var det ei bygdeutstilling i Sion på Vinje. Då stilte han ut ein del av det han hadde laga. Noko av det står i Sambygg.
Eigar av foto: Odd Bidne. Samlar av foto: Per Husdal  ob029
Meta-Description:Ingebrikt Sundve, lensmann, gamlelensmann, Teigen, Sundve, Vasstrondè Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ingebrikt R Sundve,Maria Teigen,Sundve,Teigen,Vasstrondè,Vossestrand,Odd Bidne,Per Husdal

Gamle foto frå Vossestrand, Vossestrand Sogelag, Teigen, Anna Oddmundsdtr Finne Ulvund, Knut Knutson Ulvund
Anna Oddmunsdtr Finne Ulvund 1818 -  ,(Finne 36b og Teigen 40) og Knut Knutson Ulvund 1823 - , (Ulvund 56e og
Teigen 40). Dei gifte seg i 1846. Budde på Nesheim, Fliseram og Teigen, men for til Amerika seinare
Eigar av foto: Anna Teigen  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 1088
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand, Anna Oddmundstr Finne Ulvund og Knut Knutson Ulvund
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Unni og Ingrid Teigen, Teigen, Vasstrondè,Vossestrand

Unni Halsteinsdtr Teigen 1898 - 1991. Teigen 52e Ho vart gift med Botolv Olavson Brekke 1937. Se Løn 180. Maria Halsteinsdtr Teigen 1888 - 1934. Teigen 52b Ho vart gift med Botolv Olavson Løn 1923. Se Løn 180. Unni gifte seg med Botolv etter systera Maria døde

Unni Halsteinsdtr Teigen 1898 - 1991. Teigen 52e
Ho vart gift med Botolv Olavson Brekke 1937. Se Løn 180.
Maria Halsteinsdtr Teigen 1888 - 1934. Teigen 52b
Ho vart gift med Botolv Olavson Løn 1923. Se Løn 180.
Unni gifte seg med Botolv etter systera Maria døde
Eigar av foto: Anna Teigen    Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 672
Meta-Description:Unni og Ingrid Teigen, Teigen, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Unni Teigen,Ingrid Teigen,Teigen,Vasstrondè,Vossestrand,,Oddvar Drevsjø

Teigen, Vasstrondè, Vossestrand
Teigen, Vasstrondè, Vossestrand
Marta Teigen 
f. 1879 -
Teigen 42e
.
Maria Teigen 
f 1888
Teigen 42h
g. 1914 m
Ingebrikt Rognalson Sundve Teigen, Lensmann.
.
Anna Teigen 
f. 1885
42g ug
Foto: Norland S., Bergen
Eigar av foto: Gudmund Selland
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

gudsel 011

foto0216
Meta-Description:
Meta-Keywords:Teigen,Vasstrondè,Vossestrand.Marta Teigen,Maria Teigen,Ingebrikt Rognalson Sundve,Teigen,Lensmann, Anna Teigen,Norland S,Bergen,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger