Vossestrand Sogelag. Vetla Hemre, Vasstrondè, Vossestrand
 

Knut Olson Rygg 1907 - 1983
Knut Olson Rygg 1907 - 1983 Sjå i nye ættaboka for Vossestrand  
Knut Olson Rygg 1907 - 1983
Sjå i nye ættaboka for Vossestrand "Vetla Hemre 48 og Rygg 98f
Eigar av foto: Nils Tverberg     Samlar av foto: Oddvar Drevsjø     foto 1531

Knut Olson Rygg 1907 - 1983
Knut Olson Rygg 1907 - 1983 Sjå i nye ættaboka for Vossestrand
Knut Olson Rygg 1907 - 1983
Sjå i nye ættaboka for Vossestrand "Vetla Hemre 48 og Rygg 98f
Eigar av foto: Nils Tverberg      Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1532

 Anna Olsdtr Rygg 1897 - 1976
Anna Olsdtr Rygg 1897 - 1976 Sjå i nye ættaboka for Vossestrand
Anna Olsdtr Rygg 1897 - 1976
Sjå i nye ættaboka for Vossestrand "Vetla Hemre 48 og Rygg 98b"
Eigar av foto: Nils Tverberg           Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1534

 Lars Olson Hemre 1872 - 1932 (Vetla Hemre)
Lars Olson Hemre 1872 - 1938 Han dreiv bruket etter foreldra.   Se Vetla Hemre 44e i nye ættaboka for Vossestrand. Eigar av foto: Nils Tverberg         Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1535
Lars Olson Hemre 1872 - 1938
Han dreiv bruket etter foreldra.  
Se Vetla Hemre 44e i nye ættaboka for Vossestrand.
Eigar av foto: Nils Tverberg         Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1535


Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag,  Vetla - Hemre,Vasstrondè, Vossestrand
Vetla Hemre, Vasstrondè, Vossestrand. 
Frå albumen til Olav og Brita Markhusteig
Eigar av foto: Kjell Ure Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto: 1080
Meta-Description: Vetla Hemre, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Vetla - Hemre,Vossestrand,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

gamlefoto.vossestrand.no, Vetla Hemre folk 1898
Vetla Hemre folk 1898
 
I døropninga:
Brita Olsdtr Vetla Hemre 1868 - 1901
Vetla Hemre 34
Knut Gitleson Markusteig
1864 - 1904
Vetla Hemre 34
På trappa:
Lars
1896 - 1902
Vetla Hemre 34b
Maria
1895 - 1900
Vetla Hemre 34a
Dei hadde ei dotter som heitte Ingebjørg
f. 1899, ho bleiv i Langejolo ved Garden
Tufte på Langedalen i 1906

Foto: ukjend
Eigar av foto: Nils Tverberg

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

Foto 0828
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Sjur K, Ure, Vetla Hemre, Vossestrand
Sjur Kolbeinson Ure
1921 -
Han kjøpte garden Vetla Henre i 1947 av Ola Gitleson Markusteig.
Eigar av foto: Kjell Ure


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0823
Meta-Description:Sjur K Ure, Ure, Vetla Hemre, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Sjur K Ure,Ure,Vetla Hemre,Oppheim,Vossestrand,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

1931 Liaset, Vasstrondè, Vossestrand
1931 Liaset, Vasstrondè, Vossestrand. Liaset er stølen til Vetla Hemre på Vasstrondè. I dag er det to sel på Liaset
Ho lengst til høgre er Brita Markhusteig Hemre,
Frå albumen til Olav og Brita Markhusteig
Eigar av foto: Kjell Ure Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto: 1069
Meta-Description:Liaset, Vetla Hemre, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Liaset,Vetla - Hemre,Vossestrand,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag,Ola Markhusteig skyssar ein kvinnelig gjest,Vasstrondè, Vossestrand
Fv. Ola Markhusteig skyssar ein kvinnelig gjest
Frå albumen til Ola og Brita Markhusteig.
Eigar av foto: Kjell Ure  Samlar av foto: Oddvar Drevsø foto 0707
Meta-Description:Ola Markhusteig skyssar ein kvinnelig gjest, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Vetla Hemre,Vasstrondè,Vossestrand,Brita Markhusteig,Ola Markhusteig,Oddvar Drevsjø,Kjell Ure

Vossestrand Sogelag,, Ola og Brita Markhusteig med gjester, Vasstrondè,Vossestrand
Fv. Ola og Brita Markhusteig med gjester
Frå albumen til Ola og Brita Markhusteig.
Eigar av foto: Kjell Ure  Samlar av foto: Oddvar Drevsø foto 0706
Meta-Description:Ola og Brita Markhusteig med gjester, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Vetla Hemre,Vasstrondè,Vossestrand,Brita Markhusteig,Ola Markhusteig,Oddvar Drevsjø,Kjell Ure

Vossestrand Sogelag,, Vetla Hemre folk, Vasstrondè, Vossestrand
Fv. Brita Markhusteig, Ola Markusteig,  Mari Selland (f. Grindeland, Øiahaugen)
Frå albumen til Ola og Brita Markhusteig.
Eigar av foto: Kjell Ure  Samlar av foto: Oddvar Drevsø foto 0671
Meta-Description:Vetla Hemre folk, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Vetla Hemre,Vasstrondè,Vossestrand,Brita Markhusteig,Ola Markhusteig,Maria Selland,Oddvar Drevsjø,Kjell Ure

Vossestrand Sogelag, Kinning av smør, Liaset, Vetla Hemre, Vasstrondè,Vossestrand
Kinning av smør, truleg på Liaset (Vasstrondè). Brita Markhusteig th
Frå albumen til Ola og Brita Markhusteig.
Eigar av foto: Kjell Ure  Samlar av foto: Oddvar Drevsø foto 0658
Meta-Description:Kinning av smør, Liaset, Vasstondè, Vetla Hemre, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Liaset,Vetla Hemre,Vasstrondè,Vossestrand,Brita Markhusteig,Ola Markhusteig,Oddvar Drevsjø,Kjell Ure

Vossestrand Sogelag, Brita Markhusteig med gjester, Vetla Hemre,Vasstrondè, Vossestrand
Brita Markhusteig (heilt til høgre i hjørna) med gjester.
Frå albumen til Ola og Brita Markhusteig.
Eigar av foto: Kjell Ure  Samlar av foto: Oddvar Drevsø foto 0657
Meta-Description:Brita Markhusteig, Vetla Hemre, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Vetla Hemre,Vasstrondè,Vossestrand,Brita Markhusteig,Ola Markhusteig,Oddvar Drevsjø,Kjell Ure

Vossestrand Sogelag, Brita Markhusteig, Markusteig, Vetla Hemre, Vasstrondè, Vossestrand
På hesteryggen:
Brita Markhusteig
1869 - 1951
Ug
Markusteig 32c 


Frå Ola og Brita Markhusteig
sin album

Ola og Brita Markhusteig
flytta frå Markusteig
til Vetla Hemre, Vasstrondè ca1910
Eigar av foto:
Kjell Ure

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0651
Meta-Description:Brita Markhusteig, Markusteig, Vetla Hemre, Vasstrondè, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Brita Markhusteig,Ola Markhusteig,Vetla Hemre,Markusteig,Vossestrand,Vasstrondè,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Gamal bil og folk ved Osabrui, Vasstrondvegen,Vossestrand
Gamle Osabrui med bil og folk. Ola G. Markhusteig står bak med hesten. Frå albumen til Ola og Brita Markhusteig
Eigar av foto: Kjell Ure Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0656
Meta-Description:Gamle Osabrui med bil og folk, Vasstrondvegen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Osabrui,Vasstrondvegen,Vossestrand,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Oddvar Drevsjø,Kjell Ure


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger