Årsmøtereferat, Årsmelding for sogelaget og nemdene for 2016 finn du under menyen "Om Sogelaget"
Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger