Bli kjend i eiga bygd - Myrkdalen 25. august 2018.
 

Vossestrand Sogelag har starta planleggjing av ny medlemstur til USA.


På årsmøtet til Sogelaget 15. mars 2018 kunne Trygve Dugstad fortelja at dei har starta planleggjing av ny tur til USA for medlemar av laget.

Planen er at turen skal arrangerast i september/oktober 2019, og skal gå frå Denver i Colorado til Seattle i staten Washington og vil vara i to veker.


Informasjon blir sendt ut til medlemane i slutten av dette året, og etter det blir det høve til å melda seg på.

Her ser me bilete av reisekomiteen som har kjøpt seg nye cowboyhattar på turen i 2016. Frå venstre: Sjur Vinje, Trygve Dugstad og Arne Gilbakken.

Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger