Berit Marie Valnum Wolf
Berit Marie Valnum Wolf 1883 - 1976. Ho skreiv seg for Berit Gavle. Gift med Anders Årmot - Fjeli (1879 - 1952) i 1908, dei busette seg i Odda. Fjeli 62c   og Fjeli 76c i nye ættaboka frå Vossestrand Eigar av foto: Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse 
Berit Marie Valnum Wolf   1883 - 1976
Ho skreiv seg for Berit Gavle.
gift med Anders Årmot - Fjeli (1879 - 1952) i 1908, dei busette seg i Odda 
Fjeli 62c   og Fjeli 76c i nye ættaboka frå Vossestrand
Eigar av foto: Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø              foto:1599

Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger