Strandamessa 2022.

Velkomen til Strandamessa 26. og 27. november i Sambygg.
Vossestrand Sogelag har stand på messa og sel m.a. den nye Årboka 2022.
Det blir også presentasjon av den nye heimesida som kjem snart.

ÅRSMØTE I VOSSESTRAND SOGELAG VART HALDE PÅ VOSSESTRAND HOTEL 17. OKTOBER 2021.

Møtereferat og årsmelding finn du under fana "Om Sogelaget" eller ved å klikka på lenkja under:

 Jens Brekke underheldt på årsmøtet til Sogelaget.
 
Jens Brekke frå Vik i Sogn underheldt på årsmøtet til Vossestrand Sogelag. Han fortalde sannsoger og gode historiar frå Vik og Myrkdalen og mimra tilbake til den tid då han var mykje i Myrkdalen som barn og ungdom.
Han framførte dikt både av Per Sivle og Jakob Sande. På biletet ser me han som Moses i diktet av Jakob Sande. 
3500 Stadnamn er samla inn på Vossestrand.

I samband med årsmøtet til Sogelaget fortalde Ole Kristian Årmot og Sturla Hommedal om arbeidet med å samla inn stadnamn på Vossestrand. Hittil er det samla inn 3500 stadnamn som er registrerte på eit digitalt kart.
 
Prosjektet har som mål å få kartfesta flest mogeleg av stadnamna på Vossestrand på eit kartlag som er utarbeidd av Nordholdlandskart. Desse namna er det ynskjeleg å finna historia rundt, samt kva sjølve ordet tyder. Har du lyst å bidra til stadnamninnsamlinga er det berre å ta kontakt. 

Meir informasjon finn du under fana Stadnamn og ved å gå inn på Facebook sida til prosjektet: Stadnamn på Vossestrand


Me vil ha fleire gamle bilete!

I desse Korona-tider er det mange som har fått ekstra god tid i heimen. Bruk gjerne tida til å sjå igjennom gamle bilete. Kanskje har du gamle bilete som kan vera kjekt å få lagt ut på Sogelaget si Fotoside.
Har du ikkje høve til å scanna bileta sjølv, så ordnar me i fotogruppa saken.

Ta kontakt med Oddvar Drevsjø (odrevsjo@gmail.com) eller Odd Henry Hommedal (oddhom@gmail.com).

(Ps. Bilete som du legg ut på Facebook sidene "Strandadisken" eller på "Gamle bilete og historiar frå Vossestrand" har me ikkje lov til å kopiera over til Sogelaget utan vidare. Det må du gje oss tillatelse til.)Vossestrand Sogelag
sine heimesider.

16. mai 2017 vart fotosida til Vossestrand Sogelag (gamlefoto.vossestrand.no) annulert og dei som klikkar på denne sida heretter, vert ruta direkte over til den nye sida www.vossestrand.no.

Den nye sida er dermed offisielt teken i bruk. Alle bilete er overført, og sida har fått ny utsjånad og nye menyar.

I tillegg til alle bilete er også alt anna stoff som låg på den gamle sida overført til den nye.


Me ynskjer å fylla sidene med mykje nytt stoff, både av historisk karakter og nyare stoff og bilete, slik at me får ei "levande" heimeside til gleda for alle.
Det står framleis att ein god del redigeringsarbeid før me er i mål, men det kjem etterkvart.

Kom gjerne med innspel om den nye sida. Du kan nytta epostadressa som du finn nederst på sida eller skriv i Gjesteboka.
"Strandadisken"
 
På "Soundcloud" er det innlagt store mengder lydopptak frå Vossestrand. Mesteparten er frå radiosendingane til Strandaredaksjonen i Radio Voss.

Dei som er på Facebook kan også besøkja "Strandadisken Vossestrand" som er ei side Arne Johan Dregelid har laga. Der finn du mykje stoff frå Strondæ.


********************************

Enkelt å verta medlem i Sogelaget.

Er du ikkje medlem i Vossestrand Sogelag? Medlemskapet kostar berre kr 100,- pr.år. No er det blitt endå enklare å verta medlem.
Vipps kr 100,- til nr 715037, og skriv "Ny medlem"+ navn og adresse i kommentarfeltet og "vipps"så er du blitt medlem.
..........
Følg Vossestrand Sogelag på Facebook:
...........
Fotoarkivet til Vossestrand Sogelag.
Sjekk ut fotoarkivet her:

Siste opplasta bilete finn du her:Her finn du mange gamle bilete frå Vossestrand.
Albumen er bygd opp over fleire år og vert stadig utvida.
Er det nokon som saknar si slekt og gjerne vil laga ein 
modul for si slekt, så hjelper me gjerne til.


____________________________________________________
Medlemskap i Vossestrand Sogelag.

Bli medlem i sogelaget. Betal kr 100,- til kto.nr. 3578.16.09224  eller VIPPS nr: 715037 og merk innbetalinga med  "Medlemskontingent".

Medlemskontingenten er kun kr 100,- pr.person pr.år.
___________________________

Velkomen

Enkelt å verta medlem i Sogelaget.

Er du ikkje medlem i Vossestrand Sogelag? Medlemskapet kostar berre kr 100,- pr.år. No er det blitt endå enklare å verta medlem.
Vipps kr 100,- til nr 715037, og skriv "Ny medlem"+ navn og adresse i kommentarfeltet og "vipps"så er du blitt medlem.
..........
Følg Vossestrand Sogelag på Facebook:
...........
Fotoarkivet til Vossestrand Sogelag.
Sjekk ut fotoarkivet her:

Siste opplasta bilete finn du her:Her finn du mange gamle bilete frå Vossestrand.
Albumen er bygd opp over fleire år og vert stadig utvida.
Er det nokon som saknar si slekt og gjerne vil laga ein 
modul for si slekt, så hjelper me gjerne til.


____________________________________________________
Medlemskap i Vossestrand Sogelag.

Bli medlem i sogelaget. Betal kr 100,- til kto.nr. 3578.16.09224  eller VIPPS nr: 715037 og merk innbetalinga med  "Medlemskontingent".

Medlemskontingenten er kun kr 100,- pr.person pr.år.
___________________________
Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger