”Gamalt frå Strondè”


Vossestrand Sogelag har frå 2002 gjeve ut årboka ”Gamalt frå Strondè”. Årboka er eit tidsskrift som inneheld stoff og bilete frå eldre tider på Vossestrand. Mykje av stoffet er forteljingar og historier om korleis folk levde og kva dei levde av, om kultur- og kunstnarliv, handel og næringsliv, krigsminne og ulukker, segner, skjemt og moro, og elles om ting som har hendt i bygda.

Årboka kjem ut før jol, og er godt eigna som jolegåve. Boka kostar kr. 200,-.og kan kjøpast hjå Vossestrand Sogelag, bokhandlarane på Voss, butikkane og bensinstasjonen på Vossestrand. Pr. 2017 har sogelaget framleis ein del eldre årbøker på lager, men er diverre utselde for årbøkene: 2002 - 2006 og 2013. Prisen på eldre årbøker er kr. 100,-.
Redaktør: Bjarne Skjervheim.


Bøker
Sogelaget sine bøker.

Vossestrand Sogelag gav i 2017 ut ei biletbok Vossestrand - Folk og landskap”. 

Boka er bygd opp rundt eit dikt som norskamerikanaren Sivert P. Shelvik gav ut i 1955, der alle gardane på Vossestrand er nemnde, og som vil vera ”den raude tråden” i boka.

I tillegg er det artiklar som fortel historier og hendingar, og om personar frå dei ymse gardane/bygdelaga på Vossestrand.

Boka er på ca 300 sider og du får no kjøpt ho til redusert pris; kr 250,-.Årboka
Gamalt frå Strondè - Les meir her...
Register - Gamalt frå Strondè 1/2002-14/2015
ÆTTEBOKA
Ættebok for Vossestrand
Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger