ÆTTEBOK FOR VOSSESTRAND (I)


Ætteboka kom ut i 1971. Den omfattar personar busette på Vossestrand frå åra 1600/1700 fram til ca år 1900.
Utgjevar er Voss Bygdeboknemnd. Redaktør: Roald Lyngvær.

Boka kan kjøpast hjå bokhandlarane og på kundetorget i Voss kommune for kr. 150,-.

  

ÆTTEBOK FOR VOSSESTRAND (II)

 

Ættebok II kom ut i 2013, og er framhald av den fyrste ættaboka som kom ut i 1971. Den omfattar personar busette på Vossestrand frå ca år 1900 fram til 2013.

Utgjevar er Voss Bygdeboknemnd. Redaktør: Åsmund Ohnstad.

Boka kan kjøpast hjå bokhandlarane og på kundetorget i Voss kommune for kr. 400,-.

Kjøper ein begge ættebøkene samla, for ein dei for kr. 500,-.
Bøker
Sogelaget sine bøker.

Vossestrand Sogelag gav i 2017 ut ei biletbok Vossestrand - Folk og landskap”. 

Boka er bygd opp rundt eit dikt som norskamerikanaren Sivert P. Shelvik gav ut i 1955, der alle gardane på Vossestrand er nemnde, og som vil vera ”den raude tråden” i boka.

I tillegg er det artiklar som fortel historier og hendingar, og om personar frå dei ymse gardane/bygdelaga på Vossestrand.

Boka er på ca 300 sider og du får no kjøpt ho til redusert pris; kr 250,-.Årboka
Gamalt frå Strondè - Les meir her...
Register - Gamalt frå Strondè 1/2002-14/2015
ÆTTEBOKA
Ættebok for Vossestrand
Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger