REGISTER
GAMALT FRÅ STRONDE 1/2002 - 14/2015
VOSSESTRAND SOGELAG

Ved Einar Midtun

Fleire har etterlyst eit register over artiklar som har stått i Gamalt frå Strondè.
Dette registeret er eit oversyn over forfattarane, ordna alfabetisk med tilvising til artikkel, årgangsnummer og årstal.

Afdal, Agnar: David Taulen - ”Vetle-Taulen”. 12/2013

Arnetveit, Odd / Einar Rekve: Jo pao Høgd’ne. 8/2009

Arnetveit, Sjur: Far. 8/2009

Arnetveit, Sjur: Avskil med stølsheimen. 11/2012

Arefjord, Marta Ringheim: Gamalosten før og no. 4/2005

Backer, Ingeborg: Sjur Helgeland - helsing frå Myrkdalen bondekvinnelag. 7/2008

Bjørgaas, Knut: ”Or gommol ti”: Brytteva Bygd og Veke-viso. Merkje. Ortøkje. 9/2010

Bjørgaas, Knut: ”Or gommol ti”: Dannæ mè klaotr’ne”. 13/2014

Bjørgaas, Knut: ”Or gommol ti”: Orminn. 13/2014

Brekke, Knut: Mitt fagre land. 12/2013

Bye, Kari: Bjørgaas-lærarane på Vossestrand og tida dei levde i. 9/2010

Bygd, Sjur: Relieff. 10/2011

Bygd, Sjur: Narra aldri Pers’n. 11/2012

Bygd, Sjur: Rusten. 12/2013

Bygd, Sjur: Soga om Trond Juvet. 13/2014

Dagestad, Gunnar: ”Gavuls-berget”. 11/2012

Draugsvoll, Oskar: Sein vår, notat. 11/2012, side 24

Engeland, Olav: Gulleik Brekkhus 1863-1956. 3/2004

Engeland, Olav: Kakao til 17. mai 1945. 4/2005

Engeland, Olav: Dravle er godt. 5/2006

Engeland, Olav: To småsoger frå krigen. 6/2007

Engeland, Olav: Gamle ord og uttrykk. 6/2007

Engeland, Olav: Leiketøyfabrikken på Rødno. 7/2008

Engeland, Olav: Framnes Kursted. 8/2009

Engeland, Olav: Klomose til grisemat. 8/2009

Engeland, Olav: Symjekurs. 9/2010

Engeland, Olav: Den gamle snøplogen. 10/2011

Engeland, Olav: Kvarmastøl. 11/2012

Engeland, Olav: Kamulane. 12/2013

Engeland, Olav: Fisking på svingen. 12/2013

Furu, Gudmund: Korsongen på Vossestrand. 2/2003

Furu, Gudmund: Om misjonsarbeidet i Myrkdalen. 10/2011

Furu, Sigrun Bygd: Sjur Bygd. 10/2011

Gavle, Olina Arnfinsdtr.: Jolaftan heime. 12/2013

Giljarhus, Randi: Susanna Botolvsdotter Tveite Larsen 1876-1963. 12/2013

Gjøstein, Jorun: Helsing frå Vossestrand Sogelag ved Sjur Helgeland - 150 års jubileum.

7/2008

Hagatun, Kari Larsen: Husmannsplassane Rusti og Lyngset i Almenningen i Haugsvik.

1/2002

Hagatun, Kari Larsen: Fotafar etter gamle ferdavegar. 2/2003

Hagatun, Kari Larsen: Kveldseta i frå gamal tid. 5/2006

Hauge, Maria: Skjolsetdalen og selsflytting på Nyestølen. 1/2002

Hauge, Maria: Oppheimsdalen. 2/2003

Hauge, Maria: Pensjonat og hotell på Oppheim frå 1860-1940. 4/2005

Hauge, Maria: Olav Brekke. 6/2007

Hauge, Maria: Prat med to pensjonerte bønder. 6/2007

Hauge, Maria: Å spørja nytt. Kunngjering av nyhende og viktige opplysningar. 7/2008

Hauge, Maria: Dei fall for sitt land. 9/2010

Hauge, Maria: Vossebanen og: En turist og Godsjernbane fra Voss til Stalheim. 9/2010

Hauge, Maria: Meir om Sjur Bygd.”Dag og Tid” v/Sveinung Ones ”Det er for mykje

magisterkunnskap i litteraturen, seier forfattaren Sjur Bygd”. 10/2011

Hauge, Maria: Kvardag og helg på stølen. 11/2012

Hauge, Maria, Edel og Mikkel Grindeland: Erindringer - Solveig Jackman. 11/2012

Hauge, Maria: Rustè - Høgrustè. 12/2013

Helle, Synneva: Eit minne frå krigsåra. 1/2002

Helle, Synneva: Litt om Løkjo og Diktargarden. 2/2003

Helle, Synneva: Det året eg gjekk for presten. 4/2005

Helle, Synneva: Ei vandring langs gamlevegen i Holbygda og litt om byggjinga av

noverande bygdeveg. 7/2008

Helleve, Aslak: Eit og anna frå 1905. 4/2005

Hemre, Lars Arne: Stadnamn på Hemre. 11/2012

Herheim, John: En utvandrer østover. 11/2012

Hole, Olav: Gamleklokka. 5/2006

Hole, Olav: Siklebekken. 6/2007

Hole, Olav: Telefonstolpen. 6/2007

Hole, Olav: Seinsommardag. 6/2007

Hole, Olav: Solrenning. 11/2012

Hommedal, Jostein: Slakting på Strondè. 1/2002

Hovland, Anders, Erlend Bidne og Gaute Hauge: Vikingvandring i Haugsvik. 10/2011

Husdal, Ivar: Myrkdalen omkring år 1700. 1/2002

Husdal, Ivar: Myrkdølene på kyrkjeveg år 1702. 1/2002

Husdal, Ivar: Jakobskyrkja. Segn eller soge? 3/2004

Husdal, Ivar: Retting/utfyllande opplysningar til Jakobskyrkja. Segn eller soge? 4/2005

Husdal, Ivar: Logo for Vossestrand Sogelag. 8/2009

Husdal, Ivar: Meir om snøbrøytinga under krigen. 11/2012

Husdal, Ivar: Orm i Vinjagrenda. 13/2014

Husdal, Ivar: Gapestokken ved Vinje kyrkje. 13/2014

Husdal, Ivar: Kjærleikens kår. 14/2015

Husdal, Ivar: Brudeferd i haustmørke på Naolavegen. 14/2015

Husdal, Per: Murane. 6/2007

Husdal, Per: Saueutstilling. 10/2011

Hylland, Birger: Om Amund Olson Gillerhus (Giljarhus, f. 1829) sin familie. 13/2014,

side 87

Høen, P.: Eit skriv til Vinje Soknestyre om vedlikehald av gamle kyrkjegarden. 11/2012

Jondahl, Normann: Stalheimsbrannen. 14/2015

Jordalen, Kari Mørkve: Ei syrgjeleg ulukke på Jordalsvegen. 11/2012

Kvarekval, Lars: Unionsoppløysinga i 1905. Protokoll etter avrøystinga. 4/2005

Larsen, Kari: Barndomsminne i frå Myrkdalen. 3/2004

Lavik, Sigmund: På bjørnejakt og friarferd. 3/2004

Lie, Ivar N.: Huldrè pao Ljosno! 14/2015

Lunde, Albert: Eit gamalt arveskifte. 2/2003

Lunde, Albert: Lensmannen fekk bank. Ei ulukke i Nålavegen. 5/2006

Lyngvær, Roald: Hole og Holarslekta. 2/2003

Lærum, Ole Didrik: Å pota bolo. 2/2003

Midttun, Rune: Kol og tjøremila i Haugsvik under krigen. 3/2004

Midtun, Gunnar: Amerikabrev frå ein strending 1877. 1/2002

Midtun, Gunnar: Då fjernsynet kom på Strondè. 2/2003

Midtun, Gunnar: Ein husmannskontrakt og litt frå historia som ligg bak. 3/2004

Midtun, Gunnar: Frå dei fyrste åra til Vinje Skyttarlag. 4/2005

Midtun, Gunnar: På bua for ”mange” år sidan. 5/2006

Midtun, Gunnar: Flyulukka på Kvitan%F2si. 6/2007

Midtun, Gunnar: Våren 1940 og okkupasjonen. 7/2008

Midtun, Gunnar: Retting til ”Våren 1940 og okkupasjonen. 8/2009

Midtun, Gunnar: Heimefronten på Vossestrand rustar opp. 8/2009

Midtun, Gunnar: Ein strending går i krig. 9/2010

Midtun, Gunnar: Vinje, ei lita bygd i kongeriket Noreg. 12/2013

Midtun, Ingvald: Vossestrand, ei pionerbygd for utbygging av elektrisk kraft. 8/2009

Mundal, Olav: Ein vågal skitur over Lønahorga. 14/2015

Mørkve, Knut K.: Skredulukker på Myrkdalsvegen. 1/2002

Mørkve, Knut K.: Kyradauden i Mørkves-Grøndalen. 1/2002

Mørkve, Knut K.: Hjelpevaksinatørar. 2/2003

Mørkve, Knut K.: Ho gamla Guro Tveito. 3/2004

Mørkve, Knut K.: Amerikabrev - 1878. 3/2004

Mørkve, Knut K.: Litt om Strondè kring 1905. 5/2006

Mørkve, Knut K.: Eit brev frå Helge Ingstad. 5/2006

Mørkve, Knut K.: Steinbua hjå Langavatnet. 5/2006

Mørkve, Knut K.: Eit brev frå 1855. 6/2007

Mørkve, Knut K.: Namn attmed Myrkdalsvegen. 6/2007

Mørkve, Knut K.: Namn etter Myrkdalsvegen frå butikken til Årmot. 7/2008

Mørkve, Knut K. og John Himle: Toget som ikkje kom. 8/2009

Mørkve, Knut K.: Strandalivegen. 9/2010

Mørkve, Knut K.: Sau og sauasjå på Voss og Strondè. 10/2011

Mørkve, Knut K.: Ein som levde i skuggen av bror sin. 11/2012

Mørkve, Knut K.: Humor - Replikkunst. 12/2013

Mørkve, Knut K.: Sauesanking som vart noko meir. 12/2013

Mørkve, Knut K.: Til Vik etter grisungar. 12/2013

Mørkve, Knut K.: Kvann. 12/2013

Mørkve, Knut K.: Kyrautstillingar på Strondè, og litt meir om storfe. 13/2014

Mørkve, Knut K.: Aota, åting, å molda på snøen. 14/2015

Mørkve, Knut K.: Ulvundsøynè, Gr.Nr 264 (gamalt gr.nr. 8). 14/2015

Naasen, Nelly Nora: Ei tragisk skredulukke. 1/2002

Naasen, Nelly Nora: Mons i Nåsè. 5/2006

Nansen, Fritjof: På ski over fjellet. Fritjof Nansen si ferd over Vossestrand i 1884. 8/2009

Nesheim, Odd Bjarne: Løypestrengen Nesheim-Fossen. 12/2013

Nesheim, Sjur Hirth: Vossestrand Meieri 100 år. 4/2005

Nilssen, Ner Laage: Doktargarden på Løkjo.
”Referat fra arbeidet på Løkje årene 1941-1948”.

”Referat fra Løkje ved en mor”. 11/2012

Ohnstad, Åsmund: Om husmennene og deira vilkår. 13/2014

Ohnstad, Åsmund: Om folketalet i Vossestrand før og etter Svartedauden. 14/2015

Ringheim, Gunnar Hemre: Bilar på Vossestrand før 1925. 3/2004

Rong, Jørund: Han Jo Haug. 5/2006

Rygg, Audhild: Far min, treskjeraren, Kolbein Hommedal. Biletserie. 10/2011

Rygg, Leif: Sjur Helgeland - 150 års minne. 7/2008

Rygg, Leif: Amerikabrev - eit tidsbilete. Lars K. Kvale. 13/2014

Rygg, Leif: Spelemannen Lars Skjervheim - (1915-2003) - 100 årsminne. 14/2015

Rødseth, Gudrun Gjerald: Heimbygda mi heiter Vossestrand. 12/2013

Sannan, Kristin Sundve: Ingebrigt Rognaldsen Sundve (1876-1967). 12/2013

Seim, Johannes: Ei utvandrarsoge. 1/2002

Seim, Johannes: Ein grensegang frå 1725. 2/2003

Seim, Johannes: Lars Tvinde takkar myrkdølene for opplæring i skodespelarkunst. 3/2004

Seim, Johannes: Taulavisa - Ein kvinnelagnad. 8/2009

Seim, Johannes: Sogelaget på tur til Løkja. 11/2012

Seim, Johannes: Torbjørn Torkelson - Ein bonde på Vossestrand for 200 år sidan. 13/2014

Selland, Gudmund: Gamle kongevegen frå Rygg til Løn. 13/2014

Selland, Gudmund: Om syskenbarnet til bestefar og slekta hans, Amund, som gjekk i

sjølvskot slik soga er fortalt i familien. Slik me fekk det inn ”med skei”. 13/2014

Selland, Gudmund: Soger. 14/2015

Selland, Gudmund: Tømmerdrift i Brandsetdalen. 14/2015

Sivle, Per: Eit skjemtevers. 1/2002

Sivle, Per: Valgvise. 5/2006

Skjervheim, Bjarne (skriftnemnda): Førhistoriske minne Haugsvik. 10/2011

Skjervheim, Halle: Slått på stølen i gamal tid. 5/2006

Solstad, Styrk: Diktsamlinga til Sjur Arnetveit. 8/2009

Spilde, Ingebjørg: Ingebjørg Øynè. 13/2014

Storaas, Reidar: Løkje fjellgard - et sted som er himmelen nær. 12/2013

Straume, Henrik: Lang mjølketransport. 5/2006

Sundve, Anders R.: Olav L. Helgeland fortel: Kvassdalen. Ulver på Vikafjellet. 11/2012

Sundve, Anders R.: Til gudstenesta på gamle kyrkjeplassen på Vinje 20/8-1944. 12/2013

Sundve, Bjørg: Barndomsminne frå Torvedalen. Slik eg hugsar det i 1948. 12/2013

Sundve, Eirik A.: Heim til Vossestrand. 7/2008, side 47

Sørestrand, Martinus: Posten og dalen. Prolog til postfesten for Lars Lilletun. 1/2002

Taulen, Synneva Olsdatter: Gamal vise. 8/2009

Thaule, John Ove: Det ukjente året i livssoga til Per Sivle. 10/2011

Tveite, Ingebjørg K.: Løypestrengen til Tveitastølen (Nestestølen, Vårstølen). 12/2013

Tvilde, Olav Fr.: Sauesanking september 1958. 12/2013

Ullestad, Einar: Ein legdekall. 11/2012

Ulvund, Frode: ”Hovedet tillige med Haanden fæstes paa en stage%85”
Hustrumordet på Teigen i 1724. 3/2004

Ulvund, Frode: Dreiv nauda strendingen til Amerika? 9/2010

Vinje, Torunn Løne: Kvardagsmat på Vossestrand. Kostregulativ. 5/2006

Vold, Svein L.: Fangst av orrfugl og ryper med kastenett. 14/2015

Vossestrand Sogelag: Kari Larsen til minne. Skriftnemnda v/ Maria Hauge. 6/2007

Årmot, Ole Kristian: Tragedie på Vikafjellet i 1820. 13/2014

Årmot, Ole Kristian: Ein spesiell fødsel. 13/2014

xxx: Meddelelser fra veidirektøren. Nr 4 1939: Stalheimskleiva. 13/2014


Bøker
Sogelaget sine bøker.

Vossestrand Sogelag gav i 2017 ut ei biletbok Vossestrand - Folk og landskap”. 

Boka er bygd opp rundt eit dikt som norskamerikanaren Sivert P. Shelvik gav ut i 1955, der alle gardane på Vossestrand er nemnde, og som vil vera ”den raude tråden” i boka.

I tillegg er det artiklar som fortel historier og hendingar, og om personar frå dei ymse gardane/bygdelaga på Vossestrand.

Boka er på ca 300 sider og du får no kjøpt ho til redusert pris; kr 250,-.Årboka
Gamalt frå Strondè - Les meir her...
Register - Gamalt frå Strondè 1/2002-14/2015
ÆTTEBOKA
Ættebok for Vossestrand
Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger