Kvednahaugen på Langedalen

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Folk på Kvednahaugen (Markusteig)
Fv Bak fv Brita Markusteig f 1878 utv Am 1895 Markusteig 34c Arnfinn Markusteig f 1880 Markusteig 34d
Ingrid Markusteig f 1875 utv Am 1895 Markusteig 34a 
Framme fv Sjur Markusteig f 1883 Markusteig 34f Henrik Arnfinson Markusteig f 1834 Store Hemre 42b
Marta Markusteig f 1883 g.m Torstein Kolbeinson Sæli Markusteig 34e Anna Oddmunsdtr Lund som er kona til Henrik ho er fødd Lund, Lund 34a Torbjørg Markusteig f 1887 Markusteig 34g Henrik var skomakar på Kvednahaugen

foto0195. Eigar: Astrid Stalheim Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Kvednahaugen 1946
(Markusteig)
Kvednahaugen var tidlegare
Utløebøen til Markusteig,
Kvednahaugen vart frådelt
i fra Markusteigen i 1878
Eigar av foto: Astrid Stalheim

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
 
A.St 011

foto0197
Meta-Description:Kvednahaugen, Markusteig
Meta-Keywords:Markusteig,Kvednahaugen,Utløebøen,Langedalen,Oppheim,Vossestrand

Kvednahaugen 1946
(Markusteig)
Torbjørg Markusteig 1887 - 1967
Markusteig 34g
Eigar av foto: Astrid Stalheim

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
 
A.St 012

foto0198
Meta-Description:Torbjørg Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig,Torbjørg Markusteig,Oppeim,Vossestrand

Kvednahaugen 1946
(Markusteig)
Arnfinn Markusteig
1880 - 1979
Markusteig 34d
Eigar av foto: Astrid Stalheim

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
 
A.St 013

foto0199
Meta-Description:Arnfinn Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig,Arnfinn Markusteig,Oppeim,Vossestrand

Kvednahaugen 1946
(Markusteig)
Sjur Markusteig
1885 - 1948
Markusteig 34f
Eigar av foto: Astrid Stalheim

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
 
A.St 014

foto0200
Meta-Description:Sjur Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig,Sjur Markusteig,Oppeim,Vossestrand

Arnfinn Markusteig
Med ein Geitebukk på
Markusteigstølen
Foto: Ukjent


Eigar av foto:
Astrid Stalheim
 
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  


foto0201
Meta-Description:Ola Markusteig,Markusteig,Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Ola Tufte,Tufte,Oppheim,Vossestrand

Kvednahaugen
(Markusteig)
Henrik Arnfinnson Markusteig
1834 - 1925
Store - Hemre 42b
 Anna Oddmundsdtr
Markusteig
1845 - 1927
Lund 34a


Eigar av foto: Astrid Stalheim

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
A.St 014
foto0202
Meta-Description:Henrik Arnfinnson Store Hemre og Anna Oddmundstr Lund, Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Henrik Arnfinnson Markusteig,Anna Oddmundsdtr Lund,Markusteig,Store Hemre,Lund,Vossestrand,Langedalen,Oppeim,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Jenngruehaugen ved Markusteig
Jenngruehaugen, Den er i frå tidleg jernalder, og er ein av den største som er funnen i Hordaland
foto 0409.  Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Jenngruehaugen ved Markusteig, Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Jenngruehaugen ved Markusteig,Jenngruehaugen,Jerngruehaugen,Markusteig,Langedalen,Vossestrand,Oppheim,Voss,Oddvar Drevsjø

Stein med innrissa namn på Langedalen
Stein med innrissa namn på Langedalen. Når ein går i frå Helgasetvatnet og nordover Langedalen kjem til eit gjerde som kryssar dalen, og fylger ein stien litt vidare kjem ein til stikryss. Då går ein stien ned mot elva Langejolo, Steinen ligg rett etter Stikrysset (Gamle ferdselsvegen over Langedalen).
foto 0411.  Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Stein med innrissa namn på, Helgaset, Langedalen, Langedalsstølen, Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Stein med namn på,Helgaset,Langedalen,Langejolo,Langedalsstølen,Markusteig,Kvitno,Vossestrand,Oppheim,Voss,Oddvar Drevsjø

Markusteig / Hemre folk

Bak fv.
Brita Olsdtr Hemre Vetla Hemre 34?
Knut Markusteig Markusteig 32a og Vetle Hemre 34.?
Ola Markusreig, Markusteig 32e
Lars Markusteig, Markusteig 32b?
Viking Markusteig, Markusteig 32d?
Marta Markusteig, Markusteig 34e?

Fremste rekkje
fv. Brita Markusteig, Markusteig 32c
Torbjørg Markusteig 34g?
Ragnhild Markusteig 32f?

Joh v.d Fehr,
Vossevangen

Eigar av foto:
Astrid Stalheim  
Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø   foto 0502
Meta-Description:Markusteig folk, Markusteig, Vetla Hemre, Store Hemre, Hemre Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig,Vetla Hemre,Hemre,Brita O Hemre,Knut Markusteig,Ola Markusteig,Lars Markusteig,Viking Markusteig,Marta Markusteig,Brita Markusteig,Torbjørg Markusteig,Ragnhild Markusteig,Joh v.d Fehr,Vossevangen,Vossestrand,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Torbjørg H. Markusteig
1887 - 1967
Markusteig 34g
Foto: Joh v.d Fehr,VossevangenEigar av foto:
Astrid Stalheim  

Samlar av foto:
 Oddvar Drevsjø    foto 0502
Meta-Description:Torbjørg Markusteig, Markusteig, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig,Kvednahaugen,Torbjørg Markusteig,Joh v.d Fehr,Vossevangen,Vossestrand,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger