Markusteig på Langedalen


Lars Gitleson Markusteig 
Lars Gitleson Markusteig (1866 -  ?  ) Markusteigen 36b (Nye ættaboka for Vossestrand)
Lars Gitleson Markusteig (1866 -  ?  )
Markusteigen 36b (Nye ættaboka for Vossestrand)
Frå albumen til Ola og Brita Markusteig. Eigar av foto: Kjell Ure

Holsaløo med Markusteigen og Tufte. 
 
Holsaløo er restar etter garden Halsne. Det var to rom i løa, i det eine rommet var det høy, og i det andre rommet var det korn. Kornet var i det minste rommet, og høyet var i det største rommet.  En ser Markusteig og Tufte i bakgrunnen.
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø.                               foto 1475

Markusteig folk og motorsyklar.   
Lars A Ure med motorsyklar.
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø               foto 1476

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Markusteig, Kristi Ure med geiter
Markusteig, ca 1935


Kristi Ure med geiter ved
Guristovo.


Eigar av foto: Svein K. Kyte

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto 1449
Meta-Description:
Meta-Keywords:

ca 1936. Markusteigstølen.
Markusteigstølen ca 1936

Eigar av foto: Svein K. Kyte  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto 1450
Meta-Description:Markusteigstølen
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteigstølen,Groastølen,Svein K Kyte,Oddvar Drevsjø

ca 1935. Markusteig, hestar.
Markusteig ca 1935, hestar

Eigar av foto: Svein K. Kyte  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto
1448
Meta-Description:Markusteig, hestar
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteig,hestar,Svein K Kyte,Oddvar Drevsjø

ca 1935. Markusteig.
Markusteig ca 1935, Marta A Ure (g. Kyte), på ski.

Eigar av foto: Svein K. Kyte  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto
1447
Meta-Description:Markusteig, Marta A Ure på ski
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteig,Marta A Ure g Kyte,Svein K Kyte,Oddvar Drevsjø

ca 1938. Markusteig, i slåtten
I høylasset, Anders A Ure fremst, og Kolbein A Ure. På hesteryggen er Marta A Ure (g. Kyte),

Eigar av foto: Svein K. Kyte  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 1446
Meta-Description:Markusteig, i høyonna
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteig,Anders A Ure,Kolbein A Ure,Marta A Ure g Kyte,Svein K Kyte,Oddvar Drevsjø

Påsken 1939. Markusteigstølen folk.
Før var det vanleg å leiga ut stølane til påskegjester. Her er ein gjeng som leiger Markusteigstølen (Groastølen) påsken 1939. 1. Martin Waagbø 2. Kirsten Holdhus 3. Leo Onarheim 4. Arthur Nerland
5. Borghild Waagbø  (bilete er teke med magnesium) 


Eigar av foto: Svein K. Kyte  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 1457
Meta-Description:Markusteigstølen, Grostølen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteigstølen,påsken 1939,Martin Waagbø,Kirsten Holdhus,Leo Onarheim,Arthur Nerland,Borghild Waagbø,Svein Kyte,Oddvar Drevsjø

Markusteig,  Anders og Kristi Ure
Markusteig. Anders Ure (1871 - 1948) og Kristi Ure (1881 - 1961) f. Bystøl. Dei gifte seg i 1906.
Markusteig 38


Eigar av foto: Olav Inge Drevsjø  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 1014
Meta-Description:Anders og Kristi Ure
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteig,Anders Ure,Kristi Ure,Olav Inge Drevsjø,Oddvar Drevsjø

Kristi Ure og Anders Ure, Markusteig, Vossestrand
Markusteig
  
Kristi Ure, Markusteig
1882 - 1961
Hest, Vetleteig
34bAnders K. Ure
Markusteig
1871 - 1948
Ure 46f

Eigar av foto: Agnes Tufte
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø

foto0029
Meta-Description:Kristi og Anders Ure Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Kristi O. Ure,Anders K Ure,Markusteig,Bystøl,Hest,Vetleteig,Ure,Store Hemre,Lund,Vossestrand,Langedalen,Oppeim,Agnes Tufte,Oddvar Drevsjø

Markusteigen, Kolbein A Ure, Ingebjørg A Ure, Ingrid A Ure

Foto: Ukjend

Eigar av foto: Kjellaug Bjørgeengen

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø


foto 1084
Meta-Description:
Meta-Keywords:

1930Markusteig Fameliebilete
Bak frå venstre. Ingebjørg A. Ure 1905 - 1996 g.m Ola K. Drevsjø, Kolbein A. Ure 1907 - 1996 ug, 
Marta A. Ure f. 1914 - 2001 g.m Knut Kyte, Olav A. Ure 1910 -1972 ug, Kjirstina A. Ure 1918 - 1938 
Ffv Knut Arne Ure  1922 - 2008 ug, Anders K. Ure (far) 1871 - 1948, (på fanget) Anders A. Ure 1929 -, Kristi Ure (mor) f. Bystøl 1881 - 1961, (framom mor) Agnes A Ure 1924 - .Lars A. Ure 1919 - 2011 ug.

Eigar av foto: Agnes A. Tufte  foto. Sivert P. Shelvik Samlar av foto: Oddvar Drevsjøfoto 0796
Meta-Description:Familiebilete Markusteig, Markusteig, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Ingebjørg A Ure,Ingebjørg Drevsjø,Kolbein A Ure,Marta A Ure,Marta Kyte,Olav A Ure,Kjirstina A Ure,Knut Arne Ure,Anders K Ure,Anders A Ure,Kristi Ure,Agnes A Ure,Agnes Tufte,Lars A Ure,Markusteig,Langedalen,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, ungdomar, Markusteig
1936Markusteig, Vossestrand

fv. Marta A. Ure
1914 - 2001
g.m Knut Kyte 
busett på Kyte, Voss

Kjirstina A. Ure
1918 - 1938
Markusteig

Ingrid A. Ure
1908 - 2003 
g.m Odd Jørdre
busett på Jørdre, Granvin

fremst. Agnes A Ure
1924 -
g.m Harald Tufte
busett på Voss

Eigar av foto:

Agnes Tufte

Samlar av foto:

OddvarDrevsjøfoto 0797
Meta-Description:Markusteig, Vossestrand, Markusteig folk
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteig,Vossestrand,Marta A Ure,Marta Kyte,Kjirstina A Ure,Ingrid A Ure,Ingrid A Jørdre,Agnes A Ure,Agnes A Tufte,Oddvar Drevsjø

Markusteig i slutten av 40 åra
Ola A. Ure Markusteig gjer klar hesten
foto0014. Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Folk Markusteig, Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Markusteig, Vossestrand
  
1. Anders Ure
2. Kristi Ure
3. Ola A. Ure
4. Ingrid A. Ure
5. Kristine A. Ure
6. Kolbein A. Ure
7. Marta A. Ure
8. Lars A. Ure
9. Knut A. Ure
10. Agnes A. Ure
11. Anders A. UreEigar av foto: Kåre Drevsjø
   
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø 
foto0400
Meta-Description:Markusteig folk, Markusteig, Oppheim, Vossestrand, Voss
Meta-Keywords:Anders Ure,Kristi Ure,Ola A Ure,Ingrid A Ure,Kristine A Ure,Kolbein A Ure,Marta A Ure,Lars A Ure,Knut A Ure,Agnes A Ure,Anders A Ure,Markusteig,Langedalen,Oppeim, Vossestrand,Voss,Oddvar Drevsjø

Markusteig  frå v. Olav A Ure Sjur Fjedle Kolbein A Ure
Foto0007
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Folk utanfor Guristova i Markusteigen
Frå venstre Knut A Ure Marta Kyte Agnes Tufte Kristi Ure. Denne stova vart rive i slutten av 40 åra.
foto0008. Eigar: Agnes A. Ure Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Folk Markusteig
Frå venstre Jon Tufte, Knut A. Ure, Arnfinn Markusteig og Lars Ure i vindauga

foto0030. Eigar: Anders A. Ure Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Guri Markusteig, Markusteig Oppheim, Vossestrand
Fv:Brita Bystøl
1900 -
Bystølen 40h

Kristi Ure
f Bystøl
(Markusteig)
Hest 34b
Ved Bystølsteinen


Eigar av foto:
Anders A. Ure

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø

foto0013
Meta-Description:Guri Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Guri Markusteig,Markusteig,Langedalen,Oppeim,Vossestrand

Markusteigstølen omlag 1930
Stølsliv på Markusteigstølen  med geiter og kyr 1930 åra
foto0009.   Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Markusteigstølen omlag 1930
Stølsliv på Markusteigstølen  med geiter og kyr 1930 åra
foto0009.   Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Markusteigstølen omlag 1930
Kristi Ure Mjølkar geiter på Markusteigstølen i 1930 åra
foto0010. Eigar: Agnes A. Tufte Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Markusteigstølen, folk
Frå venstre. Lars A. Ure, Ingar Drevsjø, Ingebjørg Drevsjø, Olav K. Drevsjø Olav Inge Drevsjø
Eigar av foto: Anders A. Ure
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø     
Meta-Description:Markusteigstølen folk
Meta-Keywords:Markusteigstølen,Markusteig,Lars A Ure,Ingar Drevsjø,Ingebjørg Drevsjø,Olav K Drevsjø,Olav Inge Drevsjø,Markusteigstølen,Markusteig,Oppheim,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Ved Tråfloren i Markusteig
Mjølking av geiter ved Tråfloren i Markusteigen  Kolbein A Ure og Agnes Tufte
foto0003. Eigar: Anders A. Ure Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Markusteig i 50 åra
Påskegjester på veg til Tufte
foto0015. Eigar: Aders A. Ure Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Halsne "Holsane"
Midt på bilete ser ein "Holsaløo" Einaste bygningen som stod etter garden Halsne, den vart riven på midten av 70 talet
Utsnitt
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 1014
Meta-Description:Anders og Kristi Ure
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteig,Anders Ure,Kristi Ure,Olav Inge Drevsjø,Oddvar Drevsjø

Måleri av Markusteig
Måleri av Markhusteigen av O. Fletre
foto0006. Avfotogravfert av: Oddvar Drevsjø  Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Markusteig omlag 1890
Fv Anna Markusteig 1847 - 97 ug Markusteig 30d, Mario Larsdtr Markusteig 1837 -1908 Markusteig 32, og mannen hennar,  Gitle Vikingson Markusteig 1841 - 1911  Markusteig 30b

foto0196. Eigar: Astrid Stalheim Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig,Mario Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

ca 1925Kvernhuset til Markusteigen ved Langejolsfossen
Kvernhuset til Markusteigen ved Langejolsfossen, Kvernhuset for med flaumen i 1928  
Frå albumen til Ola og Brita Markhusteig
Eigar av foto: Kjell Ure Samlar av foto: Oddvar Drevsjø 
foto 0657 
Meta-Description:Kvernhuset til Markusteig, Markusteig, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Kvernhuset til Markusteig,Markusteig,Langejolo,Langejolsfossen,Langedalen,Vossestrand,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Oddvar Drevsjø,Kjell Ure

Markusteig, Vossestrand, Viking Sjurson Markusteig og Brita Gitlesdtr Øyjordi
Markusteig, Vossestrand
  
Viking Sjurson Markusteig

1813 - 1893
Markusteig 30

og kona

Brita Gitlesdtr Øyjordi
1818 - 1905
Øyjordi 32b, og Markhusteig 30

Viking var sylvsmed i Markhusteigen

Frå Ola og Brita Markhusteig sin
album

Eigar av foto:
Kjell Ure  

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø

foto0666
Meta-Description:Markusteig, Vossestrand, Viking Markusteig og Brita Gitlesdtr Øyjordi
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteig,Vossestrand,Viking Sjurson Markhusteig,Brita Sjursdtr Øyjordi,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Ola Markusteig og Guri Andersdtr Jordalen, Markusteig, Vossestrand
Ola Vikingson Markusteig
1855 -
Markusteig 30f

Han var gift med
Guri Andersdtr Jordalen f. 1858
(Jordalen 86f)
i Chicago,
USA
Han emigrerte i 1880
med Guion Line

Foto: Ukjent

Eigar av foto: Maria Hauge  

Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
  foto 0532
Meta-Description:Ola Markusteig og Guri Andersdtr Jordalen, Markusteig, Vossestrand
Meta-Keywords:Ola Markusteig,O Williamson,Guri Andersdtr Jordalen,Guri Jordalen,Markusteig,Chicago,Vossestrand,Maria Hauge,Oddvar Drevsjø

Mario Larsdtr, Stalheim, Vossestrand
Folk, Markusteig
  
Mario Larsdtr Stalheim
1837 - 1908
Stalheim 62b og Markusteig 32e
Eigar: Astrid Stalheim


Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø


foto0203
Meta-Description:Guri Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Guri Markusteig,Markusteig,Langedalen,Oppeim,Vossestrand

Guri Markusteig, Markusteig Oppheim, Vossestrand
Folk, Markusteig
  
Guri Markusteig
1852 - 1932
Markusteig 32e
Foto:
Joh v.d Fehr
Vossevangen

Eigar:
Gudmund Selland

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø


foto0240 gudsel 010
Meta-Description:Guri Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Guri Markusteig,Markusteig,Langedalen,Oppeim,Vossestrand

Markusteig, Vossestrand, Gitle Vikingson Markusteig og Mario Larsdtr Stalheim
Markusteig, Vossestrand
  
Gitle Vikingson Markusteig

1841 - 1911
Markusteig 32

og kona

Mario Larsdtr Stalheim
1837 - 1908
Stalheim 62b, og Markhusteig 32


Foto: Søstrene v.d Fehr,
Vossevangen

Frå Ola og Brita Markhusteig sin
album

Eigar av foto:
Kjell Ure  
Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø

foto0665
Meta-Description:Markusteig, Vossestrand, Gitle Markusteig og Mario Larsdtr Stalheim
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteig,Vossestrand,Gitle Vikingson Markhusteig,Mario Larsdtr Stalheim,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Gitle Markusteig og Mario Larsdtr Stalheim
Gitle Markusteig f 1841 Markusteig 30b og kona
Mario Larsdtr Stalheim f 1837. Stalheim 62b.

Gitle hadde både Markusteig og Ytste Tufto ei tid


Eigar: Astrid Stalheim Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto 020
Meta-Description:Gitle,Mario,Markusteig
Meta-Keywords:Gile Markusteig,Mario Larsdtr Stalheim,Markusteig,Oppheim,Vossestrand

Vossestrand Sogelag, 1895 folk Markhusteig
1895 Folk Markusteig 

Fv. Brita Markhusteig
1869 - 1951
Markusteig 32c
ug Hemre

Ola Markhusteig
1875 - 1956
Markusteig 32e

ffv: Knut Markhusteig
1863 - 1904
Markusteig 32a og Vetla Hemre 34

Ragnhild Markhusteig
1878 - 1901
ug Markhusteig


Eigar av foto: Kjell Ure
Frå albumen til Ola og Brita Markhusteig


Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø

foto0834
Meta-Description:Markhusteig 1895, folk
Meta-Keywords: Vossestrand Sogelag,Markhusteig,Markusteig,Brita Markhusteig,Ola Markhusteig,Knut Markhusteig,Ragnhild Markhusteig,Vossestrand,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Markusteig, Vossestrand, Viking G Markusteig og Marta Hansdtr Sivle
Markusteig, Vossestrand
  
Viking G. Markusteig

1871 - 
Markusteig 32d

og kona

Marta Hansdtr Sivle
1864 - 
Sivle 40f
og borna deira

Viking emigrerte til  Amerika 1889

Frå Ola og Brita Markhusteig sin
album


Eigar av foto:
Kjell Ure  
Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø

foto0739
Meta-Description:Markusteig, Vossestrand, Viking G Markusteig og Marta Hansdtr Sivle
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Markusteig,Vossestrand,Viking G Markhusteig,Marta Hansdtr Sivle,Ola Markhusteig,Brita Markhusteig,Kjell Ure,Oddvar Drevsjø

Markusteig, Vossestrand, Brita Markusteig
Markusteig, Vossestrand
  
Brita Markusteig

1869 - 1951
Markusteig 32c

Ho flytte seinare til
Vetla Hemre

Foto: Joh v.d Fehr,
Vossevangen

Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse  
Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø  

Lars og Gudrun Stift 0001foto 0466
Meta-Description:Markusteig, Vossestrand, Brita Markusteig
Meta-Keywords:Markusteig,Vetla Hemre,Hemre,Brita Markusteig,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Oddvar Drevsjø

Ola G. Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Ola G Markusteig
1875 - 1956
ug Vetla Hemre
Markusteig 32 e


Foto:Joh vd Fehr
Vossevangen
 
Eigar av foto: Gudmun Selland
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
 
gudsel 004

foto0208
Meta-Description:Ola G. Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Ola G. Markusteig,Markusteig,Hemre,Oppeim,Vossestrand

Vossestrand Sogelag, Ragnhilld Markhusteig og Olina Lunde Ljosno
1896Stalheim to jenter 

Fv. Ragnhild Markhusteig
1878 - 1901
ug. Markhusteig

Olina Lunde Ljosno
1875 - 1951
ug. Ljosno


Eigar av foto: Gudmund Selland

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger