Folk på Bygd,Myrkdalen Vossestrand

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Katarina S. Hellesnes-Bygd
Myrkdalen, Vossestrand
Katarina A. Hellesnes-Bygd
(1853 - 1932)
Vetle-Hyrt 44j
gift 1874 med
Anders T. Hellesnes - Bygd
(1851 - 1920)
Bygd 82
Eigar av foto:
Astrid Lirhus

Samlar av foto:
Per Husdal

AL003
Meta-Description:Katarina Hellesnes-Bygd, Myrkdalen, Vossestrand
Meta-Keywords:,Myrkdalen,Vossestrand,Per Husdal,Katarina Hellesnes-Bygd

Eirik T. Hellesnes, Bygd, Myrkdalen, Vossestrand
Eirik T. Hellesnes
(1859 - 1949). Bygd 84.
g.m. Ingebjørg S. Bygd
(1866 - 1945). Bygd 78a
Han var far til forfattar, bonde og bankkasserar Sjur Bygd.
Styremedlem i Vossestrand Sparebank 1892 - 1914.
Bankkasserar 1914 - 1935.
Deretter var sonen, Sjur, Bankkasserar 1935 - 1959
Eigar av foto: Steinar Herheim
Samlar av foto: Per Husdal 
SH071
Meta-Description:Eirik T. Hellesnes, Bygd, Myrkdalen, Vossestrand
Meta-Keywords:,Myrkdalen,Vossestrand,Eirik T. Hellesnes,Steinar Herheim,Per Husdal

Biletinfo
F.v. Sjur Eirikson Bygd (1889 -
Diktar og bankkasserar
Bygd 84 a. Gift med
Gudrun f. Ullestad 
T.h. Per Helgeland  (1889 -
Helgeland 76 g.  Ugift
Eigar av foto: Leiv Johan Herheim

Samlar: Einar Midtun
Fotoh0138
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sjur E Bygd, Myrkdalen, Vossestrand
Forfattar, ordførar, bonde og bankkasserar
Sjur Bygd
(1889 - 1985)
Bygd 84a
gift 1931 med 
Gudrun Ullestad, Voss
(1899 - 1981)

Ordførar  1926 - 1934
Bankkasserar 1935 - 1959

Meir om Sjur Bygd
i Store Norske Leksikon
Eigar av foto:
Roald Nesheim
Samlar av foto:
Per Husdal
RN066
Meta-Description:Sjur E. Bygd, Myrkdalen, Vossestrand
Meta-Keywords:,Myrkdalen,Vossestrand,Per Husdal,Sjur Bygd,Sjur E. Bygd

Bygd, Myrkdalen, Vossestrand i 30-åra
Bak: Gudrun Bygd (f.Ullestad), Sjur E. Bygd (forfattar, bankkasserar og bonde) og Anna O. Gavle (tenestejente og syskenbarn til Sjur).
Framme: Eirik T. Hellesnes, Ingebjørg S. Bygd og Ingebjørg S. Bygd.
Eigar av foto: Steinar Herheim. Samlar av foto: Per Husdal SH079
Meta-Description:
Meta-Keywords:Myrkdalen,Vossestrand,Bygd,Sjur Bygd,Eirik Hellesnes,Sjur E. Bygd,Ingebjørg Bygd,Ingebjørg Een,Anna Gavle,Anna O. Gavle,Gudrun Bygd,Gudrun Ullestad,Steinar Herheim,Per Husdal

Bygd, Myrkdalen, Vossestrand i 1939 - åra
Frå venstre: Gudrun Bygd (f. Ullestad), Ingebjørg S. Bygd (seinare gift Een) og Ingebjørg Bygd (Gift med Eirik Hellesnes).
Eigar av foto: Steinar Herheim.  Samlar av foto: Per Husdal SH030
Meta-Description:
Meta-Keywords:Myrkdalen,Vossestrand,Gudrun Bygd,Gudrun Ullestad,Ingebjørg Bygd,Ingebjørg S. Bygd,Ingebjørg Een,Steinar Herheim,Per Husdal

Bygd, Myrkdalen, Vossestrand i 1940-åra
Frå venstre: Gudrun Bygd (f. Ullestad), Sjur Bygd (bonde, forfattar og bankkasserar, Bjørg Lahlum, Ingebjørg S. Bygd og Anna O. Gavle (tenestejente og syskenbarn til Sjur).
Eigar av foto: Steinar Herheim. Samlar av foto: Per Husdal  SH018
Meta-Description:
Meta-Keywords:Myrkdalen,Vossestrand,Bygd,Gudrun Bygd,Gudrun Ullestad,Sjur Bygd,Sjur E. Bygd,Bjørg Lahlum,Ingebjørg Bygd.Ingebjørg Een,Anna Gavle,Steinar Herheim,Per Husdal


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger