Gruppebilete frå Myrkdalen
Bilete nr 028ohh-Myrkdalen-Gruppebilete
Innlagt 26.01.2021 - ohh
 Vetlebotn 1945
Vetlebotn 1945

Biletenr: 001ohh

Personar på biletet:

1 Johan Sognefest, 2 Unni Sognefest, 3 Lars O Bystøl, 4 Ragnhild Ygre, 5 Margreta Opheim, 6 Astrid (Hirth) Lirhus, 7 Marta Varberg, 8 Margit (Bystøl)Vangsnes, 9 ?, 10 David Ygre, 11 Marta (Hirth) Hovland, 12 Kristi Flisram, 13 Anna Flisram, 14 Anders Lirhus, 15 Anna Overland, 16 Sjur Ovrid, 17B-framme Brita I Hirth (Akselsbrita), 17A-bak Gyrid Bystøl, 18 Kåre Repål, 19 Lars Hirth (Annalars), 20 Olav Helgeland (Sjursen), 21 Olav Repål, 22 Anna Lirhus, 23 Olina Hirth (Kjelolina), 24 Gurid Repål, 25 Brita Repål, 26 Brita O Hirth (Olabrita), 27 Borghild Helgeland, 28 Ingebjørg Helgeland, 29 Sverre Lirhus, 30 Bjørg (Lirhus) Bidne, 31 Astrid Ygre, 32 Sigfrid Varberg, 33 Ingfrid Helgeland, 34 Oddvar Repål, 35 Lars Repål, 36 Alf Lirhus, 37 Norvald Lirhus, 38 Ola Opheim, 39 Leif Bystøl.

Eigar av foto Leiv Karsten Herheim. Namna har Astrid Lirhus (Henny Honve og Kirsten Lirhus Jordalen) funne. Editert av Per Husdal


Gamle Gruppe-foto frå Myrkdalen

1950-åra. Vegarbeidarar på Vikafjellet.
1. Sjur Flisram, 2. Anders E. Bygd (Karihusen), 3. Kolbein Flisram, 4. Lars O. Mørkve, 5. Ragnar Bystøl, 6. Knut Flisram, 7. Lars Nesheim (Kallhagen), 8. Drevsjø.
Eigar av foto Maria Årmot. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø. armot0005
Meta-Description:Sjur Flisram, 2. Anders E. Bygd (Karihusen), 3. Kolbein Flisram, 4. Lars O. Mørkve, 5. Ragnar Bystøl, 6. Knut Flisram, 7. Lars Nesheim (Kallhagen), 8. Drevsjø.   Eigar av foto Maria Årmot. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Keywords:Sjur Flisram,Anders E. Bygd,Karihusen,Kolbein Flisram,Lars O. Mørkve,Ragnar Bystøl,Knut Flisram, Lars Nesheim,Kallhagen,Drevsjø.Maria Årmot,Oddvar Drevsjø,Per Husdal

Myrkdalsjenter - årstal ukjent
F.v. Margit Skjervheim, Margit Mørkve, Maria Myrland, Marta Skjervheim
Informasjon frå eigar av foto: Roald Nesheim.  RN145.
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Kaia-Borghild og sysken, Myrkdalen
Frå venstre: "Kaia-Borghild" Borghild Skjervheim (Mørkve 130e, Ingebjørg Skjervheim (Mørkve 130c) f.1893 g.m. Knut Tvilde, Voss, Johan Skjervheim g. og busett i Odda (Mørkve 130g), Ingvald Skjervheim ugift (Mørkve 130f) og Georg Skjervheim Mørkve 130d).
Eigar av foto: Olav Skjervheim, Tysnes. Samlar av foto: Per Husdal OST7004
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Omlag 1900 - 1940 Ungar i finstas (frå Myrkdalen?)
Legg merke til at ungane er i "finstas" og berrføtt. Er det nokon som kjenner eit eller fleire namn?
Eigar av foto: Avdøde Lars Norekvål, Myrkdalen.  Samlar: Per Husdal.
Meta-Description:
Meta-Keywords:Myrkdalen,Vossestrand,Sigurd Bygd,Lars S. Hirth,Erling Myrland,Anders E. Bygd

Ny side 1
På Bygdastølen 1936
1. Ingebjørg S. Bygd (f.1932 g.Een)
2  Lussie E. Bygd (1930-1949
3  Marta E. Bygd (f.Jordalen 1901-1975)
4  Anders E. Bygd (f.1933  )
5  Ingebjørg O. Mørkve (Oddo-
  Ingebjørg -2006 g.Skjervheim)
6  Katrina E. Bygd (g. Brekke (1926- )
7  Sigurd S. Bygd (1908-1982)
8  Sverre S. Bygd (1935-1950)
9  Anna O. Gavle (Syskenbarn til
  Sjur Bygd tenestejente) 
10  Guro A. Bygd (g.Løvø 1896-1981)
11  Brita O. Bygd
  (f. Grønsberg 1904-1992
12  Signe Hellesnes (f.Hellesnes
  g.m. Torstein E. Hellesnes
13  Gudrun Bygd (f. Ullestad 1899-1981)
14  Lars O. Mørkve (1914-2006)
Eigar av foto: Steinar Herheim
Sigrun Bygd-Furu har funne namna
Samla av Per Husdal
SH065
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Mørkvesstølen, Myrkdalen, Vossestrand,  omlag 1960-65
1.Ottar Mørkve, 2.(Kaia)Borghild Skjervheim, 3.Birger Mørkve, 4.Ragnhilda Mørkve, 5.Knut Mørkve, 6.Maria Mørkve, 7.Kristi Mørkve, 8.Borgny Mørkve, 9.?, 10 Guro Mørkve, 11.Kona til nr.3, 12.(Gurin´n)Olav Mørkve, 13.Olav O. Mørkve.
Eigar av foto: Olav Skjervheim, Tysnes.  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø. OST7002
Meta-Description:Mørkvesstølen, Myrkdalen, Vossestrand, Omlag 1960
Meta-Keywords:Myrkdalen,Vossestrand,Ottar Mørkve,Kaia-Borghild Skjervheim,Birger Mørkve,Ragnhilda Mørkve,Knut Mørkve,Maria Mørkve,Kristi Mørkve,Borgny Mørkve,Guro Mørkve,Gurin´n,Gurinen,Olav Mørkve,Olav O. Mørkve,Olav Skjerbheim,Tysnes,Oddvar Drevsjø

1940-talet  "Brita-Lars-Ola" Myrkdalen, Vossestrand
Utafor hytta til Brita-Lars-Ola i Nobbè i lag med vener. Han var bror til spelemannen Sjur Helgeland.
Frå venstre: Anders Myrland, Olaf Vehle, Olav Helgeland, Arne Ramstad og Øystein Eskeland.
Eigar av foto: Erling Myrland, Øvre Årdal. Samlar av foto: Per Husdal. britalarsola
Meta-Description:Myrkdalen, Vossestrand, Utafor hytta til Brita-Lars-Ola i Nobbè i lag med vener. Han var bror til spelemannen Sjur Helgeland. Frå venstre: Anders Myrland, Olaf Vehle, Olav Helgeland, Arne Ramstad og Øzstein Eskeland
Meta-Keywords:Myrkdalen,Vossestrand,BritaLarsOla,Brita-Lars-Ola

Jubileum i Myrkdalsforeningen for Den ytre sjømannsmisjon, rundt 1970 (ingen klarte å seia nøyaktig når). Biletet er teke i Vetlesalen i Bedehuset
1.Kristi Mørkve (Oddo-Kristi),2.Gerda Skjervheim, 3.Ragnhild Nesheim, 4.Anna Skjervheim (Samsons-Anna), 5.Marta Hirth Bystøl, 6.Marta Bygd, 7.Ingebjørg Dukstad, 8.Inger Hirth (Styrk-Inger), 9.Borghild Skjervheim (Kaia-Borghild), 10.Eli Brekke, 11.Marta Bystøl (Kisti-Marta), 12.Sigrid Flisram, 13.Maria Sausjord, 14.Ingebjørg Hauge Nesheim, 15.Eldbjørg Årmot, 16.Sigrid Mørkve, 17.Leikny Bystøl, 18.Ragnhild Mørkve (Ragnhilda?), 19.Gudrun Bygd, 20.Maria Mehl, 21.Gudve Hommedal, 22.Borghild Ulvund, 23.Gudny Bystøl, 24.Ingebjørg Hirth, 25. Marta Tveite.
Eigar av foto: Roald Nesheim. Samlar av foto: Per Husdal  RN116
Meta-Description:1.Kristi Mørkve (Oddo-Kristi),2.Gerda Skjervheim, 3.Ragnhild Nesheim, 4.Anna Skjervheim (Samsons-Anna), 5.Marta Hirth Bystøl, 6.Marta Bygd, 7.Ingebjørg Dukstad, 8.Inger Hirth (Styrk-Inger), 9.Borghild Skjervheim (Kaia-Borghild), 10.Eli Brekke, 11.Marta Bystøl (Kisti-Marta), 12.Sigrid Flisram, 13.Maria Sausjord, 14.Ingebjørg Hauge Nesheim, 15.Eldbjørg Årmot, 16.Sigrid Mørkve, 17.Leikny Bystøl, 18.Ragnhild Mørkve (Ragnhilda?), 19.Gudrun Bygd, 20.Maria Mehl, 21.Gudve Hommedal, 22.Borghild Ulvund, 23.Gudny Bystøl, 24.Ingebjørg Hirth, 25. Marta Tveite. Eigar av foto: Roald Nesheim. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Kristi Mørkve,Oddo-Kristi,Gerda Skjervheim,Ragnhild Nesheim,Anna Skjervheim,Samsons-Anna,Marta Hirth Bystøl,Marta Bygd,Ingebjørg Dukstad,Inger Hirth,Styrk-Inger,Borghild Skjervheim,Kaia-Borghild,Eli Brekke,Marta Bystøl,Kisti-Marta,Sigrid Flisram,Maria Sausjord,Ingebjørg Hauge,Nesheim,Eldbjørg Årmot,Sigrid Mørkve,Leikny Bystøl,Ragnhild Mørkve,19.Gudrun Bygd,Maria Mehl,Gudve Hommedal,Gudve Ulvund,Borghild Ulvund,Gudny Bystøl,Ingebjørg Hirth, Marta Tveite,Roald Nesheim,Per Husdal

Myrkdalskvinner omkring 1970
1.Elisebeth Tveite (Elisabet?), 2.Maria Sausjord, 3.Brita L. Skjervheim, 4.Marta Hirth Bystøl (Styrk-Marta), 5.Gerda Skjervheim, 6.Borghild Skjervheim (Kaia-Borghild), 7.Sigrid Flisram, 8.Anna Skjervheim (Samson-Anna), 9.Kristi Skjervheim, 10.Gudrun Bygd, 11. Magreta Kyte
Eigar av foto: Roald Nesheim. Samlar av foto: Per Husdal  RN120
Meta-Description:1.Elisebeth Tveite (Elisabet?), 2.Maria Sausjord, 3.Brita L. Skjervheim, 4.Marta Hirth Bystøl (Styrk-Marta), 5.Gerda Skjervheim, 6.Borghild Skjervheim (Kaia-Borghild), 7.Sigrid Flisram, 8.Anna Skjervheim (Samson-Anna), 9.Kristi Skjervheim, 10.Gudrun Bygd, 11.?? Eigar av foto: Roald Nesheim. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Elisebeth Tveite,Maria Sausjord,Brita L. Skjervheim,Marta Hirth Bystøl,Styrk-Marta,Gerda Skjervheim,Borghild Skjervheim,Kaia-Borghild,Sigrid Flisram,Anna Skjervheim,Samson-Anna,Kristi Skjervheim,Gudrun Bygd,Roald Nesheim.Per Husdal

Omlag 1950 - Myrkdalen - Arbeid på Vikavegen (Rv13)
F.v. Sigurd S. Bygd (f.1908), Lars s. Hirth,Erling Myrland og Anders E. Bygd (f.1933)
Fotograf: Ukjend.  Samlar: Per Husdal. Md7001
Meta-Description:
Meta-Keywords:Myrkdalen,Vossestrand,Sigurd Bygd,Lars S. Hirth,Erling Myrland,Anders E. Bygd

Strendingar hjå Fotografen
Vossestrand
Nummera referer til Ættebok for Vossestrand
Bak frå venstre:
Knut H. Hommedal (1883-1930)
Hommedal 34c
Sjur L. Helgeland (1858-1922)
Johan K. Sundsvoll (1871-1964)
(Johan Aosen)  Sundsvoll 42b. 
Han var mange år i USA.
Framme frå venstre:
Ola O. Skjervheim (Vetle-Hansen)
(1882- Far til Kaia-Borghild)
Nedre Skjervheim 70f. Var i USA.
Aksel K. Hirth (1885-  )
Store-Hyrt 48a.
Eigar av foto: Knut A. Hirth
Samlar av foto: Per Husdal

KH0121
Meta-Description: Vossestrand. Knut Hommedal, Sjur Helgeland, Johan Sundsvoll, Olav O. Skjervheim, Aksel Hirth
Meta-Keywords:Myrkdalen,Vossestrand,Knut Hommedal,Sjur Helgeland,Johan Sundsvoll,Olav O. Skjervheim,Aksel Hirth,Vetle-Hansen,Johan Aosen,Johan Åsen,Brita-Lars-Sjur

Myrkdalen, Vossestrand,  17. mai omlag 1914
1.?, 2.?, 3. Trina A. Nesheim, gift Egdetveit, 4. Ingebjørg A. Nesheim, ugift, 5. Ingebjørg K. Mørkve, Ugift, "Jensa-Bølla", 6.?, 7.?, 8. Aksel K. Hirth f.1885, 9. Olav L. Mørkve, busett på Geilo, 10. Eirik A. Bygd (82g), 11. Lars K. Mørkve, "Vetle-Jensen", 12. Lars K. Skjervheim, f. Ulvund "Marten", 13. Anders S. Mørkve, son til "Gamle-Midtunen", 14. Anders A. Bygd 82e Austlanten), 15. "Kari-Andris" Bystøl, 16. Anders Myrland (42d), 17. Jens-Ola Mørkve, 18. Odd Mørkve (126h), 19. Olav Flisram (Grimshaugen), 20. Torstein Skjervheim
Eigar av foto: Arne Nesheim.  Samlar av foto: Per Husdal  an5001
Meta-Description:Myrkdalen, Vossestrand, 17. mai omlag 1910
Meta-Keywords:Myrkdalen,Vossestrand,Arne Nesheim,Trina A. Nesheim,Ingebjørg A. Nesheim,Ingebjørg K. Mørkve, Jensa-BøllaAksel K. Hirth,Olav Mørkve,Eirik A. Bygd,Lars K. Mørkve,Vetle-JensenLars K. Skjervheim,MartenGamle-Midtunen, Kari-Andris Bystøl,Anders Myrland,Jens-Ola Mørkve,Odd Mørkve,Torstein Skjervheim

17 mai i Myrkdalen 1920-1925
Frå venstre: Margreta Bygd (Kyte), Nils Jordalen (USA),Marta Jordalen (g.Bygd), Anders Norheim Kyte, Marta Hirth g.m. Sigurd Nesheim, Anna Jordalen (G.Harberg), Knut An. Hirth.
Eigar av foto: Anders Hirth. Samlar av foto: Per Husdal.
Meta-Description:Personane er: Margreta Bygd,Nils Jordalen,Anders Norheim,Marta Hirth,Anna Jordalen,Knut An. Hirth
Meta-Keywords:Margreta Bygd,Nils jordalen,Anders Norheim,Marta Hirth,Anna Jordalen,Knut An. Hirth

Skjervheimsstølen, Myrkdalen, Vossestrand 1926
Frå venstre: Olav A. Skjervheim, Ingvald Tveito-Lunde, Anders K. Skjervheim, Sigurd A. Skjervheim, Kristi Skjervheim (f. Gjelle), Teolina K. Skjervheim (g.m. Anders Skjervheim).
Eigar av foto: Målfrid Skjervheim. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Skjervheimsstølen, Myrkdalen, Vossestrand, 1926
Meta-Keywords:Olav A. Skjervheim,Sigurd Skjervheim,Kristi Skjervheim,teolinaSkjervheim,Myrkdalen,Vossestrand,Målfrid Skjervheim

Skjervheim, Myrkdalen, Vossestrand i 1920-åra
Bak f.v.: Ingebrikt Tufte,Sigurd Skjervheim,Samson Skjervheim,Brita Skjervheim (mor til Martin). Framme f.v. Kristina gift Røthe, Gunnvor R., Torbjørg R., Kristi gift Tufte, Olav Skjervheim (busett i Etne), Olina g.m. Anna-Lars Hirth, Kjel Skjervheim med Anna Tufte, Lars (spelemann) og Anna g.Sundve.
Eigar av foto: Målfrid Skjervheim. Samlar av foto: Per Husdal  MS009
Meta-Description:Folk på Skjervheim i 1920-åra
Meta-Keywords:Anna-Lars Hirth,Lars Skjervheim,Olav Skjkervheim,Kjel Skjervheim,Ingebrikt Tufte,Anna Sundve,

Ca 1920 -1928 Myrkdalsungdomar på tur
Framme frå høgre: Anders Midtun, TorsteinUlvund (Klokkarhuset), Anna K. Skjervheim, Robert Vinje. Bak nr.1 frå høgre Ingebjørg Ulvund (g.Dukstad), nr.2 frå høgreGudveig Hommedal (g. m. Sjur Hommedal), nr,4 frå høgre Maria Bygd (g.Sausjord)
 - Kan du finna namn på ein eller fleire- så ta kontakt med meg!
Meta-Description:Ungdomar frå Vossestrand på tur.
Meta-Keywords:Anders Midtun, Torstein Ulvund, Myrkdalen, Vossestrand

Torvedalsstemna 1928, Vossestrand
1. Lars Styrkson Hirth, 2. Nikolai Ekse, 3. Mikkel Bystøl, 4. Sjur Skjervheim (Snytta-Sjur), 5. ?, 6. Olav L. Ulvund, 7. Samson L. Skjervheim, 8. Lars Meland (rokkedreiar), 9. Anders Ulvund, 10. Marta K. Skjervheim, 11. Sjur Nesheim (Kvasshaugen), 12. Marta Ekse, 13. Borghild Ulvund, 14. Berta Ekse, 15. Brita Gullbrå (tvilling), 16. Lina Ulvund (f.Gullbrå), 17. Jenny Gullbrå (tvilling), 18. Anna Øyestad (g.m. Samson Skjervheim), 19. Brita L. Skjervheim, 20. Anna L. Skjervheim (seinare g. m.Olav S. Sundve)
Eigar av foto: Olav Skjervheim, Etne. Samlar av foto: Per Husdal 
  OS002
Meta-Description:På tur til Torvedalen
Meta-Keywords:Vossestrand,,Myrkdalen,Lars Styrkson Hirth,Nikolai Ekse,Mikkel Bystøl, Sjur Skjervheim (Snytta-Sjur),
Torvedalsstemna (ovaforGullbrå) omlag 1935
1. Nils Tveite, 2. Anna Mørkve, 3. Brynjulf Herheim, 4. Martinus Sørestrand (lærar), 5. Odd L. Vinje (handelsmann), 6. Sjur Sundve, 7. Sjur Bystøl, 8. Sjur Sundve, 9. Marta S. Hirth, 10. Lisa Tveite, 11. Nils A. Draugsvoll, 12. ?, 13. ?, 14. Ingebjørg O. Mørkve (g.Skjervheim), 15. ? Bystøl, 16. Anna Mørkve (g.Sørestrand), 17. Olga K. Mørkve, 18. Sigrid Gavle(shaugen), 19. Mor til tvillingane på bilete frå 1928, 20. Borghild O. Sausjord (g.Refsdal), 21. Gyrid O. Sausjord, 22. Olav Loven, 23. Anna O. Loven (f.Sausjord), 24. Ola D. Sausjord (Dao-Ola)
Eigar av foto: Olav Skjervheim, Etne. Samlar av foto: Per Husdal 
  OS001
Meta-Description:På tur til Torvedalen. Nils Tveite, 2. Anna Mørkve, 3. Brynjulf Herheim, 4. Martinus Sørestrand (lærar), 5. Odd L. Vinje (handelsmann), 6. Sjur Sundve, 7. Sjur Bystøl, 8. Sjur Sundve, 9. Marta S. Hirth, 10. Lisa Tveite, 11. Nils A. Draugsvoll, 12. ?, 13. ?, 14. Ingebjørg O. Mørkve (g.Skjervheim), 15. ? Bystøl, 16. Anna Mørkve (g.Sørestrand), 17. Olga K. Mørkve, 18. Sigrid Gavle(shaugen), 19. Mor til tvillingane på bilete frå 1928, 20. Borghild O. Sausjord (g.Refsdal), 21. Gyrid O. Sausjord, 22. Olav Loven, 23. Anna O. Loven (f.Sausjord),
Meta-Keywords:Vossestrand,,Myrkdalen,

På tur til Torvedalsstemne 1938-40
Frå Geitedalsegga med Svolefjellet og Tverrfjellet i bakgrunnen (info: K.Skjervheim)
Frå venstre: Heilt bak: Sjur K. Skjervheim (Snyttn), Ola Bygd. Ståande: Sigurd Bygd, Olav Brekke (Bygd), Knut Skjervheim, Lars S. Hirth (Styrk-Lars), Ola Nesheim (Kvasshaugen, Sjur Sundve. Sitjande: Brita Bygd (g.m.Sigurd)  Odd Vinje (Handels- mann), Borghild og Styrkår Hirth, Martinus Sørestrand, Sjur Hirth, Nesheim, Lars Urheim, Oppheim.
Eigar av foto: Målfrid Skjervheim
Meta-Description:På tur til Torvedalen
Meta-Keywords:Vossestrand,Myrkdalen,Martinus Sørestrand, Odd Vinje

4 Myrkdøler hjå fotografen
Frå venstre: Lars Kn. Mørkve (Vetle-Jensen), Knut An.Hirth (Anna-Knut), Lars Ø. Nesheim d.e. (Store-Lars Slåkhaugen),Sjur Bystøl (Kyte).
Eigar av foto: Anders Hirth. Samlar av foto: Per Husdall
Meta-Description:
Meta-Keywords:Lars Kn. Mørkve,Knut A. Hirth,Lars Ø. Nesheim,Sjur S.Bygd,Myrkdalen,Vossestrand

5 myrkdalsjenter hjå fotografen
Frå venstre: Kari-Marta Myrlandshaug (g.med OlavMyrland), (1)Margreta A. Bygd, (Katrina O. Flisram (g.med Knut An. Hirth),Maria Bygd (g.Sausjord,Skjervheim), Kristina Ulvund (gift med GodskalkKvamme). 
Ættabok for Vossestrand: (1) Bygd 82h
Foto utlånt av Anders Hirth Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:Kari Myrlandshaug,Margreta Bygd,Katrina Flisram,Maria Bygd,Lisa Ulvund,Anders Hirth

13 undomar frå Myrkdalen, Vossestrand
Bak frå venstre: 1.Marta Ovrid, 2. A. Flisram, 3. Aksel Hirth, 4. Lars Kb. Mørkve,  5."Vinjen"(Ole Halsteinson Vinje), 6.Maria Årmot (mor til Per Årmot), 7. Sjur Hirth (busette seg på Nesheim).  Framme frå venstre: 11.Frå Kvormo, 8.ukjend, 12. Jørgina L. Vinje (syster til Odd-Lars) g.m. L.A. Nesheim, 9.ei frå Flisram(Johuset),13. ukjend, 10.kona til Sjur Hirth (Margreta A. Ovri, Vik i Sogn)
Eigar av foto: Knut Hirth Samlar av foto: Per Husdal KH0040
Meta-Description:13 ungdomar frå Myrkdalen, Vossestrand.Frå venstre: Marta Ovrid, A. Flisram, Aksel Hirth, Lars Kb. Mørkve,
Meta-Keywords:Sjur Hirth,Marta Ovrid,Aksel Hirth,Lars Kb. Mørkve,Maria Årmot,Sjur Hirth.Nesheim,Vossestrand,Myrkdalen,Odd-Lars,L.A.Nesheim,Lars A. Nesheim,Knut Hirth

Omlag 1947 - Arbeid på Myrkdalsvegen
Arbeidet gjekk føre seg rett opp for svingen under Spannet (like før ein kjem til Nesheim, på veg frå Vinje). Framme frå venstre: Anders Flisram, Lars A. Flisram, Torstein S. Bygd, Sjur O. Nesheim (Kvasshaugen), og Odd Mørkve (med stong i handa). Bak frå venstre: Nils Skjervheim(Kaia-Nils), Lars Markhusteigen, Kjell Nesheim, Anders Nesheim (Slòkhaugen). Foto utlånt av Knut. k. Mørkve.Namna har Sigrund Bygd Furu frå onkel sin, Torstein S. Bygd som døydde i 2001, 90 år gamal.
Kommentar og rettingar er velkomne. Dei kan sendast til Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:Myrkdalen

Marten, Snytten, Myren og Ivar Refsdal, Myrkdalen, Vossestrand
Marten (Lars Skjervheim og Lars Ulvund), , Snytten (Lars K. Skjervheim), Myren (Olav Hirth) Ivar Refsdal
Myrkdalen, Vossestrand.
Marten var skomakar,spelte på munnharpe, var god til å dansa, men var ikkje gift og litt av ein original.
Eigar av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal

 
 
 
KH0033
Meta-Description:Marten (Lars Skjervheim og Lars Ulvund), Snytten (Lars K. Skjervheim), Myren (Olav Hirth) Ivar RefsdalMarten var skomakar,spelte på munnharpe, var god til å dansa, men var ikkje gift og litt av ein original.Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Ivar Refsdal,Marten,Myren,Snytten,Lars Skjervheim,Lars Ulvund,Lars K. Skjervheim,Olav Hirth

5 ungdomar frå Myrkdalen, Vossestrand
5 ungdomar frå 
Myrkdalen, Vossestrand
Bak til venstre:
"Vinjen". Han var ´legdegut´ frå Vinjagrende og reiste seinare til USA.
Rette namnet manglar.
Bak til høgre:
Aksel K. Hirth (Store-Hyrt 48a)
Framme til venstre:
Margreta A. Bygd (Bygd 82h)
Framme i midten:
Ingebjørg V. Bygd (Bygd 86a)
"Sveinsbølla". Gift med fyrvoktar Reinert Rasmussen, Lindesnes. Var lærarinne.
Framme til høgre:
Ingebjørg K. Hirth (Store_Hyrt 48c).  Gift med Gulleik Glymme, Vossevangen.
Eigar av foto:
Knut HirthSamlar av foto:
Per Husdal

KH0105
Meta-Description:5 ungdomar frå Myrkdalen, VossestrandBak til venstre:
Meta-Keywords:Vinjen,Aksel Hirth,Ingebjørg Hirth,Margreta Bygd,Ingebjørg Bygd,Knut Hirth,Sveinsbølla,Gulleik Glymme,Reinert Rasmussen,Lindesnes,Myrkdalen,Vossestrand


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger