Fotoalbummet til Knut Hirth
Knut Hirth, Myrkdalen, 5713 Vossestrand har ei stor biletsamling. Han harmykje informasjon til bileta, men har ikkje namna på alle personane. Dei somhar meir informasjon kan melda frå til PerHusdal. Vis til biletnummera (eksempel kh0045). Ein del av Knut sine foto er også å finna i andre album.

Meta-Description:Knut Hirth, Myrkdalen, 5713 Vossestrand har ei stor biletsamling. Han har mykje informasjon til bileta, men har ikkje namna på alle personane. Dei som har meir informasjon kan melda frå til Per Husdal. Vis til biletnummera (eksempel kh0045). Ein del av Knut sine foto er også å finna i andre album.
Meta-Keywords:Aksel Hirth,Aksel K. Hirth,Stora-Hyrt,Myrkdalen,Vossestrand,Knut Hirth

Ola Helgeland(Gulleiksen) (1887- ) og  Viking Hauge (1889-1963 )
Helgeland 80a og Hauge 98a . Marta, syster til Viking var gift medOla.
Eigar av foto: Knut Hirth, Myrkdalen.  Samlar av foto: Per Husdal KH0045
Meta-Description: Ola Helgeland(Gulleiksen) (1887- ) og Viking Hauge (1889- ), Myrkdalen, Vossestrand. Marta, syster til Viking var gift med Ola. Eigar av foto: Knut Hirth, Myrkdalen
Meta-Keywords:Ola Helgeland,Viking Hauge,Knut Hirth,Myrkdalen,Vossestrand

Karen Eiriksdtr. Vange, Vik (1884-1948)
Karen Eiriksdtr. Vange (27.07.1884-01.05.1948)

Gift med Ola Sjurson Grønsberg (23.02.1879-06.12.1975). 

Eldste dotter deira var Brita O. Vange (08.11.1904-21.06.1992). Ho var gift med Sigurd Sjurson Bygd, Myrkdalen, Vossestrand (31.12.1908-24.04.1982). 
Karen var bestemor til Olav Bygd og Sigrun Bygd Furu på Bygd.
Eigar av foto:
Knut Hirth
Samlar av foto:
Per Husdal

 
KH0015
Meta-Description:Karen Eiriksdotter Vange (27.07.1884-01.05.1948). Gift med Ola Sjurson Grønsberg (23.02.1879-06.12.1975). Elste dotter deira var Brita O. Vange (08.11.1904-21.06.1992). Ho var gift med Sigurd Sjurson Bygd, Myrkdalen, Vossestrand ((31.12.1908-24.04.1982). Karen var bestemor til Olav Bygd og Sigrun Bygd Furu på Bygd.Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Karen E. Vange,Brita O. Vange,Sigurd S. Bygd,Ola S. Grønsberg,Sigrun Bygd Furu,Bygd,Myrkdalen

M argreta Ø. Nesheim. Slåkhaugen, Myrkdalen, Vossestrand
Margrete Ø. Nesheim, Slokhaugen
(1890-  ) 

Myrkdalen, Vossestrand 

Nesheim126d
Ugift
Eigar av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal

 
 
 
KH0030
Meta-Description:Margrete Ø Nesheim, Slåkhaugen, Myrkdalen, Vossestrand (1890- ) Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Margreta Ø. Nesheim,Slåkhaugen,Myrkdalen,Vossestrand,Knut Hirth

Nils K. Tveite og Ingebjørg I. Rygg, Myrkdalen, Vossestrand
Nils K. Tveite (1885- ) Tveite MD 44c ogIngebjørg I. Rygg (1890- ) Rygg 72a , Myrkdalen, Vossestrand.
Eigar av foto: Knut Hirth  Samlar av foto: Per Husdal  KH0037
Meta-Description:Nils K. Tveite (1885- ) Tveite MD 44c og Ingebjørg I. Rygg (1890- ) Rygg 72a , Myrkdalen, Vossestrand. Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Nils K. Tveite,Ingebjørg I. Rygg,Myrkdalen,Vossestrand,Knut Hirth

Aksel K. Hirth, Stora-Hyrt, Myrkdalen, Vossestrand

Meta-Description:Aksel K. Hirth, Stora-Hyrt, Myrkdalen, Vossestrand (1885- )
Meta-Keywords:Aksel Hirth,Aksel K. Hirth,Stora-Hyrt,Myrkdalen,Vossestrand,Knut Hirth,Brita I. Jordalen

Brudeparet Aksel K. Hirth og Brita I. Jordalen, Myrkdalen, Vossestrand
Aksel K. Hirth 
(1885-1958)
Store-Hyrt 48a

og 

Brita I. Jordalen 
(1885-  ) 
Myrkdalen
Vossestrand
Eigar av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal

KH0106
Meta-Description:Brudeparet Aksel K. Hirth (1885- ) og Brita I. Jordalen (1885- ), Myrkdalen,Vossestrand Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Aksel Hirth,Aksel K. Hirth,Brita Jordalen,Brita I. Jordalen,Myrkdalen,Knut Hirth,Vossestrand,Myrkdalen

Aksel Hirth og Brita Hirth, Myrkdalen, Vossestrand med dottera Kari (KariLarsen)
Brita I. Hirth 
(f. Jordalen, 1885 - )
og 
Aksel K. Hirth
(1885 - 1958)
Store-Hyrth 48a 
med det fyrste barnet 
Kari (1913- 2008)
Ho gifta seg med Leif Larsen og budde i Haugsvik.

Myrkdalen, Vossestrand
Eigar av foto:
Knut Hirth
Samlar av foto:
Per Husdal
KH0039
Meta-Description:Myrkdalen, VossestrandBrita Hirth (f. Jordalen) og Aksel Hirth med det fyrste barnet Kari Hirth. Kari heiter no Kari LarsenEigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Aksel Hirth,Brita Hirth,Kari Hirth,Kari Larsen,Myrkdalem,Vossestrand

Aksel Hirth med familiemedlemer
Frå venstre: Aksel Hirth med barnebarnet Brita K. Hirth. Brita er dotter til Knut og Borgny (som står i midten). Til høgre: Kona til Aksel, Brita(f. Brita F. Jordalen).
Informasjon frå Gerd J. Bruland Trillhus
Samlar av foto: Per Husdal KH0175
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Brita K. Hirth, Myrkdalen
Brita K. Hirth
Fødd 1950/1951

Barnebarn til Aksel Hirth

Informasjon frå
Gerd Johanne Bruland Trillhus
Samlar av foto:
Per Husdal


KH0049
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Synneva A. Hirth g. Auro
Synneva, vart gift Auro på Kinne. Informasjon frå Gerd Johanne Bruland Trillhus
Samlar av foto: Per Husdal
KH0170
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Brita O. Bystøl og Sigvor Helgeland, Myrkdalen, Vossestrand
" width="450" height="600">Home Meta-Description:Brita O. Bystøl 1893- ) gift med Ola K. Hirth (1893- )og Sigvor Helgeland (1890- ) gift med Lars Kb. Mørkve) (1888- )Myrkdalen, Vossestrand. Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Brita Bystøl,Brita O. Bystøl,Sigvor Helgeland,Ola K. Hirth,Lars Kb. Mørkve,Myrkdalen,Vossestrand,Knut Hirth

Myrkdalen, Vossestrand. Aksel K. Hirth og "Bjørgen" i Vik
"Bjørgen" i Vik
 og
 Aksel K. Hirth
(1885 - 1958)
Store-Hyrt 48a

Myrkdalen, Vossestrand 
og 
Vik i Sogn
Eigar av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal

 
KH0043
Meta-Description:Myrkdalen, Vossestrand og Vik i Sogn
Meta-Keywords:Aksel K. Hirth,Myrkdalen,Vossestrand,Bjørgen,Vik i Sogn

Ivar I Bidne, Oppheim og Aksel K. Hirth, Myrkdalen. Vossestrand
Ivar I. Bidne 
(1886- )
Bidne V 62f
Oppheim, Vossestrand
Ivar reiste til USA  
Aksel K. Hirth 
(1885-1958) 
Store-Hyrt 48a
Myrkdalen, Vossestrand Eigar av foto:
Knut Hirth
Samlar av foto:
Per Husdal

 
KH0044
Meta-Description:Ivar I. Bidne (1886- ) Oppheim, VossestrandAksel K. Hirth (1885- ) Myrkdalen, Vossestrand Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Aksel Hirth,Aksel K. Hirth,Ivar I. Bidne,Myrkdalen,Oppheim,Vossestrand,Knut Hirth

Aksel K. Hirth, Myrkdalen, Vossestrand og Ak
Aksel K. Hirth
(1885-1958)
Store-Hyrt 48a
Myrkdalen, Vossestrand
 
og 

Aksel H. Rio 
Voss

(Dei var syskenborn)
Eigar av foto:
Knut Hirth
Samlar av foto:
Per Husdal

 
kh0151
Meta-Description:
Meta-Keywords:Aksel Hirth,Aksel Rio

Styrkår Ulvund, Myrkdalen, Vossestrand
Styrkår L. Ulvund
(1844 - )
Ulvund 66b
Myrkdalen,
Vossestrand

g. 1882 med
Ingri Herundsdtr. Hest
Dei budde på Ulvund og Sundsvoll
og hadde ingen born

Styrkår var ein svært god smed.

Bilete av Styrkår som smed  -  klikk
Eigar av foto:
Knut Hirth
Samlar av foto:
Per Husdal

KH0046
Meta-Description:Styrkår Ulvund, Myrkdalen, Vossestrand(Smed, budde på Sundsvoll, Oppheim)Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Styrkår Ulvund,Myrkdalen,Vossestrand,Sundsvoll,Oppheim,Knut Hirth

Sigvor A. Tveite, Myrkdalen, Vossestrand
Sigvor A. Tveite  
(1894 -  )
Tveite Md 46a
Myrkdalen,Vossestrand (1894- ) 

gift med 
Per O. Herheim
(1892 - )
Herheim 74c

Holbygdi, Vossestrand 
Foto av Per Herheim
Busett på Herheim
Eigar av foto:
Knut Hirth
Samlar av foto:
Per Husdal

KH0054
Meta-Description:Sigvor A. Tveite, Myrkdalen,Vossestrand (1894- ) gift med Per O. Herheim, Holbygdi, Vossestrand (1892- )Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Sigvor A. Tveite,Per Herheim,Myrkdalen,Holbygdi,Vossestrand,Sigvor Herheim,KnutHirth

Anna O. Overland, Myrkdalen, Vossestrand
Anna O. Overland
(1894-  ) 
Overland 60g
ugift

Myrkdalen, Vossestrand
Eigar av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal

 
 
KH0063
Meta-Description:Anna O. Overland Myrkdalen, Vossestrand 1894- ) ugift. Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Anna Overland, Anna O. Overland,Myrkdalen,Vossestrand

Ingebjørg o. Overland, Myrkdalen, Vossestrand
Ingebjørg O. Overland
(1892- ) 
Overland 60e 
Myrkdalen

Gift med 
Ivar Norheim på Nesheim, 

Myrkdalen, Vossestrand
Eigar Av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal


KH0065
Meta-Description:Ingebjørg O. Overland, Myrkdalen, Vossestrand (1892- ) Gift med Ivar Norheim på Nesheim, Myrkdalen, VossestrandEigar Av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Ingebjørg Overland,Ingebjørg O. Overland,Myrkdalen,Ivar Norheim,Nesheim,Vossestrand

Guro K. Skjervheim, Myrkdalen, Vossestrand
Guro Skjervheim 
(frå "Snytto") 
(1895-  )
Ø. Skjervheim 68c
Myrkdalen,
Vossestrand gift med 
Olav L. Kyte, Voss
Eigar av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal

 
kh0125
Meta-Description:Guro Skjervheim (frå Snytto), Myrkdalen, Vossestrand (1895- )gift med Olav L. Kyte. Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Guro Skjervheim,Olav Kyte,Myrkdalen,Vossestrand,Olav L. Kyte,Snytto

Anna Midlang, Lars L. Skjervheim (1915-2003 Speleman) og ukjend
I Mørkvesgrøndalen, Myrkdalen, Vossestrand
KH0068 Eigar av foto: Knut Hirth Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Anna Midlang, Lars L. Skjervheim (1915-2003 Speleman) og ukjendI Mørkvesgrøndalen, Myrkdalen, Vossestrand. Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Lars L. Skjervheim,Lars Skjervheim,Mørkvesgrøndalen,M yrkdalen,Vossestrand,Anna Midlang

Marta,Dotter til Lars S. Vinje (Lars Flatebøen) og Ingebjørg Hirth (gift på Finne, Voss - Gulleiks-Ingebjørg). Vinje og Myrkdalen, Vossestrand. Nedre Vinje 78d og Store-Hyrt 48c.
KH0109  Eigar av foto: Knut Hirth Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Marta L. Vinje, Dotter til Lars S. Vinje (Lars Flatebøen) og Ingebjørg Hirth (gift på Finne, Voss - Gulleiks-Ingebjørg). Vinje og Myrkdalen, Vossestrand. Nedre Vinje 78d og Store-Hyrt 48c.
Meta-Keywords:Marta L. Vinje,Ingebjørg Hirth,Gulleiks-Ingebjørg,Vinje,Myrkdalen,Finne,Lars Flatebøen

Margrete Bygd og Ingebjørg Hirth, Myrkdalen, Vossestrand
Myrkdalen, Vossestrand

Margreta Bygd (1893-
Bygd 82h
gift 1926 med Anders T. Kyte) 
og 
Ingebjørg Hirth (1890-
Store-Hyrt 48c
gift med Gulleik Glymme "Gulleiks-Ingebjørg"), 

. Bygd 82h og Store-Hyrt 48c
Eigar av foto: 
Knut Hirth 
Samlar av foto: 
Per Husdal
 KH0110
Meta-Description:Margreta Bygd (1893- gift 1926 med Anders T. Kyte) og Ingebjørg Hirth (1890- gift med Gulleik Glymme
Meta-Keywords:Margreta Bygd,Ingebjørg Hirth,Myrkdalen,Vossestrand,Gulleiks-Ingebjørg,Kyte

Margreta Bystøl og Brita Bystøl, Myrkdalen, Vossestrand
Margreta Bystøl 
Mørkve 136c
(gift Valland, Hardanger) 
og 
Brita  Bystøl (Oddo-Brita)
Mørkve 136d 
gift med Odd Mørkve)
Eigar av foto: 
Knut Hirth

Samlar av foto: 
Per Husdal kh0129
Meta-Description:Margreta Bystøl (gift Valland, Hardanger) og Brita Bystøl (Oddo-Brita gift med Odd Mørkve), Myrkdalen, Vossestrand. Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Margreta Bygd,Brita Bystøl,Oddo-Brita,Myrkdalen,Vossestrand,Odd Mørkve

Brita Bystøl (Oddo-Brita) og Margreta Bygd, Myrkdalen, Vossestrand
Brita Bystøl (Oddo-Brita, gift med Odd Mørkve) og 
Margareta Bygd, Myrkdalen, Vossestrand. Mørkve 136c og Bygd 82h.
Eigar av foto: Knut Hirth Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Brita Bystøl (Oddo-Brita, (gift med Odd Mørkve) og Margareta Bygd, Myrkdalen, Vossestrand. Eigar av Foto: Knut Hirth.
Meta-Keywords:Brita Bystøl,Oddo-Brita,Margareta Bygd,Myrkdalen,Vossestrand,Knut Hirth

Kari H. Helgeland og Sigvor G. Helgeland, Myrkdalen, Vossestrand
Myrkdalen, VossestrandKari H. Helgeland
(188?-  )
Helgeland 78b
og
Sigvor G. Helgeland (Utigarden)
(1890-  )
Helgeland 80b
Eigar av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal

KH0118
Meta-Description:Kari H. Helgeland (188?- ) og Sigvor G. Helgeland (Utigarden) (1890- )Myrkdalen, Vossestrand. Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Kari Helgeland,Sigvor Helgeland,Kari H. Helgeland,Sigvor G. Helgeland,Knut Hirth,Myrkdalen,Vossestrand

Sigvor G. Helgeland, Myrkdalen, Vossestrand
Myrkdalen, Vossestrand Sigvor G. Helgeland
(1890-  )
Helgeland 80b
( mor til Klara Mørkve)
gift med
Lars Kb. Mørkve (Kolbeinsen)
Mørkve 132b
Eigar av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal

kh0133
Meta-Description:Sigvor G. Helgeland (1890- ) (mor til Klara Mørkve)gift med Lars Kb. Mørkve Myrkdalen,Vossestrand. Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Sigvor Helgeland,Sigvor G. Helgeland,Lars Kb. Mørkve,Myrkdalen,Vossestrand,Knut Hirth

Kari H. Helgeland, Myrkdalen, Vossestrand
Myrkdalen, Vossestrand Kari H. Helgeland
(1888?-  )
Helgeland 78b
Eigar av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal

kh0156
Meta-Description:Kari H. Helgeland (1888?- ) Myrkdalen. VossestrandEigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Kari Helgeland,Kari H. Helgeland,Myrkdalen,Vossestrand

Ingebjørg Helgeland (gift med Sjur Ovrid), Myrkdalen, Vossestrand
Ingebjørg Helgeland
(1882 - )
Helgeland 76e 
gift med 
Sjur Ovrid frå Vik i Sogn


Dei var foreldre til Sigmund Helgeland som fall i krigen i Valdres i 1940.
Eigar av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal

kh0135
Meta-Description:Ingebjørg Helgeland gift med Sjur Ovrid. Myrkdalen, Vossestrand. Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Ingebjørg Helgeland,Sjur Ovrid,Myrkdalen,Vossestrand,Knut Hirth

Sjur Ovrid frå Vik i Sogn. Gift i Myrkdalen
Sjur Ovrid
frå Vik i Sogn
 - Gift med 
Ingebjørg Helgeland
(1882 - )
Helgeland 76e

Dei var foreldre til Sigmund Helgeland som fall i krigen i Valdres i 1940.
Eigar av foto:
Knut Hirth
Samlar av foto:
Per Husdal

KH0011
Meta-Description:Sjur Ovrid frå Vik i Sogn - Gift med Ingebjørg HelgelandM;yrkdalen, Vossestrand. Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Sjur Ovrid,Vik i Sogn,Ingebjørg Helgeland,M;yrkdalen,Vossestrand.Knut Hirth

Nils j. Borge (Borge-Nils), Myrkdalen og Oppheim, Vossestrand
Nils J. Borge  (Borge-Nils)

Faren til Nils, Johannes Borge var lærar forskjellige stader på 
Vossestrand
Eigar av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal
 
KH0102
Meta-Description:Nils J. Borge (Borge-Nils), Myrkdalen og Oppheim, VossestrandFaren til Nils, Johannes Borge var lærar forskjellige stader på Vossestrand. Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Nils Borge,Borge-Nils,Myrkdalen,Oppheim,Vossestrand,Knut Hirth

4 ungdomar frå Myrkdalen, Vossestrand
Myrkdalen, Vossestrand

Bak: 
Aksel Hirth
(1885-  ) Stora-Hyrt 48a  
Nils Borge (Borge-Nils)
Framme: 
Marie Mørkve
(1891-  )  Mørkve 132c 
Ingebjørg Hirth
(1890-  ) Stora-Hyrt 48c
Eigar av foto:
Knut Hirth
Samlar av foto:
Per Husdal

kh0122
Meta-Description:Aksel Hirth (1885- ) Nils Borge (Borge-Nils)Marie Mørkve (1891- ) Ingebjørg Hirth, Myrkdalen, VossestrandEigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Aksel Hirth,Nils Borge,Borge-Nils,Ingebjørg Hirth,Maria MørkveMyrkdalen,Vossestrand,Knut Hirth

Marie K. Mørkve, Myrkdalen, Vossestrand
Myrkdalen, Vossestrand
Til venstre: 
Ukjend.

Til høgre:
Marie K. Mørkve 
(1891-  )
Mørkve 132c
Eigar av foto: 
Knut Hirth 

Samlar av foto: 
Per Husdal
  kh0127
Meta-Description:Maria k. Mørkve (1891- ), Myrkdalen, Vossestrand. eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Maria Mørkve,Maria k. Mørkve,Knut Hirth,Myrkdalen,Vossestrand

Maria K. Mørkve, Myrkdalen, Vossestrand
Myrkdalen, Vossestrand
Marie K. Mørkve
(1891-  )
Mørkve 132c
Ho vart gift med 
Lars L. Skjervheim 
"Skjerven" frå Skjervheim. 
Han hadde vore i Amerika.
Eigar av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal

 
kh0159
Meta-Description:Marie K. Mørkve, Myrkdalen, Vossestrand (1891- )Ho vart gift med Lars L. Skjervheim
Meta-Keywords:Maria Mørkve,Maria K. Mørkve,Lars L. Skjervheim,Myrkdalen,Vossestrand,Knut Hirth

Ei jente frå Flisram, Myrkdalen, Vossestrand
Ei jente frå Flisram (Synneva eller Ingebjørg)
Myrkdalen, Vossestrand
Kven kjenner henne?
Ho var truleg fødd i tidsrommet 1880-1895
Eigar av foto:
Knut Hirth
Samlar av foto:
Per Husdal

kh0142
Meta-Description:Ei jente frå Flisram (Synneva eller Ingebjørg) Myrkdalen, Vossestrand. Kven kjenner henne? Ho var truleg fødd i tidsrommet 1880-1895 Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Knut Hirth,Myrkdalen,Vossestrand,Flisram,jente

Myrkdalen, Vossestrand
Vossestrand

Ingebjørg K. Bidne
fødd: Vinje (1835-  )
"Gamla-Bidno"
Vinje N 52g
gift 1857 med 
Ola A. Bidne V
(1824-  )
Bidne V 60

med borna
Kari, g.m. Knut Ak. Hirth, 
Ingebjørg, g.m. Aksel K. Tveite (Md), 
Anna, gift Vinje ( med Synva-Lars)
Eigar av foto:
Knut Hirth
Samlar av foto:
Per Husdal
kh0152
Meta-Description:Ingebjørg K. Bidne fødd: Vinje (1835- )
Meta-Keywords:Ingebjørg K. Bidne,Gamla-Bidno,Knu8t Ak. Hirth,Aksel K. Tveite,Synvalars, Vinje,Vossestrand,Synva-Lars,Synvalars,Knut Hirth

Lars Kolbeinsen Mørkve, Myrkdalen, Vossestrand
Myrkdalen, Vossestrand

Lars Kolbeinsen Mørkve
(1888-  )
Mørkve 132b
g.m. 
Sigvor G. Helgeland
(1890-  ) 
Helgeland 80b
Eigar av Foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal

kh0157
Meta-Description:Lars Kolbeinsen Mørkve (1888- )g.m. Sigvor G. Helgeland (1890- )Myrkdalen, Vossestrand. Eigar av Foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:Lars Kolbeinsen Mørkve,Myrkdalen,Vossestrand,Knut Hirth

Vinjen, Ole H. Vinje, Myrkdalen, Vossestrand
Myrkdalen, Vossestrand

"Vinjen"
Ole H. Vinje
(1881 - 1942)
Øvre Vinje 88d
Voks opp i Myrkdalen

Reiste til USA i 1909
Gift der med Martha
Eigar av foto: Knut Hirth
Informasjon: Lars Hirth-Nesheim
Samlar av foto: Per Husdal
KH0171
Meta-Description:Vinjen. Ole H. Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Myrkdalen,Vossestrand,Vinjen,Ole H. Vinje,Lars Hirth Nesheim,Knut Hirth

Ola K. Hirth og Nils T. Midtun, Myrkdalen og Holbygdi, Vossestrand
Ola K. Hirth
(1893-  )
Storehyrt 48d, Myrkdalen
g.m. Brita O. Bystøl
og
Nils T. Midthun
(1888-  )
Midtun 34d, Holbygdi
g.m. Ingebjørg k. Arnetveit
Vossestrand.
Ola og Nils gjekk saman på "Kunsten", (Voss Kunsthandverkskule)
Eigar av foto:
Knut HirthSamlar av foto:
Per Husdal
kh0172
Meta-Description:Ola K. Hirth (1893- ) Myrkdalen, g.m. Brita O. Bystølog Nils T. Midthun (1888- ) Holbygdi g.m. Ingebjørg k. ArnetveitVossestrand.Ola og Nils gjekk saman på
Meta-Keywords:Ola K. Hirth,Nils T. Midthun,Holbygdi,Myrkdalen,Vossestrand, Knut Hirth,Brita O. Bystøl,Ingebjørg K. Arnetveit

Lars Gudleikson Bø, Store-Hyrt, Myrkdalen, Vossestrand
Lars Gudleikson Bø, frå Voss.
Store-Hyrt 38
Han var gift med Aksliana S. Myrland
(1818-  )
Han eigde Stora-Hyrt til 1868. Då reiste han til Amerika med heile famelien.
Han hadde 10 born
Han selde garden til oldefar til den noverande eigar.
Mykdalen, Vossestrand
Eigar av foto:
Knut Hirth
Samlar av foto:
Per Husda
l
kh0175
Meta-Description:Lars Gudleikson Bø, frå Voss. Han var gift med Aksliana S. Myrland (1818- ) Han eigde Stora-Hyrt til 1868. Då reiste han til Amerika med heile famelien. Han hadde 10 born. Han selde garden til oldefar til den noverande eigar. Mykdalen, Vossestrand Eigar av foto: Knut Hirth
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger