Myrkdalen frå Nesheim i 1930 åra.
Eigar av bilete: Erling Kvitne
Biletenr. 022ohh-Myrkdalen Landskap
Innlagt av 21.03.2019 av Odd Henry Hommedal

Landskapsfoto frå Myrkdalen

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gravhaug på Skjervheim (Huldrahaugen) 1925
Fotogruppa er takksam for informasjon frå Paul Kyte, Roald Nesheim, Kjetil Skjervheim  og Olav Skjervheim, Etne. 
Samlar av foto: Per Husdal OSE7033 (gravhaug)
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nedre Skjervheim, Vossestrand - omlag 1950
Bjarne Skjervheim: Nigarden på nedre Skjervheim, der Sigurd Skjervheim med familie budde. Eit flott bilete av gamle Nigardstunet.  I det kvite huset men grøne lister budde tanta til Sigurd, Kristina med familien sin. Ho var gift med Ingebrigt Tufte frå Tufte i Langedalen. Biletet er nokså sikkert teke kring 1950. Bak huset til Kristina kan eg så vidt skimta ein "bordalund". Sigurd skulle byggja seg ny løe, og der låg ein del material lagra, stabla med tak over. Kristinastova vart flytta derifrå tidleg i 50-åra. No står berre  gamlestova, loftet og smidja att av dei gamle husa. Sigurd bygde først ny løe (56+/-?), deretter ny stove (60åra) på Kristinatomta. Vedhuset, Stallen og gamleløa vart rivne etter kvart.
Eg saknar eit biletet frå same tidsrommet, men teke eit hakk lenger mot vest/Tveite. Fotografen stod nokså sikkert nedanfor loftet, dvs det raude huset med kvite lister til høgre på biletet.
Kven kan hjelpa Bjarne Skjervheim og Fotogruppa med å finna biletet han saknar?
Eigar av foto: Olav Skjervheim, Etne. Samlar av foto: Per Husdal OSE7033
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Flisram og Bygd, Myrkdalen
Eigar av Brevkort: Sigrun Bygd Furu.  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Myrkdalen Skule - ukjend år
Eigar av Brevkort: Sigrun Bygd Furu.  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Osgjelet, Myrkdalen 1900
Osgjelet, Myrkdalen omlag 1900
Eigar av foto:
Ingeborg Backer
Samlar av foto:
Per Husdal

 
Myrkdalen003
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Øyaskreene, Myrkdalen
Eigar av Brevkort: ?  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Myrkdalsvegen ved Skvetteberget omlag 1928
Vegen vart utbetra ved Skvetteberget omlag 1928
Eigar av foto: Roald Nesheim.  Samlar av foto: Per Husdal  RN171
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Kvernhus på Hirth (Hyet)
Kvernhus på Hyrt (Vart teke av skrede i 1928).
Eigar av foto: Arne Nesheim. Samlar av foto: Per Husdal  AN4002
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Myrkdalen ca 1950
Eigar av foto: Aasmund Ulvund. Samlar av foto: Per Husdal aau162
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Myrkdalen - Osgjelet 1955
Eigar/Fotograf/Samlar av foto: Per Husdal  MV001
Meta-Description:
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger