Myrkdalen


Nesheim folk
Sist oppdatert 25.03.21
Vetla - Hyrt
Sist oppdatert 12.03.18
Landskapsfoto Stølar og Stølsliv
Sist oppdatert 19.06.17
Ulvund
Person- og små gruppefoto
Sist oppdatert 23.02.20
Gruppebilete
Oppdatert 26.01.2021
Ulvundsøynè
Torstein Skjervheim og slekta hans Knut Hirth sin album Bygd
Foto frå Myrkdalen Skule 1949 Brudlaup på Skjervheim Armot

Kolbein og Maria Myrlandshaug (Mørkve)
Røva - viso 1935
Målfrid Skjervheim sitt album
 Skjervheim
 Sist oppdatert: 05.12.2020

Flisram
Sist oppdater 10.03.2021.

Myrkdalen Skule

Takk til Målfrid Skjervheim, Lars Norekvål, Knut Hirth, Olav Skjervheim , Roar Nesheim, Arne Nesheim, Aksel Tveite, Ingeborg Backer-Nesheim, Aasmund Ulvund og mange andre som har gjeve meg lov til å ta kopi frå deira private fotosamlingar.

Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger