Gamle foto frå tidlegare Framnes Skulekrins, Oppheim på Vossestrand
Finne
Sist oppdatert: 16.06.17
Bidne V
Oppdatert 17.04.21
Bidne S
Oppdatert 05.04.18
Bidneshovden
Sist oppdatert 05.04.18

Framnes
Sist oppdatert: 23.04.21
Sundsvål
Oppdatert 04.04.18
Oppheimsvangen
Sist oppdatert: 19.08.21
Vodl
Sist oppdatert: 22.10.14
Nedre Oppheim
Oppdatert 27.04.20

Øvre Oppheim
Oppdatert 23.03.21
Berge
Oppdatert 06.07.16
Vetleteigen / Lilleteigen
Oppdatert 10.10.21
Ure
Oppdatert 15.02.22
Løn
Oppdatert 20.05.18
Heggland
Oppdatert 21.11.15
Osasagi Collection
Albert Kahn
Natur og Kultur
Gamle Oppheim Kyrkjegard Landskap
Sist oppdatert. 15.10.20

Norodd Hagenson sine bilete

Framnes Skule Stølar på Oppheim
Oppdatert 06.07.16
Grupper
Oppdatert 10.08.20
 Bryllaupsbilete New Cell
Oppheim Hotell
Oppdatert: 25.04.2021

Friluftsliv/reise
O
ppdatert 21.11.20

Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger