Nils A. Draugsvoll (1900 - 1974)
Nils ("Vetle-Nils") var einaste son til Vetl-Anders Skjervheim og kona Synneva (f. Draugsvoll). Han var gift med Dagny Nyhammer frå Gulen. Dei hadde ingen born. H.H. Dregelid er no eigar av eigendommen på Flåten, Vinje.
Eigar av foto H.H. Dregelid
Meta-Description:Vossestrand Sogelag
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag

Sundve Skule 1908-09- Småskulen (klasse 1-2-3)-Lærarinne Marta Løen.Lærar Nils Bjørgås
Bakerste rekkje: Frå venstre nr.1: Anders O. Gavle(?),nr.2:Nils A. Draugsvoll (1900), nr.4: Sigurd L. Vinje (1900) Rekkje3, fråvenstre: Nr.1 Lars T. Dagestad (1898), nr.3. Ingebrikt Bruland (1899),nr.4. Olav K. Kvarme (1898) Rekkje 2, frå venstre: Nr.4 BritaA. Vinje(hagen) (1898), nr.5 Ingebjørg H. Vinje (Posthagen) (1900)Fremste rekkje, frå venstre: Nr.6 Nils S. Haga (1899)
Andre elevar som gjekk i 1. og 2. klasse, men ikkje er identifisert1. klasse: Olav N. Tveite, Johannes T. Bratthole (Dagestad), LarsS. Haga, Olav O. Haga, Eirik A. Sundve, Anders A. Kvarme, Knut K. Kvarme,Lars A. Gavle, Olav L. Sausjord,  Inger S. Bratthole, Kari D. Bjørkelid,Guro O. Kvarmestøl, Brita L. Høen.
2. klasse: Olav O. Herheim, Hermann L. Lilletun, Olav S. Bratthole,Sjur O. Gavle, Eirik O. Gavle, Brita O. Sausjord, Marta E. Vinje, AnnaO Haga, Eli D. Bjørkelid, Agnes K. Vinje, Ingebjørg J. Hauge
Er det nokon som kjenner fleire namn eller har ein betrekopi av dette bilet vil vi vera svært glad for å få høyraom det. Biletet er utlånt av Ingrid Vinje ; 
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Småskulen Sundve 1908
Meta-Keywords:Sundve Skule,1908,1909

vossestrand.no
Nils A.Draugsvoll
(1900 - 1974)
Son til Anders O. Skjervheim og kona Synneva (f. Draugsvoll)
Gift med:
Dagny Nyhammer
(1898 - 1994) omlag 1930.
Dei hadde ingen born.

Han budde på Flåten, Vinje.
H.H. Dregelid eig no eigendommen.
gb5011
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ungdom frå Vossestrand på skitur på Øyaset, Vinje - omlag 1922
F.v. ståande:(1) OlavHumlebrekke, (2)Ingebjørg Bruland (g. m. Anders Midtun), (3)AndersEngeland, (4)? Humlebrekke,(5)Nils A. Draugsvoll,(6)Sigurd Vinje, ? Breilid, (7)IngebriktBruland, (8)Nils O. Midtun.  Sitjande: (9)Olav O. Midtun, (10)JørginaDraugsvoll (gift Husdal), (11)Ingebjørg Hauge(giftDraugsvoll, Kyte), (12)Guri Bruland(g.  m. Johan Sundve). Ættebok for Vossestrand: (1) Homlabrekk 36c, (2)Y.Sundve 66e, (3) Hjellen 26f, (4) Homlabrekk 36e eller f, (5) Draugsvoll82a, (6) N. Vinje 78f, (7) Y.Sundve 66c, (8) Gavle 84b, (9) Gavle 84i, (10)Draugsvoll 76d, (11) Hauge 108a, (12) Y.Sundve 66d,
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Frå venstre, ståande:Olav Humlebrekke, Ingebjørg Bruland (g. m. Anders Midtun), Anders Engeland, ? Humlebrekke, Nils A. Draugsvoll, Sigurd Vinje, ? Breilid, Ingebrikt Bruland, Nils O. Midtun. Sitjande: Olav O. Midtun, Jørgina Draugsvoll (gift Husdal), Ingebjørg Hauge(gift Draugsvoll, Kyte), Guri Bruland (g. m. Johan Sundve)
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Olav Humlebrekke, Nils A. Draugsvoll, Ingebrikt Bruland, Anders O. Midtun,Anders Midtun,Olav O. Midtun, Jørgina Draugsvoll,Jørgina Husdal,Gyrid-Ingebjørg,Ingebjørg Midtun,Ingebjørg Bruland,Sigurd Vinje,Johan Sundve,Anders Midtun

Nils Draugsvoll. Ved Stalheim Hotel omlag 1930
fotobil014
Meta-Description:Bilfoto
Meta-Keywords:Nils Draugsvoll,Stalheim

Omlag 1955 - Arbeid på Vikavegen
Til venstre: Odd L. Mørkve (1887 - 1978) og gravemaskinkøyrar Nils A. Draugsvoll (1900 - 1974).
Nils var einaste son til Vetl-Anders Skjervheim og kona Synneva (f. Draugsvoll)
Eigar av foto: Kåre Dregelid. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Arbeid på Vikavegen i 1955
Meta-Keywords:Myrkdalen, Vikafjellet, Vossestrand

Nils A. Draugsvoll. Omlag 1955 - Arbeid på Vikavegen
Nils var einaste son til Vetl-Anders Skjervheim og kona Synneva (f. Draugsvoll).
Han og kona Dagny hadde ingen born.
Eigar av foto: Kåre Dregelid. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Arbeid på Vikavegen i 1955
Meta-Keywords:Myrkdalen, Vikafjellet, Vossestrand

Nils A. Draugsvoll (1900 -1974)
Nils ("Vetle-Nils") var einaste son til Vetl-Anders Skjervheim og kona Synneva (f. Draugsvoll). Han var gift med Dagny Nyhammer frü Gulen. Dei hadde ingen born. H.H. Dregelid er no eigar av eigendommen på Flåten, Vinje. Eigar av foto H.H. Dregelid
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Omlag 1900 Hestehandlar Vetl-Anders Skjervheim,Vinje Vossestrand
Frå venstre: Hestehandlar (1)Vetl-Andris Skjervheim, ukjendog kona hans (2) Synneva f. Draugsvoll. Synneva, var syster til Anders Draugsvoll i Nistovo. Anders budde på Flåten på Draugsvoll etter hanvart gift. Han og Synneva hadde ein son, Nils A. Draugsvoll. Nils var gift,men hadde ingen born. Han vart kalla Vetle-Nils
&Ættebok for Vossestrand:  (1) Nedre Skjervheim66a, (2) Draugsvoll 70a.
Samlar av foto: Per Husdal  bildc040
Meta-Description:Hestehandlar Vetl-Andris Skjervheim og kona hans Synneva f. Draugsvoll. Synneva, var syster til Anders Draugsvoll i Nistova.Vetl-Anders budde på Flåten på Draugsvoll etter han vart gift. Han og Synneva hadde ein son, Nils A. Draugsvoll. Nils var gift, men hadde ingen born. Han vart kalla Vetle-Nils.
Meta-Keywords:Hestehandlar,Anders O. Skjervheim,Synneva Draugsvoll,Nils A. Draugsvoll,Vetl-Andris,Vetlandris,Vetl-Anders Vetle-Nils,Anders Draugsvoll,Syneva Skjervheim


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger