Gamle foto frå Myrkdalen Skule

Meta-Description:Gamle skulebilete frå Sundve og Egdetveit skular
Meta-Keywords:Sundve, Egdetveit

Myrkdalen Skule Vossestrand, 1911 - 1912
1.Knut Bjørgaas (lærar), 2.Olav H. Helgeland, 3.Johan Mørkve, 4.Anders Overland, 5.Knut A. Hirth, 6.Knut K. Hirth, 7. Lars O. Bystøl, 8.Gjørgina A. Nesheim, 9.Kristina Skjervheim, 10.Brita Refsdal, 11.Ingeborg Bygd, 12.Ingebjørg O. Bystøl, 13. Brita K. Mørkve, 14.Brita A. Bygd, 15.Synneva L. Myrland, 16.Gjørgina Overland, 17.Marta K. Mørkve, 18.Gudrun Flisram, 19.Lars Helgeland, 20.Nils Flisram, 21.Kolbein A. Tveite, 22.Einar Tveite, 23.Anders T. Ulvund, 24.Johannes S. Nesheim, 25.Olav E. Refsdal, seinare lærar i Myrkdalen og på Sundve.
Eigar av foto: Arne Nesheim.  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Myrkdalen Skule, 1.Knut Bjørgaas (lærar), 2.Olav H. Helgeland, 3.Johan Mørkve, 4.Anders Overland, 5.Knut A. Hirth, 6.Knut K. Hirth, 7. Lars O. Bystøl, 8.Gjørgina A. Nesheim, 9.Kristina Skjervheim, 10.Brita Refsdal, 11.Ingeborg Bygd, 12.Ingebjørg O. Bystøl, 13. Brita K. Mørkve, 14.Brita A. Bygd, 15.Synneva L. Myrland, 16.Gjørgina Overland, 17.Marta K. Mørkve, 18.Gudrun Flisram, 19.Lars Helgeland, 20.Nils Flisram, 21.Kolbein A. Tveite, 22.Einar Tveite, 23.Anders T. Ulvund, 24.Johannes S. Nesheim, 25.Olav E. Refsdal, seinare lærar i Myrkdalen og på Sundve
Meta-Keywords:Myrkdalen Skule,Myrkdalen,Vossestrand,Arne Nesheim,Knut Bjørgaas,Olav H. Helgeland,Johan Mørkve, Anders Overland,Knut A. Hirth,Knut K. Hirth,Lars O. Bystøl,Gjørgina A. Nesheim,Kristina Skjervheim,Brita Refsd,Ingeborg Bygd, Ingebjørg O. Bystøl,Brita K. Mørkve,Brita A. Bygd,Synneva L. Myrland,Gjørgina Overland,Marta K. Mørkve,Gudrun Flisram, Lars Helgeland,Nils Flisram,Kolbein A. Tveite,Einar Tveite,Anders T. Ulvund,Johannes S. Nesheim,Olav E. Refsdal

Myrkdalen Skule,Vossestrand, 1914
1. Ola Hansen Skjervheim, 2., 3. Lærarinne: Marta Sausjord (1872-1953). Ho var lærarinne i Myrkdalen i tida 1894 - 1927., 4., 5., 6., 7. Katrina Bygd (g.Årmot), 8., 9. Johanna Skjervheim,10., 11., 12., 13., 14. Brita Mørkve (syster til nr.19), 15. Margreta (gift Oppheim, Holbygde. Dotter til Grindshaugen.), 16. Johan Skjervheim (son til Vetle-Hansen), 17., 18., 19. Olav Mørkve (son til Gurinen), 20. Sigurd Bygd, 21. Anders S. Hirth.
Eigar av foto: Målfrid Skjervheim . Samlar av foto: Per Husdal.
Er det nokon som kjenner namna på fleire av elevar, så informer Per Husdal om det. bilds046
Meta-Description:Myrkdalen Skule, Vossestrand 1914
Meta-Keywords:Myrkdalen Skule,Myrkdalen,Vossestrand,Marta Sausjord,Johanna Skjervheim,Brita Mørkve,Margreta Oppheim,Grindshaugen,Johan Skjervheim,Vetle-Hansen,Olav Mørkve,Gurinen,Sigurd Bygd

Myrkdalen Skule, Vossestrand 1916
1.Olav O. Bystøl, 2.Anders Norheim, 3.Mikkel Bystøl, 4.Gjermund Helgeland, 5.Sigurd A. Nesheim, 6.Anders Bygd,
7.Sigurd Skjervheim, 8.Ingebrikt E. Refsdal, 9.Samson Skjervheim, 10.Kolbein K. Mørkve, 11.Knut Flisram, 12.Lars Styrkson Hirth, 13.Hallstein Helgeland, 14.Maria O. Bygd, 15.Kristina Ulvund, 16.Brita Skjervheim, 17.Kirsti Bystøl,
18.Inga Refsdal,19.Guro O. Mørkve, 20.Katrina Bygd, (g.m. Olav Årmot), 21.Margreta Flisram, 22.Ingebjørg Ulvund,
23.Guro Tveite, 24.Olav A. Flisram, 25.Katrina Flisram, 26.Anna K. Skjervheim, 27.Marta K. Hirth, 28.Marta A. Nesheim, 29.Lilly Håvardstun, 30.Maria Myrland, 31.Anna Myrland, 32.Inger S. Hirth, 33.Brita O. Mørkve, 34.Nils Jordalen, 35.Kjell Skjervheim, 36.Ingvald O. Skjervheim, 37.Olav H. Skjervheim, 38.Lars Spilde (Lærar), 39.Marta Sausjord (Lærarinne), 40.Johanna Skjervheim, 41.Borghild A. Bystøl, 42.Lisa Ulvund, 43.Margreta A. Nesheim,(g.m. Olav Humlebrekke), 44.Kristina Nesheim,(g.m. Ingebrikt Refsdal), 45.Gudveig Ulvund,(g.m. Sjur Hommedal), 46.Sjur Ulvund (førskule), 47.Sjur Flisram (Sjur-Ola Flisramshuse), 48.Anton Bystøl, 49.Artur A. Nesheim, 50.Olav A. Skjervheim, 51.Styrkår Hirth, 52.Olav A. Nesheim, 53.Lars A. Flisram, 54.Ingvald H. Skjervheim, 55.Olav L. Ulvund,
56.Olav A. Tveite, 57.Olav O. Mørkve, 58.Olav S. Hirth, 59.Johan O. Skjervheim, 60.Sigurd Bygd, 61.Nils A. Nesheim
Eigar av foto: Arne Nesheim. 
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Myrkdalen Skule,1.Olav O. Bystøl, 2.Anders Norheim, 3.Mikkel Bystøl, 4.Gjermund Helgeland, 5.Sigurd A. Nesheim, 6.Anders Bygd,7.Sigurd Skjervheim, 8.Ingebrikt E. Refsdal, 9.Samson Skjervheim, 10.Kolbein K. Mørkve, 11.Knut Flisram, 12.Lars Styrkson Hirth, 13.Hallstein Helgeland, 14.Maria O. Bygd, 15.Kristina Ulvund, 16.Brita Skjervheim, 17.Kirsti Bystøl,18.Inga Refsdal,19.Guro O. Mørkve, 20.Katrina Bygd, (g.m. Olav Årmot), 21.Margreta Flisram, 22.Ingebjørg Ulvund,23.Guro Tveite, 24.Olav A. Flisram, 25.Katrina Flisram, 26.Anna K. Skjervheim, 27.Marta K. Hirth, 28.Marta A. Nesheim, 29.Lilly Håvardstun, 30.Maria Myrland, 31.Anna Myrland, 32.Inger S. Hirth, 33.Brita O. Mørkve, 34.Nils Jordalen, 35.Kjell Skjervheim, 36.Ingvald O. Skjervheim, 37.Olav H. Skjervheim, 38.Lars Spilde (Lærar), 39.Marta Sausjord (Lærarinne), 40.Johanna Skjervheim, 41.Borghild A. Bystøl, 42.Lisa Ulvund, 43.Margreta A. Nesheim,(g.m. Olav Humlebrekke), 44.Kristina Nesheim,(g.m. Ingebrikt Refsdal), 45.Gudveig Ulvund,(g.m. Sjur Hommedal), 46.Sjur Ulvund (førskule), 47.Sjur Flisram (Sjur-Ola Flisramshuse), 48.Anton Bystøl, 49.Artur A. Nesheim, 50.Olav A. Skjervheim, 51.Styrkår Hirth, 52.Olav A. Nesheim, 53.Lars A. Flisram, 54.Ingvald H. Skjervheim, 55.Olav L. Ulvund,56.Olav A. Tveite, 57.Olav O. Mørkve, 58.Olav S. Hirth, 59.Johan O. Skjervheim, 60.Sigurd Bygd, 61.Nils A. Nesheim
Meta-Keywords:Myrkdalen Skule,Myrkdalen,Vossestrand,Arne Nesheim,Olav O. Bystøl,Anders Norheim,Mikkel Bystøl,Gjermund Helgeland,Sigurd A. Nesheim,Anders Bygd,Sigurd Skjervheim,Ingebrikt E. Refsdal,Samson Skjervheim,Kolbein K. Mørkve,Knut Flisram,Lars Styrkson Hirth,Hallstein Helgeland,Maria O. Bygd,Kristina Ulvund,Brita Skjervheim,Kirsti Bystøl,Inga Refsdal,Guro O. Mørkve,Katrina Bygd,Olav Årmot,Margreta Flisram,Ingebjørg Ulvund,Guro Tveite,Olav A. Flisram,Katrina Flisram,Anna K. Skjervheim,Marta K. Hirth,Marta A. Nesheim,Lilly Håvardstun,Maria Myrland,Anna Myrland,Inger S. Hirth,Brita O. Mørkve,Nils Jordalen,Kjell Skjervheim,Ingvald O. Skjervheim,Olav H. Skjervheim,Lars Spilde,Marta Sausjord,Johanna Skjervheim,Borghild A. Bystøl,Lisa Ulvund,43.Margreta A. Nesheim,Olav Humlebrekke,Kristina Nesheim,Ingebrikt Refsdal,Gudveig Ulvund,Sjur Hommedal,Sjur Ulvund,Sjur Flisram,Sjur-Ola Flisramshuse,Anton Bystøl,Artur A. Nesheim,Olav A. Skjervheim,Styrkår Hirth,Olav A. Nesheim,Lars A. Flisram,Ingvald H. Skjervheim,Olav L. Ulvund,Olav A. Tveite,Olav O. Mørkve,Olav S. Hirth, Johan O. Skjervheim,Sigurd Bygd,Nils A. Nesheim

Myrkdalen Skule,Vossestrand, 1922
1. Marta Sausjord, Lærarinne, 2. Ingjerd Helgeland, 3. Borghild Bystøl, 4. Margrete Nesheim, g. Humlebrekke, 5. Kristina Nesheim, g. Refsdal, 6. Elisabeth Ulvund, 7. Johanna Skjervheim, 8. Katrina Bygd, g. Årmot, 9. Gudveig Ulvund, g. Hommedal, 10. Kjell Nesheim, 11. Olav A. Tveite, 12. Olav H. Skjervheim, 13. Kjell Skjervheim, 14. Ingjerd H. Nesheim, 15. Lussi Hirth, g. Kvarme, 16. Elisabeth Tveite g. Skjervheim, 17. Kristi Årmot, 18. Sigurd Bygd, 19. Johan Skjervheim, 20. ?, 21. Guro Tveite g. Gjerald, 22. Marta O. Nesheim, g. Prestegard, 23. Julia Nesheim, g. Grotland, 24. Kari Hirth, g. Larsen, 25. Gjørgina Tveite, G. Naasen, 26. Ingebjørg H. Nesheim, 27. Silla Skjervheim, 28. Gyrid Årmot, 29. Gerda Skjervheim, 30. Olav Ak. Skjervheim, 31. Teodor Flisram, 32. Odd S. Hirth, 33. Kolbein Flisram, 34. Ivar O. Nesheim, 35. Lars Odds. Mørkve, 36. Sjur O. Nesheim, 37. Torstein Bygd, 38. Martinus Sørestrand, Lærar, 39. Leikny Bystøl, 40. Lars Bystøl, 41 Ingebjørg Bystøl, 42. Anna Nesheim, 43. Guri O. Nesheim, 44. Ingebjørg Overland, 45. Brita Nesheim, 46. Marta L. Ulvund, 7. Guro L. Ulvund, 48. Guro Nesheim, 49. Lars Hirth Nesheim, 50. Lars Bygd, 51. Knut Ulvund, 52. Lars A. Nesheim, 53. Nils Skjervheim, 54. Anders Flisram, 55. Olav Årmot, 56. Anders S. Hirth.
Eigar av foto Sigrunn Furu Bygd. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Myrkdalen Skule, Vossestrand 1922
Meta-Keywords:Myrkdalen Skule,Myrkdalen,Vossestrand,Marta Sausjord,Ingjerd Helgeland,Borghild Bystøl ,Margrete Nesheim,Kristina Nesheim,Elisabeth Ulvund,Johanna Skjervheim,Katrina Bygd,Gudveig Ulvund,Kjell Nesheim ,Olav A. Tveite,Olav H. Skjervheim,Kjell Skjervheim,Ingjerd H. Nesheim,Lussi Hirth,Elisabeth Tveite ,Kristi Årmot,Sigurd Bygd,Johan Skjervheim,Guro Tveite,Marta O. Nesheim,Julia Nesheim,Kari Hirth,Gjørgina Tveite,Ingebjørg H. Nesheim ,Silla Skjervheim,Gyrid Årmot,Gerda Skjervheim,Olav Ak. Skjervheim,Teodor Flisram,Odd S. Hirth,Kolbein Flisram,Ivar O. Nesheim ,Lars Odds. Mørkve,Sjur O. Nesheim,Torstein Bygd,Martinus Sørestrand, Lærar, 39. Leikny Bystøl,Lars Bystøl,Ingebjørg Bystøl,Anna Nesheim ,Guri O. Nesheim,Ingebjørg Overland,Brita Nesheim,Marta L. Ulvund,Guro L. Ulvund,Guro Nesheim,Lars Hirth Nesheim,Lars Bygd ,Knut Ulvund,Lars A. Nesheim,Nils Skjervheim,Anders Flisram,Olav Årmot,Anders S. Hirth

Myrkdalen Vossestrand, ungar omlag 1946
1.Bergljot O. Mørkve, f.1928, gift Lirhus, 2.Marta Brekke, Bygd, gift Tveite, 3.Borghild Mørkve, gift Bystøl, halvsyster til Sjur Mørkve, 4.Kirsten Skjervheim (Reisæter), 5.Ingebjørg S. Bygd, gift Een. Busett Bygd, 6.Marta S. Skjervheim,, 7.Anna Mørkve, 8.Marta O. Hirth, f.1931 (g.Hovland?), ), 9. Kari Skjervheim, 9A.Gunnar Skjervheim, 10.Trygve Skjervheim, 11.Ragna Mørkve, 12.Olav Brekke, 13.Marta T. Skjervheim, gift i Granvin, 14.Arne Nesheim (Kalhagen), f.1935, 15.Margit J. Mørkve, 16.Lilly Skjervheim (Resæter), 17.Margit Skjervhjeim, 18.Birger Mørkve, 19.Knut S. Nesheim (Kalhagen), 20. Lars J. Mørkve ?
Eigar av foto: Arne Nesheim.  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Myrkdalen, 1. Bergljot O. Mørkve, f.1928, gift Lirhus2. Marta Brekke, Bygd, gift Tveite 3. Borghild Mørkve, gift Bystøl, halvsyster til Sjur Mørkve 4. 5. Ingebjørg S. Bygd, gift Een. Busett Bygd 6. Anna Mørkve 7. 8. 9. Gunnar Skjervheim 10. Trygve Skjervheim11. Ragna Mørkve 12. 13. Marta T. Skjervheim, gift i Granvin 14. Arne Nesheim (Kalhagen), f.193515. Margit J. Mørkve 16. 17. 18. 19. Knut S. Nesheim (Kalhagen) 20. Lars J. Mørkve ?
Meta-Keywords:Myrkdalen Skule,Myrkdalen,Vossestrand,Arne Nesheim,Bergljot O. Mørkve,Lirhus,Marta Brekke,Borghild Mørkve,Sjur Mørkve,Ingebjørg S. Bygd,Een,Anna Mørkve,Gunnar Skjervheim,Trygve Skjervheim,Ragna Mørkve,Marta T. Skjervheim,Kalhagen,Margit J. Mørkve,Knut S. NesheimLars J. Mørkve

Myrkdalen Skule, Vossestrand, 1952
1. Klara Skjervheim, 2. Gerd Ulvund,3. Liv Nesheim, 4. Sigfrid Varberg, 5. Bjørg Sausjord, 7. Else Dukstad, 8. Margit Nesheim,9. Marit Nesheim,10. Knut S. Nesheim, 11. Johan Ulvund , 12. Olav Mård. 13. Hans Skjervheim, 14. Jon Norheim, 15. ??, 16. Martinus Sørestrand, 17. Sjur Hirth-Nesheim, 18. ??, 19. Alfred Skjervheim
Eigar av foto: Knut Engeland. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Myrkdalen Skule, Vossestrand,
Meta-Keywords:Myrkdalen Skule,Myrkdalen,Vossestrand,

Myrkdalen Skule på tur til Stalheim 1957
1. og 2. klasse på skuletur til Stalheim våren 1957.  Halle Skjervheim var læraren den våren og Lars Hirth (Styrk-Lars) hadde drosje (folkevognsbuss) og skyssa elevane.
Bak frå venstre:  Alvhild Årmot 1. kl, Johanna Nesheim 2. kl, Liv Berit Mørkve 2. kl, Ingeborg Nesheim 2.kl, Lilly Johanne Halle1. kl., Sigbjørn Nesheim 2. kl og Einar Ulvund1. kl..
Framme frå venstre:  Helga Bystøl, Alvhild Mørkve og Olaug Mørkve, alle desse tre gjekk i 1. kl.
Fotograf:  Halle Skjervheim. Informasjon: Ingeborg Nesheim-Backer. 
RN106
Meta-Description:
Meta-Keywords:

MyyrkdalenSkule, Vossestrand omlag 1922
1. Marta Sausjord, Lærarinne, 2. Ingjerd Helgeland, 3. Borghild Bystøl, 4. Margrete Nesheim, g. Humlebrekke, 5. Kristina Nesheim, g. Refsdal, 6. Elisabeth Ulvund, 7. Johanna Skjervheim, 8. Katrina Bygd, g. Årmot, 9. Gudveig Ulvund, g. Hommedal, 10. Kjell Nesheim, 11. Olav A. Tveite, 12. Olav H. Skjervheim, 13. Kjell Skjervheim, 14. Ingjerd H. Nesheim, 15. Lussi Hirth, g. Kvarme, 16. Elisabeth Tveite g. Skjervheim, 17. Kristi Årmot, 18. Sigurd Bygd, 19. Johan Skjervheim, 20. ?, 21. Guro Tveite g. Gjerald, 22. Marta O. Nesheim, g. Prestegard, 23. Julia Nesheim, g. Grotland, 24. Kari Hirth, g. Larsen, 25. Gjørgina Tveite, G. Naasen, 26. Ingebjørg H. Nesheim, 27. Silla Skjervheim, 28. Gyrid Årmot, 29. Gerda Skjervheim, 30. Olav Ak. Skjervheim, 31. Teodor Flisram, 32. Odd S. Hirth, 33. Kolbein Flisram, 34. Ivar O. Nesheim, 35. Lars Odds. Mørkve, 36. Sjur O. Nesheim, 37. Torstein Bygd, 38. Martinus Sørestrand, Lærar, 39. Leikny Bystøl, 40. Lars Bystøl, 41 Ingebjørg Bystøl, 42. Anna Nesheim, 43. Guri O. Nesheim, 44. Ingebjørg Overland, 45. Brita Nesheim, 46. Marta L. Ulvund, 7. Guro L. Ulvund, 48. Guro Nesheim, 49. Lars Hirth Nesheim, 50. Lars Bygd, 51. Knut Ulvund, 52. Lars A. Nesheim, 53. Nils Skjervheim, 54. Anders Flisram, 55. Olav Årmot, 56. Anders S. Hirth.
Eigar av foto Sigrunn Furu Bygd. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Myrkdalen, 1. Marta Sausjord, Lærarinne, 2. Ingjerd Helgeland, 3. Borghild Bystøl, 4. Margrete Nesheim, g. Humlebrekke, 5. Kristina Nesheim, g. Refsdal, 6. Elisabeth Ulvund, 7. Johanna Skjervheim, 8. Katrina Bygd, g. Årmot, 9. Gudveig Ulvund, g. Hommedal, 10. Kjell Nesheim, 11. Olav A. Tveite, 12. Olav H. Skjervheim, 13. Kjell Skjervheim, 14. Ingjerd H. Nesheim, 15. Lussi Hirth, g. Kvarme, 16. Elisabeth Tveite g. Skjervheim, 17. Kristi Årmot, 18. Sigurd Bygd, 19. Johan Skjervheim, 20. ?, 21. Guro Tveite g. Gjerald, 22. Marta O. Nesheim, g. Prestegard, 23. Julia Nesheim, g. Grotland, 24. Kari Hirth, g. Larsen, 25. Gjørgina Tveite, G. Naasen, 26. Ingebjørg H. Nesheim, 27. Silla Skjervheim, 28. Gyrid Årmot, 29. Gerda Skjervheim, 30. Olav Ak. Skjervheim, 31. Teodor Flisram, 32. Odd S. Hirth, 33. Kolbein Flisram, 34. Ivar O. Nesheim, 35. Lars Odds. Mørkve, 36. Sjur O. Nesheim, 37. Torstein Bygd, 38. Martinus Sørestrand, Lærar, 39. Leikny Bystøl, 40. Lars Bystøl, 41 Ingebjørg Bystøl, 42. Anna Nesheim, 43. Guri O. Nesheim, 44. Ingebjørg Overland, 45. Brita Nesheim, 46. Marta L. Ulvund, 7. Guro L. Ulvund, 48. Guro Nesheim, 49. Lars Hirth Nesheim, 50. Lars Bygd, 51. Knut Ulvund, 52. Lars A. Nesheim, 53. Nils Skjervheim, 54. Anders Flisram, 55. Olav Årmot, 56. Anders S. Hirth.
Meta-Keywords:Myrkdalen Skule,Myrkdalen,Vossestrand,Marta Sausjord,Ingjerd Helgeland,Borghild Bystøl,Margrete Nesheim,Kristina Nesheim,Elisabeth Ulvund,Johanna Skjervheim,Katrina Bygd,Gudveig Ulvund,Kjell Nesheim,Olav A. Tveite,Olav H. Skjervheim,Kjell Skjervheim,Ingjerd H. Nesheim,Lussi Hirth,Elisabeth Tveite,Kristi Årmot,Sigurd Bygd,Johan Skjervheim,Guro Tveite,Marta O. Nesheim,Julia Nesheim,Kari Hirth,Gjørgina Tveite,Ingebjørg H. Nesheim,Silla Skjervheim,Gyrid Årmot,Gerda Skjervheim,Olav Ak. Skjervheim,Teodor Flisram,Odd S. Hirth,Kolbein Flisram,Ivar O. Nesheim,Lars Odds. Mørkve,Sjur O. Nesheim,Torstein Bygd,Martinus Sørestrand,Leikny Bystøl,Lars Bystøl,Ingebjørg Bystøl,Anna Nesheim,Guri O. Nesheim,Ingebjørg Overland,Brita Nesheim,Marta L. Ulvund,Guro L. Ulvund,Guro Nesheim,Lars Hirth Nesheim,Lars Bygd,Knut Ulvund,Lars A. Nesheim,Nils Skjervheim,Anders Flisram,Olav Årmot,Anders S. Hirth

Myrkdalen Vossestrand, ungar omlag 1946
Namneliste kjem seinare
Meta-Description:Myrkdalen, 1. Bergljot O. Mørkve, f.1928, gift Lirhus2. Marta Brekke, Bygd, gift Tveite 3. Borghild Mørkve, gift Bystøl, halvsyster til Sjur Mørkve 4. 5. Ingebjørg S. Bygd, gift Een. Busett Bygd 6. Anna Mørkve 7. 8. 9. Gunnar Skjervheim 10. Trygve Skjervheim11. Ragna Mørkve 12. 13. Marta T. Skjervheim, gift i Granvin 14. Arne Nesheim (Kalhagen), f.193515. Margit J. Mørkve 16. 17. 18. 19. Knut S. Nesheim (Kalhagen) 20. Lars J. Mørkve ?
Meta-Keywords:Myrkdalen Skule,Myrkdalen,Vossestrand,Arne Nesheim,Bergljot O. Mørkve,Lirhus,Marta Brekke,Borghild Mørkve,Sjur Mørkve,Ingebjørg S. Bygd,Een,Anna Mørkve,Gunnar Skjervheim,Trygve Skjervheim,Ragna Mørkve,Marta T. Skjervheim,Kalhagen,Margit J. Mørkve,Knut S. NesheimLars J. Mørkve


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger