Stalheim, Vossestrand, grupper
 

Stalheim, Fredheim barnedåp.
 
Bak fv. Anna Olsdtr Fyrde, Martin Rygg Fyrde, Arnfinn Drevsjø,
Olina "Lina" Drevsjø,  Anna O. Stalheim, Ingrid O. Drevsjø
Ff.v Olav A. Stalheim, Arnfinn Stalheim, Solveig Drevsjø, Oskar A. Stalheim, (minste guten) Arne Stalheim, Synneva O. Stalheim med Kåre på fanget.
Eigar av foto: Kjellaug Trå         Samlar av foto: Oddvar Drevsjø Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag. Gruppe med ukjende born på Stalheim, Stalheim
Ei gruppe med ukjende born
På  Stalheim

(truleg eit 17 mai bilete, Skulefoto)

Er det nokon som har kjennskap
til dei, er det fint om ein tek kontakt.Fotograf: ukjend
Eigar av foto:
Birger Hylland

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø


foto0808
Meta-Description:Salheim, ei gruppe med ukjende born
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Stalheim,17 mai,skulefoto,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Stalheim folk, Stalheim, Vossestrand
Fv. Hans O. Sivle (1896 - 1960), Maria Dyrdal (1887 - 1972). Ho var kokka på Stalheim Hotel, ukjend, ukjend, ukjend,
Andreas Vangsnes
Eigar av foto: Birger Hylland  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0807
Meta-Description:Folk på Stalheim, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Stalheim,Hans O Sivle,Maria Dyrdal,Andreas Vangsnes,Birger Hylland,Oddvar Drevsjø,Vossestrand

Jenter på Stalheim
1. Ukjend
2. Ingebjørg Sleen
3. Ingebjørg Lunde
4. Kro-Brita Skjervheim
Nedre Skjervheim 68b
Mor til Kro-Johannes
på Stalheim
5. Ukjend
6. Gudve Lunde (Hauge)
7.Ukjend

Fotograf: ukjend
Eigar av foto:
Gudmund Selland

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø

gudsel 013
foto0245
Meta-Description:2. Ingebjørg Sleen, 3. Ingebjørg Lunde, 4. Kro-Brita Skjervheim, Nedre Skjervheim 68b Mor til Kro-Johannes, på Stalheim. 6. Gudve Lunde (Hauge). Eigar av foto: Gudmund Selland. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø.
Meta-Keywords:Ingebjørg Sleen,Ingebjørg Lunde,Kro-Brita Skjervheim,Nedre Skjervheim,Kro-Johannes,Stalheim, Gudve Lunde,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, Kvinneforeningen på Stalheim, Stalheim, Vossestrand
Bak fv. Elsa Jordalen (1890 - 1974), Mary Lunde (prestekona), ukjend, Olina Fyrde, Ingjerd Ramsøy,
ffv. Synnøve Slettedahl (1923 - ), Kora Jordalden, Guri Stalheim, Anna O. Fyrde (1898 - 1978),
Agnes Hylland (1911 - 1982).
Eigar av foto: Birger Hylland  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0800
Meta-Description:Kvinneforeningen på Stalheim, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Stalheim,Elsa Jordalen,Mary Lunde,Olina Fyrde,Ingjerd Ramsøy,Synnøve Slettedahl,Kora Jordalen,Guri Stalheim,Anna O Fyrde,Agnes Hylland,Birger Hylland,Oddvar Drevsjø,Vossestrand

Vossestrand Sogelag, Fredsoldatar på Stalheim, Stalheim, Vossestrand
Fv. Anders Overland (1907 - ), Jon A. Jordalen (Midtstovo), Hansina O. Stalheim (1921 - ),
Ola O. Sivle (Sivleshagen) 1903 - 1954, ukjend, Knut Larsson Hauge (1923 - ).
Eigar av foto: Birger Hylland  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0799
Meta-Description:Fredssoldatar ved Stalheim Hotel, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,,Stalheim,Jon A Jordalen,Hansina O Stalheim,Ola O Sivle,Knut Larsson Hauge,Birger Hylland,Oddvar Drevsjø,Vossestrand

Vossestrand Sogelag, Folk på stølen Vikset i Brekkedalen, Stalheim
Fv. 1. Bjarne Slettedalh 2. Olav Stalheim 3. Annlaug Fyrde 4. Torbjørn Slettedalh 
5. Ingebjørg Fyrde  6. Grete Slettedalh  7. Anna Stalheim 8. Anders Overland 9. Synneva Slettedalh 10 Synneva Stalheim 11. Arnfinn Stalheim 12. Ukjent 13. Anna Fyrde 14. Ingrid Drevsjø g. Stalheim  15. Bjørg Stalhein 16. Johan Stalheim.
Bjarne Slettedalh var lærar på Stalheim skule 1950 - 1958
Eigar av foto: Astrid Stalheim Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto0590
Meta-Description:Folk på stølen Vikset, Vikset, Brekkedalen, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Vikset,Brekkedalen,Stalheim,Bjarne Slettedalh,Olav Fyrde,Annlaug Fyrde,Torbjørn Slettedalh,Ingebjørg Fyrde,Grethe Slettedalh,Anna Stalheim,Synneva Slettedalh,Synneva Stalheim,Anna Fyrde,Ingrid Drevsjø,Bjørg Stalheim,Johan Stalheim,Anders Overland,Astrid Stalheim,Johan Stalheim,Bjørg Stalheim,,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø,Vossestrand

Vossestrand Sogelag, Folk på Vikset, Brekkedalen, Stalheim
Fv. 1. Torbjørn Slettedalh 2. Bjarne Slettedalh 3. Synneva Slettedalh 4. Grete Slettedalh 
5. Arnfinn Stalheim 6. Arne Stalheim  7. Synneva Stalheim 8. Anna Fyrde 9. Ingrid Drevsjø f. Stalheim 10 Ingebjørg Fyrde 11. Olav Stalheim 12. Annlaug Fyrde 13. Anna Stalheim 14. Astrid Stalheim  15. Johan Stalheim 16. Bjørg Stalheim.
Bjarne Slettedalh var lærar på Stalheim skule 1950 - 1958
Eigar av foto: Astrid Stalheim Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto0588
Meta-Description:Folk på stølen Vikset, Vikset, Brekkedalen, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Vikset,Brekkedalen,Stalheim,Torbjørn Slettedalh,Bjarne Slettedalh,Synneva Slettedalh,Grete Slettedalh,Arnfinn Stalheim,Arne Stalheim,,Synneva Stalheim,Anna Fyrde,Ingrid Drevsjø,Ingebjørg Fyrde,Olav Fyrde,Annlaug Fyrde,Anna Stalheim,Astrid Stalheim,Johan Stalheim,Bjørg Stalheim,,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø,Vossestrand

Vossestrand Sogelag, Folk på Vikset,  Vikset, Brekkedalen, Stalheim
Fv. Arnfinn Stalheim, Lærar Bjarne Slettedal og kona Synneva Slettedal, Jensina (Sina) Stalheim, Jente med ryggen til er Ingebjørg Fyrde, Synneva Stalheim, Anna Stalheim, ukjent, 
Ingrid Drevsjø f. Stalheim med ryggen til.
Eigar av foto: Astrid StalheimSamlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto0584
Meta-Description:Folk på stølen Vikset, Vikset, Brekkedalen, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Vikset,Brekkedalen,Stalheim,,Arnfinn Stalheim,Bjarne Slettedal,Synneva Slettedal,Jensina Stalheim,Synneva Stalheim,Anna Stalheim,Ingrid Drevsjø,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø,Vossestrand


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger