Stalheim, landskap
 
Nærøydalen, Husmannsplasset Holmen
Husmannsplasset Holmen under Sivlesøy, gamlebrua i framgrunnen. Eigar av foto: Oddvar Drevsjø  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0478a 
Husmannsplasset Holmen under Sivlesøy, gamlebrua i framgrunnen.
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0478a 

Nærøydalen. Husmansplassen Holmen med den gamle brua i framgunnen
Husmannsplassen Holmen. med den gamle brua i framgrunnen. (utsnittsbilete) Eigar av foto: Oddvar Drevsjø       foto 0478 Husmannsplassen Holmen. med den gamle brua i framgrunnen. (utsnittsbilete)
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø       foto 0478Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gamle foto frå Vossestrand, paviljongen på Stalheim, Vodlahaugen, Vossestrand
Paviljongen på Vodlahaugen.(Stalheim). Etter at hotellet brann ned vart paviljongen flytta frå Stalheimskleiva til Vodlahaugen. No står den ved ferjekaien i Gudvangen, som kafe Gudvangen.
Eigar av foto: Aud Karin Bjelland Løvfall Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 1354
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand, Paviljongen på Vodlahaugen, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:

Botnen i Brekkedalen
Stølen Botnen,. Ein ser Larsfonnfjellet i bakgrunnen
Eigar av foto: Øyvind LundeFoto. Normann Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto 0940
Meta-Description:Stølen Botn, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Botn,Brekkedalen,kvanndalen,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

ca 1955 Stølen "Botnen" i Brekkedalen
Stølen Botnen i Brekkedalen, Det er Lunde og Giljarhus som har støl her, Tidlegare hadde båe bruka støl på Skjoldset i Skjoldsetedalen.
Foto: Normann,
Eigar av foto: Øyvind Lunde  Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0941
Meta-Description:Støl, Botnen, Brekkedalen, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Botnen,Brekkedalen,Lunde, Giljarhus,Stalheim,normann,Vossestrand,Øyvind Lunde,Oddvar Drevsjø

1915 Kvernhus og sag
ca 1915 Kvernhus og sag ved garden Fyrde (Stalheim)
Foto: Mittet & Co
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0826
Meta-Description:Kvernhus og sag, Fyrde, Fyre, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,kvernhus,sag,Fyre,Fyrde,Stalheim,Mittet & co,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Kraftverket til Stalheim Hotel, røyrgata, Stalheim,Vossestrand
Stalheim

Istårn i røyrgata som går til
Stalheim Hotel
(personane på biletet er ukjende)
Eigar av foto: Leif Melve

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø
foto0787
Meta-Description:Istårn i røyrgata til Stalheim hotel, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Stalheim hotel,kraftverk,røyrgate,Stalheim,Vossestrand,Leif Melve,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Kraftverket til Stalheim Hotel, røyrgata, Stalheim,Vossestrand
Stalheim

Istårn i røyrgata som går til
Stalheim Hotel
(mannen på biletet er ukjend)
Eigar av foto: Leif Melve

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø
foto0786
Meta-Description:Istårn i røyrgata til Stalheim hotel, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Stalheim hotel,kraftverk,røyrgate,Stalheim,Vossestrand,Leif Melve,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag,Gamal støl på Vikset, Brekkedalen, Stalheim,Vossestrand
Gamal støl på Vikset, Brekkedalen
Eigar av foto: Astrid Stalheim Samlar av
foto: Oddvar Drevsjø   foto0580
Meta-Description:Gamal støl på Vikset, Brekkedalen, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Vikset,Brekkedalen,Stalheim,Vossestrand,Astrid Stalheim,Oddvar Drevsjø

Vossestrand sogelag, Nærøydalen, hesteskyss, Vossestrand
Nærøydalen,
Hesteskyss

I den  vesle kaffistova ved  brua, dreiv Maria (1875 - 1946) og Sigrid Stalheimsøy (1879 - 1938) med kafe. Foto: Normann
Eigar av foto:
Oddvar Drevsjø
foto0551
Meta-Description:Nærøydalen, hesteskyss, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Nærøydalen,hesteskyss,Maria Stalheimsøy,sigrid Stalheimsøy,Stalheim,Stalheimskleiva, Vossesestrand,Voss,Oddvar Drevsjø

Skulen på Stalheim, Stalheim, Vossestrand
Skulen på Stalheim. (huset som ligg øverst). Utsnitt
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø
   Foto: Normann   foto0524
Meta-Description:Skulen på Stalheim, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Skulen på Stalheim,skule,Stalheim,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Stalheim
foto00017  Samlar: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Stalheim
Meta-Keywords:Stalheim

Stalheim i 1890 åra
Eigar Arthur Drevsjø. Samlar: Oddvar Drevsjø foto0123
Meta-Description:
Meta-Keywords:Utsikt i frå Keiser Wilheimshøi, Stalheim

Nærøydalen, Voss
" width="382" height="600">home
Holmen,  Meta-Description:Nærøydalen,Voss
Meta-Keywords:Nærøydalen,Vossesestrand,Voss,Oddvar Drevsjø

Gamle hus på Stalheim, Stalheim Vossestrand
Gamle bygningar på Stalheim, dei låg nedom hotellet på Stalheim
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø
 Foto: Normann foto0482
Meta-Description:Gamle bygningar på Stalheim, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Stalheim,Gamle bygningar,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Vossestrand Sogelag, gamle bygg, Stalheim, Vossestrand
2 gamle bygningar ved Stalheim
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø Foto: K. Knutsen, Bergen   foto0754
Meta-Description:Gamle bygningar på Stalheim, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,gamle bygningar,Stalheim,Vossestrand,K K Knutsen,Bergen,Oddvar Drevsjø

Stalheim Hotelca 1930
Stalheim hotel med paviljongen på Vodlahaugen.(tv for Stalheim hotel)
Etter at hotellet brann ned vart paviljongen flytta frå Stalheimskleiva til
Vodlahaugen. No står den ved ferjekaien i Gudvangen, som kafe Gudvangen.

Meta-Description:Stalheim hotel med Vodlahaugen, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Stalheim hotel,Vodlahaugen,Stalheimskleiva,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Stalheim hotel med paviljongen på Vodlahaugen, Stalheim, Vossestrand
Stalheim hotel med paviljongen på Vodlahaugen.(tv for Stalheim hotel)
Etter at hotellet brann ned vart paviljongen flytta frå Stalheimskleiva til
Vodlahaugen. No står den ved ferjekaien i Gudvangen, som kafe Gudvangen.
sjå fotoutsnitt av bilete nr 0516
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø
 Foto: Normann foto0517
Meta-Description:Stalheim hotel med Vodlahaugen, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Stalheim hotel,Vodlahaugen,Stalheimskleiva,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Stalheimgrenda ved Stalheim hotel, Stalheim, Vossestrand
Stalheimgrenda ved Stalheim Hotel
Det store huset nærast vegen ( vegen som går ned frå Stalheim hotel) er "Kristi Ola stovo"
Den vart flytta ut i Jordalen, og  vart brukt som skulestove der. Det vart frakta ut i Jordalen vinteren 1912 - 1913
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø  Foto: K.Knutsen, Bergen  foto0518
Meta-Description:Stalheim hotel, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Stalheim hotel,Stalheim,Kristi Ola,Kristi Ola stovo,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Vaskeplass ved Stalheim hotel, Stalheim, Vossestrand
Vaskeplass ved Stalheim Hotel
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø
 Foto: Mittet & co  foto0519
Meta-Description:Stalheim hotel, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Stalheim hotel,Stalheim,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Bil, Stalheim
Bil, Stalheim (Postkort)
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø.  Foto: Normann   foto0353
Meta-Description:Bil på Stalheim, Stalheim
Meta-Keywords:Stalheim,Stalheim bil,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Bilar i Stalheimskleivi, Stalheim
Bilar i Stalheimskleiva (Postkort)
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø.  Foto: Normann   foto0352
Meta-Description:Bilar i Stalheimskleiva, Stalheim
Meta-Keywords:Stalheimskleiva,Stalheim,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Udsigt fra Keiser Wilheimshøi, Stalheim
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto0097
Meta-Description:
Meta-Keywords:Udsigt fra Keiser Wilheimshøi, Stalheim,Keiser Wilhelmshøi

Krokelie med garden Sivle i bakgrunnen
Krokelie var husmannsplass under garden Brekke (Stalheim) (Biletet er frå ca 1900)   foto00033
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand sogelag, Naolavegen, Stalheim, Vossestrand
Stalheim,
Naolavegen

Den gamle vegen frå Staheim
(Sivle) til Jordalen, om Nåli.
Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø
foto0554
Meta-Description:Naolavegen, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Naolavegen,Stalheim,Jordalen,Sivle, Nåli,Vossestrand,Voss,Oddvar Drevsjø

Nåli, Sivle, Vossestrand ca 1905
Ingrid Drevsjø Stalheim 92d. t.v med ein engelsk turist.
Eigar av foto: Arthur Drevsjø. Samlar av foto Oddvar Drevsjø.foto0121
Meta-Description:Nåli
Meta-Keywords:Nåli,Naole,Stalheim,Vossestrand

Nåli med Jordalsnuten, Stalheim
Nåli med Jordalsnuten, Stalheim (Postkort)
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø.  Foto: Blessum   foto0351
Meta-Description:Nåli med Jordalsnuten, Stalheim
Meta-Keywords:Nåli,Jordalsnuten,Sivle,Stalheim,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Stalheim med Stalheimskleiva, Stalheim, Nærøydalen, Vossestrand
Stalheim landskap, med Stalheimskleiva
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø  foto0429
Meta-Description:Stalheim, Stalheimskleiva, Vossestrand
Meta-Keywords:Stalheim,Stalheimskleiva,Nærøydalen,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Stalheimskleiva, Stalheim
Stalheimskleiva ca 1920. Bygninga i Stalheimskleiva er paviljongen. Den vart bygt når Stalheim hotel brann og vart tatt i bruk som kafe. Den  står i dag ved kaien i Gudvangen som souvenir butikk og kafe .
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø  foto0368
Meta-Description:Stalheimskleiva, Stalheim
Meta-Keywords:Stalheimskleiva,Nærøydalen,Stalheim,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Stalheim, Nærøydalen landskap
Stalheim og
Nærøydalen landskap
Eigar av foto:
Oddvar Drevsjø

foto0430
Meta-Description:Stalheim, Nærøydalen landskap
Meta-Keywords:Stalheim,Nærøydalen,Vossestrand,Stalheim og Nærøydalen landskap,Oddvar Drevsjø

Nærøydalen med Stalheim, Voss
Nærøydalen, med
Stalheim


 
 
 
 
Foto: Normann
Eigar av foto:
Oddvar Drevsjø
foto0483
Meta-Description:Nærøydalen med Stalheim, Voss
Meta-Keywords:Nærøydalen,Stalheim,Stalheimskleiva, Vossesestrand,Voss,Oddvar Drevsjø

Stalheimsøy og Sivlesøy, Nærøydalen, Stalheim, Vossestrand
Nærøydalen, Stalheimsøy (nærast) og Sivlesøy
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø  Foto: Normann foto0484
Meta-Description:Gamle bygningar på Stalheim, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Nærøydalen,Stalheimsøy,Sivlesøy,Vossestrand,Oddvar Drevsjø

Teikning av Voss Mylna,  Martin Rygg, Fyrde, Vossestrand
Teikning av Voss Mylna med sag. Av Martin Rygg, Fyrde  -1916
Eigar av Teikning: Voss Mylna Teikning: Marti Rygg, Fyrde 
Samlar av teikn. Oddvar Drevsjø
foto0549
Meta-Description:Teikning av Voss Mylna, Martin Rygg, Fyrde, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand sogelag,Voss Mylna,Martin Rygg,Fyrde,Stalheim,Vossestrand,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger