Natur/kultur, Stalheim, Vossestrrand

Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Sogelag, Øvsthus, Øvsthusdalen, Stalheim, Vossestrand
Øvsthus gnr 399, 2008. Ivar Kjelson Rygg selde garden Øvsthus i 1873 til Olav Jonson Fyrde. etter den tid har garden fylgt garden Fyrde Øvsthus ligg 605 moh. Den T merka ruta frå Fyrde til Grindafletane går forbi her.
Foto: Oddvar Drevsjø foto 0755
Meta-Description:Øvsthus, Øvsthusdalen, Fyrde, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Øvsthus,Øvsthusdalen,Fyrde,Stalheim,Vossestrand,Ivar Kjelson Rygg,Olav Jonson Fyrde,Grindafletane,gnr 399,Oddvar Drevsjø

Tjære gryte, Fyrde Stalheim, Vossestrand
Tjære gryte ved Fyrde, Stalheim. Ein la trevirke fra røter av furutre (som var brukt for å laga tjære) over gryta, og lot det brenne ned. Tjæra som vart att, rann ned i holet i midten på gryta. under gryta tok ein ut tjæra. Ved denne gryta var det "tjære Lina" som var den siste heldt på og lage tjære i denne gryta. Gryta er ei  rund steinhella som går nedover mot midten der holet er som tjæra renn ut.
Foto: Oddvar Drevsjø     foto0523
Meta-Description:Tjære gryte, Fyrde, Stalheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Tjære gryte,Fyrde,Stalheim,Vossestrand,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger