Tufte bruk 2 påsken 1969. Langedalen, Vossestrand
,Tufte bruk 2 på Ystetuftna. På Ystetuftna er det bruk 2 og 3. Bruk 3 vart også kalla for  
Tufte bruk 2 på Ystetuftna. På Ystetuftna er det bruk 2 og 3. Bruk 3 vart også kalla for "Hallsteinstuftna". Gitle Vikingson Markusteig eigde ei tid begge bruka.
Han selde bruka då han tok over Markusteigen etter far sin Bruka vart seld til Øyjordi og Gindeland..
Fotograf: Valter N. Bakkene
Eigar av foto: Valter N Bakkane              Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto 1660

1969 bruk 2 på Yste Tuftna, Langedalen, Vossestrand
Tufte bruk 2 på Ystetuftna. På Ystetuftna er det bruk 2 og 3. Bruk 3 vart også kalla for  ,
Tufte bruk 2 på Ystetuftna. På Ystetuftna er det bruk 2 og 3. Bruk 3 vart også kalla for "Hallsteinstuftna". Gitle Vikingson Markusteig eigde ei tid begge bruka. Han selde bruka då han tok over Markusteigen etter far sin Bruka vart seld til Øyjordi og Gindeland..
Fotograf: Valter N. Bakkene
Eigar av foto: Valter N Bakkane              Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto 1659

Tufto på Langedalen, Vossestrand.
 

Stalheim. Brita Jonsdtr Tufte f. Tveito ved gamal bil.
Stalheim Hotel. Brita Jonsdtr Tufte 1904 - 1997 f. Tveito ved Haugsvik.   g. 1928 m Peder Haldorson Tufte
Stalheim Hotel.
Brita Jonsdtr Tufte 1904 - 1997 f. Tveito ved Haugsvik.  
g. 1928 m Peder Haldorson Tufte 

Se Tveite O 98j og Tufte 48 i nye ætteboka for Vossestrand.
Eigar av foto: Mikkel Grindeland      Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 1555 

Tufte, Langedalen, Vossestrand.
 
Gamal løe på Tuftabøen, Tufte, Vossestrand
Eigar av foto: Aslak T. Helleve    Foto: Aslak T. Helleve
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø 
           foto 1488

Tuftefossen ved Tufte, Vossestrand

Det er truleg Arnfinn H. Markusteig som sliper ljåane sine.
Eigar av foto Astrid Stalheim        Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
   foto 1489

Gml. Tuftestølen (Langedalen Vossestrand)

Foto0002.htm Eigar: Agnes Tufte.   Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Tuftestøl
Meta-Keywords:Tuftestøl,Tufte,Langedalen,Vossestrand,Oppheim

I Slåtten på Tufte
Frå venstre Per Tufte, Anna Tufte, Jon Tufte, Brita Tufte og Torbjørg Tufte. Den siste personen er ukjent. Bak står hesten Skjevo med høyvogn 

foto0018. Eigar: Agnes Tufte Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Tufte,Langedalen,Vossestrand,folk
Bak Nils I. Tufte (1860- ) utv. til USA 1888 38d

I midten fv Haldor E.Tufte (f Grindaland 1834
70d) og
Torbjørg I. Tufte f.1858
38c
med borna
fv Ingebrikt Tufte f.1889
44a og Anna Tufte f.1896 44e


Foto: UkjentSamlar av foto: Oddvar Drevsjø  
foto0021
Meta-Description:Tufte,folk
Meta-Keywords:Tufte,folk, Langedalen, Vossestrand, Voss

Folk Tufte
Fv Bak Nils Tufte f 1860 - Tufte 38d, Frammne fv: Halldor Tufte 1834 - 1914 Grindeland 70d 
og Torbjørg Tufte 1858 - Tufte, Tufte 38c
foto0022. Eigar: Agnes A. Ure Samlar av Foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Description:Markusteig, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Markusteig 1890,Anna Markusteig, Guri Markusteig,Gitle Vikingson Markusteig,Vossestrand, Oppheim, Voss

Torbjørg Tufte, Tufte Vossetrand
Torbjørg Tufte
1858 - 1948
Tufte 42
Foto: Ukjent


Eigar av foto:
Agnes A. Ure
 
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  

foto0023
Meta-Description:Ola Markusteig,Markusteig,Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Ola Tufte,Tufte,Oppheim,Vossestrand

Eirik Tufte, Tufte, Oppheim, Vossestrand
Tufte, Vossestrand
  
Eirik Tufte
1891 - 1923
Tufte 44b
Eigar av foto: Gudmund Selland
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
 
Eigar: Gudmund Selland 
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto 0209  gudsel 005
Meta-Description:EiriK Tufte, Tufte, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Eirik Tufte,Tufte, Langedalen,Oppeim,Vossestrand,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø

Ola Tufte, Tufte Vossetrand
Ola Tufte
1880 -1907
Tufte 42a


Foto: Norland & co
Stavanger


Eigar av foto:
Gudmund Selland
 
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  
gudsel 004
foto0217
Meta-Description:Ola Markusteig,Markusteig,Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Ola Tufte,Tufte,Oppheim,Vossestrand

Peder Tufte.Tufte, Oppheim, Vossestrand
Tufte, Vossestrand
  
Peder Tufte
1898 - 1978
Tufte 44f

Foto: Joh. v.d Fehr Vossevangen,

Eigar: Gudmund Selland

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø
gudsel 004

foto0218
Meta-Description:Peder Tufte, Oppheim, Vossestrand
Meta-Keywords:Peder Tufte,Tufte,Langedalen,Oppeim,Vossestrand

Anna H. Tufte, Tufte, Oppheim, Vossestrand
Tufte, Vossestrand
  
Anna H. Tufte

1896 - 1988
Tufte 44e
g.mLars Seve
Seve, Voss

Foto: Joh. vd. Fehr Vossevangen
Eigar av foto:
Gudmund Selland   
Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø   gudsel 017 
 
foto0250
Meta-Description:Anna H. Tufte, Oppheim, Vossestrand, Seve, Voss
Meta-Keywords:Anna Tufte,Lars Seve,Tufte,Seve,Langedalen,Oppeim,Vossestrand,Voss,Gudmund Selland,Oddvar Drevsjø

Ingebrkt H. Tufte, Tufte, Oppheim, Vossestrand
Tufte, Vossestrand
  
Ingebrikt H. Tufte

1889 - 1982
Tufte 44a
g.mKirsti K Skjervheim
Nedre Skjervheim 78d

Foto: Joh. vd. Fehr, Voss

Eigar av foto:
Lars Hemre   
Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø   Lar Hemr 017 
 
foto0321
Meta-Description:Ingebrikt H. Tufte, Oppheim, Vossestrand, Voss
Meta-Keywords:Ingebrikt Tufte,Kirsti K Skjervheim,Tufte,Nedre Skjervheim,Langedalen,Oppeim,Myrkdalen,Vossestrand,Voss,Joh vd Fehr,Lars Hemre,Oddvar Drevsjø

Nils Tufte, Tufte, Oppheim, Vossestrand
Nils Tufte
1860 -
Emigrerte til Amerika 1888
Tufte 38d

Foto: Hulda Berntsen,
Vossevangen

Eigar av foto:

Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse  
Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø  
Lars og Gudrun Stift 0011
foto 0464
Meta-Description:Nils Tufte, Oppheim, Vossestrand, Voss, Emigrant, Amerika
Meta-Keywords:Nils Tufte,Tufte,Langedalen,Vossestrand,Voss,Hulda Berntsen,Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse,Oddvar Drevsjø

Omlag 1970 - Brita og Peder Tufte
Brita Tufte (f.Tveite) 1904 - 1997 Tveite O 92j og Peder H. Tufte 1898 - 1978 Tufte 44f
Dei vart gifte i 1928 og var busett på Tufte på Langedalen,Vossestrand
Eigar av foto: Anders A. Ure Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto 0594
Meta-Description:Brita og Peder Tufte, Tufte, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Brita Tufte,Peder Tufte,Tufte,Langedalen,Vossestrand,Anders A Ure,Oddvar Drevsjø

Tufte folk, Vossestrand
Bak fv: Peder Tufte, Kristi Gjøstein, Jon Tufte, Anna Helleve, Brita Tufte f. Tveite O, Brynjulv Melve,
Anna Sæve f. Tufte, Lars Sæve.
Ffv: Sigvor Melve, Brita Kvamme, Ingebjørg Helleve.

Eigar av foto Aslak T. Helleve Samlar av foto: Oddvar Drevsjø  foto: 0825
Meta-Description:Tufte folk Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag,Tufte folk,Tufte,Vossestrand,Peder Tufte,Kristi Gjøstein,Jon Tufte,Anna Helleve,Brita Tufte,Brynjulv Melve,Anna Sæve,Lars Sæve,Sigvor Melve,Brita Kvamme,Ingeb jørg Helleve,Aslak T Helleve,Oddvar Drevsjø

Peder og Brita Tufte, Langedalen, Vossestrand
Peder H. Tufte
1898 - 1978
Tufte 44f 
og
Brita J. Tveite
1904 - 1997
Tveite O. 92j
Dei  vart gifte i 1928

Foto: Mimmi Jansen, VossEigar av foto: Signe Eide Jakobsen


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0905
Meta-Description:Peder og Brita Tufte, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Tufte,Vossestrand,Peder Tufte,Brita Tufte,Tveite,Vossestrand,Signe Jakobsen,Oddvar Drevsjø

Ingebrikt H. Tufte, Langedalen, Vossestrand
Ingebrikt H. Tufte
1889 - 1982
Tufte 44a
g.m
Kirsti K Skjerveheim 
Dei busette seg på Vossevangen

Foto: Mimmi Jansen, VossEigar av foto: Signe Eide Jakobsen


Samlar av foto: Oddvar Drevsjø
foto0906
Meta-Description:Ingebrikt Tufte, Vossestrand, Voss
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag, Tufte,Vossestrand,Ingebrikt H Tufte,Vossestrand,Signe Jakobsen,Oddvar Drevsjø


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger