Gamle foto av folk frå Bruland, Vinje på Vossestrand
Kort forteljing om Brulands-folket i Bruhuset
Gitle Ingebrigtson Tufte, 38 e (1861-1937),var nokre år i Amerika der han mellom anna var med på gullgraving. Då han komheim att frå Amerika gifte han seg i 1894 med Unni Sjursdtr. øvre-Vinje 76 a.Dei budde den fyrste tida på Gavùlshaugen.
I 1919 inngjekk Gitle kjøpsavtale om Bruhuset og flytte dit. Skøyte på bruketfekk han først i 1926. Då Gitle døydde i 1937 overtok sonen, IngebriktBruland (Ytre-Sundve 66 c), garden og dreiv den fram til han døydde i 1945.Etter den tid var det enkja, Johanna Bruland (1898-1972) som dreiv garden,inntil sonen, Gisle Bruland (1929-2008) overtok.  

Det vart drive ølhandùl i Bruhusæ på1800-talet. Dette er nemnt i stykket "Vaoliæ" i boka "Or gommoltid".
Det vart og drive landhandùl der.

Litt om slekta:
Gitle var son til Ingebrikt Nilsson Tufte, 32c (1821-1898) som var gift med Synneva Gitlesdtr. Øyjorden, 32 e (1816-1881).Ingebrikt dreiv garden på Tufte. Dei fekk 7 born, 4 jenter og 3 gutar. 1 avjentene (Torina) og gutane (Nils, Magne og Gitle) reiste til Amerika. Gitle komheim att medan dei andre vart buande i Amerika. 2 av jentene (Guri, 1856-1889 ogIngrid, 1864-1888) var begge ugifte og døydde unge 33 og 24 år gamle.Torbjørg Tufte 38 c (f.1858) vart gift med Haldor Erikson Grindeland 70 d. Deidreiv garden på Tufte til sonen Per Tufte f. 1898 overtok.

 

Unni var dotter til Sjur Larsson øvre-Vinje,66 a (f. 1831) som var gift med Synneva Torsteinsdtr. nedre-Kyte (f.1834). Sjurfekk i 1861 skøyte på garden øvre-Vinje br.nr. 4.
Sjur L. og Synneva Vinje fekk 5 born, 2 jenter: Unni (1863-1951) og Synneva(f.1873 - ug.). 3 gutar: Lars (1866-1950), Torstein (1869-1908) og Ola (f.1879).Torstein reiste til Amerika i 1893. Han vart sjuk og kom heim att og døydde heri 1908.
Den eldste sonen, Lars (Synva-Lars) overtok garden etter faren.

Gitle og Unni fekk 6 born, 5 jenter og 1 gut.Dei to eldste jentene heitte begge Synneva. Stora-Synneva (1896-1931) ogvetla-Synneva (1897-1982). Begge ugifte. Vetla-Synneva dreiv med strikking(strikkemaskin). Ho var tilsett som vaskehjelp på Sundve skule 1951-1961.
Ingebrikt (1899-1945) vart gift med Johanna Nyborg-Selje, 54 d, (1898-1972). Deivar busette i Bruhuset.
Guri (1902-1987) vart gift med lærar Johan Sundve, 60 h, og flytta tilGullfjordungen, Voss.
Gjøri (1904-1997) ugift. Var tenestejenta hjå Oskar Draugsvoll.
Ingebjørg (1907-1977) vart gift med snikkar Anders O. Midtun, Gavle 84 g(1897-1977). Dei budde på Flåten, Vinje.
Unni hadde også 2 born utanfor ekteskap:
Kari H. Vinje (1882-1942) g.m. Edvard Draugsvoll, 71 h. Barnelause.
Sjur A. Vinje (1894-1982) Han reiste til Amerika i 1913. Der gifta han seg med Manda Banker (1906-1994). Dei var barnlause, men Manda hadde ein son fråtidlegare ekteskap, Ardell Banker. Han har vore i Norge og har kontakt medVinja-slekta. Tekst: Einar Midtun

Samlar: Per Husdal. Tekst: Einar Midtun. Bilettilfangetkjem frå Gisle Bruland for det meste.
Meta-Description:Foto av folk frå Bruland, Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Bruland,Vossestrand,Gisle Bruland

Bruhuset ein gong i åra 1872-1888
På denne tida var det Lars Erlendson Bidne 1835-1906, kona Guro Larsdtr f. 1838, og borna deiras som budde her. Guro utvandra til Amerika i 1912. Huset nedanfor vegen var butikk. Kolbein Midtun kjöpte huset nedfor vegen, som han sette opp som den fyrste butikken i Haugsvikjè.
Samlar av foto: Odd Geir Bidne BS001
Meta-Description:
Meta-Keywords:

1911. Konfirmasjon i Bruhuset, Vossestrand
Konfirmasjon til Synneva d.y. (Vetla-Synneva)
Framme frå venstre: Guri (f.1902-1987), Ingebjørg (f.1907-1977), (1)Gitle (f.1861-1937), Gjøri (f.1904-1997), (2)Unni (f.1863-1951). Bak frå venstre: Stora-Synneva (f.1896-1931), Ingebrikt (f.1899-1945), (3)Edvard Draugsvoll (1879-1963) med kona (4)Kari Hermunnsdtr (1882-1942) og
vetla-Synneva (f.1897-1982). Kari var dotter til Unni.
Ættabok for Vossestrand: (1) Tufte 38e og Ytre Sundve 66, (2) Øvre Vinje 76a og Ytre Sundve 66, (3) Draugsvoll 71h.(4) Far til Kari var Vetletun 40k.
Eigar av foto: Gisle Bruland. Samlar av foto: Per Husdal. gb4006
Meta-Description:Konfirmasjon til Synneva d.y. (Vetla-Synneva) Framme frå venstre: Guri (f.1902), Ingebjørg (f.1907), (1)Gitle (f.1861), Gjøri (f.1904), (2)Unni (f.1863). Bak frå venstre: Stora-Synneva (f.1896), Ingebrikt (f.1900-1945), (3)Edvard Draugsvoll (1879-1963) med kona (4)Kari Hermunnsdtr (1882-1943) og vetla-Synneva (f.1897). Kari var dotter til Unni
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Gisle Bruland,Bruhuset,Ingebrikt Bruland,Konfirmasjon,Synneva,Vetla-Synneva,GuriSundve,IngebjørgMiddtun,Gitle Tufte,Gjøri Bruland,Unni Bruland,Stora-Synneva,Ingebrikt Bruland,Edvard Draugsvoll,Kari Draugsvoll,Hermunnsdtr,vetla-Synneva

Jenter frå Bruland (Bruhuset), Vinje, Vossestrand


Meta-Description:Jenter frå Bruland (Bruhuset), Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Gisle Bruland,Bruhuset,Gyrid Bruland,Synneva Bruland

Brulands-jenter, Vossestrand
Bak til venstre:
Ingebjørg G. Bruland
(1907 -1997)
Ytre Sundve 66f
(g.m. Anders Midtun
Bak til høgre: Ukjend

Framme til venstre:
Gjøri G. Bruland
(1904 - 1997)
Ytre Sundve 66e
(Husholderske til Oskar Draugsvoll)
Framme til høgre:
Torbjørg Gjerald (g. Fremmersvik)
Syster til Nils og Haldor Gjerald
Eigar av foto
Gisle Bruland
.
Samlar av foto:
Per Husdal
gb0004
Meta-Description:Gyrid Bruland og Ingebjørg Bruland, Vossestrand
Meta-Keywords:Gyrid Bruland,Ingebjørg Bruland,Vossestrand,GisleBruland

Synneva G. Bruland d.y. og Synneva G. Bruland d.e.
Synneva G. Bruland d.y.
fødd 1897
Til högre
Synneva G. Bruland d.e
fødd 1896
.
Eigar av foto
Gisle Bruland
Samlar av foto:
Per Husdal
.
gb0004
Meta-Description:Synneva G. Bruland, Vossestrand
Meta-Keywords:Synneva Bruland,Vossestrand,GisleBruland

Guri Bruland og Synneva Bruland de, Vossestrand
Til venstre: Guri G. Bruland, f.1900. Til høgre: Synneva G. Bruland de, f.1897.
Sjå Ættebok for Vossestrand, Ytre Sundve 66. Eigar av foto: Signe Eide-Jakobsen.
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø.
Meta-Description:Bruhusfolk, Vossestrand
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Synneva Bruland

Gitle og Ingebrikt Bruland på arbeid
I midten (nr. 3 frå v) Gitle Bruland. Til høgre Ingebrikt Bruland, far til Gisle Bruland
Eigar av foto: Gisle Bruland. Samlar av foto: Per Husdal gb0001
Meta-Description:Gitle og Ingebrikt Bruland
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Gisle Bruland,Gitle Bruland,Ingebrikt Bruland

Ingebrikt Bruland og Olav Haga, vossestrand
Til venstre:
Ingebrikt G. Bruland
(1899 - 1945)
Ytre Sundve 66c

og

Olav Haga
busett i Ulvundsøyne
Son til Haga 62c
Eigar av foto
Gisle Bruland
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
gb04008
Meta-Description:Ingebrikt Bruland og Olav Haga, Vossestrand
Meta-Keywords:Ingebrikt Bruland,Vossestrand,GisleBruland,Olav Haga

Bruland Familie 1930
Frå venstre:
Ingebrikt G. Bruland
(1899 - 1945)
Ytre Sundve 66c

Gisle I Bruland
(1929 - 2008)

Johanna Bruland (f.Nyborg)
(1898 - 1972)
Selje 54d
Eigar av foto
Gisle Bruland
.
Samlar av foto:
Per Husdal
.
gb5012
Meta-Description:Bruland Familie, Vossestrand 1930
Meta-Keywords:Vossestrand,GisleBruland,Ingebrikt Bruland,Johanna Bruland,Johanna Nyborg

Gruppe på Sunvesstølen 1934
Framme: Anders E. Sundve. Bak f.v.: Gisle Bruland, Unni Bruland (f.Vinje), Johannes Bruland, Ingebjørg Midtun (f. Bruland) og Brita Midtun (g.Lid)
Eigar av foto: Odd Bidne. Samlar av foto: Per Husdal ob002
Meta-Description:
Meta-Keywords:

1930-åra. På Sundvesstølen
Bak: Unni Bruland (f. Vinje) og Guri Sundve (f. Bruland). Framme: Gisle Bruland, Johannes Bruland og ukjend (kanskje Naasen/Sundve)
Eigar av foto: Gunnar Midtun. IMG_002
Meta-Description:Bak: Unni Bruland (f. Vinje) og Guri Sundve (f. Bruland). Framme: Gisle Bruland, Johannes Bruland og ukjend (kanskje Naasen/Sundve) Eigar av foto: Gunnar Midtun
Meta-Keywords:

Omlag 1935 Ingebrikt Bruland (Bruhuset), Vinje, Vossestrand

Meta-Description:Ingebrikt Bruland (Bruhuset), Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Gisle Bruland,Bruhuset,Ingebrikt Bruland,Martin Njåtveit

1940. I Bruhuset, Vossestrand
F.v.: Johanna Bruland, Gisle Bruland, Ingebrikt Bruland, tysk soldat. Hitler sine soldatar hadde rekvirert Losjehuset i bakgrunnen.
Eigar av foto: Gisle Bruland. Samlar av foto: Per Husdal. gb4005
Meta-Description:1940. I Bruhuset, Vossestrand
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Gisle Bruland,Bruhuset,Ingebrikt Bruland,Johanna Bruland

1940 Ved Bruhus-selet på Sundvesstølen, Vossestrand
Frå venstre: Tysk soldat, Gisle Bruland, Johannes Bruland, (meir seinare)
Eigar av foto: Gisle Bruland. Samlar av foto: Per Husdal. gb5003
Meta-Description:Ved Bruhusselet på Sundvesstølen
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Gisle Bruland,Johannes Bruland

1941. Bruhusfolk, Vossestrand
Frå venstre: Synneva G. Bruland d.y, Gisle I. Bruland, Ingebjørg G. Midtun (f.Bruland) med Gunnar A. Midtun (f.1939)
Eigar av foto: Gisle Bruland. Samlar av foto: Per Husdal.
gb5006
Meta-Description:1941. Bruhusfolk, Vossestrand
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Gisle Bruland,Synneva Bruland,Ingebjørg Midtun,Gunnar Midtun

Omlag 1942. På Sundvesstølen

Meta-Description:Bruland Folk på Sundvesstølen, Vossestrand
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Gisle Bruland,Bruhuset,Ingebrikt Bruland,Eyvind Moe,Knut Moe

1948 - Bruland (Bruhuset), Vinje, Vossestrand

Meta-Description:Bruland (Bruhuset), Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Gisle Bruland,Bruhuset

Unni Bruland (Bruhuset), Vinje, Vossestrand, med døtre


Meta-Description:Unni Bruland (Bruhuset), Vinje, Vossestrand med døtre
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Gisle Bruland,Bruhuset,Gyrid Bruland,Synneva Bruland,Guri Sundve,Ingebjørg Midtun


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger