Gamle foto frå Draugsvoll, Vossestrand
(foto ca 1890)
>Foto av folk og hus på Draugsvoll (Oppistova)Dei som har meir foto - ta kontakt med Per Husdal
Meta-Description:Her finn du gamle foto fr� Draugsvolli Vinjagrenda p� Vossestrand.
Meta-Keywords:Vinje,Draugsvoll,Oskar Draugsvoll,,kvernhus,Husdal,Johan Husdal,Pder O. Draugsvoll,Ole P. Hylland,Lars P. Draugsvoll,Store-Draugsvollen

Draugsvoll, Draugsvoll Bru og Bruhuset 1888

Meta-Description:HDraugsvoll og Draugsvolol Bru som vart teken av flaumen i 1898
Meta-Keywords:NøkkelordA,NøkkelordB, osv

Draugsvoll - Vossestrand med Vinje Kyrkje omlag1904
I bakgrunnen frå høgre: Oppistovehuset (Peder O. Draugsvoll),Nistove stabburet, Vossestrand Kommunehus, Nistove huset (Anders N. Draugsvoll),Oppistovløa, Vinje Kyrkje og huset til bakarLars Høen, seinare overtok Vossestrand Handelslag det. Samanliknmed bilete frå 1961
Samlar av foto: Per Husdal
bildb020
Meta-Description:Draugsvoll, Vossestrand med Vinje Kyrkje omlag1904, Huset til bakar Lars Høen til venstre (seinare Vossestrand Handelslag)
Meta-Keywords:Draugsvoll, Vossestrand Handelslag, Vinje Kyrkje

Stovehuset på Draugsvoll, Gard 263/1 i Vossestrand omlag 1935
Fotograf: Johan Husdal  Samlar av foto: Per Husdal  bildb008
Meta-Description:Stovehuset på Draugsvoll 263/1 (Oppistova) i Vossestrand
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand,oppistova

Ole P. Hylland på Draugsvoll (1789-1880)
Ole P Hylland
(1789 - 1880)
Draugsvoll 62
kom frå Nærøydaleni
Aurland kommune.
Han kjøpte Oppistovapå Draugsvoll i 1844.
Han hadde fem born.
Peder O. Draugsvoll (1844-1927)
Marta O. Draugsvoll (1847-1920)
Susanna O. Draugsvoll (1852-1933)
Brita O. Draugsvoll (1854-1882)
Ole O. Draugsvoll  (1859-192?)
Han emigrerte til USA
Samlar av foto:
Per Husdal
bildb001
Meta-Description:Foto og litt om Ole P. Hylland på Draugsvoll, Vossestrand
Meta-Keywords:Ole P. Hylland,Hylland,Vossestrand,Draugsvoll,Ole P. Hylland,Peder O. Hylland

Peder O. Draugsvoll, Vossestrand (1844-1927)
Peder Olsson Draugsvoll
(1844-1926).
Draugsvoll 76

Han var son til
Ole P. Hylland.
Etter at mor hans døde i 1890 gifta han segi 1892 med
Olina Homlebrekke.
Dei fekk 6 born:
Olav, ugift 1987-1953
Ingebjørg  ugift 1900-1974
Lars  gift 1902-1971, ingen born
Jørgina  gift 1904-1993
Peder  ugift 1906-1926
Oskar ugift 1908-2003


Dei budde på Draugsvoll, Vossestrand med unntak av tida 1903-1917 då dei budde på Tverdal i Botne kommune i Vestfold
Samlar av foto:Per Husdal
Meta-Description:Peder O. Draugsvoll, Vossestrand budde på Vossestrand med unntak av tida 1903-1917 då budde han i Botne i Vestfold
Meta-Keywords:Draugsvoll, Vossestrand,Peder O. Draugsvoll

Olina Draugsvoll (1869-1955), Vossestrand
Olina Draugsvoll
(1869-1955)
Homlebrekke 30b
Vossestrand

Ho var gift med
Peder Olsson Draugsvoll
(1844-1926)

Dei hadde 6 born
Olav
Ingebjørg
Lars
Jørgina
Peder
Oskar
Samlar av foto:
Per Husdal

bildb004
Meta-Description:Olina Draugsvoll, var fødd Humlebrekke og var gift med Peder O. Draugsvoll
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand,Homlebrekke,Olina Draugsvoll,Olina Humlebrekke

Olina Draugsvollog Ingebjørg Draugsvoll, Vossestrand
Olina Draugsvoll
(1869 - 1955)
Homlebrekke 30b
og dottera
Ingebjørg Draugsvoll
(1900 - 1974)
Draugsvoll 76b
ugift

Vossestrand
Fotograf:
Johan Husdal
Samlar av foto: 
Per Husdal
Meta-Description:Olina Draugsvoll og Ingebjørg Draugsvoll, Vossestrand
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand,Olina Draugsvoll,Ingebjørg Draugsvoll

Marta O. Draugsvoll, Vossestrand (1847 - 1920)
Marta O. Draugsvoll
(1847 - 1920)
Draugsvoll 62b.

Ho var dotter til
Ingebjørg og
OleP.Hylland på Drausvoll (Oppistova)
og var ikkje gift
Foto ca 1880

Samlar av foto:
Per Husdalbildb016
Meta-Description:Marta O. Draugsvoll, Vossestrand (1847-1920)
Meta-Keywords:Draugsvoll, Vossestrand,Marta O. Draugsvoll,Oppistova

Ole O. Draugsvoll Vossestrand
Ole O Draugsvoll
(1859 - 192?)
Draugsvoll 62f
Ugift
Reiste til USA (Seattle?)

Son til Ole P Hylland (1789-1880)
Draugsvoll 62
og Ingebjørg Olsdtr. Styvi (1815-1890)
Eigar av foto:
Leiv Johan Herheim

Samlar:
Einar Midtun

Fotoh0129
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ole Olsen Draugsvoll 1859-192? frå Vossestrand
Ole Olsson Draugsvoll (1859-192?). Han var son til:OleP. Hylland (1789-1880).  Faren var 70 år då Ole vartfødd. Ole emigrerte til USA i 1895. Var ugift.
Bilete 2 er teke i St.Paul 18. Feb 1898. Bilete 3ca 1910 ved eit besøk i Norge hjå bror sin, Peder som dåbudde nær Holmestrand. Seinare var han i Seattle.
Samlar av foto: Per Husdal
bildb.009
Meta-Description:Foto av og litt om Ole O. Draugsvoll frå Vossestrand
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand,Ole O. Draugsvoll,Ole Olsen Drøgsvold,Draugsvoll

Peder, Olina og Olav Draugsvoll, Vossestrand
Peder Olson Draugsvoll
(1844-1927)
og kona
Olina (fødd Homlebrekke)
(1869-1955)
med første barnet,
Olav(1897-1953)
Peder og Olina hadde 5 born til:
Ingebjørg (1900-1974)
Lars (1902-1971)
Jørgina (1904-1993)
Peder (1906-1926)
Oskar (1908 - 2003)
Samlar av foto:
Per Husdalbildb003
Meta-Description:Foto av Peder, Olina og Olav Draugsvoll, Vossestrand. Dei budde mesteparten av livet på Draugsvoll. 1903-1917 budde dei Botne, Vestfold
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand,Store-Draugsvollen,Olina Humlebrekke,Peder O. Draugsvoll,Olav P. Draugsvoll

Olav P Draugsvoll, Vossestrand (1897-1953)
Olav P. Draugsvoll
(1897 - 1953)
Draugsvoll 76a
Ugift


Olav
var det eldste barnettil

Olina og Peder Draugsvoll.
Foto ca 1900Samlar av foto:
Per Husdal
Meta-Description:Olav var eldste sonen til Olina og Peder Draugsvoll
Meta-Keywords:Draugsvoll, Vossestrand,Olav Draugsvoll,Olav P. Draugsvoll, Stor-Ola Draugsvoll

Olav P. Draugsvoll omlag 1935 - Vossestrand
Olav var son til Olina og Peder O. Draugsvoll.  Han var den sterkaste mannen på Vossestrand.
Eg har møtt fleire som har fortald at dei såg han lyfta 12 kunstgjødselsekker (600 kg)
Han vart kalla: "Store-Draugsvollen".

Han var ungkar og svært snill og hjelpsam. Ein vårdag i 1953 han var ute og fiska, fall han i elva ved Sundve og drukna.
Eigar av foto: Ingrid Haga.  Samlar av foto: Per Husdal
bildb023
Meta-Description:Draugsvoll, Vossestrand med Vinje Kyrkje omlag1904, Huset til bakar Lars Høen til venstre (seinare Vossestrand Handelslag)
Meta-Keywords:Draugsvoll, Vossestrand Handelslag, Vinje Kyrkje

Olav P. Draugsvoll (1897 - 1953)
Olav P. Draugsvoll
(1897 - 1953)
Draugsvoll 76a
Ugift
Olav var son til
Olina og
Peder O Draugsvoll
Han var den sterkaste mannen på Vossestrand.
Eg har møtt fleire som har fortald at dei såghan lyfta 12 kunstgjødselsekker (600 kg)
Han vart kalla:Store-Draugsvollen
Han var svært snill og hjelpsam.
Ein vårdag i 1953 han var ute og fiska, fall han i elva ved Sundve ogdrukna.
Foto ca 1940
Samlar av foto:
Per Husdal

bildb017
Meta-Description:Olav P Draugsvoll var den sterkaste mannen på Vossestrand.Eg har møtt fleire som har fortald at dei såg han lyfta 12 kunstgjødselsekker (600 kg)Han var ungkar og svært snill og hjelpsam. Ein vårdag i 1953 han var ute og fiska, fall han i elva ved Sundve og drukna.
Meta-Keywords:Draugsvoll, Vossestrand, Olav P. Draugsvoll,Olav Draugsvoll,Ole Draugsvoll,Store-Draugsvollen

Olav P. Draugsvoll - Ingebjørg P. Draugsvoll 1933 -Olina Draugsvoll - Anna Husdal - Orlaug Husdal
Olav P. Draugsvoll- Ingebjørg P. Draugsvoll - Orlaug Husdal - OlinaDraugsvoll- Anna Husdal. Olina er mormor til Anna og Orlaug.Olav og Ingebjørg er onkel og tante til dei.
Fotograf: Johan Husdal  Samlar av foto: Per Husdal bildb006
Meta-Description:Olav P. Draugsvoll,Ingebjørg Draugsvoll,Orlaug Husdal,Olina Draugsvoll, Anna Husdal står utafor ein revagard(farm på Draugsvoll i 1933
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand,Olina Draugsvoll,Olina Humlebrekk, Olina Homlebrekk,Ingebjørg Draugsvoll,Ingebjørg P. Draugsvoll,Anna husdal,Orlaug Husdal

Jørgina P. Draugsvoll, Vossestrand (1904 - 1993)
Jørgina var dotter til Olina og Peder O Draugsvoll I 1928 gifta ho seg med meieristyrar Johan Husdal
Foto ca 1924. Fotograf Nils A. Draugsvoll (Vetle-Nils) Samlar av foto: Per Husdal
  bildb018
Meta-Description:Foto av Jørgina P Draugsvoll, Vossestrand (1904-1993)
Meta-Keywords:Draugsvoll, Vossestrand, Jørgina Husdal,Jørgina Draugsvoll,Jørgina P. Draugsvoll

Lars Draugsvoll - Ingebjørg Draugsvoll - Oskar Draugsvoll, Vossestrand 1928
Bornav Olina og Peder O. Draugsvoll  Utsnitt frå brudlaupsbilete, 1928.
Samlar av foto: Per Husdal  bildb013
Meta-Description:Lars,Ingebjørg og Oskar Draugsvoll, Vossestrand 1928
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand,Lars Draugsvoll,Ingebjørg Draugsvoll,Oskar Draugsvoll

Pededr P. Draugsvoll, Vossestrand (1906-1926)
Peder P. Draugsvoll
(1906-1926)
Draugsvoll 76e
Ugift

Han var son til:
Olina og Peder O. Draugsvoll.
Han døde av 
lungebetennelse.
Samlar av foto:
Per Husdal
bildb014
Meta-Description:Peder P. Draugsvoll, Vossestrand, (1906-1926)
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand,Peder P. Draugsvoll

Ingebjørg P. Draugsvoll, Vossestrand  (1900 - 1974)
Ingebjørg P. Draugsvoll
(1900 - 1974)
Draugsvoll 74b
Ugift
Ingebjørg var dotter til
Olina og Peder O. Draugsvoll.Ho budde med foreldra i Botne, Vestfold frå 1903 til 1917.Foto ca 1918
Samlar av foto:
Per Husdal


bildb015
Meta-Description:Ingebjørg P. Draugsvoll, Vossestrand (1902-1975)
Meta-Keywords:Draugsvoll, Vossestrand,Ingebjørg P. Draugsvoll,Botne,Vestfold

Namneliste nedunder  Bilete utan nummer under namnelista.
Brudlaup til Jørgina Draugsvoll og Johan Husdal på Draugsvoll, Vossestrand i 1928
1. Ingrid Husdal (dotter av 19 og 20), 2. Per Varberg,3. Leif Varberg,  4. Ingeborg Varberg (f. Husdal), 5. Gudmund Husdal,6. Marta Husdal (f. Skår),  7. Ivar I. Husdal,  8. AnnaHusdal (f. Storset),  9. Johan Husdal, 10.Jørgina Draugsvoll, 11. Olina Draugsvoll (f.Homlebrekke), 12.Anders Homlebrekke, 13. Kristina Homlebrekke (f.Kvarme), 14 Oskar P.Draugsvoll, 15. Ivar Andås, 16. Johannes Børslien fråBjørsvik, 17. Kari S. Homlebrekke (gift Vinje), 18. Isak Hole, 19.Anton Husdal, 20. Ragna Husdal (f. Kvalsund), 21. Kari Lilletun, 22. IvarG. Husdal, 23. Berta Husdal (mor til nr.33), 24. Lars P. Draugsvoll, 25.Ingebjørg P. Draugsvoll, 26. Ingebjørg Homlebrekke (giftBarane), 27. Ingebjørg Løne (gift Selje), 28. JørginaLøne (f. Homlebrekke), 29. Brita Homlebrekke, 30. Anna Homlebrekke,31. Olav Leite (Hyttetre), 32. Guri Leite (Hyttetre) (f. Rygg), 33. BjarneHusdal (son av 23), 34. Synneva Kleppe, 35. Ingebjørg A. Draugsvoll(Nistovene), 36. Brita Skogstad, 37. Anna Selje (meierske), 38. HenrikH. Hommedal, 39. Elisabeth Sausjord (f. Prestegard), 40. David Sausjord,41. Anna Løne, 42. Anders O. Løne, 43. Lars Homlebrekke,44. Anna Engeland (f. Kvarme), 45. Nils Bjørgås, 46. LarsEngeland, 47. Per Herheim, 48. Hallstein Homlebrekke, 49.Per Kleppe (styrarpå Handelslaget), 50. Halvdan Høen, 51. Olav Homlebrekke,52. Gulleik H. Engeland, 53. Helge G. Engeland (Harkahaugen) 54. MargretaEngeland, 55. Synneva Gavle (f. Bygd), 56. Ola Gavle, 57. Sjur A. Bygd,58. Viking Hauge, 59. Mikkel Grindaland, 60. Ivar Andås si kone<
Meta-Description: 1. Ingrid Husdal (dotter av 19 og 20), 2. Per Varberg,3. Leif Varberg,4. Ingeborg Varberg (f. Husdal), 5. Gudmund Husdal,6. Marta Husdal (f. Skår),7. Ivar I. Husdal,8. AnnaHusdal (f. Storset),9. Johan Husdal, 10.Jørgina Draugsvoll,11. Olina Draugsvoll (f.Homlebrekke),12.Anders Homlebrekke, 13. Kristina Homlebrekke (f.Kvarme),Oskar P.Draugsvoll, 15. Ivar Andås, 16. Johannes BørslienBjørsvik, 17. Kari S. Homlebrekke (gift Vinje), 18. Isak Hole, 19.Anton Husdal, 20. Ragna Husdal (f. Kvalsund), 21. Kari Lilletun, 22. IvarG. Husdal, 23. Berta Husdal (mor til nr.33), 24. Lars P. Draugsvoll, 25.Ingebjørg P. Draugsvoll, 26. Ingebjørg Homlebrekke (giftBarane), 27. Ingebjørg Løne (gift Selje), 28. JørginaLøne (f. Homlebrekke), 29. Brita Homlebrekke, 30. Anna Homlebrekke,31. Olav Leite (Hyttetre), 32. Guri Leite (Hyttetre) (f. Rygg), 33. BjarneHusdal (son av 23), 34. Synneva Kleppe, 35. Ingebjørg A. Draugsvoll(Nistovene), 36. Brita Skogstad, 37. Anna Selje (meierske), 38. HenrikH. Hommedal, 39. Elisabeth Sausjord (f. Prestegard), 40. David Sausjord,41. Anna Løne, 42. Anders O. Løne, 43. Lars Homlebrekke,44. Anna Engeland (f. Kvarme), 45. Nils Bjøgaas, 46. LarsEngeland, 47. Per Herheim, 48. Hallstein Homlebrekke, 49.Per Kleppe (styrarpå Handelslaget), 50. Halvdan Høen, 51. Olav Homlebrekke,52. Gulleik H. Engeland, 53. Helge G. Engeland (Harkahaugen) 54. MargretaEngeland, 55. Synneva Gavle (f. Bygd), 56. Ola Gavle, 57. Sjur A. Bygd,58. Viking Hauge, 59. Mikkel Grindaland, 60. Ivar Andås si kone
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand,Mikkel Grindeland,Viking Hauge,Anders Homlebrekke,Henrik Hommedal,David Sausjord,Ola Gavle,Per Herheim

Anna Bjørke-Draugsvoll og Lars P. Draugsvoll, Vossestrand
Anna Bjørke-Draugsvoll
(1902-1996)  
Lars P. Draugsvoll
(1902-1971)Draugsvoll 76c
Vossestrand
(Meir om Lars her)
Anna og Lars vart gifte i 1942
Dei hadde ingen born.

Lars var son til Olina og PederDraugsvoll.
Han overtok Draugsvoll (Gard  nr.263/1) frå morai 1942.Familien budde 1904 - 1917 i Botne i Vestfold.
Dei to eldre syskena vart konfirmert i Botne i ein alder av 15 år. Dei tre yngre syskena vart konfirmert i Vinje kyrkje i ein alder av 14 år.
I 1917, då jamaldringane skulle konfirmerast i Botne flytta familien til Vinje. Der var jamaldringane alt konfirmerte. Lars er ikkje registrert som konfirmert korkje i Botne eller i Vinje.
I denne tida gifta alle som tilhøyrde statskyrkja i kyrkja, men då måtte dei vera både døypt og konfirmert. Dette var eit "problem" for Lars til Nazi-styresmakten avsette prestane og all vielse måtte foregå hjå Sorenskrivaren-byfogden. No var vegen endeleg fri.
Samlar av foto:Per Husdal
Meta-Description:Foto av og litt om Anna Bjørke-Draugsvoll og Lars P. Draugsvoll, Vossestrand
Meta-Keywords:Bjørke,Draugsvoll,Vossestrand,Anna Bjørke,Anna Bjørke-Draugsvoll,Larts P. Draugsvoll,Lars Draugsvoll

Anna Bjørke Draugsvoll (1902 - 1996)
Lærarinna Anna Bjørke Draugsvoll
Jubilanten er omkransa av blomar
Ho var gift i 1942 med Lars P. Draugsvoll (1902-1971). Dei hadde ingen born.
Eigar av foto: Henrik S Hommedal  Samlar: Einar Midtun hsh0008
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Omlag 1925 Lars P. Draugsvoll, Vossestrand (1902 -1971)
Draugsvoll 76c.Lars var son til Peder O. Draugsvoll og kona Olina (f.Humlebrekke). Dette bilete er frå omlag 1925. Han står her framføre Oppistovhuset på Draugsvoll.
Fotograf: Nils A. Draugsvoll. Samlar:Per Husdal. bildb025
Meta-Description:1960 Lars P. Draugsvoll, Han kjæraste leikety var bulldozaren hans.
Meta-Keywords:Lars P. Draugsvoll,Vossestrand,

Lars P. Draugsvoll, Vopssestrand 1959
Lars var son til Peder O. Draugsvoll og kona Olina (f.Humlebrekke). Dette bilete er frå august 1959. Han køyrer høy frå stølen, Øyaset.
Fotograf, eigar og samlar av foto: Per Husdal  bildb024
Meta-Description:1960 Lars P. Draugsvoll, Han kjæraste leikety var bulldozaren hans.
Meta-Keywords:Lars P. Draugsvoll,Vossestrand,

1960 Lars P. Draugsvoll, Vossestrand (1902 -1971)
Draugsvoll 76c.Lars var son til Peder O. Draugsvoll og kona Olina (f.Humlebrekke)
Fotograf, eigar og samlar av foto: Per Husdal  bildb022
Meta-Description:1960 Lars P. Draugsvoll, Han kjæraste leikety var bulldozaren hans.
Meta-Keywords:Lars P. Draugsvoll,Vossestrand,


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger