Vinje Hotel og naboar.

Vinje Hotel 1949. 

 1. Landhandel  Eigar: Odd og sonen Leif Vinje, 2. Vinje Hotel Eigar: Robert Vinje, 3. Bustadhus Eigar: Sigurd Vinje, Postopnar, 4. Løe-Fjøs Eigar: Robert Vinje, 5. Bustadhus Eigar: Johan Setre (1855-1951) Huset vart rive i 1954, 6. Bustadhus Eigar: Lars Ø. Nesheim (1885-1972), 7. Smie Eigar: Lars  S. Vinje (1875-1958 Malinen), 8. Vetlabue Eigar: Lars  S. Vinje (1875-1958 Malinen), 9. Bustadhus Eigar: Lars  S. Vinje (1875-1958 Malinen), 10. Løe-Fjøs Eigar: Lars  S. Vinje (1875-1958 Malinen), 11. Bustadhus    Eigar Ingebjørg Ø. Nesheim (1899-1993), 12. Bustadhus Eigar Sjur L Vinje (1904-1991), 13. Eldhus-Vedhus Eigar Sjur L Vinje (1904-1991).

Eigar av bilete Kjell Erik Herheim.
Samlar av bilete Per Husdal, som har redigert biletet og namngitt bygningane.
Bilete nr 031ohh-Vinjegrenda/Flatebøen
Innlagt 29.01.2021.

Flatebøen med Vinje Hotel og litt av flatebøslekta
Alle som vilhjelpa til med meir foto og informasjon. for åfå eit betre samling er velkomne.
Samla avPer Husdal.
Meta-Description:Flatebøen og flatebøslekta på Vinje, Vossetstrand frå Sjur Vinje med sønene Knut Vinje, Lars Vinje og etterkommarane deira
Meta-Keywords:Sjur Vinje,Knut Vinje,Lars Vinje,Robert Vinje,Robert Vinje,Flatebøen,Vossestrand

Robert Vinje på Myrkdalsisen i 1930-åra
Eg har vorte fortald, av kven hugsar eg ikkje, at når isen var god, dreiv ein og kappkjøyrde på isen
Eigar av foto: Avdøde Lars Norekval. Samlar av foto: Per Husdal  LN5083
Meta-Description:Når isen var god, dreiv ein og kappkjøyrde på isen Eigar av foto: Avdøde Lars Norekva
Meta-Keywords:

1869 Husa til Sjur Knutson Vinje på Vinjo, Vossestrand
Sjur Knutson Vinje (1831- ) var eigar av Nedre Vinje, (no gard 261/1i Voss). Stovehus og fjøs i framgrunnen. Han flytta husa sine nedtil Flatebøen ved nyevegen. Der bygde han Vinje Hotel. Fjøsettil 261/2, bak Sjur sitt fjøs, står der enno.
Foto:Knud Knudsen. Samlar av foto: Per Husdal
bildh019
Meta-Description:Sjur Knutson Vinje (1831- ) var eigar av Nedre Vinje, gard 261/1 i Voss. Stovehus og fjøs i framgrunnen. Han flytta husa sine ned til Flatebøen ved nyevegen. Der bygde han Vinje Hotel. Fjøset til 261/2, bak Sjur sitt fjøs, står der enno. Biletet viser ein del av gamle Vinje.
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut S. Vinje,Gamle Vinje,Vinjo,Flatebøen

Omlag 1885 - Flatebøen der Vinje Hotel no står
Ivar Husdal fortel: Bilete er truleg gamlehuset på Flatebødn og eit nytt hus. Var og såg på bakgrunnprofil i dag. Det er innteikna på kart av 1889. Hattemotane er og ca 1890. Den nye muren kan vera for butikk. Butikken vart flytta fleire gonger.
Engelsk Brevkort. Eigar: Oddvar Drevsjø  bildh026
Meta-Description:
Meta-Keywords:Vinje Hotel

Vinje Hotel ca 1880, Vossestrand
På biletet står det "Vinje Hotel"
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vinje Hotel, Vossestrand med vaskeplassen 1880 - 1890
Samlar av foto: Per Husdal bildh001
Meta-Description:Vinje Hotell på Flatebøen, Vossestrand vart bygt 1870-1880. Knut Vinje hadde hotellet og broren Lars Vinje huset ved sida med butik, post og telegraf
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje,Lars Vinje,Flatebøen

Vinje Hotel ca 1889, Vossestrand

Samlar: Per Husdal  bildh021
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sjur Knutson Vinje
Sjur Knutson N. Vinje
(1831- 1907) Vinje 78
Marta L. (f. Ø Vinje)
(1831 - 1916)  Ø. Vinje 64a

Sjur budde på gamle Vinje, men då den nye Postvegen kom, flytta han husa sine ned til Flatebøen ved nyvegen og bygde Vinje Hotel der
Eigar av foto:
Ingeborg Backer
Bakpå fotografiet har Ingeborg L. Vinje (bestemor til Ingeborg Backer) skrive at biletet er av besteforeldra hennar.
Sjå på bilete med Ingeborg og bestemora

Samlar av foto:
Per Husdal bildh016
Meta-Description:
Meta-Keywords:Sjur Knutson Vinje,Marta Larsdtr. Vinje,

Knut S. Vinje, Hotelleigar
Knut S. Vinje
Hotelleigar
(1859 - 1941)
Nedre Vinje 80
Han var bror til handelsmann
Lars S. Nedre Vinje (Lars Flatebødn)
Gift 1889 med
Anna Davidsdtr. Sausjord
(1861- 1954)
Sausjord 54b
Eigar av foto:
Lars og Gudrun Kjønnegaard Stiftelse

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjøø


Bildh033
Meta-Description:
Meta-Keywords:Knut Flatebødn

Anna og Knut S. Vinje 1937
Frå bryllaupet til sonen deira, Robert Vinje og Unni Marie Brandseth. Bak står Ingrid S. Vinje
Meta-Description:
Meta-Keywords:Anna O. Sausjord,Knut Vinje,Knut Flatebøen,Knut Flatebødn,Flatebødn

Vinje Hotel, Flatebøen, Vossestrand 1880-1890
Huset til Lars Vinje (Flatebøen) står framfor Vinje Hotel. Det er to hus og ikkje eit. Midt i biletet ser ein litt av Vinje Kyrkje. Biletet er teke frå brua ved det noverande "Gamlameieriet"
Foto: Lindahl.  Samlar av foto: Per Husdal. fotoh010
Meta-Description:Huset til Lars Vinje (Flatebøen) står framfor Vinje Hotel. Det er to hus og ikkje eit. Midt i biletet ser ein litt av Vinje Kyrkje. Biletet er teke frå brua ved det noverande
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje,Gamlameiriet,Lars Vinje,Flatebøen

Utsikt frå Vinje Hotel, Vossestrand mot aust, 1880-1882
Kvernhusa i bakgrunnen tilhøyrde "Per-Ola" og "Vetlatune". "Gamlameiriet" står der no Kvernhuset midt i biletet til høyrde Knut Vinje, eigar av Vnje Hotel.
Foto: Knud Knudsen Samlar av foto: Per Husdal bildh007
Meta-Description:Utsikt frå Vinje Hotel. Kvernhusa i bakgrunnen står der "Gamlameiriet" på Vinje står no. Dei tilhøyrde "Per-Ola" og "Vetlatunet" (Lilletun). Kvernhuset midt i biletet tilhøyrde Knut Vinje, eigar av Vinje Hotel
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje,Flatebøen,Per-Ola,Vetlatunet,kvernhus

Kvernhuset til Vinje Hotel, Flatebøen, Vossestrand. 1880-1882
I bakgrunnen - kvernhuset til "Vetlatunet" (Lilletun). Oppe til venstre: Fjosen til "Malinen", "Synvalars" og "Oddolars". Biletet er teke før utskiftinga på Vinjo.
Foto: Knud Knudsen Samlar av foto: Per Husdal bildh008
Meta-Description:Kvernhuset til Vinje Hotel, Vossestrand. Eigar var Knut Vinje.
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje,Malinen,Synvalars,Oddolars,Vetlatunet,Lilletun

Vinje Hotel på Flatebøen, Vossestrand 1888-1894
Hotellet til Knut S. Vinje til venstre. Bustadhuset til Lars S. Vinjei midten. Til høgre butikk, post og telefon, som Lars hadde. Dettehuset vart seinare flytta ned til vegen, til venstre utafor rammma. Dervart det påbygd. Vi kan sjå det på eit anna bilete
Foto: Knud Knudsen   Samlar av foto: Per Husdal  bildh002
Meta-Description:Vinje Hotel på Flatebøen, Vossestrand vart bygt 1870-1880. Eigar var Knur Vinje. Ved sida låg huset til broren Lars Vinje. Han hadde butikk, post og telegraf
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje,Lars Vinje

Vinje Hotel på Flatebøen, Vossestrand 1888-1894
Hotellet til venstre. Eigar (1)Knut S. Vinje. Huset til høgretilhøyrde handelsmann (2)Lars S. Vinje, bror til Knut. Bak huset ligg ei husmannsstove. Der budde truleg (3)Ola Knutson Ulvundsståegift med (4)Brita Monsdtr. Ulvundsøyne. Dei hadde ei dotter (5)Anna.Anna vart gift med Hans Larson Øvre Vinje. Dei busette seg i Posthagen. Ættabok for Vossestrand: (1) Nedre Vinje 80, (2)Nedre Vinje 78, (3) Ulvundsståe 30b, (4) Ulvundsøyne 22a,(5) Nedre Vinje 64a.
Foto:Knud Knudsen. Samlar av foto: Per Husdal bildh003
Meta-Description:Vinje Hotel på Flatebøen, Vossestrand vart bygt 1870-1880. Eigar var Knur Vinje. Ved sida låg huset til broren Lars Vinje. Han hadde butikk, post og telegraf
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje,Lars Vinje,Flatebøen

Vinje Hotel omlag 1900
Eigar av brevkort og samlar: Oddvar Drevsjø bildh027
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vinje Hotel på Flatebøen, Vossestrand omlag 1904
Butikken til Lars S. Vinje (Flatebøen) i framgrunnen. Husetsto tidlegare vid sida av bustadhuset til Lars. Posten vari 2. etasje. I bakgrunnen ser ein "Malinahuset" og "Synvalarshuset".
Samlar av foto: Per Husdal bildh004
Meta-Description:Vinje Hotel på Flatebøen, Vossestrand vart bygt 1870-1880. Eigar var Knur Vinje. Ved sida låg huset til broren Lars Vinje. Han hadde butikk, post og telegraf
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje,Lars Vinje,Flatebøen

Vinje Hotel, Flatebøen på Vossestrand omlag 1904
I bakgrunnen til høgre ser ein "Malinahuset" og "Synvalarshuset".
Samlar av foto: Per Husdal bildh005
Meta-Description:Vinje Hotel på Flatebøen, Vossestrand vart bygt 1870-1880. Eigar var Knur Vinje. Ved sida låg huset til broren Lars Vinje. Han hadde butikk, post og telegraf.
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje,Lars Vinje,Flatebøen

Vinje Hotel på Flatebøen, Vossestrand omlag 1904
I famgrunnen kvernhuset til "Oddolars" og "Malinen". Bak hotellet ser ein "Synvalarshuset".
Samlar av foto: Per Husdal bildh006
Meta-Description:Vinje hotel på Flatebøen, Vossestrand omlag 1904
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje,Oddolars,Malinen,Synvalarshuset

Utsikt frå Vinje Hotel på Flatebøen, Vossestrand mot vest omlag 1885
Midt i biletet skimtar ein Glytthaugen der huset etter Oskar Draugsvoll står. Midt i biletet er huset til bakar, Lars Høen. Vossestrand Handelslag overtok huset seinare. Bak der ser ein husa i Bruhuset. Til høgre: Vinje Kyrkje.
Foto: Knut Knudsen Samlar av foto: Per Husdal bildh009
Meta-Description:Utsikt mot vest frå Vinje Hotel, Vossestrand omlag 1885. Midt i biletet skimtar ein Glytthaugen der huset til Oskar Draugsvoll står. Midt i biletet er huset til bakar Lars Høen. Bak der ser ein Bruhuset. Til høgre: Vinje Kyrkje
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje,Glytthaugen,Oskar Draugsvoll,Lars Høen,Bruhuset

Vinje Hotel og huset til Lars Flatebøen 1880-1890
Huset til Lars Vinje (Lars Flatebøen) står til høgre
Samlar av foto: Per Husdal bildh015
Meta-Description:Vinje hotell vart bygt av Knut Vinje 1870-1880. Samstundes bygde broren, Lars vinje (Lars Flatebøen) huset sitt til høgre for hotellet.
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Lars Flatebøen,Lars Vinje,Flatebøen,

Vinje Hotel ca 1888-1894

Meta-Description:Vinje hotell vart bygt 1870-1880
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje

Vinje Hotel, 1902
Eigar av postkort og samlar: Oddvar Drevsjø.   bildh028
Meta-Description:
Meta-Keywords:Vinje Hotel,1902,Vossestrand

Vinje Hotel gamle bilete
Vinje Hotel
Flatebøen,
Vossestrand
omlag 1904

Framføre hotellet står huset til Lars Vinje (Lars Flatebøen)

Biletet er teke frå Monsbrune (Monsbrue) ved noverande "Gamlameieriet"
Samlar av foto:
Per Husdal bildh12
Meta-Description:Vinje hotell vart bygt 1870-1880 Vinje Hotel, Flatebøen,Vossestrand omlag 1904. Framføre hotellet står huset til Lars Vinje (Lars Flatebøen). Biletet er teke frå Monsbrune (Monsbrue) ved noverande Gamlameieriet
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje,Gamlameieriet,Monsbrune,Monsbrue

Vinje Hotel - omlag 1905
Eigar av foto: Aud Karin Bjelland Løvfall.  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Vinje og Vinje Hotel, Vossestrand omlag 1910
Hotellet ligg bak huset til Lars Flatebøen i framgrunnen. Ein ser og og ein del av Vinje, Vossestrand - sett frå aust.
Samlar av foto: Per Husdal bildh013
Meta-Description:Vinje og Vinje Hotel sett frå aust omlag 1910
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje,Flatebøen

Vinje Hotel, Vossestrand påsken 1917
I bakgrunnen ser ein gamle Vossestrand Meieri
Samlar av foto: Per Husdal bildh014
Meta-Description:Vinje Hotel påsken 1917. I bakgrunnen ser ein gamle Vossestrand Meieri
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Knut Vinje,Robert Vinje,Vossestrand Meieri

Påske 1956. Vinje, Vossestrand. Vinje Hotell i framgrunnen
Fotograf og samlar: Per Husdal bildh029
Meta-Description:
Meta-Keywords:Vinje Hotel,1956,Vossestrand

Ingrid Knutsdtr. og Lars Sjurson Vinje med dei to eldste borna
(1)Lars Sjurson Nedre Vinje (Flatebøen) 
(1861- )
og kona
(2)Ingri Knutsdtr. (f. Sundve
(1858- )
med
(3) Ingebjørg (1887- ) og 
(4) Odd(1890- ).

Lars var son til Sjur Knutson Nedre Vinjehanbygde hus ved sida av Vinje Hotel og hadde forretning, post og telefonder.

Ættebok for Vossestrand:
(1) Nedre Vinje 78
(2) Indre Sundve 34c
(3) Nedre Vinje 78b
(4) Nedre Vinje 78c
Eigar av foto: 
Ingeborg Backer

Samlar av foto:
Per Husdal
bildh017
Meta-Description:Lars Sjurson Nedre Vinje (Flatebøen) (1861- ) og kona Ingri Knutsdtr. Sundve 1858- ) med borna Ingebjørg Larsdtr. Vinje (1887- ) og Odd Larson Vinje (1890- ). (Odd Flatebøen)Lars var son til Sjur Knutson Nedre Vinje. Han bygde hus ved sida av Vinje Hotel og hadde forretning, post og telefon der.Seinare flytta han butikken ned til Postvegen. Eigar av foto: Ingeborg Backer (Barnebarn til Ingebjørg
Meta-Keywords:Lars Sjurson Vinje,Ingrid Knutsdtr Sundve,Ingrid Vinje, Odd L. Vinje,Odd Flatebøen,Ingebjørg L. Vinje,Flatebøen,Ingeborg Backer

Lars Sjursen Nedre Vinje, Flatebøen, Vossestrand med familie ca 1907
Frå venstre (1)Marta (1892- ), (2)Ingebjørg (1890- ),(3)Lars "Flatebøen" (1861- ) ,(4)Sigurd(1900-1965), (5)Ingri (1858- ), (6)Marta (1831-) mor til Lars
Ættabok for Vossestrand  (1) N.Vinje 78d,(2) N.Vinje 78b, (3) N.Vinje 78, (4) N.Vinje 78g, (5) Indre Sundve 34c,(6) Øvre Vinje 64a.
Eigar av foto: Ingeborg Backer. Samlar av foto: Per Husdal bildh018
Meta-Description:Frå venstre Marta L. Vinje(1892- ), Ingebjørg L. Vinje(1890- ), Lars Flatebøen (Lars S. Vinje)(1861- ) ,Sigurd L. Vinje (1900-1965), Ingri K. Vinje(1858- ), Marta (1831- ) mor til Lars.Marta vart gift med komuneinginør Torstein Kvamme, Voss. Ingebjørg med Oddmund Nesheim, Myrkdalen, Siugud med Borghild Vinje (Borghild Posthagen)
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Flatebøen,Posthagen,Ingri K. Vinje,Ingebjørg L. Vinje, Marta L. Vinje,Sigurd Vinje,Torstein Kvamme,Lars Flatebøen

Marta L. Vinje, Flatebøen, Vossestrand
Flatebøen, Vinje, Vossestrand
Marta L. Vinje 
(1892 - 1924)
Nedre-Vinje 78d. 
Gift med: 
Torsten B. Kvamme
Kvamme 70c
Busett på Voss
 
Marta var dotter til 
Lars S. Vinje 
(Flatebøen- Butikk og post)
Eigar av foto:
Knut Hirth

Samlar av foto:
Per Husdal

kh0134.jpg
Meta-Description:Marta L. Vinje (1892- ), Flatebøen, Vossestrand N-Vinje 78d. (Gift med: Torsten B. Kvamme, Voss) Marta var dotter til Lars S. Vinje (Flatebøen- Butikk og post). Eigar av foto: Knut Hirth.
Meta-Keywords:Marta L. Vinje,Vossestrand,Flatebøen,Torstein Kvamme

File0025.jpg
Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0025
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Odd L. Vinje, f.1880
Odd L. Vinje
(1890 - ca 1975) 
vart gift i 1913 med
Anna B. Kvamme
Odd var kjend som Odd Flatebøen.
Han hadde landhandel i mange år.
Ættebok for Vossestrand:
Kvamme 70b
Nedre Vinje 78c
Dette biletet er frå 1909.
Då var Odd elev ved Voss Folkehøgskule.
Samlar av foto: Per Husdal


Bildh030
Meta-Description:
Meta-Keywords:Odd Fltabøen,Oddo,Lars Flatebøen

Odd L og Marta L. Vinje,Flatebøen, Vossestrand
Marta L. Vinje 
(1892- )og 
(2)Odd L. Vinje
(1890- ) 
var to av borna til 
Lars Sjurson og Ingri Knutsdtr. 
Nedre Vinje
.
Marta vart gift med Torstein Kvamme. 
Odd vart gift med systera til Torstein, Anna Kvamme.
Odd var kjend som Odd Flatebøen. 
Han hadde landhandel
Ættebok for Vossestrand:
(1) Nedre Vinje 78d
(2) Nedre Vinje 78c
Eigar av foto:
Ingeborg Backer

Samlar av foto:
Per Husdal
bildh020
Meta-Description:Marta L. Vinje (1892- )og Odd L. Vinje(1890- ) var to av borna til Lars Sjurson og Ingri Knutsdtr. Nedre Vinje.Marta vart gift med Torstein Kvamme og Odd vart gift med systera til Torstein, Anna Kvamme.Odd var kjend som Odd Flatebøen. Han hadde landhandel
Meta-Keywords:Marta Larsdtr. Vinje,Odd L. Vinje,Odd Vinje,Odd Flatebøen,Anna Kvamme,Torstein Kvamme

Anna og Odd Vinje, Flatebøen, Vossestrand
Anna B. Kvamme (1890- )og 
(2)Odd L Vinje 
(1890- ) 
vart gift i 1913.
Odd var kjend som Odd Flatebøen. Han hadde landhandel i mange år
Ættebok for Vossestrand:
(1) Kvamme 70b
(2) Nedre Vinje 78c
Eigar av foto:
Ingeborg Backer
Samlar av foto:
Per Husdal
bildh021
Meta-Description:Anna B. Kvamme (1890- )og Odd L Vinje (1890- ) vart gift i 1913.Odd var kjend som Odd Flatebøen. Han hadde landhandel i mange år
Meta-Keywords:Odd L. Vinje,Anna B. Kvamme,Odd Flatebøen,landhandel,Vossestrand,Flatebøen

Sigurd L. Vinje, Sigurd Flatebøen.
Sigurd L. Vinje
"Sigurd Flatebødn"
(1900 - 1961)
Nedre Vinje 78f
g.m.
Borghild H. Vinje
Øvre Vinje 90h

Sigurd var "Poståpnar"

Til venstre
Fjøset til Knut S. Vinje
(Oldefar til Rune Vinje)
Til høgre for fjøset ser ein
"Synvalarshuset" der
Ann-Brit bur
Eigar av foto: Vidar Bryn
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:Postopnar

Sigurd Vinje, Flatebøen, Vossestrand
Flatebøen, Vinje, Vossestrand
Sigurd L. Vinje 
(1900 - 1968)
Nedre Vinje 78f
Foto: Omlag 1920
Han var son til Lars S. Vinje,far til Ingrid Vinje og onkel til Leif O. Vinje
Sigurd var postopnar på Vinje til han døde i 1960-
Samlar av foto:
Per Husdal

bildh023
Meta-Description:Sigurd L. Vinje omlag 1920.Han var son til Lars S. Vinje, far til Ingrid Vinje og onkel til Leif O. VinjeSigurd var postopnar på Vinje til han døde i 1960
Meta-Keywords:Sigurd Vinje

Odd L. Vinje og sonen Leif O. Vinje i butikken deira på Flatebøen, Vossestrandi 1957


Meta-Description:Odd L. Vinje og sonen Leif O. Vinje i butikken deira på Flatebøen, Vossestrand i 1957
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Odd L. Vinje,Leif O. Vinje


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger