Folk i Vinjagrenda, Vossestrand

Samla av Per Husdal mfl.
Alle somvil hjelpa til med meir foto og informasjon for å få til ei betre samling er velkomne. 

 Anna Hermundsdtr Grøte frå Lærdal 1844 -
Anna Hermundsdtr Grøte frå Lærdal i Sogn og Fjordane 1844 - Draugsvoll 77 Ho hadde ein son Lars f. 1878 m. Johan Linius Laurus Alfred frå Sverige. Eigar av foto: Bertina Bidne       Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø. foto 1540
Anna Hermundsdtr Grøte frå Lærdal i Sogn og Fjordane 1844 -
Draugsvoll 77
Ho hadde ein son Lars f. 1878 m. Johan Linius Laurus Alfred frå Sverige.
Eigar av foto: Bertina Bidne       Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø. foto 1540

Lars Johanson Draugsvoll 1878 - 1957
Lars Johanson Draugsvoll 1878 - 1957 g.1925 m. Brita Nilsdtr Ramsøy frå Aurland 
Lars Johanson Draugsvoll 1878 - 1957
g.1925 m. Brita Nilsdtr Ramsøy frå Aurland

Draugsvoll 77b i gamle ættaboka frå Vossestrand og
Bidne S 84 i nye ættaboka frå Vossestrand
Foto Hulda Bentzen, Voss
Eigar av foto: Bertina Bidne    Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø    foto 1542

Lars Johanson Draugsvoll 1878 - 1957
Lars Johanson Draugsvoll 1878 - 1957 g.1925m Brita Ramsøy frå Aurland
Lars Johanson Draugsvoll 1878 - 1957
g.1925m Brita Ramsøy frå Aurland
Draugsvoll 77a i gamle ættaboka for Vossestrand og
Bidne S 84 i den nye ættaboka for Vossestrand
Foto Emil Hanssen Rjukan.
Eigar av foto: Bertina Bidne
Samlar av foto: Norodd Hagenson og Oddvar Drevsjø   foto1541

Brita Kvarme "Jonas-Brita", Vossestrand
Brita O. Kvarme
Ytre Kvormo 46a
(1863 - 1958)
Brita var invalid, gjekk med krykker og var syerske.
Ho var busett på Vinje, der ho hadde bygd eit lite hus som sto ved sida av "Gamle-banken". Huset brann i 1974.

Skyldsetjing av 27. Oktober 1900, ting. 21 oktober 1901.
Etter krav frå Knut Sjursen var 27. Oktober halde skyldsetjing til frådeling av eit jordstykke frå bruksnr.1, som vart sett til 1 øre skyld og fekk br.nr.3, og Brita Kvarme fekk arvefæsteskøyte på br.nr.3 mot å svara årleg leige kr. 20,- til eigaren av bruksnr.1.
Huset var kalla "Brita-Kvormo-Stovo", "Jonas-Stovo" og til slutt "Maren-Stovo".
Foto av stova
1910 gifta ho seg med emissær og enkjemann Jonas J. Hauge (1854-1945) frå Lærdal.
I 1900 budde Jonas i Kaupanger med kone og 5 born. Borna var:
Jens, Martin, Margrethe(f.1895), Maren(f.1897) og Maria. Då more døde voks ungane opp på Austlandet ein stad.
Margrethe kom til Vinje omlag 1943 for å hjelpa far og stemor. Ho døde i 1945. På den tida Margrethe og Jonas døde kom Maren til Vinje, tok seg av stemora og dreiv kafé i huset.
Då stemora var død selde Maren huset og gifta seg med ein norsk-amerikanar og flytta frå Vinje.
Eigar av foto: Kjønnegaardsstiftelsen"
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø foto10003
Meta-Description:Ingebrikt Bruland og Olav Haga, Vossestrand
Meta-Keywords:Ingebrikt Bruland,Vossestrand,GisleBruland,Olav Haga

Brita Kvarme "Jonas-Brita", Vossestrand
Brita O. Kvarme
Ytre Kvormo 46a
(1863 - 1958)
Brita var invalid, gjekk med krykker og var syerske.
Ho var busett på Vinje, der ho hadde bygd eit lite hus som sto ved sida av "Gamle-banken". Huset brann i 1974.

Skyldsetjing av 27. Oktober 1900, ting. 21 oktober 1901.
Etter krav frå Knut Sjursen var 27. Oktober halde skyldsetjing til frådeling av eit jordstykke frå bruksnr.1, som vart sett til 1 øre skyld og fekk br.nr.3, og Brita Kvarme fekk arvefæsteskøyte på br.nr.3 mot å svara årleg leige kr. 20,- til eigaren av bruksnr.1.
Huset var kalla "Brita-Kvormo-Stovo", "Jonas-Stovo" og til slutt "Maren-Stovo".
Foto av stova
1910 gifta ho seg med emissær og enkjemann Jonas J. Hauge (1854-1945) frå Lærdal.
I 1900 budde Jonas i Kaupanger med kone og 5 born. Borna var:
Jens, Martin, Margrethe(f.1895), Maren(f.1897) og Maria. Då more døde voks ungane opp på Austlandet ein stad.
Margrethe kom til Vinje omlag 1943 for å hjelpa far og ste-mor. Ho døde i 1945. På den tida Margrethe og Jonas døde kom Maren til Vinje, tok seg av stemora og dreiv kafé i huset.
Då stemora var død selde Maren huset og gifta seg med ein norsk-amerikanar og flytta frå Vinje.
Eigar av foto: Sigurd Haga
Samlar av foto: Per Husdal Haga3003
Meta-Description:Brita Kvarme, Vossestrand
Meta-Keywords:Brita Kvarme,Jonas Hauge,Maren Hauge

Brita Hauge - JonasBrita, Vinje Vossestrand
Brita O. Kvarme, Ytre Kvormo 46a. Nedre Vinjo 114. (1863 - 1958) Brita var invalid, gjekk med krykker og var syerske.
Ho var busett på Vinje, der ho hadde bygd eit lite hus som sto ved sida av "Gamle-banken". Huset brann i 1974.
Skyldsetjing av 27. Oktober 1900, ting. 21 oktober 1901. Etter krav frå Knut Sjursen var 27. Oktober halde skyldsetjing til frådeling av eit jordstykke frå bruksnr.1, som vart sett til 1 øre skyld og fekk br.nr.3, og Brita Kvarme fekk arvefæsteskøyte på br.nr.3 mot å svara årleg leige kr. 20,- til eigaren av bruksnr.1.
Huset var kalla "Brita-Kvormo-Stovo", "Jonas-Stovo" og til slutt "Maren-Stovo". Foto av huset
1910 gifta ho seg med emissær og enkjemann Jonas J. Hauge (1854-1945) frå Lærdal.
I 1900 budde Jonas i Kaupanger med kone og 5 born. Borna var:
Jens, Martin, Margrethe(f.1895), Maren(f.1897) og Maria. Då more døde voks ungane opp på Austlandet ein stad. Margrethe kom til Vinje omlag 1943 for å hjelpa far og ste-mor. Ho døde i 1945. På den tida Margrethe og Jonas døde kom Maren til Vinje, tok seg av stemora og dreiv kafé i huset. Då stemora var død selde Maren huset og gifta seg med ein norsk-amerikanar og flytta frå Vinje.
Eigar av foto: Ingebjørg Riple. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø.
Meta-Description:Brita Hauge - JonasBrita
Meta-Keywords:

Brita L. Sundve. Brita Bruhuset, Vossestrand
Brita L. Indre Sundve. Indre Sundve 38a. (1866 - 1908). Gift 1902 med Ola N. Draugsvoll (Ola Posthagen). Dei hadde ei dotter, Anna, (1903 - 1924). Ola gifta seg oppatt 1910 med Brita H. Vinje "Posthagen" (1886-1949). Dei fekk 7 born.
Eigar av foto: Kjønnegaards Stiftelsen. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø. foto10012 og foto10048
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gudveig O. Vinje
Gudveig O. Øvre Vinje
Øvre Vinje 86e
(1881 -1967)
gift 1905 med
Sjur S. Ulvund
(1881 - (1980)

Her på biletet er ho barnejente på Løn hjå tanta si, Gjøri.
Barnet på fanget kunne vera Anna f.1889
Eigar av foto:
Aasmund Ulvund
Samlar av foto
Per Husdal

 
aau010
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Lars Ø Nesheim frå Myrkdalen, Vossestrand
Lars Ø. Nesheim 
frå
Myrkdalen, Vossestrand
(1885 - 1972)
Han var son til 
Nesheim 126 og var gift med
Sigvor E. Vinjahagen
(Nedre Vinje 72c)
 og  budde i eit lite kvitt hus bortfor Malinahuset, der Ivar Husdal bur.
Dei hadde ingen born.
Huset står der enno (2008)
Lars kom frå husmannsplassen Slåkhaugenpå Nesheim og vart ofte kalla
Store-Lars Slåkhaugen eller  "Gamle-Slåken"
Foto 1940 
Samlar av foto: Per Husdal
bildc026
Meta-Description:Lars Ø. Nesheim (1885 - 1972) og kona, Sigvor budde på Vinje i det kvite vesle huset som står ovafor der Ivar Husdal no bur.Dei hadde ikkje born. Lars kom frå husmannsplassen Slåkhaugen på Nesheim og vart ofte kallaStore-Lars Slåkhaugen eller
Meta-Keywords:Lars Ø Nesheim,Gamleslåken,Lars Slåkhaugen,Store-Lars Slåkhaugen,Myrkdalen,Vinje,Vossestrand,Sigvor Vinjahagen

Eirik Eilivson Vinjahagen og Olav Andersson Vinjahagen frå Vossestrand omlag 1910
Omlag 1910
Eirik Eilivson Vinjahagen
(1894-  )
Nedre Vinje 72f
son til
Eiliv K. Vinjahagen
 og 
Olav Anderson Vinjahagen
(1896-  ) 
Nedre Vinje 76f 
son til
Anders O. Vinjahagen
Vossestrand
Vinje Kyrkje i bakgrunnen  
 
 
bildc022
Meta-Description:Eirik sit med trekkspel - OIav står Eirik E. Vinje(1894- ) var son til Eiliv K. Vinjahagen.Olav A. Vinje (1896- ) var son tilAnders O. Vinjahagen. Vinje Kyrkje i bakgrunnen
Meta-Keywords:Eiliv Vinjahagen,Vinje,Vossestrand,Vinjahagen,Eirik E. Vinje,Olav A. Vinje,Eirik Vinje,Olav Vinje, Vinje K;yrkje,Vossestrand

Lars L. Lilletun og Eirik E. Vinjehagen, Vossestrand
Ståande
Lars L. Lilletun (1895-  )
Vetletun 54c, Vossestrand
I mange år var han postbod i Myrkdalen.
Han var gift med Inger S. Humlebrekke og var busett på Humlebrekkshaugen.
Dei var foreldre til Jon Lilletun.

Sitjande
Eirik E. Vinje(hagen (1894- )
Nedre Vinje 72f, Vossestrand
Han busette seg på Vossevangen og var i mange år med i Frelsesarmeen.
Eigar av foto: 
Gisle Bruland

Samlar av foto: 
Per Husdal

GB4007
Meta-Description:Lars L. Lilletun og Eirik E. Vinjehagen, Vossestrand
Meta-Keywords:Lars S. Lilletun,Vetlatunen,Postbod,Eirik Vinjahagen,Eirik E. Vinje,Jon Lilletun,Inger S. Humlebrekke,Vossestrand

Peder O. Vinje, Vossestrand
Peder (Per) O. Vinje (1881-1955), 
Nedre Vinje 68a, Vossestrand
Han var gift med 
Brita Hyrtahagen (1895-1996)
Vetla-Hyrt 54a
Dei hadde eit barn, 
Olav P. Vinje (Persen.)Systrene hans var:

(3)Marta O. Vinje (1883-1910) 
gift med(4)Lars S. Vinje (Malinen)
og
Kristi O. Vinje gift med
Sjur Sundsvoll
Eigar av foto:
Gunnar Midtun

Samlar av foto:
Per Husdal

foto0003
Meta-Description:Per O. Vinje var gift med Brita Hyrtahagen. Dei hadde eit barn, Olav P. Vinje (Persen.)Systrene hans var:(3)Marta O. Vinje (1883-1910) gift med (4)Lars S. Vinje (Malinen)og Kristi O. Vinje gift med Sjur Sundsvoll,Sverforeldre til Ivar Løne.Eigar av foto: Gunnar Midtun
Meta-Keywords:Peder O. Vinje, Per O. Vinje,Per Vinjo,Brita Vinje,Brita Hirth,Brita Hyrtahagen, Kristi Vinje,Marta O. Vinje,Sjur Sundsvoll

Per Vinje og Brita Hirth, Vossestrand. Omlag 1912
Home
Vigd i Nykirken, Bergen 24.06.1914
(1) Peder (Per) O. Vinje (1881-1959) 
var son til Per-Ola Vinjo.

(2) Brita L. Hirth (1892-1993) 
ho kom frå Vetla-Hyrt.
Dei fekk to born.
Fyrste barnet deira heitte Anna.
Fødd 10.10.1914 - død 06.01.1916
Det andre var
Olav P. Vinje (Persen).
(18.10.1917 - 1998)
Per hadde to systre Kristi og Marta 
Ættabok for Vossestrand
(1) Nedre Vinje 68a
(2) Vetla-Hyrt 54a

Eigar av foto:Bjørn Løne
Samlar av foto: Per Husdalbildc101
Meta-Description:Dette er truleg eit forlovelsebilete.(1) Peder (Per) O. Vinje (1881-) var son til Per-Ola Vinjo.(2) Brita L. Hirth (1895- ) kom frå Vetla-Hyrt.Dei var foreldre til Olav P. Vinje (Persen).Per hadde to systre Kristi og Marta Eigar av foto:Bjørn Løne
Meta-Keywords:Per O. Vinje,Brita Vinje,Brita L. Hirth,Per-Ola,Persen, Peder O. Vinje,Vossestrand,Bjørn løne

Kristi O. Vinje og Marta O. Vinje, Vossestrand omlag 1905
Vinje, Vossestrand
Til venstre:
(1)Kristi O. Vinje (1885-1949)
gift med
(2)Sjur K. Sundsvoll (1882-1980)
og varsyster til Peder O. Vinje og farsøstertil Persen.

Ho var svigermor til Ivar B. Løne.
Til høgre
(3)Marta O. Vinje (1883-1910)
gift med
(4)Lars S. Vinje (1876-1958)(Malinen)
Ho døydde ung og hadde ingen born.


Ættabok for Vossestrand:
(1) Nedre Vinje 68c
(2) Sundsvoll 42f
(3) Nedre Vinje 68b
(4) &Øvre Vinje 82b
Samlar av foto:
Per Husdal

bildc051
Meta-Description:Kristi O. Vinje (1885-1949) gift med Sjur K. Sundsvoll) var syster til Peder O. Vinje og farsøster til Persen.Ho var svigermor til Ivar B. Løne. Marta O. Vinje (1883-1910) gift med Lars S. Vinje (Malinen) Ho döydde ung og hadde ingen born.
Meta-Keywords:Kristi Vinje, Kristi O. Vinje,Malinen,Sjur Sundsvoll,Ivar B. Løne,Lars S. Vinje,Marta O. Vinje

Lars S. Vinje (Malinen) og fyrste kona hans, Marta O. Vinje
Lars S. Vinje d. y. (Malinen-Malinalars 1875-1958) var gift to gonger. Her er foto av han og fyrste kona hans, Marta O. Vinje (1883-1910). Dei hadde ingen born. Marta var tante til Olav P. Vinje (Persen). Sjå Ættabok, Vinje Ø, 82b.
I andre ekteskapet hadde Lars ei dotter,Marta (Malina-Marta)
Eigar av foto: Gunnar Midtun.  Samlar av foto: Per Husdal  GM0110
Meta-Description:Malinen og fyrste kona hans
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Mainen,Malina-Lars

Kristi O. Vinje. Gift med Sjur Sundsvoll (%C3%85sen), Vossestrand
Kristi Olsdtr. Vinje  f.1885 d.1949
Nedre-Vinje 68c

Gift med
Sjur Kristofferson Sundsvoll
f. 1882 d.1980
Sundsvoll 42f

Dei hadde tre born:
Anton, Olav og Brita

Kristi var svigermor til Ivar B. L%C3%B8ne
Ho var mor til Olav S. Vinje "%C3%85sen"
Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun
Fotoh0029
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Kristi O. Sundsvoll med Anton og Olav, Vinje, Vossestrand
Kristi O. Sundsvoll (f.Vinje)
(1885-1949) Nedre Vinje 68c
med sønene
Anton S. Vinje (f.1925) og
Olav S. Vinje (f.1927)
kjend under namnet "Åsen".
Ho var gift med
Sjur K. Sundsvoll (Åsen). (1882-1980) Sundsvoll 42f.
Dei hadde eit småbruk, Russland (Rydningsland) på Vinje.
Dotter deira, Brita, var gift med Ivar B. Løne.
Eigar av foto: Bjørn Løne
Samlar av foto: Per Husdal

bl5003
Meta-Description:Kristi O. Sundsvoll med Anton og Olav Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand,Vinje,Åsen,Olav s. Vinje,Anton Vinje,Sjur Sundsvoll,Kristi Sundsvoll,Kristi Vinje

Sjur Åsen (Sjur K. Sundsvoll)

Meta-Description:Skriv meir om innhaldet i filen
Meta-Keywords:NøkkelordA,NøkkelordB, osv

Kristi O. Sundsvoll med Anton og Olav, Vinje, Vossestrand
Kristi O. Sundsvoll (f.Vinje)
(1885-1949) Nedre Vinje 68c
med sønene
Anton S. Vinje (f.1925) og
Olav S. Vinje (f.1927)
kjend under namnet "Åsen".
Ho var gift med
Sjur K. Sundsvoll (Åsen). (1882-1980) Sundsvoll 42f.
Dei hadde eit småbruk, Russland (Rydningsland) på Vinje.
Dotter deira, Brita, var gift med Ivar B. Løne.
Eigar av foto: Bjørn Løne
Samlar av foto: Per Husdal

bl5003
Meta-Description:Kristi O. Sundsvoll med Anton og Olav Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Vossestrand,Vinje,Åsen,Olav s. Vinje,Anton Vinje,Sjur Sundsvoll,Kristi Sundsvoll,Kristi Vinje

Sjur Sundsvoll, Vinje, Vossestrand
Sjur K. Sundsvoll
(1882 - 1980) Sundsvoll 42e
Han var kjend under namnet "Gamle-Åsen" og var gift med
Kristi O. Vinje (1885 -1950)
Nedre Vinje 68c.
Dei hadde tre born.
Anton, Olav og Brita.
Her er han i lag med svigerdottera si,
Edith Skorve.
Eigar av foto: Bjørn Løne
Samlar av foto: Per Husdal

bl5016
Meta-Description:Sjur Sundsvoll, Vossestrand
Meta-Keywords:Sjur Sundsvoll,Vinje,Vossestrand,Edith Skorve

Olav S. Vinje, Vossestrand.
Olav S. Vinje
(1927 - 2002)
Han kjend under namnet "Åsen"
og var son til Sjur og Kristi Sundsvoll (f.Vinje).
Sundsvoll 42e og N. Vinje 68c.
Olav var ikkje gift og hadde ingen born.
Meir om Olav
Her er han i lag med onkel sin
Johan Sundsvoll (Åsen)
(1871 - 1965)
Sundsvoll 42b
Johan var ein del år i USA
Eigar av foto: Bjørn Løne
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Olav S. Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Olav S. Vinje,Sjur Sundsvoll,Vinje,Vossestrand,Johan Sundsvoll

Lars L. Lilletun og Eirik E. Vinjehagen, Vossestrand
Ståande
Lars L. Lilletun (1895-  )
Vetletun 54c, Vossestrand
I mange år var han postbod i Myrkdalen.
Han var gift med Inger S. Humlebrekke og var busett på Humlebrekkshaugen.
Dei var foreldre til Jon Lilletun.

Sitjande
Eirik E. Vinje(hagen (1894- )
Nedre Vinje 72f, Vossestrand
Han busette seg på Vossevangen og var i mange år med i Frelsesarmeen.
Eigar av foto: 
Gisle Bruland

Samlar av foto: 
Per Husdal

GB4007
Meta-Description:Lars L. Lilletun og Eirik E. Vinjehagen, Vossestrand
Meta-Keywords:Lars S. Lilletun,Vetlatunen,Postbod,Eirik Vinjahagen,Eirik E. Vinje,Jon Lilletun,Inger S. Humlebrekke,Vossestrand

Anders L. Draugsvoll (V%C3%A5rdalen) og kona, Vossestrand
Anders L. Draugsvoll (V%EF%BF½rdalen)
(1875- )
Draugsvoll 74c
Vossestrand
gift med
1908 g.m.
Marta N. Taulen
(1881-  )
Taulen 20e
Busett i Granvin
.
Eigar av foto:
Gudrun Gj%EF%BF½stein, Taulen
Samlar av foto:
Per Husdal
.
GT4076
Meta-Description:Anders S. Draugsvoll (V%EF%BF½rdalen) og Marts N. Taulen, Vossestrand
Meta-Keywords:Anders S. Draugsvoll,V%EF%BF½rdalen,Marta N. Taulen,Vossestrand

Marta L. Draugsvoll (Vårdalen), Vossestrand
Marta Larsdtr. Draugsvoll  1880-1904
Draugsvoll 74f Ugift
(Vårdalen)
Eigar av foto: Henrik S Hommedal
Samlar: Einar Midtun

Fotoh0024
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils A. Draugsvoll, Vossestrand med familie omlag 1882
(A)Nils A. Draugsvoll (1841-1922) var son til Anders N. Tveite som kjøpte Nistova på Draugsvoll(Bruk 263/2)
Han vart gift i 1869 med 
(B)Ingebjørg P. Vinje - Igdetveit(1850- 1922)

Dei fekk fem born. Biletet viser dei tre elste:
1. Synneva (1869- ) g. m. Anders O. nedreSkjervheim (Vetl-Andris)
2. Anders (1871- 1945) g. m. Ågot K. Finne (1868-1921). (Dei var besteforeldre til den noverande Ågot på Draugsvoll.)
3. Marta (1873-1952 ). Ho var ringforlova, men då kjærastenhennar oppdaga at han skulle ha barn med ei anna, forlet han dei beggeog reiste til Amerika. Han vart aldri gift.
Ættebok for Vossestrand: (A) Draugsvoll 70, (B) Igdetveit52e, (1) Draugsvoll 70a, (2) Draugsvoll 70b, (3) Draugsvoll 70c
Eigar av foto: Ågot Draugsvoll
Samlar av foto: Per Husdal bildc039
Meta-Description:Nils A. Draugsvoll (1841-1922 ) var son til Anders N. Tveite som kjøpte Nistova på Draugsvoll (Bruk 263/2)Han vart gift i 1869 med Ingebjørg P. Vinje - Igdetveit (1850- 1922)Dei fekk fem born. Biletet viser dei tre eldste:Synneva Draugsvoll (1869- ) g. m. Anders O. Nedre Skjervheim (Vetl-Andris)Anders (1871- 1945) g. m. Ågot K. Finne (1868-1921). (Dei var besteforeldre til den noverande Ågot Draugsvoll.)Marta (1873- ). Ho var ringforlova, men då kjærasten hennar oppdaga at han skulle ha barn med ei anna, forlet han dei begge og reiste til Amerika. Han vart aldri gift.
Meta-Keywords:Nils A. Draugsvoll,Ågot Draugsvoll,Synneva Draugsvoll,Synneva Skjervheim; Anders O. Skjervheim,Vetl-Andris,Vetl-Anders, Ågot K. Finne,Marta N. Draugsvoll,Marta Draugsvoll

Omlag 1900 Hestehandlar Vetl-Anders Skjervheim,Vinje Vossestrand
Frå venstre: Hestehandlar (1)Vetl-Andris Skjervheim, ukjendog kona hans (2) Synneva f. Draugsvoll. Synneva, var syster til Anders Draugsvoll i Nistovo. Anders budde på Flåten på Draugsvoll etter hanvart gift. Han og Synneva hadde ein son, Nils A. Draugsvoll. Nils var gift,men hadde ingen born. Han vart kalla Vetle-Nils
Ættebok for Vossestrand:  (1) Nedre Skjervheim66a, (2) Draugsvoll 70a.  Samlar av foto: Per Husdal  bildc040
Meta-Description:Hestehandlar Vetl-Andris Skjervheim og kona hans Synneva f. Draugsvoll. Synneva, var syster til Anders Draugsvoll i Nistova.Vetl-Anders budde på Flåten på Draugsvoll etter han vart gift. Han og Synneva hadde ein son, Nils A. Draugsvoll. Nils var gift, men hadde ingen born. Han vart kalla Vetle-Nils.
Meta-Keywords:Hestehandlar,Anders O. Skjervheim,Synneva Draugsvoll,Nils A. Draugsvoll,Vetl-Andris,Vetlandris,Vetl-Anders Vetle-Nils,Anders Draugsvoll,Syneva Skjervheim

Vetl-Andris Skjervheim til venstre
Anders O. Skjervheim (1870-1952), g.m. Synneva N. Draugsvoll (1869-1952) saman  med ukjend.
framføre huset sitt på Flåten nedfor Vinje Kyrkje.
Eigar av foto: Kåre Dregelid
Meta-Description:Anders O Skjervheim framføre huset sitt
Meta-Keywords:

gamlefoto.vossestrand.no
Nils A.Draugsvoll
(1900 - 1974)
Son til Anders O. Skjervheim og kona Synneva (f. Draugsvoll)
Gift med:
Dagny Nyhammer
(1898 - 1994) omlag 1930.
Dei hadde ingen born.

Han budde på Flåten, Vinje.
H.H. Dregelid eig no eigendommen.
gb5011
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Omlag 1955 - Arbeid på Vikavegen
Til venstre: Odd L. Mørkve (1887 - 1978) og gravemaskinkøyrar Nils A. Draugsvoll (1900 - 1974).
Nils var einaste son til Vetl-Anders Skjervheim og kona Synneva (f. Draugsvoll)
Eigar av foto: Kåre Dregelid. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Arbeid på Vikavegen i 1955
Meta-Keywords:Myrkdalen, Vikafjellet, Vossestrand

Nils A. Draugsvoll (1900 -1974)
Nils ("Vetle-Nils") var einaste son til Vetl-Anders Skjervheim og kona Synneva (f. Draugsvoll). Han var gift med Dagny Nyhammer frü Gulen. Dei hadde ingen born. H.H. Dregelid er no eigar av eigendommen på Flåten, Vinje.
Eigar av foto H.H. Dregelid
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Husmannsplassen Dokkje (Dokken) under Vetlatunet, Vinje, Vossestrand
3 generasjonar på trappa i Dokkje, Omlag 1903
Husmannsplassen Dokkje (Dokken) under Vetlatunet (Lilletun), Vinje, Vossestrand

Frå venstre
3 generasjonar
(1)Elsa Vinje (1897- ) gift Hefte
Elsa var bestemor til Vidar Hefte, Voss.
(2)Ingebjørg S. Lilletun
(1872- )

(3)Brita O. Vetletun (1835- )
g. med (4)Sjur O. Nesheim
Brita var oldemor til fotograf Kjell Herheim.
Ættebok for Vossestrand:
(1) Vetletun 56a
(2) Vetletun 56 og 46f
(3) Vetletun 46 og 36c
(4) Nesheim 76a
Samlar av foto:
Per Husdalfotoc038
Meta-Description:Omlag 1903. Husmannsplassen Dokkje (Dokken) under Vetlatunet (Lilletun) 3 generasjonar: Elsa Vinje (1897- ) gift Hefte Ingebjørg S. Lilletun (1872- )Brita O. Vetletun (1835- ) g. med Sjur O. Nesheim
Meta-Keywords:Elsa Vinje,Elsa Hefte,Ingebjørg S. Lilletun, Gjertrud O. Nesheim,Gjertrud Nesheim, Ingebjørg Lilletun,Sjur O. Nesheim

Marta Hirth og Jørgina Draugsvoll
Jørgina P. Draugsvoll
(1904-1993)
seinare gift med Johan Husdal
(2)Marta L. Hirth
(1896-  )
ugift
Ho vart og kalla
Marta i Myrene (Hyrtamyra) og Langa-Marta
Då mora også heitte Marta vart ho og kalla Vetla-Marta


&Ælig;ttebok for Vossestrand:
(1) Draugsvoll 76d,
(2) Overland 62b
Foto ca 1920
er utlånt av
Ingebjørg Draugsvoll/Sundve

Samlar av foto:
Per Husdal

bildc031
Meta-Description:Jørgina P. Draugsvoll (1904-1993) vart seinare gift med Johan HusdalMarta L. Hirth (1896- ) vart aldri gift. Ho vart og kalla Marta i Myrene (Hyrtamyra) og Langa-MartaFoto ca 1920 er utlånt av Ingebjørg Sundve-Draugsvoll
Meta-Keywords:Marta Hirth,Marta Myrene,Langa-Marta,Jørgina Draugsvoll,Jørgina Husdal,Vinje,Vossestrand

Hermann Lilletun, Vinje, Vossestrand (frå Vetlatunet på Vinjo)
Hermann var far til Ingebjørg Kløveog Lars Lilletun
Ættebok for Vossestrand: Vetletun 54e  Samlar av foto: Per Husdal bildc047
Meta-Description:Hermann Lilletun, Vinje, Vossestrand (frå Vetlatunet på Vinjo), Han var aktiv medlem av pinsemenigheten, Betel
Meta-Keywords:Hermann Lilletun

1960 Hermann Lilletun ved vårfjøset sitt på Vinjamoen
Fotograf og eigar av foto: Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:Lilletun,Lillethun,Vetlatunet,Vinjagrenda,Vinjagrendè

Ingebjørg Draugsvoll og Eirik Sundve,  Vossestrand
Utsnitt frå skulebilete 1922.
(1)Ingebjørg 12 år og (2)Eirik 14 år.  Ingebjørgvar dotter til Anders N. Draugsvoll. 10 år seinare vart
Ingebjørgog Eirik gift.
Dei var foreldra til Ågot Draugsvoll

&Ættebok for Vossestrand:
(1) Dotter til Draugsvoll 70b
(2) Son til Indre Sundve  42a
Meta-Description:Utsnitt frå skulebilete. Ingebjørg 12 år og Eirik 14 år. 10 år seinare var dei gift. Dei var foreldra til Ågot Draugsvoll.
Meta-Keywords:Eirik Sundve,Ingebjørg Draugsvoll,Ingebjørg Sundve Draugsvoll,Ågot Draugsvoll

Anders L. Høen, Vinje, Vossestrand
Anders L. Høen,
(1903 -1936)
Vinje Vossestrand
Anders L. Høen
varson til bakar Lars A. Høen.

Han var vikarlærar for 1.-3. skuleåretpå Sundve i 1927-28, men vart ikkje tilsett fordi han var medlemav pinsemenigheten og ikkje statskyrkja.
Han var disponent i Vossestrand Autolag.
Foto 1928
Utsnitt frå skulefoto
Samlar av foto:
Per Husdal
bildc044
Meta-Description:Anders L. Høen var son til bakar Lars A. Høen.Han var vikarlærar for 1.-3. skuleåret på Sundve i 1927-28, men vart ikkje tilsett fordi han var medlem av pinsemenigheten Betel og ikkje statskyrkja. Foto 1928. Utsnitt frå skulefoto
Meta-Keywords:Lars A. Høen, Anders Høen,Vinje,Vossestrand, Pinsemenighet,Betel

Borghild, Anna og faren Ola Posthagen
Omlag 1938
Posthagen, Vinje, Vossestrand

1. Borghild O. Draugsvoll (1913-2000) gift med Ivar Nesheim.
2. Anna O. Draugsvoll (1926-2001)
3. Ola N. Draugsvoll (Flåten)
Ola gifta seg med 4.Brita H. Vinje (Posthagen) ca 1911 og fekk sjuborn. Den elste dottera var Borghild, den yngste var Anna.
Brita hadde tre brør som alle vandra ut til USA.
To av dei er på eit anna foto i dettealbumet.
Ola var frå ein husmannsplass på Flåten under Draugsvoll.
Han var 18 år i USA og på Philippinane før kom tilbaketil Vossestrand og gifta seg med Brita. Han bygde då nytt hus oglåve som ein enno finn uendra i Posthagen.
&Ættebok for Vossestrand.
3. Draugsvoll 72a
4. Ø.Vinje 90c
Eigar av foto: Olav O. Draugsvoll
Samlar av foto: Per Husdal bildc086
Meta-Description:Omlag 1938 Posthagen, Vinje, VossestrandBorghild O. Draugsvoll (1913-2000) gift med Ivar Nesheim. Borghild NesheimAnna O. Draugsvoll (1926-2001) Ola N. Draugsvoll (Flåten)Ola gifta seg med 4.Brita H. Vinje (Posthagen) omlag 1911 og fekk sju born. Den elste dottera var Borghild, den yngste var Anna.Brita hadde tre brør som alle vandra ut til USA. To av dei er på eit anna foto i dette albumet.Ola var frå ein husmannsplass på Flåten under Draugsvoll.Han var 18 år i USA og på Philippinane før kom tilbake til Vossestrand og gifta seg med Brita. Han bygde då nytt hus og låve som ein enno finn uendra i Posthagen. Eigar av foto: Olav O. Draugsvoll
Meta-Keywords:Borghild O. Draugsvoll, Anna O. Draugsvoll,Ola N. Draugsvoll,Ola Flåten,Vinje,Vossestrand,Draugsvoll,Posthagen,Borghild Nesheim

Bruhuset, Vinje, Vossestrand 1940 (Heile biletet)
I 1940 etter at Norge var okkupert av Hitler sinesoldatar, budde ein del av dei i losjehuset i bakgrunnen. Ein av dei kompå besøk i Bruhuset og vart fotografert i lag med Johanna,Gisle og Ingebrikt.
Eigar av foto:
Gisle Bruland
Samlar av foto:
Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:Bruhuset,Vossestrand,Losjehuset,tysk soldat,Johanna Bruland,Gisle Bruland,Ingebrikt Bruland,Johanna Nyborg

Bruhuset, Vinje Vossestrand 1940
I 1940 etter at Norge var okkupert av Hitler sinesoldatar, budde ein del av dei i losjehuset i bakgrunnen. Ein av dei kompå besøk i Bruhuset og vart fotografert i lag med (1)Johanna,Gisle og (2)Ingebrikt.
Biletet er utlåntav Gisle Bruland
Ættebok for Vossestrand: (1) Selje 54d, (2) YtreSundve 66c. Bruland er gard 281/2 i Voss
Meta-Description:I 1940 etter at Norge var okkupert av Hitler sine soldatar, budde ein del av dei i losjehuset i bakgrunnen. Ein av dei kom på besøk i Bruhuset og vart fotografert i lag med Johanna, Gisle og Ingebrikt. Biletet er utlånt av Gisle Bruland Johanna Bruland, Johanna Nyborg,Ingebrikt Bruland
Meta-Keywords:Bruhuset,Vossestrand,Losjehuset,tysk soldat,Johanna Bruland,Gisle Bruland,Ingebrikt Bruland

Johan Setre (Setre-Johan), Vinje Vossestrand omlag 1950
(1) Setre-Johan (1855-1951)til høgre i ein alderav ca 93 år. (Til venstre står (2)Sigurd Ø. Nesheim).Johan budde på Vinje ved den gamle Kongevegen. Stova hans låg mellom fjøset til RuneVinje og Malinahuset (til Ivar Husdal) Ættebok for Voss (1) Setre. Ættebokfor Vossestrand: (2) Nesheim 126j
Samlar av foto: Per Husdal bildc027
Meta-Description:Johan Setre var ungkar og budde i eit lite hus på Vinje Setre-Johan (1855- )til høgre i ein alder av ca 96 år. (Til venstre står Sigurd Ø Nesheim). Johan budde på Vinje ved den gamle Kongevegen.Stova hans låg mellom fjøset til Rune Vinje og Malinahuset (til Ivar Husdal)Ættebok for Voss Setre. Ættebok for Vossestrand: Nesheim 126j
Meta-Keywords:Johan Sætre,Sætre-Johan,Sætrejohan,Sigurd Ø. Nesheim,Vinje,Vossestrand,Ivar Husdal,Rune Vinje

Johan Setre (Sætre) - Setre-Johan, Vossestrand
Johan L. Sætre
"Sætre-Johan"
  (1855-1951)
Han var frå Setre på Voss
Syster hans var Setre-Marta. Stova hennar sto fyrst på Gamle Vinje, men vart seinare flytta og sto like vest for Gamla-Maieriet på Vinje
Budde i eit hus nedanfor "Malinen"
Eigar av foto: Henrik S Hommedal

Samlar: Einar Midtun
Fotoh0008
Meta-Description:
Meta-Keywords:

1955 Høyonn på Vinjo.  Brita Vinje (f.Hirth) og Marta L. Hirth, Vossestrand
Brita Vinje (f.Hirth) og Marta L. Hirth, Vossestrand">
Brita Vinje budde i huset til venstrepå bilete. Ho vart 100 år og var mor til OlavP. Vinje (2) Marta L. Hirth (Langa-Marta) budde i ei lita stove nærPosthagen
Foto 1955  Ættebok for Vossestrand: (1) Vetle-Hyrt54a, (2) Overland 62b Fotograf: Per Husdal
Meta-Description:Sommar 1955, Brita og Marta hesjar høy på Vinjo. Brita Vinje budde i huset til venstre på bilete. Ho vart 100 år og var mor til Olav P. Vinje (Persen) Marta L. Hirth (Langa-Marta) budde i ei lita stove nær Posthagen
Meta-Keywords:Brita Vinje,Marta Hirth,Marta i Myrene,Langamarta,Vinje,Vossestrand

Olav P. Vinje, Vossestrand
Olav P. Vinje (Persen) (18.10.1917-1998) 
I mange år budde han i Sosialbygget på Voss. 

Han var invalid og gjekk med føtene i kross.
Olav var einaste barnet til Peder O.Vinje og Brita Vinje
Fotograf, eigar og samlar:
Per HusdalFoto 1955
Meta-Description:Olav P. Vinje med hunden sin i 1955
Meta-Keywords:Olav P. Vinje,Persen,Vinje,Vossestrand,Peder O. Vinje

Olav P. Vinje (Persen) og Synneva l. Vinje (Synvalars-Synneva)
Omlag 1961. Persen er på veg heimatt med tohjulstraktoren sin og har stogga i Synvalarstunet. Han har vore på meieriet med mjølk og har henta ved på "Modn"
Eigar av foto: Gunnar Midtun Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Persen og Synneva Vinjo
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Persen,Olav P. Vinje,Synneva VinjeSynneva-Lars Synneva;Synvalars-Synneva

Gamle foto frå Vossestrand

Edvard Draugsvoll
, Vossestrand
(1879 - 1963)

Edvard vaks opp på Flåten på Vinje. Huset til foreldra hans sto der nouthuset til Ingvald Midtun no står.

Edvard budde i eit hus mellom Vinje og Sundve. Huset står der enno og er i bruk som fritidsbustad.

Ættebok for Vossestrand:
Draugsvoll 71hFoto 1956
Fotograf, eigar og samlar:
Per Husdal
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:Edvard Draugsvoll,Vinje,Vossestrand,Draugsvoll,Fl�ten

Gamle foto frå Vossestrand

Edvard Draugsvoll
, Vossestrand
(1879 - 1963)

Edvard vaks opp på Flåten på Vinje. Huset til foreldra hans sto der nouthuset til Ingvald Midtun no står.

Edvard budde i eit hus mellom Vinje og Sundve. Huset står der enno og er i bruk som fritidsbustad.

Ættebok for Vossestrand:
Draugsvoll 71hFoto 1956
Fotograf, eigar og samlar:
Per Husdal
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:Edvard Draugsvoll,Vinje,Vossestrand,Draugsvoll,Fl�ten

Huset til Edvard Draugsvoll, Vinje, Vossestrand omlag 1961
Edvard Draugsvoll bygde dette huset, som enno står mellom Vinje og Sundve. Det er no ein feriebustad. Foreldre til Edvard hadde ein husmannsplass på Flåten på Draugsvoll. Edvard og kona budde ei tid på Hyttetre før dei flytta hit. Du kan finna Edvard på andre foto også. Men sjå fyrst her
Eigar av foto: Gunnar Midtun
Meta-Description:Edvard Draugsvoll bygde dette huset, som enno står mellom Vinje og Sundve. Det er no ein feriebustad. Foreldre til Edvard hadde ein husmannsplass på Flåten på Draugsvoll. Du kan finna Edvard på andre foto også. Eigar av Foto: Gunnar Midtun
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Edvard Draugsvoll,Gunnar Midtun,Flåten,Draugsvoll

Ingebjørg Draugsvoll (Glytthaugen), Vinje, Vossestrand 1904 og 1958
Ingebjørg (1891 - 1960) var føddpå Glytthaugen. Stova stoomlag der huset etter Oskar Draugsvoll no står. Far hennar var husmann. Då han døydde måttekona hans og dei to døtrene flytta stova, (Glytthaugstova),ned til riksvegen ved Vinje kyrkje. Stova vart rive i 60-åra. Ingebjørgvart ikkje gift. Ho hadde ingen born. Venstre foto: Utsnitt av skulebilete. Högre foto: Fotograf Per Husdal
Ættebok for Vossestrand: Draugsvoll 78a  bildec004
Meta-Description:Ingebjørg L. Draugsvoll (1891 - 1960) var fødd på Glytthaugen. Stova sto omlag der huset til Oskar Draugsvoll no står. Far hennar var husmann. Då han døde måtte kona hans og dei to døtrene flytta stova, (Glytthaugstova), ned til riksvegen ved Vinje kyrkje. Stova vart rive i 60-åra. Ingebjørg vart ikkje gift. Ho hadde ingen born. Ho vart også kalla Glytthaugo.
Meta-Keywords:Ingebjørg Glytthaugen,Glytthaugo,Glytthaugstova,Vinje,Vossestrand,Draugsvoll

Slåttekarar på Vinje, Vossestrand omlag 1970
Omlag 1970. Frå vestre: "Skreddar-Lars" , LarsØ. Nesheim d. e. (Gamleslåken eller Store-Lars Slåkhaugen) og Olav J. Gudvangen (Ole Jensen).
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Omlag 1970. Frå vestre:
Meta-Keywords:Vossestrand,Vinje,Ole Jensen,Olav J. Gudvangen,Skreddar-Lars,Lars Ø. Nesheim,Gamle-Slåken,Store-Lars Slåkhaugen

Henrik H. Hommedal (1898 - 1988)
Biletet er frå 17. mai 1988: Henrik står på altanen sin og vinkar til folketoget, som gjekk frå Sundve Skule og til kyrkja.
Fotograf, Eigar og Samlar av foto: Per Husdal foto050Henrikw
Meta-Description:Henrik H. Hommedal 1988
Meta-Keywords:Henrik H. Hommedal,Vinje,Vossestrand> <title>Henrik H. Hommedal, Vossestrand</title> </head> <body topmargin=


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger