tekst
tekst
Vinjagrenda, Vossestrand

Meta-Description:Vossestrand Sogelag
Meta-Keywords:Vossestrand Sogelag

1869 Glytthaugbrua nedanfor Draugsvoll

Meta-Description:Brua sett mot Vinjo med ein del personar
Meta-Keywords:

1869 Glytthaugbrua nedanfor Draugsvoll

Meta-Description:Brua sett mot Vinjo med ein del personar
Meta-Keywords:

1869 Gamle Vinje, Vossestrand sett  mot vest(Foto: Knud Knudsen)
Foto frå 1869. Gamle Vinje sett mot vest. Løa i framgrunnenog huset til høgre tilhøyrde Sjur K. Vinje (Nedre Vinje 52d).Han flytta husa ned til "nyevegen" og bygde Vinje Hotel, som enno er islekta.  Samlar av foto: Per Husdal bildc077
Meta-Description:Foto frå 1869. Gamle Vinje sett mot vest. Løa i framgrunnen og huset til høgre tilhøyrde Sjur K. Vinje (Nedre Vinje 52d). Han flytta husa ned til
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotel,Vinje Turisthotel,Vinje Hotel,Sjur K. Vinje

1869 Kongevegen ved Tunsdokkjè (Husmannsplass under Vetlatunè) på Vinjo
Biletet funne av Ivar Husdal.  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Lilletun, Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Vetlatunet,Lilletun

Draugsvoll, Vossestrand omlag 1890
Til venstre: Husmannsplassen Glytthaugen- IngebjørgGlytthaugen var fødd her.  Til høgre for kyrkja:Nistova på Draugsvoll (263/2) Midt på biletet:Bakar Lars Høen sitt hus, seinare VossestrandHandelslag
Flatebøen-HusmannsplassNistova på Draugsvoll-KLIKKVinje nye kyrkjeBruhusetFlåten-HusmannsplassBakar Lars Høen sitt hus -KLIKKGlytthaugen-Husmannsplass
Meta-Description:Til venstre: Husmannsplassen Glytthaugen Til høgre for kyrkja: Nistova på Draugsvoll (263/2) Midt på biletet: Bakar Lars Høen sitt hus, seinare Vossestrand Handelslag
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Draugsvoll,Glytthaugen,Nistova,Bakar Høen,Lars Høen,Vinje Kyrkje,Vossestrand Handelslag

Draugsvoll - Vossestrand 1890 omlag
Heilt til venstre ser ein litt av Oppistovløa. Så kjem to bustadhus ("nytt" og "gamalt") med "bua" framføre". Så litt av Nistoveløa. Vidare Oppstovehuset med vedhus, kommunehuset og Vinje Kyrkje. Ved elva kan ein skimta ei lite stove der smeden,  Torbjørn J. Dagestad budde. I det "store" huset ved vegen budde husmannen Nils Olsen Tveite og kona Anna Knutsdtr. (f.Finne) Dei var besteforeldre på farsida til Olav O. Draugsvoll som no bur i Nistova. Eigar av foto: Oddvar Drevsjø. Samlar av Foto: Per Husdal  foto0002
Meta-Description:Heilt til venstre ser ein litt av Oppistovløa. Så kjem to bustadhus ("nytt" og "gamalt") med "bua" framføre". Så litt av Nistoveløa. vidare Oppstovehuset med vedhus, kommunehuset og Vinje Kyrkje. Ved elva kan ein skimta ei lite stove der smeden,  Torbjørn J. Dagestad budde. I det "store" huset ved vegen budde husmannen Nils Olsen Tveite og kona Anna Knutsdtr. (f.Finne) Dei var besteforeldre på farsida til Olav O. Draugsvoll (Posten) som no bur i Nistova.
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand,Torbjørn J. Dagestad, Torbjørn Dagestad,Nils O. Tveite,Olav O. Draugsvoll,Posten,Oppistova,Nistova,kommunehus

Vinje,, Vossestrand  - omlag 1900
Til høgre bak: Vinje Hotel, eigar Knut S. Vinje. Til høgre framme: Huset til Lars S. Vinje (Lars Flatebøen), butikkeigar og postopnar. Midt i biletet i bakgrunnen huset til Knut L. Vinje (Unni-Knut), tidlegare postførar. Kornåkeren tilhøyrer Knut S. Vinje.
Meta-Description:Her ser ein Vinje Hotel og huset til Lars Vinje (Flatebøen) til høgre. I bakgrunnen huset til Knut Vinje (Unni-Knut, siste postførareren før Bergensbanen kom)
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,,Vinje Hotel,Lars Vinje,Unni-Knut

Vinje hotell 1904 eller litt seinare - med 2 kvernhus
Vinje Hotell til høgre. Over hotellet ser ein "Synvalarshuset".Nedetil venstre er kvernhusa til Odd-Lars ogMalinalars (Malinen). Brua i framgrunnen er no brua til Henrik S. Hommedal.Vegen over kvernhusa er noverande E-16  bildc035
Meta-Description:Vinje Hotell til høgre. Over hotellet ser ein Synvalarshuset. Nede til venstre er kvernhusa til Odd-Lars og Malinalars (Malinen). Brua i framgrunnen er no brua til Henrik S. Hommedal. Vegen over kvernhusa er noverande E-16.
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Synvarlars,Malinen,Synva-Lars,kvernhus,Oddlars,Vinje Hotel,Vinje Turisthotel,Henrik S. Hommedal,kvernhus

Vinje 1902 - Meieritomta A
Då dette bilete var teke var enno ikkje Vossestrand Meieri bygd.Vegen i framgrunnen går til venstre over Monsbrunè. "Gamlameieriet"vart bygd over knausen og kvernavatnet som renn i framgrunnen. Det harvorte påbygd og modernisert fleire gonger og står der enno.Til venstre for huset kan ein sjå kvernhuset til Per-Ola, bestefartil "Persen". Enno lenger til venstre kannein skimta kvernhuset til Vetla-Tunet (Lilletun). Telefonstolpeni framgrunnen og kvernhusa kan ein også sjå på eit anna bilete.  Samlar av foto: Per Husdal bildc033
Meta-Description:Foto frå Vinje mot vest med hotellet i bakgrunnen. I framgrunnen plassen der meieriet vart bygd.
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri, Vinje,Vossestrand,Vinje Hotell,Vinje Hotel, Vinje Turisthotel,Per Husdal

Vinje 15. juli 1902 - Meieritomta B
Då dette bilete var teke var enno ikkje Vossestrand Meieri bygd. Vegen midt i bilete er riksvegen Voss-Gudvangen (E-16). "Gamlameieriet" vart bygd omlag 1907 der det  høgre kvernhuset (Vetlatunet sitt) står.. I 1930 vart kvernhuset (Per-Ola sitt) til venstre rive. Meieriet har vorte påbygd og modernisert fleire gonger og står der enno. Huset til venstre er "Malinahuset" der Ivar Husdal no bur. Huset til høgre er Synvalarshuset der Ann Britt Almenningen no bur. Telefonstolpen i midten ser ein også på eit anna bilete. Der kan ein også skimta kvernhusa. Samlar av foto: Per Husdal bildc034
Meta-Description:Foto frå Vinje mot nord med Malinahuset og Synvalarshuset i bakgrunnen. Kvernhusa til Per-Ola og Vetlatunet (Lilletun) i framgrunnen. Vossestrand Meieri vart bygd her
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri, Vinje,Vossestrand,Malinen,Synvarlars, Malina-Lars,Synva-Lars,Ivar Husdal,kvernhus

Vinje, Vossestrand  - omlag 1905

Meta-Description:Vinje, Vossestrand, samlar Oddvar Drevsj%C3%B8
Meta-Keywords:Vinje, Vossestrand

Vinje, Vossestrand  - omlag 1906

Meta-Description:Vinje, Vossestrand, samlar Oddvar Drevsj%C3%B8
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand

Vinje, Vossestrand 1906 Setre-Marta stova
Kvernhuset i bakgrunnen tilhøyrde Vetlatunet (Lilletun) påVinje. Gamla-Meieriet på Vinje står der no. Huset i framgrunneneer huset til "Sætre-Marta" (Marta Setre, Setre-Marta)(1846- ), syster tilJohanSetre. Huset sto mellom meieriet og eit anna hus. Det sto opprinnelegpå Gamle Vinje (nye Gastgjevarstova). Det vart flytta omkring 1895og vart rive omkring 1934. Der jenta ved elva står, står no, eit anna hus, sombakar Lars Høen bygde. Den siste som budde i det huset var ArneDolve. Han døde i 1999. Samlar av foto: Per Husdal. bildc082
Meta-Description:Kvernhuset i bakgrunnen tilhøyrde Vetlatunet (Lilletun) på Vinje. Gamla-Meieriet på Vinje står der no. Huset i framgrunnene er huset til
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Sætre-Marta,Marta Setre,Marta Sætre,Vetlatunet,Lilletun,Johan Setre,Arne Dolve,Gamla Meieriet

Draugsvoll, Vinje, Vossestrand - 1906

Meta-Description:Draugsvoll, Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Draugsvoll

Draugsvoll, Vossestrand - 1907

Meta-Description:Draugsvoll, Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Draugsvoll

Vinje og Draugsvoll - Vossestrand omlag 1908
I bakgrunnen frå høgre: Oppistovehuset (Peder O. Draugsvoll), Vossestrand Kommunehus, Nistove huset (Anders N. Draugsvoll), Oppistovløa,Vinje Kyrkje .Midt på biletet framme er huset til syerska Brita Kvarme.  Til venstre: Huset til lensmann Odd L Vinje og kona Anna. Samlar av foto: Per Husdal  bildc067
Meta-Description:I bakgrunnen frå høgre: Oppistovehuset (Peder O. Draugsvoll), Vossestrand Kommunehus, Nistove huset (Anders N. Draugsvoll), Oppistovløa, Vinje Kyrkje .Midt på biletet framme er huset til syerska Brita Kvarme.
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand Handelslag,Vinje,Lars Vinje,Brita Kvarme,lensmann Odd L. Vinje

Draugsvoll og Vinje (i bakgrunnen) omlag 1910
Her finn ein Vinje Hotell midt på biletet ibakgrunnen. Huset midt på biletet tilhøyrde Vetl-Andris.Oppe til venstre skimtar ein husmannsplassen Vårdalen.  Samlar: Per Husdal  bildc062
Meta-Description:Her finn ein Vinje Hotell midt på biletet i bakgrunnen. Huset midt på biletet tilhøyrde Vetl-Andrers. Oppe til venstre skimtar ein husmannsplassen Vårdalen.
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vårdalen,Vetl-Anders,Anders Skjervheim

Draugsvoll og Vinje (i bakgrunnen), Vossestrand omlag 1910-1914
Her finn ein Vinje Hotell midt på biletet ibakgrunnen. Huset midt på biletet tilhøyrde Vetl-Andris (Anders Skjervheim)  Samlar av foto: Per Husdal bildc095
Meta-Description:Her finn ein Vinje Hotell midt på biletet i bakgrunnen. Huset midt på biletet tilhøyrde Vetl-Andris (Anders Skjervheim).
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vetl-Anders,Anders Skjervheim,Flåten,Vinje,Vossestrand

Vinje, Vossestrand  - omlag 1910

Meta-Description:Vinje, Vossestrand, samlar Oddvar Drevsjø
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand

Vinje, Vossestrand  - omlag 1910

Meta-Description:Vinje, Vossestrand, samlar Oddvar Drevsjø
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand

Vinje (Flatebøen) og Draugsvoll - Vossestrand ca 1912
På venstre sida av vegen ligg stova til sydama, Brita Kvarme. Ho vart seinare gift med enkemann Jonas Hauge frå Kaupanger (fødd i Lærdal). I bakgrunnen Vinje Kyrkje og Draugsvollbruka. Nede i biletet er butikken til Lars S. Vinje (Flatebøen). Heilt til høgre ser ein ein del av Vinje Hotel, eigd av Knut S. Vinje. Eigar av foto Oddvar Drevsjø. foto0001
Meta-Description:På venstre sida av vegen ligg stova til sydama, Brita Kvarme. Ho vart seinare gift med enkemann Jonas Hauge frå Kaupanger (fødd i Lærdal). I bakgrunnen Vinje Kyrkje og Draugsvollbruka. Nede i biletet er butikken til Lars S. Vinje (Flatebøen). Heilt til høgre ser ein ein del av Vinje Hotel, eig av Knut S. Vinje
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand Handelslag,Vinje,Lars Vinje,Vinje hotel,Flatebøen, Knut S. Vinje,Jonas Hauge,Brita Kvarme,Vinje Kyrkje,Kaupanger,Lærdal

Vinjagrenda omlag 1913 -1918
Eigar og samlar av foto: Anne Karin Silden Brekkhus AKSB101
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Draugsvoll Bru, Vossestrand. Omlag 1920
Brua vart bygd i 1890 og sto til omlag 1970.  Oppe i høgre hjørnet skimtar ein husmannsplassen, Vårdalen. Eigar av foto: Roald Nesheim. Samlar av foto: Per Husdal  RN070
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Omlag 1925 - Losjehuset på Vinje - Vossestrand
Forsamlingshuset til totalavholdslosjen Losje Livd. Losjehuset sto Bruland sin eigendom på Vinje til høgre når ein kjem over Draugsvoll bru på veg til Voss. Det vart rive i 1992. Eigar av foto: Gisle Bruland.  Samlar av foto: Per Husdal  bildc064
Meta-Description:Forsamlingshuset til totelavholdslosjen Losje Livd. Losjehuset sto Bruland eigendom på Vinje til høgre når ein kjem over Draugsvoll bru på veg til Voss.Eigar av foto: Gisle Bruland
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Losjehuset,Losje Livd,Gisle Bruland

Flåten, Vinje Vssestand 1933
Postkortet er stempla 23.12.1933  Eigar av foto: Leiv Johan Herheim Samlar: Einar Midtun  Fotoh0143
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vinje, Vossestrand 1931
bildc013w.jpg
bildc017w.jpg
Meta-Description:Husa langs vegen er: garasjen til Nils Hommedal, garasjen til Vossestrand Autolag, vedhuset til meieriet, meieriet og ostelageret. I framgrunnen til høgre Nils Hommedal sitt husPå den andre sida av elva ser ein: Betel-pinsemenighets hus, vårfjøset til Lars Flatebøen, Utløa til Knut Vinje, Vårfjøs og løa til Per Vinje, Øvre Posthagen, Nedre Posthagen, Glytthaugen-huset til Oskar Draugsvoll. Eigar av foto: Olav J. Tveite
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Vinje,Vossestrand,Betel,pinsemenighet,Lars Flatebøen,Nils Hommedal,Oskar Draugsvoll, Øvre posthagen,Nedre Posthagen,Olav J. Tveite

Vinje, Vossestrand omlag 1932 - Peik på eit hus for meir informasjon
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Vinje, Vossestrand, samlar Oddvar Drevsjø
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Draugsvollbakkane,Draugsvoll

Oversikt  -  Vinje, Vossestrand - 1949
Peik på eit hus for meir informasjon
Meta-Description:Huset i framgrunnen tilhøyrer Nils Hommedal. Heilt til høgre er stabburet til Sjur L. Vinje (Synvalars-Sjur.
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Mils Hommedal,Sjur L. Vinje,Synvalars-Sjur

Vossestrand Meieri, Vossestrand 1948
Husa langs vegen er: Garasjen til Nils Hommedal, garasjen til VossestrandAutolag, snekkarverkstaden til Anders Midtun, vedhuset til meieriet ogmeieriet. I framgrunnen til høgre står Sjur L. Vinje (Synvalarssjur) si løe.  Den langstrekte haugen i framgrunnen er ved som er transport ned med løypestreng. Johan Husdal var styrar på meieriet frå 1924 til 1964. Fotograf: Ukjend. Eigar av foto: Ivar Løne. Samlar av foto: Per Husdal.  IL201304
Meta-Description:Vinje med meieriet i framgrunnen. Husa langs vegen er: Garasjen til Nils Hommedal, garasjen til Vossestrand Autolag, snekkarverkstaden til Anders Midtun, vedhuset til meieriet og meieriet. I framgrunnen til høgre står Sjur L. Vinje (Synvalarssjur) si løe. Johan Husdal var styrar på meieriet frå 1924 til 1964. Fotograf: Ukjend. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Vinje,Vossestrand,Nils Hommedal,Vossestrand Autolag, Anders Midtun,Sjur L. Vinje,Synvalarssjur,Johan Husdal,Per Husdal

Vinje, Vossestrand - 1950
Samlar av foto: Per Husdal. Eigar av foto: Gisle Bruland 1950gb6006
Meta-Description:Vinje, Vossestrand, samlar Oddvar Drevsjø
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Draugsvollbakkane,Draugsvoll,Gisle Bruland

Vinje, Vossestrand - 1953

Meta-Description:Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Draugsvollbakkane,Draugsvoll

Vinje, Vossestrand juni, 1955 Peik på eit hus for å sjå kven sitt det er
Samlar av foto: Oddvar Drevsjø og Per Husdal 1955vinjeflyfoto
Meta-Description:Vinje, Vossestrand, samlar Oddvar Drevsjø
Meta-Keywords:Draugsvollbakkane,Draugsvoll,Vinje, Vossestrand

Vinjagrenda 1955
Fotograf, eigar og samlar av foto: Per Husdal  vm0019A
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:NøkkelordA,NøkkelordB, osv

Draugsvoll og Draugsvollbakkane, Vossestrand 1955
Husa frå venstre, oppe: Sigurd Øyestad, Ingebrikt Refsdal. I midten: Nistove eldhus,Nistove fjøs, Oppistove hus, Nistove hus, Nistove fjøs. Nede: Glytthaugstova, Oppistove smie, Oppistove revegard, Oppistove vognhus. Fotograf og samlar av foto: Per Husdal bildc089
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:Draugsvollbakkane,Draugsvoll,Vinje, Vossestrand,Sigurd Øyestad,Ingebrikt Refsdal, Oppistove,Oppistova,Nistove,Nistova

Vossestrand Handelslag og Draugsvoll, Vossestrand 1955
Huset lengst bak (Russland) tilhøyrde Sjur Sundsvoll (Sjur Åsen) og sonen Olav S. Vinje (Ole Åsen).
På andre sida av elva. Til venstre Gudve og Sjur Hommedal. Til høgre: Martin Vinje og Anna Vinje (Anna Flåten). På denne sida av elva: Vossestrand Sparebank, Marenstova (tidlegare Jonasstova og Brita Kvarme stova), Oppistovel fjøs, Oppistove hus, Nistove hus. Oppe i bakken, til venstre Ingebrikt Refsdal, til høgre Sigurd Øyestad. Vossestrand Handelslag og Marenstova (Jonasstova) brann i 1974.  Fotograf og samlar av foto: Per Husdal
  bildc090
Meta-Description:Huset lengst bak (Russland) tilhøyrde Sjur Sundsvoll (Sjur Åsen) og sonen Olav S. Vinje (Ole Åsen).På andre sida av elva. Til venstre Gudve og Sjur Hommedal. Til høgre: Martin Vinje og Anna Vinje (Anna Flåten). På denne sida av elva: Vossestrand Sparebank, Marenstova (tidlegare Jonasstova og Brita Kvarme stova), Oppistovel fjøs, Oppistove hus, Nistove hus. Oppe i bakken, til venstre Ingebrikt Refsdal, til høgre Sigurd Øyestad. Vossestrand Handelslag brann i 1974. Marenstova (Jonasstova) brann også då
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand Handelslag,Vinje,Jonasstova,Marenstova,Brita Kvarme,Sjur Sundsvoll, Sjur Åsen Olav S. Vinje,Ole Åsen,Vossestrand Sparebank,Martin Vinje,Anna Vinje,Anna Flåten,Nistove,Oppistove,Sigurd Øyestad, Ingebrikt Refsdal

Vinje med meieriet og hotellet, Vossestrand juni, 1955
Fotograf og samlar av foto: Per Husdal  1955vinjemeieriet
Meta-Description:Vinje sett frå Likhaugen 1955
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vossestrand Meieri

Draugsvoll, Vossestrand - 1956
Omtrent midt i biletet, Vossestrand Handelslag som brann i 1974. Til høgre for VH, Brita Hauge - Jonas - eller Marenstova som brann samstundes.Fotograf og samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Her ser ein Draugsvoll med Vossestrand Handelslag i framgrunnen
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,,Nistoveløa,Nistovehuset,Oppistoveløa,Vossestrand Handelslag, Marenstova.

Draugsvoll og Draugsvollbakkane - Vossestrand 1958
Nede til venstre ser ein stova til Ingebjørg "Glytthaugen". Ho vart rive i 1961. Til høgre står Oppistov-fjosen. Han vart riven i 1999. Bak Nistov-fjosen til venstre ser ein litt av det gamle kommunehuset.
Fotograf og samlar: Per Husdal 
foto1958001
Meta-Description:Nede til venstre ser ein stova til Ingebjørg ´Glytthaugen´. Ho vart rive i 1961. Midt i biletet ser ein Oppistov-fjosen. Han vart riven i 1999. Til venstre bak Nistov-fjosen ser ein litt av det gamle kommunehuset.
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vossestrand,Draugsvollbakkane

Glytthaugstova, Draugsvoll, Vossestrand - Omlag 1960

Meta-Description:Ingebjørg Glytthaugen budde her. Husa frå venstre: Gamle Kommunehuset, Nistoveløa, Nistovehuset, Oppistove løa. I framgrunnen: Glytthaugstova. Oppe til venstre: Huset til Sigurd Øyestad
Meta-Keywords:Glytthaugstova,Vinje,Vossestrand,Ingebjørg Glytthaugen,Sigurd Øyestad,Nistoveløa,Nistovehuset,Oppistoveløa

Draugsvoll, Vossestrand omlag 1960
Draugsvoll og Vinje sett mot aust. Det kvite huset ovafor kyrkjegardener det gamle kommunehuset (soknehuset). Midt i biletet ser ein VossestrandHandelslag som brann i 1974. I framgrunnen ligg hus og fjøs tilNils A. Draugsvoll (Vetle-Nils). Fotograf:Ingvald Midtun. Samlar av foto: Per Husdal. fotoc091
Meta-Description:Draugsvoll og Vinje sett mot aust. Det kvite huset ovafor kyrkjegarden er det gamle kommunehuset (soknehuset). Midt i biletet ser ein Vossestrand Handelslag som brann i 1974. I framgrunnen ligg hus og fjøs til Nils A. Draugsvoll (Vetle-Nils).
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Draugsvoll,Vinje kyrkje,Vossestrand Handelslag, kommunehuset,soknehuset,Nils A. Draugsvoll,Vetle-Nils

Ca. 1960  Vossstrand Handelslag med Vinje Kyrkje og Draugsvoll
Skomakar Ingebrikt Refsdal i framgrunnen. Husa f.v.: Marenstovo, Vossestrand Handelslag, Oppistovløa, Nistova. Bak til høgre skimtar ein litt av det gamle kommunehuset.
Eigar av foto: Einar Midtun.  Samlar av foto: Per Husdal.  em001
Meta-Description:
Meta-Keywords:Vossestrand Handelslag,Ingebrikt Refsdal,Draugsvoll,Vinje Kyrkje

1962. "Marenstovo" og Vossestrand Handelslag
Desse to husa brann i 1974. (Sjå foto frå 1955). Stova var bygd av Brita Kvarme. Ho var invalid og sydame. Seinare gifta ho seg med enkemann Jonas Hauge frå Lærdal. Han budde og med familie i Kaupanger. Då Jonas døde stelte dattera til Jonas, Maren, Brita i mange år. Etter at Brita var død, gifta Maren seg med ein norsk-amerikanar. 

Meta-Description:"Marenstovo" og Vossestrand Handelslag
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vossestrand Handelslag, Marenstova.,Maren Hauge,Jonas Hauge,Brita Kvarme,Henrik S. Hommedal

Flåten og Draugsvollflatane, Vossestrand sett frå nord omlag 1960
Flåten og Draugsvolflatane sett frå nord. Vinje Kyrkje til venstre. Til høgre den gamle Draugsvollbrua med Losjehuset til høgre for brua. Midt i biletet ved elva ligg slakthuset til Henrik H. Hommedal. Eigar av foto: Ingvald Midtun. Samlar av foto: Per Husdal. bildc092
Meta-Description:Flåten og Draugsvolflatane sett frå nord. Vinje Kyrkje til venstre. Til høgre den gamle Draugsvollbru med Losjehuset til høgre for brua. Midt i biletet ved elva ligg slakthuset til Henrik H. Hommedal
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Draugsvoll,Vinje kyrkje,Draugsvoll bru,Losjehuset,Henrik H. Hommedal,Henrik hommedal

Vinje,Vossestrand  - april 1961
Fotograf og samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Vinje og Draugsvoll, Vossestrand 1961
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,,Nistoveløa,Nistovehuset,Oppistoveløa,Vossestrand Handelslag

Synvalarshuset, Vinje, Vossestrand omlag 1961
Lars Sjursen Vinje .d.e (1866-1946) budde her. Hanvar bror til Unni Bruland og onkel tilSjurAndersen Vinje (son til Unni). Oppe til venstre ser ein litt avGamle Vinje. Den gamle Kongevegen går gjennom tunet. 
Eigar av foto: Ingvald Midtun. Samlar av foto: Per Husdal  fotoc076
Meta-Description:
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Synvalars,Sjur Andersen Vinje,Unni Bruland,Ingvald Midtun,Kongevegen,Synvalarshuset

Vinjagrenda 1962 - 1963
Eigar av foto: Anne Herheim
Meta-Description:Vinjagrenda Vossestrand. Eigar av foto: Anne Herheim
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger