Husdal Familie
Foto 1951.
Johan Husdal (1895-1989) var fødd på den vesle fjellgarden Husdal i Hosanger Kommune (No ligg Husdal i Lindås kommune). Han var den nest yngste av 9 sysken. Skulen var i Bjørsvik. Skulevegen (stien) var lang. Det kunne ta over ein time å koma på skulen. Ofte måtte han mjølka kyr og geiter før han gjekk på skulen. Då han var 14 år og konfirmert, kunne han gå på vegarbeid.  Han hadde hatt brokk frå han var liten, så dei fyrste pengane han tente gjekk til ein brokkoperasjon.  Den tida var det inga sjukeforsikring og foreldra hadde ikkje meir enn til det daglege brød..
Seinare kom han til til Blaker og deretter arbeidde han på eit meieri .på Jevnaker. Dette gav han interesse for meieriarbeid. Han reiste til Danmark, tok utdanning og var der i 1 1/2 år. Då han kom til Norge tok han meir meieriutdanning og gjekk på meieriskule i Levanger i 1921/22. I 1924 arbeidde han på meieri i Bergen.
Han fekk så arbeid som meieristyrar på Vossestrand Meieri. Der vart han i 40 år.
På Vossestrand møtte han den framtidige kona si, Jørgina P. Draugsvoll (1904-1993).
Foreldra til Jørgina var frå Oppistova på Draugsvoll, Vossestrand. Då Jørgina vart fødd, budde dei i Skoger ved Drammen. Ho var nummer 4 av seks sysken. Seinare kjøpte foreldra ein gard på Tverdal i Botne ved Holmestrand. Der budde dei til Jørgina var 13 år. Så flytta dei tilbake til Draugsvoll. Faren var då 73 år og mora 48 år.
Då Jørgina var 20 år kom Johan til Vossestrand. Etter ei tid fann dei saman og dei gifta seg i 1928.
Dei fekk fem born. Anna (1929-  ), Orlaug (1931-1989),  Per(1935-  ), Ivar (1938-  ) og Jon(1942-1973).
Meta-Description:Alle som vil hjelpa til med foto og informasjon - ta kontakt med Per Husdal -han rekk ikkje på alt
Meta-Keywords:

Johan Husdal (25 år) arbeidde ved Sunnmøre Meieri i Ålesund
Johan Husdal
(1895 - 1989)
Omlag 1920
ved
Sunnmøre Meieri
Ålesund

Johan(25 år) arbeidde ved
Sunmøre Meieri i Ålesund i 1920
Samlar av foto:
Per Husdal

bildd009
Meta-Description:Johan Husdal (25 år) arbeidde ved Sunnmøre Meieri
Meta-Keywords:Johan Husdal,Sunnmøre Meieri,Per Husdal

Johan Husdal og Jørgina Draugsvoll, Vossestrand 1927
Johan Husdal (1895-1989) frå Hosanger (noLindås) var styrar på Vossestrand Meieri frå 1924 til 1964. JørginaDraugsvoll  (1904-1993) var dotter til Olina og Peder Draugsvoll.
Samlar av foto: Per Husdal. bildd022
Meta-Description:Johan Husdal (1895-1989) frå Hosanger (no Lindås) var styrar på Vossestrand Meieri frå 1924 til 1964. Jørgina Draugsvoll (1904-1993) var dotter til Olina og Peder Draugsvoll. Samlar av foto: Per Husdal.
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Johan Husdal,Husdalsfamilien,Hosanger,Lindås,Jørgina Draugsvoll,Olina Draugsvoll,Peder Draugsvoll,Per Husdal

Jørgina Draugsvoll (23 år) og Johan Husdal (32 år)
Jørgina Draugsvoll (23 år)
(1904 - 1993) 
og 
Johan Husdal (32 år)
(1899 - 1989)

Dei var forlovaog 
Johan tok Jørgina med for å presentera henner for foreldrasine i Husdal
Samlar av foto:
Per Husdal

bildd008

Bakre rekke: Ingebjørg Draugsvoll,Anna Husdal,? Humlebrekke,?,Anna Selje,? Humlebrekke,Synneva og Per Kleppe,Anders Humlebrekke. Mitre rekke: OlinaDraugsvoll, Jørgina og Johan Husdal med Orlaug, kona til Anders.Framme: Solveig Hommedal, Astrid Draugsvoll (Posthagen), ? Biletet er teke utafor Vossestrand Meieri med Nolten i Bakgrunnen.
Samlar av foto: Per Husdal. bildd009
Meta-Description:Bakre rekke: Ingebjørg Draugsvoll,Anna Husdal,? Humlebrekke,?,Anna Selje,? Humlebrekke,Synneva og Per Kleppe,Anders Humlebrekke. Mitre rekke: Olina Draugsvoll, Jørgina og Johan Husdal med Orlaug, kona til Anders. Framme: Solveig Hommedal, Astrid Draugsvoll (Posthagen), ? Biletet er teke utafor Vossestrand Meieri med Nolten i Bakgrunnen. Samlar av foto: Per Husda
Meta-Keywords:Ingebjørg Draugsvoll,Anna Husdal,Humlebrekke,Anna Selje,,Synneva Kleppe,Per Kleppe,Anders Humlebrekke,Olina Draugsvoll, Jørgina Husdal,Johan Husdal,Orlaug Husdal,Solveig Hommedal,Astrid Draugsvoll,Vossestrand Meieri,Nolten,Per Husda

Familien Husdal våren 1936
Anna-Jørgina-Orlaug-Johan-Per
Meta-Description:Jørgina Husdal, Johan Husdal, Anna Husdal, Orlaug Husdal og Per Husdal
Meta-Keywords:Johan Husdal,Jørgina Husdal,Anna Husdal,Orlaug Husdal,Per Husdal

Orlaug og Per Husdal ca 1938
Omlag 1938
Orlaug Husdal
(1931 - 1989)
Per Husdal
(1935 - )
Biletet er teke utafor  Vossestrand Meieri.
Fotograf:
Johan Husdal

Samlar av foto:
Per Husdal
bildd013
Meta-Description:Orlaug og Per ca 1938 utafor Vossestrand Meieri
Meta-Keywords:Orlaug Husdal,Per Husdal,Vossestrand Meieri,Johan Husdal

Husdalsborna 17. mai 1939. Vossestrand
Per f.1935, Anna f.1929, Ivar f.1938 ogOrlaug f.1931.
Fotograf: Johan Husdal.  Samlar av foto: Per Husdal. 
bild020
Meta-Description:Per f.1935, Anna f.1929, Ivar f.1938 og Orlaug f.1931. Fotograf: Johan Husdal. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Johan Husdal,Husdalsfamilien,,Anna Husdal,Orlaug Husdal,Ivar Husdal,Per Husdal

1940 På fiske ved Vodlavatnet
Sigmund Engeland og Johan Husdal. Fotograf: Gunnar Engeland.
1940bFiskew
Meta-Description: Sigmund Engeland og Johan Husdal frå Vossestrand
Meta-Keywords:Sigmund Engeland,Johan Husdal,Gunnar Engeland

1940 På fiske ved Vodlavatnet
Sigmund Engeland og Johan Husdal. Fotograf: Gunnar Engeland.
1940bFiskew
Meta-Description: Sigmund Engeland og Johan Husdal på fiske ved Vodlavatnet
Meta-Keywords:Johan Husdal,Sigmund Engeland,Gunnar Engeland

Anna,Orlaug,Per,Ivar,Husdal i Husdalen 1941
I Husdal ved begravelsen til bestefar Ivar I. Husdal.
Samlar av foto: PerHusdal  bildd002
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Konfirmasjon Anna Husdal, oktober 1944
Frå venstre: Audhild Lofthus,Birger Mæland,Einar Husdalmed Ivar Husdal framføre seg,Tor Urdal,Målfrid Husdal(Mæland),Anna Husdal,Anna Bj. Draugsvoll,Anna Selje,Gjørid Bruland,IngebjørgDraugsvoll,Johan Husdal med Jon,Orlaug Husdal,Per Husdal,JørginaHusdal.
Samlar av foto: Per Husdal bildd014
Meta-Description:Frå venstre: Audhild LofthusBirger Mæland,EinarHusdal med Ivar Husdal framføre seg,Tor Urdal, Målfrid Husdal(Mæland),Anna Husdal,Anna Bj. Draugsvoll,Anna Selje,Gjørid Bruland,IngebjørgDraugsvoll,Johan Husdal med Jon,Orlaug Husdal,Per Husdal,JørginaHusdal
Meta-Keywords:Audhild Lofthus,Birger Mæland,EinarHusdal,Ivar Husdal,Tor Urdal,Målfrid Husdal,Målfrid Mæland, Anna Husdal,Anna Bj. Draugsvoll,Anna Selje,Gjørid Bruland,IngebjørgDraugsvoll, Per Husdal

Konfirmasjon Anna Husdal, oktober 1944
Frå venstre: Audhild Lofthus,Einar Husdal,Birger Mæland,AnnaHusdal,Tor Urdal,Målfrid Husdal(Mæland),Anna Selje,Anna Bj.Draugsvoll,Gjørid Bruland,Ingebjørg Draugsvoll med Ivar,JohanHusdal med Jon,Orlaug Husdal,Per Husdal,Jørgina Husdal.
Samlar av foto: Per Husdal bildd015
Meta-Description:Frå venstre: Audhild LofthusBirger Mæland,EinarHusdal med Ivar Husdal framføre seg,Tor Urdal,Målfrid Husdal(Mæland), Anna Husdal,Anna Bj. Draugsvoll,Anna Selje,Gjørid Bruland,IngebjørgDraugsvoll,Johan Husdal med Jon,Orlaug Husdal,Per Husdal,Jørgina Husdal
Meta-Keywords:Vossestrand,Audhild Lofthus,Birger Mæland,EinarHusdal,Ivar Husdal,,Tor Urdal,Målfrid Husdal, Målfrid Mæland, Anna Husdal,Anna Bj. Draugsvoll,Anna Selje,Gjørid Bruland,IngebjørgDraugsvoll,Johan Husdal,Jon Husdal,Orlaug Husdal,Per Husdal,Jørgina Husdal

Påsken 1946 i Lydningshaugen, Vinje, Vossestrand 1946
Jørgina - Jon - Johan Husdal på hyttetrappa.
Fotograf: Anna Husdal. Samlar av foto: Per Husdal bildd003
Meta-Description:Jørgina , Jon og Johan sit på hyttetrappa i Lydningshaugen
Meta-Keywords:Jørgina Husdal,Jon Husdal,Johan Husdal,Lydningshaugen,Vinje,Vossestrand

Påske 1946 - Husdalsborna på hytta i Lydningshaugen, Øyaset, Vinje
Frå venstre: Jon, Ivar, Per, Orlaug og Anna
Meta-Description:1946 Husdalsborna på Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Jon Husdal,Ivar Husdal,Per Husdal,Orlaug Husdal,Anna Husdal,Lydningshaugen,Øyaset,Vinje,Vossestrand

Per Husdal og Ivar Husdal
1946 Vinje, Vossestrand
Per Husdal
f. 1935

og 
Ivar Husdal
f. 1938
Fotograf:
Ivar A. Husdal
Samlar av foto:
Per Husdal
bildd011
Meta-Description:1946 Vinje, Vossestrand. Per Husdal, f. 1935. Ivar Husdal, f. 1938. Fotograf: Ivar A. Husdal. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:1946,Vinje,Vossestrand,Per Husdal,Ivar Husdal,Ivar A. Husdal

Husdalsfamilien, Vossestrand hausten 1951
Anna - Per - Jon - Johan - Ivar - Jørgina - Orlaug i stova på Vossestrand Meieri 1951.
Fotograf: Christian Herheim, Voss. Samlar av foto: Per Husdal. bild004
Meta-Description:Anna - Per - Jon - Johan - Ivar - Jørgina - Orlaug i stova på Vossestrand Meieri 1951. Fotograf: Christian Herheim, Voss. Samlar av foto: Per Husdal.
Meta-Keywords:Anna Husdal,Per Husdal,Ivar Husdal,Jon Husdal,Johan Husdal,Jørgina Husdal,Vossestrand Meieri,Johan Husdal,Husdalsfamilien,Jørgina Husdal,Anna Husdal,Orlaug Husdal,Ivar Husdal,Jon Husdal

1955 - Per ved Zugspitzebahn på veg til det høgste fjellet i Tyskland
Per 19 år og sjersant i Flyvåpnet. Han var på kurs i Erding Air Force Base
Meta-Description: Per 19 år og sjersant i Flyvåpnet. Han var på kurs i Erding Air Force Base
Meta-Keywords: Per Husdal

Husdalsfolk, Vossestrand 1955
Frå venstre: Ivar Husdal, Jørgina Husdal ogPer Husdal. I bakgrunnen ser ein Malinahuset, der Ivar flytta inn i 1994.
Samlar av foto: Per Husdal. bildd018
Meta-Description:Frå venstre: Ivar Husdal, Jørgina Husdal og Per Husdal. I bakgrunnen ser eim Malinahuset, der Ivar flytta inn i 1994.  Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Johan Husdal,Husdalsfamilien,Jørgina Husdal,Ivar Husdal,Per Husdal

Johan Husdal, Vossestrand - 1955
1955
Vinje, Vossestrand

Johan Husdal
(1895 - 1989)
I stova på Vossestrand Meieri 
 Vinje, Vossestrand
Fotograf: 
Jon HusdalSamlar av foto:
Per Husdal
bildd019
Meta-Description:Johan Husdal, Vinje, Vossestrand - Jul 1957
Meta-Keywords:Johan Husdal,Vinje,Vossestrand,Jon Husdal,Per Husdal

Johan Husdal - 1957
1957
Vinje, Vossestrand

Johan Husdal
(1895 - 1989)
I Stova i det nye huset 
på Flåten, Vinje, Vossestrand
Fotograf: 
Jon HusdalSamlar av foto:
Per Husdal
bildd005
Meta-Description:Johan Husdal, Vinje, Vossestrand - Jul 1957
Meta-Keywords:Johan Husdal,Vinje,Vossestrand,Jon Husdal,Per Husdal

Jørgina Husdal (f. Draugsvoll) (1904 - 1993)
Ho var dotter til Olina ogPeder Draugsvoll og var gift 1928 med JohanHusdal.  Dei hadde 5 born. Vinje Kyrkje i bakgrunnen.
Fotograf og samlar: Per Husdal  bildd006
Meta-Description:Jørgina Husdal (f. Draugsvoll) (1904 - 1993). Ho var dotter til Olina og Peder Draugsvoll og var gift 1928 med Johan Husdal.  Dei hadde 5 born.   Vinje Kyrkje i bakgrunnen. Fotograf og samlar: Per Husdal    bildd006
Meta-Keywords:Jørgina Husdal,Jørgina Draugsvoll,Vinje Kyrkje,Johan Husdal

Johan Husdal 1958 på Vikafjellet
Johan Husdal
(1895 - 1989)

Her på fjelltur på Vikafjellet 
i 1958
Fotograf, eigar av foto og samlar

Per Husdalbildd012
Meta-Description:Johan Husdal (1895 - 1989). Her på fjelltur på Vikafjellet i 1958. Fotograf, eigar av foto og samlar Per Husdal
Meta-Keywords:Joan Husdal,Vikafjellet,Per Husdal

På reinsdyrjakt - 1958
Frå venstre: Ivar Husdal, Johan Husdal, Per Husdal og Sigmund Engeland
Samlar og fotograf: Per Husdal  1958jakt
Meta-Description:På Reisdzrjakt. Ivar, Johan, Per Husdal og Sigmund Engeland
Meta-Keywords: Ivar Husdal,Per Husdal,Johan Husdal,Sigmund Engeland,Vossestrand

På reinsdyrjskt - overnatting i eit gamalt sel i Valsvikdalen, Stølsheimen, Vikafjellet 1958
Overnatting i eit gamalt sel i Valsvikdalen.  Sigmund Engeland(til venstre) fortel historiar. Ivarog Johan Husdal (til høgre) er tilhøyrarar.Sigmund var son til Knut Gulleikson Engeland.
Fotograf, Eigar og samlar av foto: Per Husdal. bildd016
Meta-Description:Overnatting i eit gamalt sel i Valsvikdalen.  Sigmund Engeland (til venstre) fortel historiar. Ivar og Johan Husdal (til høgre) er tilhøyrarar.Sigmund var son til Knut Gulleikson Engeland. Fotograf, Eigar og samlar av foto: Per Husdal.
Meta-Keywords:Sigmund Engeland,Johan Husdal,Ivar Husdal,Valsvikdalen,Stølsheimen,Vikafjellet,Per Husdal

Jørgina Husdal, Vossestrand - 1960
1960
Vinje, Vossestrand

Jørgina Husdal
(1904 - 1993)
Utanfor huset på Flåten 
Vinje, Vossestrand
Fotograf:
Per Husdal
Samlar av foto:
Per Husdal
bildd021
Meta-Description:Vinje, Vossestrand - 1960. Jørgina Husdal (1904 - 1993). Utanfor huset på Flåten. Fotograf: Per Husdal. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,1960,Jørgina Husdal,Flåten,Husdal

Italia 961- Per i lag med Roald Saltnes
Per var 4 månader på NATO-kurs i Latina sør for Roma. Her er han på ein tur til ein annan by.
NATO031
Meta-Description:Per Husdal på tur i Italia i 1961
Meta-Keywords:Per Husdal,Latina,Italia,Roald Saltnes

Olav Kant pø besøk hjå søskenbarnet, Jørgina Husdal, Vossestrand
Olav Kant, frå Odda, drikk kaffi i lag med syskenbarnet sitt, Jørgina Husdal (f. Draugsvoll) og Johan Husdal. Olav var son til Marta (f.Humlebrekke) og Nils Kant frå Røros. Han hadde og ei syster som heitte Jørgina.
Eigar og sammlar av foto: Per Husdal bildd023
Meta-Description:Olav Kant på besøk hjå søskenbarnet,Jørgina Husdal, Vossestrand
Meta-Keywords:Olav Kant,Jørgina Husdal,Johan Husdal

1964 NATO-møte nær Paris
 
Meta-Description:Personell frå mange nasjonar på møte i Fountainbleau
Meta-Keywords:Per Husdal,NATO,ACE HIGH,Fountainbleau

Per Husdal ved Poseidontemplet ved Sunion,Hellas 1965
Per arbeidde 1/2 år på NATO-stasjonar i Hellas. Her er han på ein tur søraust for Aten.
1965Per1
Meta-Description:Per Husdal på tur i Hellas i 1965
Meta-Keywords:Per Husdal,Aten,Athina,Athens,Sunion,Poseidontwmpel,Hellas,Greece

Artikkel i avisa"Hordaland", mars 1985
- Johan Husdal fyller 90
40 år som meieristyrar på Vossestrand
Torsdag den 28. mars 1985 fyller Johan Husdal på Vinje 90år. Åndsfrisk som få og med eit uvanleg godt minne, erdet ein hugnad a slå av ein prat med han som var styrar påVossestrand Meieri i den lange tidsbolken frå 1924 til 64 - ei tidmed stor utvikling innan meieribruket.
- Han er fødd i Hosanger i Osterfjorden, og måtte tidlegut og då bar det austom til gardsplass og meieriarbeid. Turen gjekkvidare til Danmark og meieriskule der, sidan vart det Ålesund førhan tok Statens Meieriskule i Levanger. 
- Etter eit opphald i Larvik kom han til Bergen som inspektørpå Hordaland Meieri, men han treivst ikkje med bylivet, sådå styrarplassen på Vossestrand var ledig søkte handen og kom hit i 1924.
Meieriet på Vinje var starta i 1908, så det var mangt sommåtte fornyast og rustast opp då Husdal kom. - Han skjønaat ei verksemd måtte investera og modernisera for å kunne verakonkurransedyktig.
- Største problemet vårt var at me ikkje hadde sikkerkraft, berre ein liten turbin i elva. 
- Me hadde her på bygdene mykje vårberer mot hardinganesom hadde haustberer. Det kunne difor vera vanskeleg ofte å tevlamed dei om å få selja gamalosten når me hadde han fersk- og eg kjende til kjølemaskinene som var komne og tenkte me burdelaga oss kjølerom.
- I 1930 fekk eg styret med meg og me fekk bygd eit kraftverk og kjølelager.Eg torde ikkje fortelja styret kor mykje eg la inn på lageret framettervåren og sommaren, men då hausten kom fekk eg selt heile lagerettil 40 øre meir for kiloen enn om våren - då var detberre vellæte.
- Ja, me tente så godt at me kunne byggja nytt meieri i 1936.Og mjølkemengda auka; då eg kom låg me på 500.000l pr år, medan me var nærare 2 mill. l på det meste egkan hugsa. 
Me hadde 220 leverandørar på det meste - no er vel taletnede i 60.
- I starten var det berre hestekøyring. Bøndene skipakøyrelag, men me hadde likevel 25 hestar på meieriet kvardag. Sidan vart det mjølkebilen som henta mjølka ved storevegendå Autolaget tok over køyringa. Då var det ein bondesom sa: Kva skal me bønder gjera no?
Mjølkeprisen var 8-10 øre literen då eg kom tilVossestrand, så det var harde tider. Det var difor framsynt av styretat dei gjekk med på bygging av kraftverk, og det var noko som ogsåkom sentrum her til gode fram til me fekk straum frp Voss i 1953.
I fritida er det fjellet og jakt og fiske som har vore Husdal si storeinteresse. - Eg har vore med på reinsjakt frå 1935 til 1973,fortel han.
- På hytta si på Øyaset har han og hatt mange gildestunder.
- I mange år var han den drivande krafta som formann i VossestrandSkilag, og fekk m.a. bygt ny 60 m bakke i 30-åra.
- Også i sin eigen organisasjon var han formann i fylkeslageti 10 år, og han er utnemnd til æresmedlem i laget.
- Kommunestyret var han og innom ein bolk - men det var ein simpeljobb, seier han, så han let det vera med det.
- Han var under krigen med å skipa Heimefronten på Vossestrand.Og dette var ei hard tid både for han sjølv og kona og restenav familien.
- Han hadde ofte folk liggjande i hytta si på Øyaset,og hadde oppladinga av batteri til radione deira m.a. og meldingstenste,post osv. Gestapo var ofte helane på karane han gøymde, menhan slapp sjølv alltid unna, sjølv om det ofte var dagevishan ikkje sov, då arbeidet måtte skjøttast som vanlegom dagen og alt det andre nattestider.
- Gode råd til andre om å ha da seg i så god formtil 90-års dagen?
- Ja, og det er ikkje gamalost. Eg et gamalost og, men når detgjeld å halda seg i form er det eit glas surmjølk førekvart mål som har vore min medisin.
- Og så fjellufta då. Eg røykte og ei tid, men dådei la på tobakken, frå 65 til 75 øre pakken, vart egså arg på alle pengane eg la ut at eg slutta, og godt var nodet, seier er den spreke 90-åringen
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Jørgina Husdal (84 år) - Johan Husdal (93 år) 1988 - Diamantbryllup
Johan Husdal var styrar på Vossestrand Meieri frå 1924 til 1964.
Samlar av foto: Per Husdal
bildd007
Meta-Description:Jørgina Husdal (84 år) - Johan Husdal (93 år) 1988 - Diamantbryllup
Meta-Keywords:Johan Husdal,Jørgina Husdal,Vossestrand Meieri

Per Johanson Husdal, Vossestrand 1953 - 1967

Meta-Description:Per Johanson Husdal, Vossestrand, 1953 - 1967
Meta-Keywords:Per Johanson Husdal,Per Husdal


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger