Hyttetreè, Vinje Vossestrand
Hyttetreè var ein husmannsplass under Oppistova på Draugsvoll.
Edvard og Kari Draugsvoll eigde plassent ei tid.
Seinare kjøpte Olav og Guri Leithe eigendommen og han har seinare cvore i slekta.
Kven kan skriva noko om Hyttetreè fram til Olav og Guri flytta dit?
Kan de som har bilete og forteljingar, koma med dei?
Meta-Description:Hyttetreet, Draugsvoll, Vinje, Vossestrand
Meta-Keywords:Olav Hyttetre,OlaHyttetre,Guri Hyttetre,Edvard Draugsvoll,Kari Draugsvoll

Olav Larsson Leithe
Olav Larsson Leithe
1891-1978
Ny ættebok: Bidne S 78b
Gift 1918 med
Guri Rygg 1892-1980
Ny ættebok: Kvamme 80a

Busette seg på Hyttetreet.
Ny ættebok: Draugsvoll 132
Eigar av foto: Laila Vinje Kjeldsen

Samlar: Einar Midtun
Foto LVK027
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Guri Rygg g. Leilthe og  Gina K Midttun?
To veninner på sykkeltur.
F.v. Guri Rygg, gift Leithe,
1892-1980
Ny ættebok: Kvamme 80a

Kan veninna til høgre, som heiter Gina, vera Gina Kolbeinsdotter Midttun f. 1897?
Ny ættebok: Kvamme 90a
Eigar av foto: Laila Vinje Kjeldsen

Samlar: Einar Midtun
Foto LVK028
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Guri Rygg g. Leithe og ukjend veninna
T.h. Guri Rygg 1892-1980
Ny ættebok: Kvamme 80a
 
gift 1918 med
Olav L. Leithe 1891-1978
Ny ættebok: Bidne S 78b
Namnet på veninna t.v. er ukjent.
Eigar av foto: Laila Vinje Kjeldsen

Samlar: Einar Midtun
Foto LVK029
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Olav og Guri Leithe
Olav og Guri Leithe gifta seg i 1918 og busette seg på Hyttetreet.
Dei fekk to born: Marta (1919-2012) og Lars (1921-1981)
Ny ættebok: Draugsvoll 132
Eigar av foto: Laila Vinje Kjeldsen Samlar: Einar Midtun  Foto LVK026
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Marta O Vinje
Marta Olsdotter Leithe
(1919-2012)
Ny ættebok: Draugsvoll 132a
Gift 1938 med
Mons Larsson Vinje
(1915-2004)

Ny ættebok: Øvre Vinjo 96c
Eigar av foto: Gudrun Vinje

Samlar: Einar Midtun
Foto LVK012
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Øyaset - ved selet til Lars O Vinje. Kring 1930
Budeia t.v. ?, Mons Vinje (1915-2004), ukjend.
Eigar av foto: Gudrun Vinje   Samlar: Einar Midtun Foto LVK011
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Olav og Guri Leithe
Olav Larsson Leithe
1891-1978
Ny ættebok: Bidne S 78b
og
Guri Leithe
1892-1980
Ny ættebok: Kvamme 80a

Gifte 1918
Busette på Hyttetreet,
Draugsvoll gnr 263 bnr 4.
Eigar av foto:
Gunnlaug Leithe Damm

Samlar: Einar Midtun
Foto LVK018
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Olav Leithe, Hyttetreet
Olav må ta seg av fjosen, sjølv om det er selskap.
Eigar av foto: Gunnlaug Leithe Damm Samlar: Einar Midtun Foto LVK021
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Guri Leithe og Lars Leithe
Guri Leithe (1892-1980)
saman med sonen
Lars Leithe
(1921-1981),
gift 1952 med
Anna O. Nesheim,
b. på Voss
Biletet er tatt nedanfor huset på Hyttetreet.
Eigar av foto:
Laila Vinje Kjeldsen

Samlar: Einar Midtun Foto LVK008
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Besøk i på Bidnesleite
Til venste Guri og Oilav Leite, Hyttetre, Vinje, Vossestrand
Kom gjerne med rettingar! Eigar av foto: Knut Byrkjelo. Samlar av foto: Oddvar Drevsjø.
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Mons og Marta Vinje, Hyttetreet
Biletet er tatt nedanfor huset på Hyttetreet.
Eigar av foto: Gunnlaug Leithe Damm Samlar: Einar Midtun Foto LVK019
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Anna O Nesheim g. Leithe, Guri Leithe og Olav Leithe
F.v. Anna O. Nesheim, gift 1952 med Lars O. Leithe (1921-1981)
Guri Leithe (1892-1980) og Olav Leithe (1891-1978)
Ny ættebok: Draugsvoll 132
Eigar av foto: Gunnlaug Leithe Damm Samlar: Einar Midtun Foto LVK016
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Slektstreff på Hyttetreet
F.v. Truleg Ingrid Ø. Tveite (tante til Guri Leithe), Marta Vinje (f. Leithe) og Mons Vinje, Gjørgina Leithe (kona til Knut Leithe), Guri Leithe (kona til Olav Leithe), Knut Leithe (bror til Olav Leithe), Olav Leithe, truleg Anders Ø Kvarme (onkel til Guri Leithe), guten framme er Leif M Vinje (1938-2005).
Ny ættebok: Kvamme 78 og 80, Draugsvoll 132 og 134 og Bidne S 78a og b.
Eigar av foto: Gunnlaug Leithe Damm Samlar: Einar Midtun Foto LVK017
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Høybæring på Hyttetreet
Olav Leithe med ei stor høybøre. Ved sida av står kona Guri Leithe.
Eigar av foto: Gunnlaug Leithe Damm Samlar: Einar Midtun Foto LVK010
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

1938 i bryllaupet til Jørgina og Johan Husdal, Vinje, Vossestrand
Hyttetrefolk. Til venstre Olav Leite. Til høgre Guri Leite (f.Rygg).
Mellom dei: Anna A. Humlebrekke.
Eigar av foto: Ivar Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:

1938 På den Vestlandske Bondestemna på Voss

Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Mons L Vinje
Mons Larsson Vinje
(1915-2004)
Ny ættebok: Øvre Vinjo 96c
Gift 1938 med
Marta Olsdotter Leithe
(1919-2012)
Ny ættebok: Draugsvoll 132a
Eigar av foto: Gudrun Vinje

Samlar: Einar Midtun
Foto LVK013
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Mons og Marta Vinje
Mons Vinje (1915-2004)
og kona
Marta f. Leithe (1919-2012)
Ny ættebok: Indre Sundve 104
Biletet er tatt ved Bruhuset.
Eigar av bilete: Gunnlaug Leithe Damm

Samlar: Einar Midtun
Foto LVK023
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Olav Leithe, Hyttetre, Vinje, Vossestrand
Olav Leithe
Hyttetre, Vinje, Vossestrand

Ein ser litt av hengebrua bort til
noverand E-16  på andre sida av elva
Eigar av foto:
Knut Byrkjelo

Samlar av foto:
Oddvar Drevsjø
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Gjørgina Leithe og Guri Leithe
T.v.: Gjørgina Olsdotter Leithe f. Grindeland,
(1893-1985)
Ny ættebok: Grindaland 112d
 Gift 1917 med
Knut Larsson Leithe,
(1889-1959)
Ny ættebok: Bidne S 78a
.
T.h.: Guri Leithe, (1892-1980)
Ny ættebok: Kvamme 80a
Gift 1918 med
Olav Larsson Leithe,
(1891-1978)
Ny ættebok: Bidne S 78b
Eigar av foto: Laila Vinje Kjeldsen
Samlar: Einar Midtun 
Foto LVK001
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Marta O. Vinje, Gjøri og Synneva Bruland, Guri Leithe
F.v.: Marta Vinje,
f. Leithe (1919-2012)
Ny ættebok: Draugsvoll 132a
 Gift 1938 med
Mons Larsson Vinje,
(1915-2004)
Ny ættebok: Øvre Vinjo 96c

 
Gjøri Gitlesdotter Bruland (1904-1997), ug.
Ny ættebok: Indre Sundve 64g
.
Synneva Gitlesdotter Bruland (1897-1982),ug.
Ny ættebok: Indre Sundve 64d
.
Guri Leithe (1892-1980)
Gift 1918 med Olav L. Leithe
Ny ættebok: Draugsvoll 132
Eigar av foto: Laila Vinje Kjeldsen
Samlar: Einar Midtun
Foto LVK002
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Postkort frå Vossevangen/Haugamoen
Postkortet er frå kring 1930.
Eigar av foto: Laila Vinje Kjeldsen Samlar: Einar Midtun  FotoLVK003
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Hengebrua til Hyttetreet
Hengebrua over Strandaelva til Hyttetreet.
Huset til Marta og Mons Vinje til høgre.
Biletet er tatt i 1984.
Eigar av foto: Laila Vinje Kjeldsen
Samlar: Einar Midtun
Foto LVK005
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Hengebrua til Hyttetreet
Hengebrua til Hyttetreet "heng i ein tynn tråd".
Hengebrua vart tatt av flaum to gonger. Denne gongen gjekk det bra.
Eigar av foto: Laila Vinje Kjeldsen Samlar: Einar Midtun
Foto LVK007
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

På skitur til Øyaset
Bak f.v. Odd L. Vinje, Sjur L. Vinje (Synvalars-Sjur), Hotelljente, Robert Vinje, Anders L. Vinje (Synvalars-Andris), Mons Vinje.  Framme f.v. Olav P. Vinje (Persen), ukjend, Olaf Mæland, ukjend, ukjend. Kven kjenner fleire.
Eigar av foto: Gudrun Vinje. Samlar av foto: Einar Midtun.
Foto LVK009
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Vegarbeidarar, Klemet Fjellby og Mons Vinje
Nr. 2 f.v. er Klemet Fjellby (1903-1976), ny ættebok: Øvre Mæland 54
Heilt til høgre står Mons Vinje (1915-2004), ny ættebok: Indre Sundve 104
Dei andre er ukjende.
Eigar av foto: Gudrun Vinje Samlar: Einar Midtun
Foto LVK014
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Alfred Humlebrekke, Aud Vinje, Sverre Kvarme, Ingeborg (Bøl) Draugsvoll,Leif M Vinje
F.v.: Alfred Humlebrekke f. 1938. Ny ættebok: Humlebrekke 40b
Aud Vinje f. 1941, g. Haukeland. Ny ættebok: Nedre Vinjo 130a
Sverre Kvarme f. 1938. Ny ættebok: Ytre Kvormo 60c
Ingeborg (Bøl) Draugsvoll f. 1941, g. Saue. Ny ættebok: Draugsvoll 108d
Leif M Vinje f.1938 d. 2005.  Ny ættebok: Indre Sundve 104a
Eigar av foto: Gudrun Vinje Samlar: Einar Midtun 
Foto LVK015
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

;Hyttetreet
Olav Leithe? på altanen på Hyttetreet.
Eigar av foto: Gunnlaug Leithe Damm Samlar: Einar Midtun Foto LVK020
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Syskenbarna Gunnlaug Leithe og Gudrun Vinje
Gudrun Vinje passer på syskenbarnet, Gunnlaug Leithe.
Biletet er tatt ved Eensmidja sommaren 1953.
Foreldra til Gunnlaug, Lars og Ingebjørg Leithe, budde her 1953-1956.
Eigar av foto: Gunnlaug Leithe Damm Samlar: Einar Midtun Foto LVK022
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Familietreff (Leithe) på Øyaseth 1955?
F.v. Guri Leithe, Åsa Nesheim (frå Reppen), Ingebjørg Leithe f. Nesheim med dottera Gunnlaug, Olav Leithe med barnebarnet Gudrun Vinje.
Eigar av foto: Gunnlaug Leithe Damm Samlar: Einar Midtun Foto LVK024
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Konfirmant Leif M Vinje
Leif M Vinje (1938-2005)Saman med foreldra
Marta og Mons Vinje.
Systera Gudrun f. 1949,
er på veg ut av biletet.
Eigar av foto: Gudrun Vinje

Samlar: Einar Midtun
Foto LVK025
Meta-Description:
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger