Totalavhaldslosjen på Vinje

Meta-Description:
Meta-Keywords:

17. mai 1925 Losje Livd  ved Vossestrand Meieri
Framme til venstre: Ingebjørg Bruland (g. Midtun). Til høgre: Gudve Ulvund (g. Hommedal).
Fotograf: Johan Husdal. Samlar av foto: Per Husdal losje001
Meta-Description:
Meta-Keywords:

17. mai 1925 På veg frå Oppheim til Framnes
Avhaldlosjen sitt 17. mai tog passerer "Svinavikjè".
Eigar av foto: Gisle Bruland.  Samlar av foto: Per Husdal losje004
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Truleg 17. mai 1925 - 30. Sundsvoll, Oppheim i bakgrunnen

Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Omlag 1925. Losjehuset på Vinje
Eigar av foto: Gisle Bruland. Samlar av foto Per Husdal  Losje003
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Truleg 17. mai 1930 - 35 - Ved losjehuset på Vinje
1. Ingebjørg Hirth Nesheim (g.med Hans Draugsvoll) 2. Lærar Olav Refsdal (f.1899), 3. Gjørid Bruland (f.1904), 4. Ingebjørg Nesheim (Slôkhaugen f.1899),5. ? Humlebrekke, 6. Martha A. Nesheim (f.1914), 7. Anna A. Nesheim (f.1919), 8. Kristina I. Nesheim (f.1908, g.m. Ingebrikt Refsdal), 9.? 10. Margrethe A. Nesheim (g. med Olav A. Humlebrekke) 11. Maria Mæland (helsesyster i Etne, eldste til skomakaren) 12. Ingebjørg P. Draugsvoll (f.1900) 13. ? 14. ? . Eigar av foto:
Gudrun Prestegård Hefte (tilleggsoppl. frå Bjørg Sausjord)
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Truleg 17. mai 1930 - 35 - Ved losjehuset på Vinje
1. ? 2. Gjørid Bruland, 3. Maria Mæland, 4. Anna Selje, 5. Ingebjørg Hirth Nesheim, 6. Kristina Refsdal, 7. Ingebrikt Refsdal, 8. Lærar Olav Refsdal, 9. Lars A. Nesheim, 10. Lars Hirth Nesheim, 11. Olav Humlebrekke, 12. ?   
Eigar av foto: Gudrun Prestegård Hefte  (tilleggsoppl. Bjørg Sausjord)
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:
 
17. mai 1933 omlag. Losjehuset på Vinje
17. mai 1933 omlag
Jenter på trappa av Losjehuset på Vinje.
Signy S. Sundve og Marta A. Nesheim.
Eigar av foto:
Gudrun Prestegård Hefte

Samlar av foto:
Per Husdal
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Losje Livd, Vossestrand
Omlag 1925.
Ved inngangsdøra til Losjehuset.
I døra står Ola L. Draugsvoll (bror til Edvard)
Framme f.v.
Sigvor Mæland
Kristina Nesheim (g. Refsdal)
Brita Skogstad (Skogen)
Bak f.v.
Kristina Nesheim (Meringen)
Johanna Nyborg (g. Bruland
Marta Hole (syster til Isak Hole)
Ukjend
Eigar av foto:
Gisle Bruland

Samlar av foto:
Per Husdal

losje002
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Avhaldslosje Livd på Vossestrand
1. Bendik Breilid (Handelslagstyrar), 2. Anders Humlebrekke, 3. Per Breilid, 4. Torstein Ulvund (Klokkarehuset), 5. Anna Selje, 6.Maria Hole (g.Brekke), 7. Margreta Bygd (g.Kyte), 8. Brita Skogstad, 9. Anna Breilid (Kona til Edvard), 10. Olav Haga (Ola i Øydne), 11. Ingebjørg Hauge (g.Draugsvoll, busett Kyte), 12. Sigvor Meland, 13. Lars Meland(smyre).
Eigar av foto: Gisle Bruland.  Samlar av foto: Per Husdal. 2014.03.25: 2 rettingar frå Aase Breilid Ese i Balestrand  losje005
Meta-Description:1. Bendik Breilid (Handelslagstyrar), 2. Anders Humlebrekke, 3. Per Breilid, 4. Torstein Ulvund (Klokkarehuset), 5.Anna Selje, 6.Maria Hole (g.Brekke), 7. Margreta Bygd (g.Kyte), 8. Brita Skogstad, 9. Anna Breilid (Kona til Edvard), 10. Olav Haga (Ola i Øydne), 11. Ingebjørg Hauge (g.Draugsvoll, busett Kyte), 12. Sigvor Meland, 13. Lars Meland(smyre). Eigar av foto: Gisle Bruland. Samlar av foto: Per Husdal. Rettingar frå Aase Breilid Ese i Balestrand
Meta-Keywords:

Losjehuset på Vinje. Nyttårsdag 1958
1. Ingebjørg N. Gjerald, Signy Fosse, 2. Olav B. Herheim, 3. Olav J. Tveite, 4. Knut Vinje, 5. Nils Gjerald, 6. Eirik Haga, 7. Albert Haga, 8. Lars Haga, 9. ?, 10. Sverre Kvarme, 11. ?, 12. ?, 13. Anders Olsen Gavle.
Fotograf og eigar av foto: Per Husdal.
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Losjehuset på Vinje. Nyttårsdag 1958
1. Brita B. Herheim, 2. Olav J. Tveite, 3. Olav B. Herheim.
Fotograf og eigar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Fest på Losjehuset - nyttår 1958. 1. Brita B. Herheim, 2. Olav J. Tveite, 3. Olav B. Herheim. Fotograf og eigar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Vossestrand,Losje,Losjehuset 1958 1. Brita B. Herheim, 2. Olav J. Tveite, 3. Olav B. Herheim. Fotograf og eigar av foto: Per Husdal

Losjehuset på Vinje. Nyttårsdag 1958
1. Nils Gjerald, 2. Olav Mårdh, 3. Olav B. Herheim, 4. Ingebjørg N. Gjerald, 5. Anna B. Herheim, 6. Brita B. Herheim, 7. ?, 8. Ingebjørg Teigen g. Tveite, 9. Margit Selland g. Solheim, 10. Anna Teigen, 11. Olav J. Tveite.
Fotograf og eigar av foto: Per Husdal.
Meta-Description:Fest på Losjehuset - nyttår 1958. 1. Nils Gjerald, 2. Olav Mårdh, 3. Olav B. Herheim, 4. Ingebjørg N. Gjerald, 5. Anna B. Herheim, 6. Brita B. Herheim, 7. ?, 8. Ingebjørg Teigen g. Tveite, 9. Margit Selland g. Solheim, 10. Anna Teigen, 11. Olav J. Tveite.  Fotograf og eigar av foto: Per Husdal.
Meta-Keywords:Vossestrand,Losje,Losjehuset. 1. Nils Gjerald, 2. Olav Mårdh, 3. Olav B. Herheim, 4. Ingebjørg N. Gjerald, 5. Anna B. Herheim, 6. Brita B. Herheim, 7. ?, 8. Ingebjørg Teigen g. Tveite, 9. Margit Selland g. Solheim, 10. Anna Teigen, 11. Olav J. Tveite.  Fotograf og eigar av foto: Per Husdal.


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger