Vossestrand Meieri 1908 -1981
Meieriet var kjent for gamalostproduksjonen. Johan Husdalvar styrar frå 1924 til 1964.
Samla av Per Husdal. Biletet over er frå 2002
Alle som vil hjelpa til med foto og informasjon for å få ei betre samling er velkomne
Kommentar og rettingar kan sendast til Per Husdal
Meta-Description:Vossestrand Meieri
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,gamalost,Johan Husdal

Vinje 1902 - Meieritomta A
Då dette bilete var teke var enno ikkje Vossestrand Meieri bygd.Vegen i framgrunnen går til venstre over Monsbrunè. "Gamlameieriet"vart bygd over knausen og kvernavatnet som renn i framgrunnen. Det harvorte påbygd og modernisert fleire gonger og står der enno.Til venstre for huset kan ein sjå kvernhuset til Per-Ola, bestefartil Persen. Enno lenger til venstre kannein skimta kvernhuset til Vetla-Tunet (Lilletun). Telefonstolpeni framgrunnen og kvernhusa kan ein også sjå på eit anna bilete.
Samlar av foto: Per Husdal bildc033
Meta-Description:Foto frå Vinje mot vest med hotellet i bakgrunnen. I framgrunnen plassen der meieriet vart bygd.
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri, Vinje,Vossestrand,Vinje Hotell,Vinje Hotel, Vinje Turisthotel,Per Husdal

Vinje 1900 - Meieritomta
Då dette bilete var teke var enno ikkje Vossestrand Meieri bygd.Vegen midt i bilete er riksvegen Voss-Gudvangen (E-16). "Gamlameieriet"vart bygd omlag 1907 der det  høgre kvernhuset (Vetlatunetsitt) står.. I 1930 vart kvernhuset (Per-Ola sitt) til venstre rive.Meieriet har vorte påbygd og modernisert fleire gonger og stårder enno. Huset til venstre er "Malinahuset"der Ivar Husdal no bur. Huset til høgre er Synvalarshuset der Anbrittog Mike Cook no bur. Telefonstolpen i midtenser ein også på eit anna bilete. Der kan ein også skimtakvernhusa.
Samlar av foto: Per Husdal
bildc034
Meta-Description:Foto frå Vinje mot nord med Malinahuset og Synvalarshuset i bakgrunnen. Kvernhusa til Per-Ola og Vetlatunet (Lilletun) i framgrunnen. Vossestrand Meieri vart bygd her
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri, Vinje,Vossestrand,Malinen,Synvarlars, Malina-Lars,Synva-Lars,Ivar Husdal,kvernhus

Vossestrand Meieri, Vossestrand 1914
Vossestrand Meieri med omgivelser i 1914. Styrar på den tida var Jakob Vik, Øystese. Til venstreover meieriet ser ein løa til Lars S. Vinje (Far til Odd og Sigurd).Bakom løa ligg husa til "Tamburs-Olina". Dei vart rivne i 1939.Til høgre for meieriskorsteinen ligg ei løe tilhøyrandeKnut S. Vinje, vidare vårfjosen til Vetla-Tunet og Lars S. Vinje. Telefonstolpentil høgre ser ein også på andre bilete Bileteter utlånt av Marta Klette
Samlar av foto: Per Husdalbilda014
Meta-Description:Vossestrand Meieri med omgivelser i 1914. Styrar på den tida var Jakob Vik, Øystese. Til venstre over meieriet ser ein løa til Lars S. Vinje (Far til Odd og Sigurd). Bakom løa ligg husa til
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Jakob Vik,Øystese,Lars S. Vinje,Tamburs-Olina,Knut S. Vinje,Vetla-Tunet, Telefonstolpe,Marta Klette,Per Husdal

Vossestrand Meieri i 1914 - Personal
Personalet ved Vossestrand Meieri i 1914.
Ungguten i midten er 
Olav A.Vinje (Vinjahagen).

Mannen til venstre er truleg Jakob Vik, som paktameieriet på den tida.
Biletet er utlånt av Marta Klette,

dotter til Olav A. VinjeSamlar av foto:
Per Husdal
bilda015
Meta-Description:Personalet ved Vossestrand Meieri i 1914. Ungguten i midten er Olav A. Vinje (Vinjahagen).Mannen til venstre er truleg Jakob vik frå Oystese som pakta meieriet på den tida.
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Olav A. Vinje,Vinjahagen,Jakob Vik,Øystese

Vossestrand Meieri omlag 1920
Dette biletet er frå omlag 1920. Mannen til venstre er truleg Torstein Skjervheim som var styrar på den tid. Kvinna til høgre kan vera Anna Selje som var gamalostysterske.
Samlar av foto: Per Husdal bilda020
Meta-Description:Vossestrand Meieri omlag 1920.
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Torstein Skjervheim,Per Husdal,Anna Selje,Vossestrand,Vossestrand Meieri

Vossestrand Meieri 1925 - Meiersker
Meiersker i fritida: Kari Homlebrekke (1903-1991 giftVinje), Anna Selje (1890-1975 ), Ingebjørg (GyridIngebjørg) Hauge (1899- ) gift med Lars Draugsvoll påKyte (også kalla Øyestaden eller Vårdalen) Fotograf: Johan Husdal. Han var styrar på meieriet frå 1924 til 1964. Legg merke til utløa i bakgrunnen, Ho står der enno.
Samlar av foto: Per Husdal  bilda013
Meta-Description:Meiersker i fritida: Kari Homlebrekke (1903-1991 gift Vinje), Anna Selje (1890-1975 )
Meta-Keywords:Anna Selje,Kari Humlebrekke,Kari Vinjahagen,Gyrid-Ingebjørg,Meiersker,Ingebjørg Hauge, Lars Draugsvoll,Øyestaden,Vårdalen,Johan Husdal,Per Husdal

Vossestrand Meieri 1928 - Styrar og styre
Frå venste: Styrar Johan Husdal,Ola Gavle ,Mikkel Grindaland, Sjur Andersen Bygd, Anders L. Bystøl og IsakHoleEit liknande bilete
Eigar av foto: Ole Draugsvoll. Samlar av foto: Per Husdal
bilda004
Meta-Description:Frå venste: Styrar Johan Husdal, Ola Gavle ,Mikkel Grindaland, Sjur Andersen Bygd, Anders L. Bystøl og IsakHole
Meta-Keywords:Mikkel Grindeland,Johan Husdal,Ola Gavle,Sjur a. Bygd,Anders L. Bystøl,Isak Hole,Ole Draugsvoll,Per Husdal

Frå venste ståande: Styrar Johan Husdal, ukjend, Mikkel Grindaland, Sjur Andersen Bygd og Anders L. Bystøl. Sitjande: Ole Gavle og  Isak Hole Eit liknande bilete
Eigar av foto: Ole Draugsvoll. Samlar av foto: Per Husdal. bilda005
Meta-Description:Styrar og Styre (Personliste)
Meta-Keywords:Sjur A. Bygd, Johan Husdal, Ola Gavle,Mikkel Grindaland,Isak Hole

Vossestrand Meieri sett frå nordvest ca 1931
Til høgre for meieriet: Husa til "Tamburs-Olina","Betel" og løa til Robert Vinje. Meiriet var bygt i 1908 og rive i 1936 for å gje plass til nytt meieri. Johan Husdal var styrar frå 1924 til 1964.
Fotograf: Johan Husdal. Samlar: Per Husdal. bilda011Telefonstolpeni midten ser ein også på andre bilete
Meta-Description:Til høgre for meieriet: Husa til
Meta-Keywords:Tamburs-Olina,Tambursolina,Smedolina,Smed-Olina,Betel,Robert Vinje,Johan Husdal,Per Husdal

Vossestrand Meieri 1931
Husa langs vegen er: Vedhuset, vognskuret, meierietog ostelageret. Meeriet var bygt i 1908 og rive i 1936 for å gje plass til det nye meieriet. Johan Husdal var styrar frå 1924 til 1964.
Foto: Braaten, Voss. Eigar av foto: Olav J. Tveite. Samlar av foto: Per Husdal.
bilda010
Meta-Description:Husa langs vegen er: Vedhuset, vognskuret, meierietog ostelageret. Meeriet var bygt i 1908 og rive i 1936 for å gje plass til det nye meieriet. Johan Husdal var styrar frå 1924 til 1964. Foto: Braaten, Voss. Eigar av foto: Olav J. Tveite. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Vossestrand,Vedhuset,vognskuret,meieriet,ostelageret,Johan Husdal,Braaten,Voss,Olav J. Tveite,Per Husdal

Vossestrand Meieri 1936-37
Bygd i 1936. Meieriet var teikna av Johan Husdal. Han var byggeleiar og han var styrar på meieriet.
Fotograf: Johan Husdal. Samlar av foto: Per Husdal Bilda001
Meta-Description:Bygd i 1936. Meieriet var teikna av Johan Husdal. Han var byggeleiar og han var styrar på meieriet. Fotograf: Johan Husdal. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Johan Husdal,Per Husdal

Vossestrand Meieri 1946
Bygd i 1936. Meieriet var teikna av Johan Husdal. Han var byggeleiar og han var styrar på meieriet.
Fotograf: Anna Husdal. Samlar av foto: Per Husdal Bilda001
Meta-Description:Bygd i 1936. Meieriet var teikna av Johan Husdal. Han var byggeleiar og han var styrar på meieriet. Fotograf: Anna Husdal. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Vosestrand Meieri,Johan Husdal,Anna Husdal,Husdal

Vossestrand Meieri 1946 (2)
Meieriet var bygt 1936. Styrar på meieriet frå 1924 til 1964 var Johan Husdal.
Fotograf: Anna Husdal g.Jonassen.  bilda006
Meta-Description:Vossestrand Meieri. Meieriet var bygt 1936. Styrar på meieriet frå 1924 til 1964 var Johan Husdal.
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Johan Husdal,Anna Husdal,Anna Jonassen,Per Husdal

Vossestrand Meieri, Vossestrand 1949
Husa langs vegen er: Garasjen til Nils Hommedal, garasjen til VossestrandAutolag, snekkarverkstaden til Anders Midtun, vedhuset til meieriet ogmeieriet. I framgrunnen til høgre står Sjur L. Vinje (Synvalarssjur) si løe. Johan Husdal var styrar på meieriet frå 1924 til 1964.
Fotograf: Ukjend. Samlar av foto: Per Husdal.  bilda009.
Meta-Description:Vinje med meieriet i framgrunnen. Husa langs vegen er: Garasjen til Nils Hommedal, garasjen til Vossestrand Autolag, snekkarverkstaden til Anders Midtun, vedhuset til meieriet og meieriet. I framgrunnen til høgre står Sjur L. Vinje (Synvalarssjur) si løe. Johan Husdal var styrar på meieriet frå 1924 til 1964. Fotograf: Ukjend. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Vinje,Vossestrand,Nils Hommedal,Vossestrand Autolag, Anders Midtun,Sjur L. Vinje,Synvalarssjur,Johan Husdal,Per Husdal

Vossestrand Meieri 1952
Meieriet var nybygd i 1936 0g utvida i 1950. Stgyrar var heile tida Johan Husdal. Bak meieriet ser ein løa til Robert Vinje og vårfjøsatil Hermann Lilletun og Sigurd Vinje.
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Meieriet var nybygd i 1936 0g utvida i 1950. Stgyrar var heile tida Johan Husdal. Bak meieriet ser ein løa til Robert Vinje og vårfjøsatil Hermann Lilletun og Sigurd Vinje. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:Meieriet,Johan Husdal,Robert Vinje,Hermann Lilletun,Sigurd Vinje,Per Husdal

Vossestrand Meieri 1952 - Gamalostlager
Osten her er mellom 2 og 25 dagar gamal
Samlar: Per Husdal bilda016
Meta-Description:Gamalostlager
Meta-Keywords:Gamalost

Vossestrand Meieri 1956 - Gamalostproduksjon
Birger Mæland og Ågot Draugsvoll fyller ostemasse igamalostformer.
Fotograf og samlar: Per Husdal bilda016
Meta-Description:Birgel Mæland og Ågot Draugsvoll arbeider med gamalostproduksjon
Meta-Keywords:Birger Mæland,Ågot Draugsvoll,Vossestrand Meieri,gamalost

Vossestrand Meieri 1959 Mjølkekøyring
Personane frå venstre: Olav Sausjord, Tørris Selland, Viking Stalheim.
Johan Husdal var styrar av meieriet 1924 -1964.
Fotograf, samlar og eigar av foto: Per Husdal  bilda018
Meta-Description:Mjølkekøyrar. Personane frå venstre: Olav Sausjord, Tørris Selland, Viking Stalheim. Johan Husdal var styrar av meieriet 1924 -1964. Fotograf og samlar: Per Husdal
Meta-Keywords:Olav Sausjord,Tørris Selland,Viking Stalheim,Vossestrand Meieri,Johan Husdal,Per Husdal

Vossestrand Meieri 1958 - Mjølkekøyring
Personane frå venstre: Kåre Midtun, Viking Tveite.
Johan Husdal var styrar av meieriet 1924 - 1964.
Fotograf, samlar og eigar av foto: Per Husdal bilda019
Meta-Description:Mjølkekøyrar. Personane frå venstre: Kåre Midtun, Viking Tveite. Johan Husdal var styrar av meieriet 1924 - 1964. Fotograf og samlar: Per Husdal
Meta-Keywords:Viking Tveite,Kåre Midtun,Vossestrand Meieri,Johan Husdal,Per Husdal

Vossestrand Meieri 1958
Johan Husdal var styrar på meieriet frå 1924 til 1964.
Fotograf og Samlar av foto:: Per Husdal bilda007
Meta-Description:
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Vinje,Vossestrand,Johan Husdal,Per Husdal

Vossestrand Meieri 1958 (2)
Vossestrand Meieri, Vossestrand vart bygt i 1936 og utvida i 1950. Johan Husdal var styrar frå 1924 til 1964.
Fotograf og samlar av foto:: Per Husdall bilda008
Meta-Description:Vossestrand Meieri, Vossestrand vart bygt i 1936 og utvida i 1950. Johan Husdal var styrar frå 1924 til 1964. Fotograf og samlar av foto:: Per Husdal
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Vossestrand,Johan Husdal,Per Husdal

Vossestrand Meieri, Vossestrand 1961
Husa langs vegen frå høgre er: Garasjen til Nils Hommedal,garasjen til Vossestrand Autolag,  snekkarverkstaden til Anders Midtun,vedhuset til meieriet og meieriet. Oppe i bakken ligg "Malinahuset" derIvar Husdal no bur.I det kvite huset ovafor budde LarsØ. Nesheim. Johan Husdal var styrar på Vossestrand Meieri frå 1924 til 1964.
Fotograf og samlar: Per Husdal  bilda012
Meta-Description:Husa langs vegen frå høgre er: Garasjen til Nils Hommedal, garasjen til Vossestrand Autolag,  snekkarverkstaden til Anders Midtun, vedhuset til meieriet og meieriet. Oppe i bakken ligg
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,Nils Hommedal,Vossestrand Autolag,Anders Midtun,Malinahuset, Ivar Husdal,Lars Ø. Nesheim,Johan Husdal,Per Husdal

Vossestrand Meieri 1908 -1981
Meieriet var kjent for gamalostproduksjonen. Johan Husdalvar styrar frå 1924 til 1964.
Samla av Per Husdal. Biletet over er frå 2002
Alle som vil hjelpa til med foto og informasjon for å få ei betre samling er velkomne
Kommentar og rettingar kan sendast til Per Husdal
Meta-Description:Vossestrand Meieri
Meta-Keywords:Vossestrand Meieri,gamalost,Johan Husdal


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger