Born frå Flåten på ski på Øyaset i 1945
Born frå Flåten på ski 
Brita A. Midtun, Bjørg Hommedal, Olav A. Midtun, Olav H. Hommedal, Knut Vinje
og Leidulf Vinje på skitur til Øyaset i 1945.
Eigar av bilete: Bjørg Sausjord  Innlagt 27.09.2017 Anne H.

Øyaset, Vinje, Vossestrand. På ski

Meta-Description:Øyaset, Vinje, Vossestrand. På ski
Meta-Keywords:

Ungdom frå Vossestrand på skitur på Øyaset, Vinje- omlag 1922
F.v. ståande:(1) OlavHumlebrekke, (2)Ingebjørg Bruland (g. m. Anders Midtun), (3)AndersEngeland, (4)? Humlebrekke,(5)Nils A. Draugsvoll,(6)Sigurd Vinje, ? Breilid, (7)IngebriktBruland, (8)Nils O. Midtun.  Sitjande: (9)Olav O. Midtun, (10)JørginaDraugsvoll (gift Husdal), (11)Ingebjørg Hauge(giftDraugsvoll, Kyte), (12)Guri Bruland(g.  m. Johan Sundve). Ættebok for Vossestrand: (1) Homlabrekk 36c, (2)Y.Sundve 66e, (3) Hjellen 26f, (4) Homlabrekk 36e eller f, (5) Draugsvoll82a, (6) N. Vinje 78f, (7) Y.Sundve 66c, (8) Gavle 84b, (9) Gavle 84i, (10)Draugsvoll 76d, (11) Hauge 108a, (12) Y.Sundve 66d,
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Frå venstre, ståande:Olav Humlebrekke, Ingebjørg Bruland (g. m. Anders Midtun), Anders Engeland, ? Humlebrekke, Nils A. Draugsvoll, Sigurd Vinje, ? Breilid, Ingebrikt Bruland, Nils O. Midtun. Sitjande: Olav O. Midtun, Jørgina Draugsvoll (gift Husdal), Ingebjørg Hauge(gift Draugsvoll, Kyte), Guri Bruland (g. m. Johan Sundve)
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Olav Humlebrekke, Nils A. Draugsvoll, Ingebrikt Bruland, Anders O. Midtun,Anders Midtun,Olav O. Midtun, Jørgina Draugsvoll,Jørgina Husdal,Gyrid-Ingebjørg,Ingebjørg Midtun,Ingebjørg Bruland,Sigurd Vinje,Johan Sundve,Anders Midtun

Omlag 1926 Vinjagutar p%C3%A5 %C3˜yaset

Meta-Description: Robert Vinje, Olav P. Vinje, Olaf Meland, Mons Vinje, Odd Vinje
Meta-Keywords:

Påsketuristar på Øyaset ca 1928
Nr.1 frå venstre: Brita Humlebrekke, Nr.2: Synneva Kleppe. Til högrePer Kleppe. Kven er dei andre personane?
Fotograf: Johan Husdal. Samlar av foto: Per Husdal  bildcoo9
Meta-Description:Nokre Påsketuristar er samla. Nr.1 frå venstre: Brita Humlebrekke, Nr.2: Synneva Kleppe. Til högre Per Kleppe. Kven er dei andre personane?
Meta-Keywords:Per Kleppe, Synneva Kleppe,Øyaset,Vossestrand,Vinje,Brita Humlebrekke

VedDraugsvollselet, Øyaset, Vinje,Vossestrand - påske 1928
Ståande f.v.: (1)EdvardDraugsvoll,??,??,(2)David Sausjord, ? Alvsaker,?,(3)Jørgina Husdal, (4)Anders O. Midtun, ?Alvsaker. Sitjande f.v.: (5)Helge G. Engeland,(6)Olav O. Midtun, (7)Lars P.  Draugsvoll,?Kaland,?Kaland. Ættebok for Vossestrand: (1) Draugsvoll 71h, (2)Sausjord 62a , (3) Draugsvoll 76d, (4) Gavle 84g,  (5) Hjellen 26a,(6) Gavle 84i,  (7) Draugsvoll 76c
Foto:Johan Husdal Samlar: Per Husdal  bildc016
Meta-Description:Påske ca 1928. Påsketuristar og bygdafolk er samla for eit bilete ved Draugsvollselet på Øyaset, Vinje, Vossestrand. Edvard Draugsvoll,David Sausjord, ? Alvsaker,?,Jørgina Husdal, Anders Midtun, Alvsaker. Sitjande frå venstre: Helge Engeland, Olav Midtun, Lars P.Draugsvoll,?Kaland,?Kaland.
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vinje,Vossestrand,Edvard Draugsvoll,Anders Midtun, David Sausjord,Jørgina Husdal,Alvsaker,Kaland,Jørgina Draugsvoll,Olav Midtun

1928. Ved Draugsvollselet på Oyaset
Til venstre: Anders O. Midtun. Dei andre er ukjende. Eigar av foto: Ole Draugsvoll. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:1928. Ved Draugsvollselet. Anders O. Midtun
Meta-Keywords:

1928. Ved Tunsselet på Oyaset
Frå venstre: Brita A. Humlebrekke, ukjend, Synneva Kleppe. Per O. Kleppe (Styrar av Vossestrand Handelslag)
Eigar av foto: Ole Draugsvoll. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Frå venstre: Brita A. Humlebrekke, ukjend, Synneva Kleppe. Per O. Kleppe (Styrar av Vossestrand Handelslag) Eigar av foto: Ole Draugsvoll. Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Keywords:

Påsketuristar på heimveg ved Vossestrand Meieri på vinje - omlag 1928
Kven er desse personane? Kven kjenner bilen? Sjåførenbak er truleg Lars Humlebrekke. nr.2 frå høgre er Jørgina Husdal. Fotograf:Johan Husdal.
Samlar avfoto: Per Husdal bildc008
Meta-Description:Ei gruppe personar står ved ein taxi, sjåføren bak er truleg Lars Humlebrekke, Nr.2 frå høgre er Jørgina Husdal
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Jørgina Husdal,Lars Humlebrekke

Johan Husdal på Øyaset, Vinje, Vossestrand 1938

Meta-Description:
Meta-Keywords:

1939 Lydningshaugen, Øyaset, Vinje, Vossestrand
1939hytta1
Meta-Description:Påskeferie på Øyaset
Meta-Keywords:Ivar A. Husdal,Anna Husdal,Orlaug Husdal

1939 Lydningshaugen, Øyaset, Vinje, Vossestrand
1939hytta2
Meta-Description:Påskeferie på Øyaset
Meta-Keywords:Per Husdal,Johan Husdal

Påske 1945 på Øyaset, Vinje, Vossestrand
Bak frå venstre: Gisle Bruland, Knut Moe, Johannes Bruland. Framme f.v. Hilmar Hommedal (retta av Bjørg Sausjord), Fru Mari Moe, Major Eivind Moe, Bjørg Hommedal og Olav Hommedal.
Eigar av foto: Gisle Bruland. Samlar av foto: Per Husdal. GB5004
Les meir om kva Major Moe hadde i tankane her

Frå venstre: Olav A. Midtun, Himar Hommedal, Brita A. Midtun, Bjørg Hommedal, Knut Vinje og Leidulf Vinje (retta av Bjørg Sausjord)
Eigar av foto: Gunnar Midtun. Samlar av foto: Per Husdal  GM1945
Meta-Description:
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger