Folk i Vinjahagen,Vossestrand
I Vinjahagen var det to husmannsplassar under Nedre Vinje, gard 261.
Den eine var under bruk nr.2. Der var Eiliv Vinje husmann. Han flytta seinare husa sine til Finneshagen, men han og ungane vart likevel "frå Vinjahagen".
Den andre husmannsplassen var under bruk nr.1. Der var Anders Vinje husmann. Sonen hans, Olav A. Vinje fekk kjøpa plassen i 1935. Han var den siste husmannen i Vossestrand Kommune.
Vinjahagen (under Nedre Vinje 1) i 1930-åra (Anders O. Vinje sitt hus)
Meta-Description:Marta Larsdtr. Draugsvoll (1852-1933). Anders Olsson M%EF%BF½rkve (1855-1941) gifta seg 1884 med Marta Olsdtr. Vinje-Hole (1860-). Dei budde p%EF%BF½ husmannsplassen Vinjahagen under Nedre Vinje 261/1 (Hotellet).Dei fekk 8 born. Ein av s%EF%BF½nene var Olav A. Vinje
Meta-Keywords:Marta Vinjahagen,Eiliv Vinjahagen,Vinje,Vossestrand,Vinjahagen,Gamla-Meieriet

Marta O. og Anders O. Vinjahagen, Vossestrand omlag 1930
Anders O. Vinjahagen (1855-1941 og kona Marta O. f. Hole (1860-1927) var
husmenn under Nedre Vinje, bruk nr.1.
Foreldra til Anders var Ola O. Vetla-Hyrt og kona Brytteva H. f. nedre
Skjervheim. Dei var husmenn i Mørkveshagen . Myrkdalen, der Anders voks
opp.
Anders var den siste husmannen på Vossastrondè. Sonen Olav (1896-1972)
fekk fyrst kjøpa Vinjahagen i 1935.
Eigar av foto: Odd Bidne. Samlar av foto: Per Husdal (bildc061)
Meta-Description:Anders Olsson Mørkve (1855-1941) gifta seg 1884 med Marta Olsdtr. Vinje-Hole (1860-). Dei budde på husmannsplassen Vinjahagen under Nedre Vinje 261/1 (Hotellet).Dei fekk 8 born. Ein av sønene var Olav A. Vinje
Meta-Keywords:Marta Vinjahagen,Eiliv Vinjahagen,Vinje,Vossestrand,Vinjahagen,Olav A. Vinje,Anders Olsson Mørkve,Marta Olsdtr Vinje-Hole

Odd Andersson Vinje
Odd Andersson Vinje
1886-1969

Nedre Vinjo - Vinjahagen 98b
g 1910 med
Synneva Olsdotter Høen
1885-1974

Vetla H%C3%B8n 34
Henvisngar til Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV012
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders E Vinje og Odd A Vinje
Anders Eilivson Vinje
1881-1948
Nedre Vinjo 106b
T.h.:
Odd Andersson Vinje
1886-1969
Nedre Vinje - Vinjahagen 98bg 1910 med
Synneva Olsdotter Høen
1885-1974
Vetla Høn 34

Henvisningar til Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV008
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Synneva Olsdotter Høen
Synneva Olsdotter Høen
1885-1974
g 1910 med
Odd Anderson Vinje
1886-1969

Vetla Høn 34 - Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV009
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Marta og Eiliv Vinjahagen omlag 1930
Marta Larsdtr.Draugsvoll (1852-1933)
Draugsvoll 68a
Eiliv Knutsson Skjervheim-Bystøl (1850-1934)
Nedre Vinje 72
Eiliv var husmann på Kleivaskarvet ovafor Vinje Hotel. Seinarei Vinjahagen (under Peder O. Vinje), 
så i Finneshagen ved sida av Vinjahagen.
Huset vart heile tida flytta med. Tilslutt vart det av døtrene hans sett opp sør for Gamla-Meieriet på Vinje, der det enno står.
Ein son var Eirik
Ein annan Anders
Ei dotter Anna
Eigar av foto: Gerd Mørkve
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Marta Larsdtr. Draugsvoll (1852-1933) Eiliv Knutsson Skjervheim-Bystøl (1850-1934)Ein son var Eirik. Ein annan AndersEiliv var husmann på Kleivaskarvet ovafor Vinje Hotel. Seinare i Vinjahagen (under Peder O. Vinje), så i Finneshagen ved sida av Vinjahagen.Huset vart heile tida flytta med. Tilslutt vart det av døtrene hans sett opp sør for Gamla-Meieriet på Vinje, der det enno står.
Meta-Keywords:Marta Vinjahagen,Eiliv Vinjahagen,Vinje,Vossestrand,Vinjahagen,Gamla-Meieriet

Anders E. Vinjehagen, Vossestrand
Anders Eilivson Vinjahagen, 
(1881 - 1948)
Nedre Vinje 72b
VossestrandGift med
Anna Monsdtr. Flisram  f. 1894 d. 1955
Flisram 68f
 
Han var son til 
Eiliv Vinjahagen.
(1850 - 1934)
Nedre Vinje 72 og Bystøl 28d

Anders busette seg seinare i Myrkdalen
Samlar av foto:
Einar Midtun og Per Husdal

Eigar av foto
Henrik S. Hommedal

bildc029
Meta-Description:Anders E. Vinjehagen
Meta-Keywords:Eiliv Vinje,Anders Vinje,Anders Vinjahagen,Eiliv Vinjahagen

Anders E. Vinjehagen, Vossestrand
Anders Eilivson Vinjahagen, 
(1881 - 1948)
Nedre Vinje 72b
Vossestrand
 
Han var son til 
Eiliv Vinjahagen.
(1850 - 1934)
Nedre Vinje 72 og Bystøl 28d

Anders busette seg seinare i Myrkdalen
Samlar av foto:
Per Husdal 
GM00113w
Meta-Description:Anders E. Vinjehagen
Meta-Keywords:Eiliv Vinje,Anders Vinje,Anders Vinjahagen,Eiliv Vinjahagen

Anna E. Vinjahagen, Vnje, Vossestrand
Anna E. Vinjahagen
(1890 -  )
Nedre Vinje 72e
På sine eldre dagar budde ho og syster, Marta i eit lite hus på den andre sidaav elva, nær Gamlameieriet på Vinje.
Huset står der enno (2008)
Ho var dotter til
Eiliv Vinjahagen
Eigar av foto:
Gunnar Midtun
Samlar av foto:
Per Husdal

GM000115
Meta-Description:Anna E. Vinjahagen
Meta-Keywords:Anna E. Vinje,Anna Vinjahagen, Eiliv Vinjahagen,Gunnar Midtun

Sigvor E. Vinjahagen, Vnje, Vossestrand
Sigvor E. Vinjahagen
(1885 - 1956)
Nedre Vinje 72c
Ho vart gift med
Lars Ø. Nesheim
Dei hadde ingen born
Dei budde i lite kvitt hus bort for Malinahuset der Ivar Husdal bur.
Huset står der enno (2012)
Ho var dotter til
Eiliv Vinjahagen
Eigar av foto:
Gunnar Midtun
Samlar av foto:
Per Husdal

GM000115
Meta-Description:Sigvor E. Vinjahagen, Vossestrand
Meta-Keywords:Sigvor E. Vinje,Anna Vinjahagen, Eiliv Vinjahagen,Gunnar Midtun

Eirik E. Vinjehagen, Vossestrand
Eirik Eilivson Vinjahagen, 
(1894 - 19 )
Nedre Vinje 72f
Vossestrand
Han var gift to gonger.
Mange hugsar at han køyrde ein Harley-Davidson Motorsykkel og seinare einMesserschmidt minibil.
 
Han var son til 
Eiliv Vinjahagen.
(1850 - 1934)
Nedre Vinje 72 og Bystøl 28d

Eirik
busette seg på Vossevangen
Samlar av foto:
Per Husdalbildc029
Meta-Description:Eirik E. Vinjehagen
Meta-Keywords:Eiliv Vinje,Anders Vinje,Anders Vinjahagen,Eiliv Vinjahagen,Eirik Vinjahagen

Lars L. Lilletun og Eirik E. Vinjehagen, Vossestrand
Ståande
Lars L. Lilletun (1895-  )
Vetletun 54c, Vossestrand
I mange år var han postbod i Myrkdalen.
Han var gift med Inger S. Humlebrekke og var busett på Humlebrekkshaugen.
Dei var foreldre til Jon Lilletun.

Sitjande
Eirik E. Vinje(hagen (1894- )
Nedre Vinje 72f, Vossestrand
Han busette seg på Vossevangen og var i mange år med i Frelsesarmeen.
Eigar av foto:
Gisle Bruland

Samlar av foto:
Per Husdal

GB4007
Meta-Description:Lars L. Lille tun og Eirik E. Vinjehagen, Vossestrand
Meta-Keywords:Lars S. Lilletun,Vetlatunen,Postbod,Eirik Vinjahagen,Eirik E. Vinje,Jon Lilletun,Inger S. Humlebrekke,Vossestrand

Eirik Eilivson Vinjahagen og Olav Andersson Vinjahagen frå Vossestrand omlag 1910
Omlag 1910
Eirik Eilivson Vinjahagen
(1894-  )
Nedre Vinje 72f
son til
Eiliv K. Vinjahagen
 og 
Olav Anderson Vinjahagen
(1896-  ) 
Nedre Vinje 76f 
son til
Anders O. Vinjahagen
Vossestrand
Vinje Kyrkje i bakgrunnen
bildc022
Meta-Description:Eirik sit med trekkspel - OIav står Eirik E. Vinje(1894- ) var son til Eiliv K. Vinjahagen.Olav A. Vinje (1896- ) var son tilAnders O. Vinjahagen. Vinje Kyrkje i bakgrunnen
Meta-Keywords:Eiliv Vinjahagen,Vinje,Vossestrand,Vinjahagen,Eirik E. Vinje,Olav A. Vinje,Eirik Vinje,Olav Vinje, Vinje K;yrkje,Vossestrand


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger