Anders E. Vinje (Vinjahagen) sine bilete

Meta-Description:Skriv meir om innhaldet i filen
Meta-Keywords:Nøkkelodd A,Nøkkeloed B, osv

Anders E Vinje og Anna M Flisram - Brurabilete
Sitjande f.v.: Styrk Nilsson Finne 1870-1957 (Finne 56)
Brudeparet: Anna Monsdotter Flisram 1894-1955 og
Anders Eilivson Vinje 1881-1948 (Flisram 102) 
Ståande f.v.: Eirik Eilivson Vinje 1894-1960 (Nedre Vinjo 106h),  bror til brudgomen
Brita Monsdotter Flisram g. Grindeland 1890-1991 (Flisram 92f), syster til brura
Anna Eilivsdotter Vinje 1890-1977 (Nedre Vinjo 106f) syster til brudgomen
Henvisningane er til den nye ætteboka II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure Samlar: Einar Midtun   foto em001
Meta-Description:Skriv meir om innhaldet i filen
Meta-Keywords:NøkkelordA,NøkkelordB, osv

Anders E Vinje og kona Anna M f. Flisram
Anders Eilivson Vinje
1881-1948
Nedre Vinjo - Vinjahaga 106b
og kona
Anna Monsdotter f. Flisram
1894-1955
Flisram 92g

Bryllaupsbilete, jfr. foto em 001, tatt 2.11.1915.
Vigde i Vinje kyrkje 2.11.1915.

Flisram 102

Henvisningar til Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV031
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anna M Flisram
Anna Monsdotter Flisram
1894-1955
Flisram 92g
g 1915 med
Anders Eilivson Vinje
1881-1948
Nedre Vinje - Vinjahaga 106b

Flisram 102
Henvisningar til Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV035
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders Eilivson Vinje
Anders Eilivson Vinje
1881-1948
g. 1915 med
Anna Monsdotter Flisram
1894-1955

Flisram 102 (Ættebok II)
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV003
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders E Vinje
Anders Eilivson Vinje
1881-1948
Nedre Vinjo - Vinjahaga 106b
g 1915 med
Anna Monsdotter Flisram
1894-1955

Flisram 92g
Henvisningar til Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV032
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders Eilivson Vinje
Anders Eilivson Vinje
1881-1948
Nedre Vinje - Vinjehaga 106b
g 1915 med
Anna Monsdotter Flisram 1894-1955
Flisram 92g og 102
Henvisningar til Ætteboka II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV022
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders E Vinje
Eirik Eilivson Vinje
18-19
Nedre Vinjo - Vinjahaga 106
g 1915 med
 
 
Henvisningar til Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV036
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Skriv ei passande overskrift for biletet
Anna E. Vinjahagen
(1890 -  )
Nedre Vinje 72e
På sine eldre dagar budde ho og syster, Marta i eit lite hus på den andre sida av elva, når Gamlameieriet på Vinje.
Huset står der enno (2014)
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders E. Vinje og Knut Engeland
T.v.:
Anders Eilivson Vinje
1881-1948
Nedre Vinjo 106b

og
Knut Gulleikson Engeland
1891-1975
Engjaland 36c

Henvisningar til Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV029
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sigvor Eiivsdotter Vinje og Ingebjørg Draugsvoll
F.v.:
Sigvor Eilivsdotter Vinje
1885-1956

g 1927 med
Lars Øyelson Nesheim
1885-1972

øvre Vinjo 132
T.h.
Ingebjørg Draugsvoll
Draugsvoll 118i ?

Henvisningar til Ættebok II
Eigar av foto:Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto em 020
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Brita M Flisram og Anna E Vinje
F.v.:
Brita Monsdotter Flisram
1890-1991
Flisram 92f

g 1920 med
Ivar Brynjulvson Grindeland 1885-1965
Grindaland 116c

T.h.:
Anna Eilivsdotter Vinje
1890-1977, ugift
Nedre Vinjo - Vinjahaga 106f

Henvisngar til Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV030
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ola Eilivson Vinje
Ola Eilivson Vinje
1888-
Utv. i 1906 til Kiester, Minnesota, USA.
Nedre Vinjo - Vinjahagen 106e
Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV016
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders E Vinje og Odd A Vinje
Anders Eilivson Vinje
1881-1948
Nedre Vinjo 106b
T.h.:
Odd Andersson Vinje
1886-1969
Nedre Vinje - Vinjahagen 98bg 1910 med
Synneva Olsdotter Høen
1885-1974
Vetla Høn 34

Henvisningar til Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV008
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders Andersson Vinje
Anders Andersson Vinje
1888-1963
g. 1910 med
Fredrikka Vilhelmine Olausen frå Lysekil, Sverige
Busette i Porsgrunn
Nedre Vinjo - Vinjahagen 98c
(Ættebok II)
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV004
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders Eilivson Vinje
1881-1948
g. 1915 med
Anna Monsdotter Flisram
1894-1955

Flisram 102 (Ættebok II)
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure
Samlar: Einar Midtun
foto AV003
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ola Andersson Vinje
Ola Andersson Vinje
1884-
Utv. i 1906 til Blooming, Minnesota, USA.
Nedre Vinjo 98a - Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV038
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Kristi Olsdotter Vinje
Kristi Olsdotter Vinje
1885-1949
Nedre Vinjo 100c
g 1925 med
Sjur Kristofferson Sundsvoll
1882-1980

Sundsvål 56f og Nedre Vinjo 122
Henvisningar til Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV019
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Marta Olsdotter Vinje
Marta Olsdotter Vinje
1883-1910
Nedre Vinjo 100b - Ættebok II
g 1908 med
Lars Sjurson Vinje
1875-1958

øvre Vinjo 120 - Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV007
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Eit bilete hj%EF%BF½ Vossestrand Sogelag
Sjur Pederson Kvarme
1884-1955 - skomakar
og kona
Kristi Olsdotter Gjøstein
g 1907.

(Er det nokon som kjenner til kva borna heiter?)
Ytre Kvormo 64h - Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV013
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Knut Andersson Bidne
Knut Andersson Bidne
1890-1934
Bidne V 70b
g 1917 med
Jørgine Oline (Gina) Hauge 1898-1973
Hauge 126c

Bidne V 72
Henvisnigar til Ætteboka II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV021
Meta-Description:
Meta-Keywords:

%EF%BF½se M%EF%BF½land
Åse Oddsdotter Mæland
1896-
Nedre Meland 50d
Gift, busett i Risør
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV033
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Olina O Nesheim og Kari S Haga
F.v.
Olina Olsdotter Nesheim
1887-1975, ugift
Nesheim 202i - Ættebok II
Kari Sjursdotter Haga
1891-

g 1917 med
Ola Kristian Reine
b. Høyanger

Haga 98a - Ættebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV018
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Dave Knutson Skjervheim-Byst%EF%BF½len
Dave Knutson Skjervheim-Bystølen
1836-
Bystølen 28 b
Farbror til Anders Eilivson Vinje
Vinjehaga.

Nedre Vinje - Vinjehaga 106b
Eigar av foto: Leif Gunnar Vinje

Samlar: Einar Midtun
foto AV026
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Sigvor Dolve f. Finne, Ingrid Finne, Sigrid Flisram f. Opheim, MartaOpheim
St%C3%A5ande: Sigvor Finne 1893-1978
g. 1893 med Ivar Arnvedson Dolve
1893-1948
Finne 56 a - Ættebok II
Ingrid Finne 1894-1996, ug.
Finne 56b

Sitjande: Sigrid Larsdotter Opheim
1893-1976
Nedre Oppheim 122a
g 1924 med Nils Larsson Flisram
1900-1974
Flisram 76

Marta Opheim 1893-1967
Nedre Oppheim 114a
g 1914 med Olav Larsson Opheim
1891-1973
Fjeli 78
Henvisningar til Ætteboka II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure
Samlar: Einar Midtun
foto AV027
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Ingri S Teigen og Brita Midtun
T.v.:
Ingri Sjursdotter Teigen
1890-
Teigen 46i

Utv. 1928 til Lewistown, Montana, USA
T.h.:
Brita Midtun
(Kan det vera dotter til Ola Olson Midtun, Bystølen 44g ?)

Henvisningar til Ætteboka II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV034
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Anders E Vinje - Hedleberget på Kyte kring 1900
Arbeidarar på hedleberget på Kyte - kring 1900.
Mannen lengst til høgre av dei som står bak er truleg Anders Eilivson Vinje.
1881-1948.

OBS!
Sjå fottøyet til dei som sit!

Nedre Vinje - Vinjehaga 106b
Attebok II
Eigar av foto: Leif Gunnar Ure

Samlar: Einar Midtun
foto AV037
Meta-Description:
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger