Gamle Vinje
The Story of Old Vinje Church - Gamle Vinje Kyrkje

Kyrkja og kristenliv
Kristenliv
Soga om gamlekyrkja
Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger