Kjende personar frå Vossestrand

Vossestrand har fostra mange mennesker som har sett merke etter seg.
Ein kan velje namn i menyen til høgre og lesa meir om dei.

Rekkjefylgja i lista er ikkje etter vurdering, men kvar av dei har gjort sitt på ulike områder til ulike tider.

 

Fleire namn vil bli lagt til, men sogelaget treng forslag og hjelp til detaljar.


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger