Fotogruppa:


Medlemar i fotogruppae-postadresseTelefonnummer
Oddvar Drevsjøodrevsjo@gmail.com920 92 724

Odd Henry Hommedaloddhom@gmail.com911 23 199
 

Om Sogelaget

Epost til Vossestrand Sogelag:

Klikk på linkane nedanfor og les meir. 
Årsmelding og Årsmøtereferat
Medlemar i fotogruppa
Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger