Gamle vegar

Vegane til Jakobskyrkja

Vegane til Jakobskyrkja

Vossestrand Sogelag prosjekt: "Jakobskyrkja". Merking og opprusting av gangstiar

Kyrkjevegar Myrkdalen 1702

Kyrkjevegar Myrkdalen 1702

Sogelaget har søkt om kulturmidlar for rydding og merking av dei gamle kyrkjevegane frå Ulvund til Vinje og Oppheim. Ein føreset at alle grunneigarane samtykkjer.