Vegen på andre sida av Myrkdalsvatnet

Vegen på andre sida av Myrkdalsvatnet

Vossestrand Sogelag prosjekt "Kyrkjevegen"

Søknad om Smil-tilskot
Rydding og merking av dei gamle kyrkjevegane frå Ulvund til Vinje og Oppheim
5 km frå Ulvund til gamle kyrkjegarden på Vinje,
7 km frå Ulvund over Tone og Finne til Oppheim kyrkje. 

Stien er felles 2,5 km fram mot Djupedalen.

Tilsaman ca 10 km tursti.
Sjå vedlagt kart og artikkel frå "Gamalt frå Stronde" 2002: "Myrkdøler på kyrkjeveg år 1702"

Ein føreset at alle grunneigarane samtykkjer.
Vegen skal merkjast med piktogram i blå farge (Tursti-klasse)

Du er kanskje òg interessert i: