Ættebok for Vossestrand

Ætteboka kom ut i 1971. Den omfattar personar busette på Vossestrand frå åra 1600/1700 fram til ca år 1900. 
Utgjevar er Voss Bygdeboknemnd. Redaktør: Roald Lyngvær.

Boka kan kjøpast hjå bokhandlarane og på kundetorget i Voss kommune for kr 150,-.

ÆTTEBOK FOR VOSSESTRAND (II)

Ættebok II kom ut i 2013, og er framhald av den fyrste ættaboka som kom ut i 1971. Den omfattar personar busette på Vossestrand frå ca år 1900 fram til 2013.

Utgjevar er Voss Bygdeboknemnd. Redaktør: Åsmund Ohnstad.

Boka kan kjøpast hjå bokhandlarane og på kundetorget i Voss kommune for kr 400,-.

Kjøper ein begge ættebøkene samla, for ein dei for kr 500,-.