Soger og segner

"Murane" over Tveite, Myrkdalen

Ein sommar for meir enn 60 år sidan var eg med far min på ein fjelltur til Sundvesgrønndalen.

Det var fint vêr og me tok det med ro. Når me sette oss ned for å kvila fortalde far om mangt som hadde skjedd i tidlegare tider, om jakt og og samkomer i fjellet om stølsrettar og grensesstrid. Noko vart alltid sitjande att i hjå meg.

Jakobskyrkja på Vossestrand. Segn eller soge?

”Truleg vert segna for alltid heitande: Her budde eingong ein huldreklokkar som heitte Jakob”
Slik avslutta Olav L. Vinje si gode skildring av Jakobskyrkja, prenta i "Gamalt frå Voss" 1987.
 
Av Ivar Husdal  

Eg vil byrja med ei soge.

Soger om møte med bjørn og ulv

Frå Gamalt frå Voss, Hefte XX, 1988
Av Albert Lunde

«Vedlene» heiter eit plass under garden Giljarhus i Oppheim sokn og husmannen som budde her var Jon Olavson Giljarhus. Til vanleg sa folk Jo Vedlene, men jordi som høyrer dette plasset til ligg eit stykke ovanum Vedlene.